Єдиний державний реєстр юридичних осіб

Єдиний державний реєстр юридичних осіб (ЕГРЮЛ) - федеральний інформаційний ресурс, що містить загальні систематизовані відомості про юридичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність на території Російської Федерації.

Ведення реєстру здійснюється Федеральною податковою службою Росії через територіальні органи.


1. Утримання реєстру

Реєстр містить [1] :

 • запису про державну реєстрацію при створенні, реорганізації, ліквідації юридичних осіб;
 • запису про державну реєстрацію змін, що вносяться до установчих документів юридичних осіб;
 • запису про зміну відомостей, що містяться в державному реєстрі;
 • документи, представлені в реєструючий орган.

2. Порядок ведення реєстру і доступу до даних

Записи в ЕГРЮЛ здійснюються в хронологічному порядку. Кожного запису відповідає державний реєстраційний номер (ГРН). У відношенні кожної юридичної особи номер першого запису в ЕГРЮЛ є основним державним реєстраційним номером (ОГРН).

Реєстр ведеться на паперових та електронних носіях. При невідповідності між записами на паперових носіях і електронних носіях пріоритет мають записи на паперових носіях.

За винятком деяких персональних даних про фізичних осіб відомості та документи, що містяться в ЕГРЮЛ, є відкритими і загальнодоступними [2] .

За запитом зацікавленої особи реєструючий орган зобов'язаний надати відомості та документи, що містяться в ЕГРЮЛ, у вигляді:

 • виписки з державного реєстру;
 • копії документа (документів), що міститься в державному реєстрі;
 • довідки про відсутність запитуваної інформації.

Виписка з реєстру надається не пізніше 5 днів з моменту отримання відповідного запиту за формою, встановленою законодавством.

Державним органам, а також юридичній особі про нього виписка з ЕГРЮЛ надається безкоштовно, іншим особам - за плату.

Виписка з ЕГРЮЛ може бути необхідна для здійснення певних юридично значимих дій. Інформацію з реєстру можна також отримати у відкритому доступі через мережу Інтернет. Така інформація не має юридичної сили належно оформленої виписки.


3. Дані реєстру про юридичну особу

 • повне та скорочене найменування російською мовою (за наявності - на мов народів Російської Федерації або іноземною мовою);
 • організаційно-правова форма;
 • місце знаходження постійно діючого виконавчого органу юридичної особи (особи, яка виконує його функції);
 • спосіб утворення;
 • відомості про засновників (учасників);
 • щодо акціонерних товариств - відомості про власників реєстрів їх акціонерів;
 • щодо товариств з обмеженою відповідальністю - відомості про розміри та номінальної вартості часток у статутному капіталі товариства, що належать товариству та його учасникам, про передачу часток або частин часткою в заставу або про інше їх обтяження, відомості про особу, що здійснює управління часток, що переходить в порядку спадкування;
 • оригінали або засвідчені в нотаріальному порядку копії установчих документів;
 • відомості про правонаступництво - для юридичних осіб, створених у результаті реорганізації інших юридичних осіб, для юридичних осіб, в установчі документи яких вносяться зміни у зв'язку з реорганізацією, а також для юридичних осіб, які припинили свою діяльність в результаті реорганізації;
 • дата реєстрації змін, внесених до установчих документів, або, у випадках, встановлених законом, дата отримання реєструючим органом повідомлення про зміни, внесені до установчих документів;
 • спосіб припинення діяльності;
 • відомості про знаходження в процесі ліквідації;
 • розмір зазначеного в установчих документах комерційної організації статутного капіталу;
 • дані особи, яка має право без довіреності діяти від імені юридичної особи;
 • відомості про філії та представництва;
 • ідентифікаційний номер платника податків, код причини і дата постановки на облік в податковому органі;
 • номер та дата реєстрації в якості страхувальника:
 • відомості про знаходження в процесі реорганізації;
 • відомості про те, що юридична особа, яка є господарським товариством, знаходиться в процесі зменшення його статутного капіталу.

4. Корпоративні реєстри інших держав


Примітки