Іванівська обласна дума


Іванівська обласна Дума - постійно діючий вищий і єдиний законодавчий (представницький) однопалатний орган державної влади Івановської області.

Депутати Іванівської обласної Думи обираються громадянами Російської Федерації, що володіють у відповідності з федеральним законом активним виборчим правом, на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні строком на 5 років.

Депутатом Іванівської обласної Думи може бути обраний громадянин Російської Федерації, який досяг 21 року і володіє пасивним виборчим правом.

Число депутатів, що працюють на професійній постійній основі, встановлюється законом Івановської області.1. Повноваження Іванівської обласної Думи

Регіональний парламент:
- Приймає Статут Івановської області та поправки до нього;
- Здійснює законодавче регулювання з предметів ведення Івановської області;
- Щорічно заслуховує звіти Уряду Івановської області про результати його діяльності;
- Здійснює інші повноваження, встановлені Конституцією Російської Федерації, федеральними законами, цим Статутом та законами Івановської області.

Законом Івановської області:
1) затверджуються обласний бюджет і звіт про його виконання, представлені губернатором Івановської області;
2) затверджується стратегія соціально-економічного розвитку Івановської області, представлена ​​губернатором Івановської області;
3) встановлюються податки і збори, встановлення яких віднесено федеральним законом до ведення суб'єктів Російської Федерації, а також порядок їх справляння;
4) затверджуються бюджети територіальних державних позабюджетних фондів Івановської області та звіти про їх виконання;
5) встановлюється порядок управління і розпорядження власністю Івановської області, в тому числі частками (паями, акціями) Івановської області в капіталах господарських товариств, товариств і підприємств інших організаційно-правових форм;
6) затверджуються висновок і розірвання договорів Івановської області;
7) встановлюються адміністративно-територіальний устрій Івановської області і порядок його зміни;
8) визначаються гарантії реалізації громадянами Російської Федерації конституційного права на участь у виборах і референдумах, що проводяться на території Іванівської області відповідно до Конституції Російської Федерації, федеральними законами, цим Статутом;
9) регулюються інші питання, пов'язані відповідно до Конституції Російської Федерації, федеральними законами, цим Статутом та законами Івановської області до повноважень Івановської області.

Постановою Іванівської обласної Думи:
1) оформляється прийняття чи відхилення проекту закону;
2) вирішуються питання внутрішнього розпорядку її діяльності;
3) оформляється рішення про наділення громадянина Російської Федерації за поданням Президента Російської Федерації повноваженнями губернатора Івановської області;
4) оформляється рішення про дострокове припинення повноважень губернатора Івановської області за поданням Президента Російської Федерації у випадках, встановлених федеральним законом;
5) призначається дата виборів в Іванівську обласну Думу;
6) призначається референдум Івановської області;
7) оформляється рішення про недовіру губернатору Івановської області у випадках, встановлених федеральним законом, а також про довіру губернатору Івановської області у разі, якщо дане питання поставлено перед Іванівської обласної Думою губернатором Івановської області, комітетом або фракцією Іванівської обласної Думи;
8) стверджується угоду з суб'єктами Російської Федерації про зміну меж Івановської області;
9) схвалюється проект договору про розмежування повноважень;
10) оформляється звернення до губернатора Івановської області та (або) до Уряду Івановської області з пропозицією про внесення змін до видані ним акти або про їх скасування;
11) оформляється відгук на проекти федеральних законів з предметів спільного ведення після їх внесення до Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації;
12) оформляються інші рішення з питань, віднесених Конституцією Російської Федерації, федеральними законами, цим Статутом та законами Івановської області до ведення Іванівської обласної Думи.


2. Регіональний парламент у 1994-2007 роках

Свою історію регіональний парламент Івановської області розпочинає з 27 березня 1994 року. Саме в цей день відбулися перші вибори депутатів у законодавчий орган влади після оголошеної реформи представницьких органів влади та органів місцевого самоврядування.

У Законодавчі збори Івановської області 1 скликання було обрано 23 особи, головою став В. М. Тихомиров. У лютому 1996 року В. М. Тихомиров став главою адміністрації Івановської області, а Головою обласної Законодавчих Зборів обрано В. Г. Нікологорская.

Особливу значимість у роки становлення нових органів державної влади придбала робота над Статутом (Основним Законом) Івановської області, Регламентом Законодавчих Зборів. Прийняті перші закони, пов'язані із забезпеченням безпеки і конституційних прав громадян.

Вибори в Законодавчі збори 2-го скликання відбулись 1 грудня 1996 року. Було обрано 35 депутатів. Головою обласного парламенту став В. Г. Нікологорская. За період починаючи з грудня 1996 року по серпень 2000 було проведено 52 засідання Законодавчих Зборів, у тому числі 12 позачергових. За цей час прийнято 248 обласних законів, понад 1200 постанов.

Одним із пріоритетів у діяльності Законодавчих Зборів другого скликання була сфера правового регулювання фінансових відносин. Зокрема, були прийняті такі важливі закони як: "Про бюджетному процесі в Іванівській області", "Про бюджет розвитку Івановської області" та інші.

У сфері правового регулювання економічних процесів головним став пошук шляхів подолання економічної кризи, залучення інвестицій в реальний сектор економіки, раціонального використання бюджетних коштів. З цією метою Законодавчими Зборами другого скликання було прийнято закони: "Про державну підтримку інвестиційної діяльності на території Іванівської області", "Про підтримку інвестиційної діяльності, здійснюваної у вигляді капітальних вкладень на території Іванівської області", "Про підтримку малого підприємництва" та ряд інших.

За чотири роки депутати розробили і прийняли цілий блок законів, що розвивають правові основи місцевого самоврядування та регламентують взаємовідносини органів державної влади з муніципальними утвореннями, а також забезпечують правовий розвиток системи місцевого самоврядування.

Вибори депутатів Законодавчих Зборів третього скликання відбулися в грудні 2000 року. Головою Законодавчих Зборів був обраний В. С. Гришин.

Депутати продовжили цілеспрямовану і послідовну роботу над законодавством у фінансовій, економічній і соціальній сферах. Сформовано великий і трудомісткий блок законів, що стосуються виборів, засад діяльності всіх органів державної влади та місцевого самоврядування.

У сфері економічної політики прийнято низку законів для регулювання податкових правовідносин у сфері малого та середнього підприємництва, підтримки інвестиційної діяльності.

У соціальній сфері законодавчо затверджені більше 30 законів-програм, спрямованих на підтримку малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів, дітей, які залишилися без піклування батьків, молоді, кваліфікованих працівників соціальної сфери, зайнятих у сільській місцевості.

Вибори депутатів до обласної парламент четвертого скликання відбулися 4 грудня 2005 року. Головою обласної законодавчого органу було обрано А. В. Назаров. У законотворчій діяльності активну участь брали консультативні органи, створені при Іванівській обласній Думі: економічна рада; рада голів представницьких органів муніципальних утворень; молодіжна палата. Пріоритетами законотворчої діяльності депутатів четвертого скликання Іванівської обласної Думи стали законодавче забезпечення вирішення соціальних проблем, реалізації національних проектів, збільшення адресної матеріальної підтримки окремих категорій громадян. Більше половини з прийнятих законів носили яскраво виражений соціальний характер. Серйозне значення надавалося законодавчого забезпечення вдосконалення регіональної охорони здоров'я, підтримки соціально незахищених категорій населення. Так, крім загальнонаціонального проекту "Здоров'я" в Іванівській області було розпочато реалізацію шести власних цільових програм, прийнятих регіональним парламентом. У період роботи депутатського корпусу четвертого скликання регіональний парламент отримав нове найменування - Іванівська обласна Дума, а також змінив своє місцерозташування, розмістившись в архітектурному комплексі на вулиці Батуріна обласного центру.


3. Діючий скликання

Вибори депутатів Іванівської обласної Думи п'ятого скликання відбулися 2 березня 2008 року. Парламентарії були обрані на п'ять років за змішаною мажоритарно-пропорційною системою (24 депутати - по одномандатних виборчих округах і 24 депутати - за списками політичних партій).

Згідно новому Статуту Івановської області, прийнятому в січні 2009 року, в Іванівській обласній Думі наступного скликання повинні були працювати 24 депутати, обраних за єдиним обласному виборчому округу пропорційно числу голосів, поданих за списки кандидатів у депутати, висунутих виборчими об'єднаннями. У квітні 2011 року у відповідну статтю Статуту були внесені зміни - чисельність Іванівської обласної Думи була збільшена до 26 депутатів і було встановлено, що, як і в попередніх скликаннях, по 50% з них (тобто по 13 депутатів) обираються за загальнообласним списками кандидатів і по одномандатних округах. У 2008 році за 9 місяців своєї роботи Іванівська обласна Дума прийняла 214 законів і 522 постанови.


4. Голова Іванівської обласної Думи

20 березня 2008, на першому засіданні Іванівської обласної Думи п'ятого скликання, її головою обрано Сергій Олександрович Пахомов, який раніше обіймав посаду заступника голови Уряду Івановської області. Сергій Пахомов входить у фракцію "Єдина Росія", є секретарем політради Іванівського регіонального відділення партії "Єдина Росія" і членом Генеральної ради партії "Єдина Росія".


5. Фракції

На виборах в Іванівську обласну Думу п'ятого скликання перемогу здобули представники чотирьох політичних партій:
- "Єдина Росія";
- "Комуністична партія Російської Федерації";
- "Справедлива Росія";
- "Ліберально-демократична партія Росії" (ЛДПР).

В обласному парламенті створено чотири фракції.

6. Комітети

Попередня робота над законопроектами ведеться в семи комітетах Іванівської обласної Думи:

  • по бюджету (голова - Володимир Бочков) - ЕР,
  • з економічного розвитку (голова - Володимир Власов) - ЕР,
  • по промисловості і будівництву (голова - Борис Чудецкій) - ЕР,
  • з державного будівництва та законності (голова - Сергій Федосов) - ЕР,
  • з соціальної політики (голова - Анатолій Буров) - ЕР,
  • по місцевому самоврядуванню (голова - Євген Шестеріков) - ЕР,
  • по взаємодії з інститутами громадянського суспільства (голова - Олександр Петелін) - СР.
Перегляд цього шаблону Парламенти суб'єктів Російської Федерації
Республіки Адигея Алтай Башкортостан Бурятія Дагестан Інгушетія Кабардино-Балкарія Калмикія Карачаєво-Черкесія Карелія Комі Марій Ел Мордовія Саха (Якутія) Північна Осетія - Аланія Татарстан Тува Удмуртія Хакасія Чечня Чувашія Flag of Russia.svg
Краї Алтайський Забайкальський Камчатський Краснодарський Красноярський Пермський Приморський Ставропольський Хабаровський
Області Амурська Архангельська Астраханська Бєлгородська Брянська Володимирська Волгоградська Вологодська Воронезька Іванівська Іркутська Калінінградська Калузька Кемеровська Кіровська Костромська Курганська Курська Ленінградська Липецька Магаданська Московська Мурманська Нижньогородська Новгородська Новосибірська Омська Оренбурзька Орловська Пензенська Псковська Ростовська Рязанська Самарська Саратовська Сахалінська Свердловська Смоленська Тамбовська Тверська Томська Тульська Тюменська Ульянівська Челябінська Ярославська
Автономна область Єврейська
Автономні округу Ненецький Ханти-Мансійський - Югра Чукотський Ямало-Ненецький
Міста федерального значення Москва Санкт-Петербург
Глави регіональних парламентів Росії
{{{Заголовок}}}

{{{Зміст}}}

{{{Заголовок}}}

{{{Зміст}}}

{{{Заголовок}}}

{{{Зміст}}}