Інвестиційний банк

Інвестиційний банк ( англ. Investment bank ) - фінансовий інститут, який організовує для великих компаній і урядів залучення капіталу на світових фінансових ринках, а також надає консультаційні послуги при купівлі та продажу бізнесу, брокерські послуги, будучи провідним посередником при торгівлі акціями і облігаціями, похідними фінансовими інструментами, валютами і сировинними товарами, а також випускає аналітичні звіти по всіх ринках, на яких він оперує.

Банки США були розділені на комерційні та інвестиційні у 1930-і роки через великої депресії. [1] Однак у 1999 Закон Гласса-Стіголла був скасований, і комерційні банки знову отримали право займатися інвестиційними банківськими послугами.

В даний час, однак, ситуація почала змінюватися у зв'язку з кризою 2007-2009 років і багато країн, у тому числі Великобританія і США, обговорюють питання відділення інвестиційно-банківської діяльності від комерційного банкінгу. [2]


1. Види діяльності

Для типового інвестиційного банку характерні наступні функції:


2. Злиття та поглинання

Злиття та поглинання для інвестиційного банку, що працює в країні з розвиненим фінансовим ринком, досить часто стають основною сферою отримання доходa. Багато російські підприємства та фінансові групи ще не вийшли на той рівень розвитку, коли з'являється потреба в послугах інвестиційного банку з проведення злиттів і поглинань. У російських умовах під злиттями й поглинаннями часто розуміють операції з великими пакетами акцій. Однак діяльність з купівлі та продажу окремих підприємств не тотожна злиттям і поглинанням. Діяльність інвестиційного банку при проведенні злиттів і поглинань може бути підрозділена на наступні складові:

  • консалтингова діяльність з визначення оптимального варіанту реструктурування бізнесу;
  • залучення фінансових ресурсів для здійснення злиттів і поглинань;
  • акумулювання на ринку великих пакетів акцій за замовленням клієнта (покупка великих пакетів), продаж великих пакетів;
  • реструктуризація окремої компанії і продаж її частин;
  • вироблення і здійснення ефективного захисту клієнта від поглинання.

3. Торгівля цінними паперами

Даний вид діяльності визначено, як зовнішній зважаючи на можливість безпосередньо продавати брокерські послуги, тобто послуги з купівлі і продажу цінних паперів.

У той же час діяльність з торгівлі цінними паперами також здійснюється як інструмент забезпечення інвестиційної банківської діяльності (продажу розміщених цінних паперів) та діяльності з управління активами (купівлі та продажу цінних паперів у процесі реструктуризації портфеля цінних паперів). При цьому на розвинених фінансових ринках під торгівлею цінними паперами розуміється не просто процес укладення угод купівлі / продажу цінних паперів, а здійснення складних торгівельних і арбітражних стратегій, що складаються як з безлічі простих угод купівлі / продажу, так з більш складних угод.

У Росії сьогодні торгівля цінними паперами означає майже завжди не зв'язані між собою угоди купівлі / продажу, і лише зрідка великі інститути застосовують більш складні операції.

Організація торгівлі цінними паперами в рамках інвестиційного банку або великої інвестиційної компанії - окрема сфера бізнесу і науки, що має свої складні закономірності й технології. Це вид діяльності, який освоюється учасниками ринку в першу чергу. У більшості випадків великі російські учасники ринку мають досить високотехнологічні підрозділи, що займаються торговими операціями з цінними паперами.


4. Фінансова аналітика та дослідження

Одним з видів діяльності інвестиційних банків, є надання фінансової аналітики з цінних паперів, якими торгує банк. Ця діяльність сам по собі, як правило, не приносить прибутку. Навпаки, вона стала однією з найбільш витратних в інвестиційних банках. Тому даний вид діяльності можна класифікувати як проміжний між зовнішніми і внутрішніми видами діяльності інвестиційного банку. Для виконання зовнішніх видів діяльності інвестиційний банк розвиває також внутрішні види діяльності, що забезпечують нормальні умови функціонування для тих підрозділів, які здійснюють зовнішню діяльність і приносять прибуток. До великим статтями доходу інвестиційного банку слід віднести дохід від надання послуг із залучення фінансування. Тим самим виникає конфлікт інтересів між аналітичними і здійснюють зовнішню діяльність, підрозділом банків. У США отримали значну підтримку незалежні аналітичні агентства. Завдяки новим вимогам, за якими інвестиційні банки, крім власних аналітичних звітів, повинні надавати своїм клієнтам незалежну аналітику.


Примітки

  1. Goldman Sachs і Morgan Stanley змінюють статус
  2. [Анастасія Буркова "Інвестиційний банкінг у світовій економіці", ISBN і