Інспектор - посадова особа, яка здійснює інспекцію; в різних організаціях і відомствах - назва посади, пов'язаної з наглядом, контролем ( контролер, спостерігач, наглядач, доглядач). У ряді країн - оперативний працівник поліції.

Податковий інспектор

Контролює дотримання податкового законодавства, повноту і своєчасність надходження податкових та інших платежів до бюджету всіма категоріями платників податків. Перевіряє бухгалтерські книги, звіти, кошториси, декларації та інші документи. Аналізує та узагальнює результати перевірок на місцях. Застосовує фінансові санкції та адміністративні штрафи до порушників податкових законів, призупиняє операції підприємств по його розрахункових та інших рахунках у банках. Вилучає у підприємств, організацій документи, що свідчать про приховування або заниження прибутку. Складає протоколи про порушення законодавства про податки та інші платежі до бюджету. Характерні численні ділові контакти.


Інспектор відділу кадрів

Ведення кадрового діловодства компанії - головна посадова обов'язок інспектора відділу кадрів (або інспектора з кадрів), але в невеликій організації він також може залучатися до вирішення інших завдань з управління персоналом. Найбільше пунктів у пропонованому зразку посадової інструкції інспектора відділу кадрів присвячено веденню, обліку та зберігання трудових книжок, що й не дивно, адже вони досі залишаються головним "трудовим" документом працівників.