Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

Історія ЄвропиПлан:


Введення

Ця стаття присвячена історії Європейського континенту.1. Доісторична Європа

Europe w asia n africa.jpg

1.1. Поява людей в Європі. Палеоліт і мезоліт

Європа залишалася незаселеною людьми досить довго. На південно-східній околиці регіону, в Грузії ( Дманісі), були знайдені останки людей, що жили 1,8 мільйона років тому і належать до форми, перехідний між Homo habilis і Homo erectus, пізніше розселилися по всій південній Азії. Цю форму виділили в окремий вид, Homo georgicus, і передбачається, що всі останки належать особинам однієї популяції.

Звідки прийшла людина в Європу, спірно. Відомо тільки, що Європа не була місцем зародження людства. Існують версії про те, що перші гомініди прийшли в Європу з Індії. Але найбільш вірогідною є гіпотеза про прихід гоминид до Європи з Африки через Передню Азію. Є припущення, що це сталося в середині віллафранкского часу.

По-справжньому заселили Європу гейдельбергська людина і його ймовірний прямий нащадок неандерталець, причому останній був спеціалізованою форму, адаптовану до європейського клімату.

Найперша поява людей сучасного фізичного типу (Homo sapiens sapiens) у Європі, відоме на даний момент, датується 35 тис. років тому, а 28 тисяч років тому, ймовірно, остаточно зник неандерталець.

Воспрос про те, чи існували неандертальці і сучасні люди одночасно, залишається спірним, однак за оцінками Каваллі-Сфорца - співіснували. Каваллі-Сфорца на основі генетичного аналізу виділяє кілька шляхів міграцій сучасних людей, при цьому істотні компоненти - витіснення на південь льодовиками, прихід хліборобів з Малої Азії, прихід кочівників зі степів та ін

Зіставлення генетичних і лінгвістичних даних дає підставу для припущення, що льодовики відтіснили корінне населення епохи палеоліту на південь, і свою ідентичність з тих часів зберегло лише невелика кількість народів, що живуть переважно в горах - це в першу чергу баски. Проглядається кілька хвиль міграцій, переважно з Малої Азії або степів - кельти, Романця, германці, слов'яни та інші народи. (Див. докладно Каваллі-Сфорца, Genes, Peoples, and Languages ​​)

Відомі постійні поселення 7 тисячоліття до н. е.. в Болгарії, Румунії і Греції.


1.2. Неоліт

Неолітична Європа
Мегалітичний Гіпогей Халь-Сафліні, Мальта (III тис. до н. е..)
Неолітична фігура сплячої жінки.

Неоліт досяг Центральної Європи в 6-му тисячолітті до н. е.. і частин Северной Европы в 5-м и 4-м тысячелетиях до н. е.. Не обнаружено доисторической культуры, которая покрывала бы всю Европу.

О культуре и религии Старой Европы можно судить как по археологическим данным (основные культуры - Триполье, Винча, Лендьел, воронковидных кубков), так и по историческим свидетельствам о народах, предположительно представляющих доиндоевропейский этнический субстрат (минойцы, сикулы, иберы, баски, лелеги, пеласги).

Обитатели Старой Европы не знали гончарного круга и колеса. В отличие от индоевропейцев, селившихся в " полисах " на укреплённых местах вроде холмов, они жили в сёлах на равнинах небольшими поселениями (на Балканах существовали населённые пункты, рассчитанные на 3000-4000 жит.).


1.3. Бронзовий вік

Письменность из Микен.
Оружие бронзового века

В начале 2 тысячелетия до н. е.. началось переселение индоевропейских народов. [1]

На Сардинии в результате вторжения с востока образовалась высокоразвитая культура строителей нурагов.

Первая хорошо известная письменная цивилизация в Европе была Минойская цивилизация на острове Крит, и позднее Микенская цивилизация в Греции, начиная со второго тысячелетия до н. э..

Первые города-государства, образованные в XVII-XVI вв. до н. е.. - Микены, Тиринф, Пилос - имели тесные культурные и торговые связи с Критом, микенская культура многое заимствовала от минойской цивилизации, влияние которой ощущается в культовых обрядах, светской жизни, художественных памятниках; несомненно, от критян было воспринято искусство постройки судов.

В XV-XIII вв. до н. е.. ахейцы завоевали Крит и Киклады, колонизировали многие острова в Эгейском море, основали ряд поселений в глубине территории Греции, на месте которых позднее взросли знаменитые античные города-государства - Коринф, Афины, Дельфы, Фивы. Этот период считается временем расцвета микенской цивилизации.


2. Железный век

2.1. Греция и Балканы

В кінці бронзового века старые греческие государства пали, наступили Греческие Тёмные Века, а после них - Классическая Греция. Балканы Железного Века были населены палео-балканскими народами, такими как Фракийцы и Иллирийцы.

2.2. Кельти

Близько 400 до н. э., культура железного века Ла Тене распространилась до Пиренейского полуострова, смешиваясь с более ранними жителями Иберии, в результате чего появляется уникальная Кельтебрианская культура.

Римляне оставили нам множество записей о их контактах с кельтами.

Эти отчеты и археологическое свидетельство формируют наше первичное понимание этой чрезвычайно влиятельной культуры. Кельты смогли оказать огромное, даже если дезорганизованное, сопротивление римскому государству, которое колонизировало и завоевало большую часть южной части Европы.

В качестве письменности кельты использовали Огамическое письмо.


2.3. Італія

Подобно остальным италийцам, этруски жили городами, объединёнными в союзы; так, в римскую эпоху в собственно этрусский союз входили 12 городских общин: Тарквинии (близ нынешнего Corneto), Вольци, Ветулония (по-этрусски Vatl), Волатерры (по-этрусски Velathra), Вольсинии (по-этрусски Velsuna), Арреций, Клузий (резиденция Порсенны), Цере (Агилла), с усыпальницей Тарквиниев (Tarchnas), Кортона, Перузий, Популония (по-этрусски Pupluna; вместо Популонии первоначально в союзе участвовали Веи), Рузеллы. Остальные города находились в зависимости от этих двенадцати общин: так, например, Фалерии зависели от Вей, Капена - от Фалерий. Собрания союза были очередные (они назначались ежегодно весной) и чрезвычайные и происходили при храме богини Вольтумны. На этих собраниях решались общие дела союза (главным образом вопросы о войне и мире), совершались общие религиозные празднества; в дни собраний устраивались игры и состязания. Кроме упомянутого союза, были ещё другие (из 12-ти же городов), в долине реки По и в Кампании. Господствующий в этрусских городах образ правления был первоначально царский, позднее аристократический, с временными олигархами - лукумонами (этр. lauchme - лат. princeps ). В VIII и VII в. политическое могущество этрусков распространялось на Лациум и Кампанию; Рим не раз переходил во власть завоевателей - лукумонов. Исторические отголоски этих событий можно видеть в сказаниях о правлении в Риме рода Тарквиниев, о Целесе Вибенне и Мастарне; с последним Нибур отождествляет царя Сервия Туллия (ср. Gardhausen, "Mastarna oder Servius Tullius", Лейпциг, 1882). То же подтверждается и топографическими данными: существованием этрусского некрополя на Эсквилине и Тусского квартала (vicas Tuscus) в Риме и других городах Лациума. С падением города Тарквиний (в конце VI века) этрусское владычество в Лациуме прекратилось, а через столетие Рим политически окреп и смог нанести Этрурии удар взятием города Вейи.


2.4. Северная Европа

Первые попытки романизации предпринял Юлий Цезарь, продвинувшийся в долину реки Мёзы, а позже, форсировав Рейн, - до Рура. До 16 до н. э. Германия была частью провинции Косматая Галлия ( Gallia Comata). В 12 до н. э. была начата масштабная германская кампания Нерона Клавдия Друза, получившего титул Германика. Границы империи были расширены до Альбиса (Эльбы) и к 9 до н. э. большинство племён были покорены. Его дело продолжил Тиберий. Август, воодушевлённый этой деятельностью, хотел создать Великую Германию ( Germania Magna) между Альбисом и Реном (Рейном), однако ряд племён продолжали бороться против присвоения их территории статуса провинции.

В 16- 13 до н. э. в Бельгийской Галлии ( Gallia Belgica) были созданы военные зоны Нижняя ( Inferior) и Верхняя ( Superior) Германия. До 83/84 г, когда Домициан преобразовал зоны в самостоятельные провинции, формально командиры армий на Нижнем и Среднем Рейне подчинялись прокуратору Бельгийской Галлии. Естественной границей между двумя областями стал Рейн, превратившийся в хорошо укреплённый рубеж (лимес). Рейнская граница была одной из самых нестабильных в империи, поэтому Рим держал там сильные гарнизоны. Однако приблизительно с 103 г. и до конца IV в. её стали защищать всего 2 легиона - I Minervia в Бонне и VI Victrix в Кастре Ветере, позднее ставшие известны как "exercitus Germanicus Inferior" ( EXEGERINF) - "нижнегерманское войско". Около 400 г. Стилихон перевёл почти весь оставшийся гарнизон в Италию и в Германии остались лишь небольшие подразделения.


2.5. Великобританія

После завоевания римлянами Галлии в середине I век до н.е.. Юлий Цезарь предпринял два похода в Британию (55 и 54 до н. э.). Систематическое завоевание Британии Римом началось в 43 н. е.. и завершилось в основном к концу 60-х гг. Британия стала одной из окраинных провинций Римської імперії. Романизации подверглись главным образом южная, восточная и отчасти центральная области; запад и Север почти не были ей затронуты. Среди местного населения часто поднимались восстания (например, восстание Боудикки в 61). Завоевание было закреплено системой укрепленных пунктов (римские лагери) и военных дорог. Вдоль северных границ были сооружены римские валы.

Ускорив процесс социальной дифференциации, завоевание не привело к коренным изменениям в кельтском обществе. Кризис Римской империи сказался и на судьбах Британии. З кінця III в. начались набеги кельтских и саксонских племён. На початку V в. римское владычество в Британии прекратилось. Британия снова распалась на ряд независимых кельтских областей.


3. Эллинизм и Древний Рим

Римская экспансия в 264 до н. е.. - 180 н. е..

3.1. Еллінізм

Территория Спарты

Эллинистическая цивилизация началась как коллекция городов-государств (самые важные из них были Афины и Спарта), которые имели самые разнообразные типы управления и культуры, философии, науки, политики, спорта, театра и музыки.

Эллинические города-государства основали большое количество колоний на берегах Чёрного моря и Средиземного моря, Азия Минор, на Сицилии и в Южной Италии ( Magna Graecia), но в четвёртом столетии до н. е.. их внутренние войны сделали их лёгкой добычей для короля Филиппа II Македонского. Кампании его сына Александра Македонского распространили греческую культуру в Персию, Египет и Индию, но также благоприятствовали контакту с более старыми культурами этих стран, открыв (начав) новый период развития, известный как Эллинизм.


3.2. Стародавній Рим

Европа в 220 до н. е..

Большая часть знаний греков было ассимилировано Римским государством, расширявшимся с территории Италии. Из-за неспособности его врагов объединиться единственным реальным вызовом росту римского могущества стала финикийская колония Карфаген, но поражение Карфагена в конце III-го столетия до н.э отметило начало римской гегемонии.

Сначала управляемый королями, затем как сенаторская республика (Римская Республика), Рим наконец стала империей в конце I-го столетия до н.э, под Августом и его авторитарными преемниками.

Римская империя имела свой центр на Средиземном море, управление всеми странами на его берегах; северная граница была отмечена реками Рейн и Дунай; при императоре Траян (2-е столетие нашей эры) империя достигла своей максимальной экспансии, включив в свой состав такие территории, как Римская Британия, Румыния и части Месопотамии. Империя принесла с собой мир, цивилизацию, эффективное централизованное управление, но в третьем столетии серия гражданских войн подорвала её экономический и социальный статус.

В IV-м столетии, императоры Диоклетиан и Константин I Великий смогли замедлить процесс упадка, разделяя империю на Западную и Восточную части. В то время, как Диоклетиан сурово преследовал Христианство, Константин I объявил официальное прекращение преследование христиан в 313 своим Миланским эдиктом, таким образом, подготовив почву для империи позднее стать официально христианской в 380 (в результате чего Церковь стала важным институтом).


4. Середні століття

Периоды Средневековья
Раннє Середньовіччя
Високе Середньовіччя
Пізніше Середньовіччя
Европа в 526 - под контролем готов и Византийская империя в 600 году в период своего расцвета.

500 по 1000 гг. В эпоху раннего Средневековья произошло Великое переселение народов, в Европу пришли викинги, возникли королевства остготов в Італії та вестготов в Аквитании и на Пиренейском полуострове и образовалось Франкское государство, в период своего расцвета занимавшее большую часть Европы.


4.1. Західна Європа

Деление Европы на Западную и Восточную усилилось после Падения Западной Римской империи в V веке, в результате завоевания Германскими племенами, в то время как Восточная Римская империя (называемая также Византийская империя) просуществовала ещё тысячу лет. Римская империя была уже разделена на греко-говорящие и латинско-говорящие регионы в течение многих столетий.

У 7-му і 8-му сторіччі арабська експансія принесла Ісламську культуру до південних Середземноморським берегів (від Сирії до Сицилії та Іспанії), все більш збільшуючи різницю між різними Середземноморськими цивілізаціями. Були втрачені багато знань і технології, торгівля прийшла в занепад і люди повернулися до місцевих аграрним спільнотам-громадам.

У тому ж самому столітті, Болгари створили перше Слов'янське держава в Європі - Болгарія.

Феодалізм створив новий порядок у світі без міст і замінив централізовану римську адміністрацію, яка була заснована на містах і високоорганізованої армії.

Єдиним установою, пережили крах Західної Римської імперії була римсько-католицька Церква, яка зберегла частина римського культурної спадщини і залишилася первинним джерелом навчання в його області принаймні до 13-го сторіччя.

Єпископ Риму, відомий як папа римський, став лідером західної церкви (на сході його перевага не було визнано).


4.2. Священна Римська імперія

Священна Римська імперія виникла близько 800, коли Карл Великий, король франків, був коронований Папою як Імператор. Його імперія грунтувалася на територіях сучасної Франції, Бенілюксу і Німеччині розширюючись на сучасну територію Угорщини, Італії, Богемії, Нижньої Саксонії і Іспанії. Він і його батько отримали суттєву допомогу від союзу з Римським Папою, який хотів допомогу проти Ломбардів. Римський папа був офіційно васал Візантійської імперії, але Візантійський імператор не міг зробити нічого проти ломбардів.

В кінці IX-го століття і X-го століття Північна і Західна Європа відчувала розквітаючу міць і вплив Вікінгів, які здійснювали набіги, торгували, завойовували і заселяли стрімко і ефективно з їх передовими морехідними судами, типу галери вікінгів.

Угорці грабували материкову Європу, а Араби - південь.

У 10-му сторіччі незалежні королівства були засновані в Центральній Європі, наприклад Польща і Угорщина. Угорщина припинила свої грабіжницькі набіги.

Європа в 998

Подальший період, що закінчується приблизно в 1000, бачив подальше зростання феодалізму, який послабив Священну Римську імперію.


4.3. Високе Середньовіччя

Після Розколу християнської церкви (1054), західне християнство було прийнято в нових створених королівствах Центральної Європи : Польщі, Угорщини і Богемії.

Римська Католицька Церква перетворилася на провідну силу, що призвело до конфліктів між Папою і Імператором.

Області під п'ятою римської католицької церкви непомірно розширилися у зв'язку зі зверненням до християнства язичницьких королів Скандинавії, Литви, Польщі, Угорщини і завдяки хрестовим походам. Велика частина Європи стала романо-католицької в XV-му столітті.


4.4. Пізніше Середньовіччя

Європа в 1328.

Ранні знаки другого народження цивілізації в Західній Європі почали з'являтися в XI столітті, коли торгівля, яка веде до економічного і культурному зростанню незалежних міст-держав, таких як Венеція і Флоренція, знову почалася в Італії. В цей же час національні держави почали формуватися в таких місцях як Франція, Англія, Іспанія і Португалія, хоча процес їх формування (зазвичай відзначається конкуренцією між монархією, аристократичними феодалами і церквою), фактично зайняв кілька століть. (Див. Реконкіста для останніх двох країн.) З іншого боку, Священна Римська імперія, по суті базуються в Німеччині та Італії, фрагментовані на незліченне число феодальних князівств або невеликих міст-держав, чиє підпорядкування імператору було всього лише формальним.

Однією з найбільших катастроф, які вразили Європу, була бубонна чума, також відома як Чорна смерть. Були численні спалахи, але найсерйозніша була в середині 1300-х, яка вбила за різними оцінками до третини європейської популяції. Оскільки багато євреї працювали як лихварі ( лихварство не дозволялося для християн), євреїв часто не любили інші європейці, таким чином було популярно звинувачувати їх в епідемії. Це призводило до збільшення переслідування євреїв в деяких областях. Тисяча євреїв бігли в Польщу яка за іронією долі була прощу перший чумою, але чорна смерть поверталася раз за разом.

Починаючи з XIV-го століття, Балтійське море стало одним з найважливіших торгових шляхів. Ганзейский союз, об'єднання торгують міст, полегшив включення величезних областей Польщі, Литви та інших балтійських країн в європейську економіку.

За традицією кінець Середньовіччя пов'язують з Падінням Константинополя і захоплення Візантії турками-османами в 1453.

Турки зробили це місто столицею своєї Оттоманської імперії, яка протрималася аж до 1919 і включала також Єгипет, Сирію і більшу частину Балкан.


4.5. Епоха Відродження

Європа в 1470-x

Петрарка писав у 1330-х: 'я живий тепер, все ж я волів би народитися в інший час.' Ренесанс народився. Нове століття, де навчання було дуже важливо.

Міграція освіченого населення Візантії 14-15 століть і Падіння Константинополя в 1453 сприяло усвідомленню в країнах римсько-католицької Церкви того, що Європа відтепер залишилася єдиним християнським континентом, а антична культурна спадщина язичницької Європи - їх надбання.

Відмінна риса епохи відродження - світський характер культури і її антропоцентризм (тобто інтерес, в першу чергу, до людини та її діяльності). З'являється інтерес до античної культури, відбувається як би її відродження - так і з'явився термін.


4.6. Реформація

Католицьке християнство виявилося роздроблене на дві частини в результаті Реформації в XVI-му столітті. Християнський світ повільно ставав європейською цивілізацією. Эта Европа была меньше чем Европа нашего дня: по разным причинам Великобритания (1), Польша (2) (и, как следствие, территория сегодняшней Западной Украины), Мальта, а также в отдельные времена территории сегодняшних Греции, Кипра, Румынии, Сербии, Черногории, Болгарии, Белоруссии, России (со времён татаро-монгольской оккупации и до начала XVIII века); территории современных Албании, Боснии, Грузии, Армении и Азербайджана (до начала XVIII века), а также в разные времена - Чехии, Словакии и Венгрии (во времена турецкой и монгольской оккупаций) не рассматривались главным образом в Западной Европе политической частью Европы. Турция владела большой частью Европы, но рассматривалась чужеродной из-за Ислама. Emric Cruc (1623) пришёл с идеей Европейского совета, для того, чтобы прекратить все войны в Европе; попытки создать длительный мир не увенчались успехом, хотя все Европейские страны (за исключением Московии и Турции) согласились заключить мир в 1518 (Лондонский договор 1518 года.

Много войн вспыхнуло снова через несколько лет, включая войну Данию против Швеції, Англию и Испанию против Франції. Реформация сделала Европейский мир невозможным на многие столетия вперёд. Более того, многие рассматривали войну как позитивное явление; в чём смысл иметь цивилизацию, если вы не можете её защитить? или поломать? Идеал цивилизации был заимствован у древних Греков и Римлян: дисциплина, образование и жизнь в городе были необходимы, чтобы сделать людей цивилизованными.


5. Новий час

5.1. Великі географічні відкриття

Великие географические открытия середины XV - середины XVII в. Были связаны с процессом первоначального накопления капитала в Европе. Освоение новых торговых путей и стран, ограбление вновь открытых земель способствовали развитию этого процесса, положили начало созданию колониальной системы капитализма, складыванию мирового рынка. В этот период происходит стремительное развитие металлургии. То есть металл получается лучшего качества, что влечет за собой развитие машиностроения. В судостроении появляются суда, которые дают возможность плавать на большие расстояния. К концу XV в были значительно усовершенствованы навигационные приборы (компас и астролябия), позволявшие более точно, чем раньше, определять положение корабля в открытом море. Появился новый тип судна - каравелла, которая благодаря системе парусов могла идти и по ветру, и против ветра, достигая скорости 22км/ч. К тому же, появляется информация о морских течениях, приливах и отливах, направлении ветров. Нанесение на карту новых земель подтолкнуло развитие картографии. Кроме того, традиционно европейцы знали только один путь в Индию - через Средиземное море, а затем - по суше. Але Средиземное море было захвачено турками-сельджуками, с 14 - 15 вв они господствовали на море, брали высокие пошлины с европейских купцов и пиратствовали. Из-за этого путь через Средиземное море стал очень дорогим и невыгодным, и встал вопрос о поисках новых путей в Индию.


5.2. Раннее новое время: XVI-XVIII столетия

Европа в 1595

Аугсбургский религиозный мир (1555) на время завершил открытое соперничество лютеран и католиков в Германии. По условиям мира немецкие князья могли выбирать религию (лютеранство или католичество) для своих княжеств по своему усмотрению, согласно принципу "Чья власть, того и вера".

Вместе с этим католическая церковь желала отвоевать потерянное влияние. Усилились цензура и инквизиция, укрепился орден иезуитов. Ватикан всячески подталкивал оставшихся правителей-католиков к искоренению протестантизма в своих владениях. Габсбурги были ярыми католиками, но императорский статус обязывал их придерживаться принципов веротерпимости. Поэтому они уступили главное место в Контрреформации баварским правителям. Росла религиозная напряжённость.

Для организованного отпора растущему давлению протестантские князья Южной и Западной Германии объединились в Евангелическую унию, созданную в 1608 г. В ответ католики объединились в Католическую Лигу (1609). Оба союза немедленно были поддержаны иностранными государствами. В этих условиях деятельность общеимперских органов - Рейхстага и Судебной палаты - оказалась парализована.

В 1617 г. обе ветви династии Габсбургов заключили тайное соглашение - договор Оньяте, урегулировавший существовавшие разногласия. По его условиям Испании были обещаны земли в Эльзасе и Северной Италии, которые обеспечили бы связь по суше испанских Нидерландов с итальянскими владениями Габсбургов. Взамен испанский король Филипп III отказался от притязаний на корону империи и согласился поддержать кандидатуру Фердинанда Штирийского. Правящий император Священной Римской империи и король Чехии Матвей не имел прямых наследников, и в 1617 г. он принудил чешский сейм признать своим преемником своего племянника Фердинанда Штирийского, ярого католика и воспитанника иезуитов. Он был крайне непопулярен в преимущественно протестантской Чехии, что и послужило поводом к восстанию, переросшему в длительный конфликт.


5.3. Английская Гражданская война и Объединение с Шотландией

Главная статья: Английская революция XVII века
Ход гражданской войны в 1642 - 1645. Красный цвет - территории, контролируемые роялистами, зелёный цвет - парламентом

Прежде всего причиной войны была религия. Коли Карл I стал Королем в 1625 его Arminian стиль англиканства и его французская католическая жена, казалось, объявляли возврат к католичеству и папизму. К тому же, он не уживался с Парламентом, и непродуктивные сессии в 1620-х привели к закрытию Парламента в течение 11 лет. Однако после шотландского вторжения в 1640 Карл был вынужден вновь созвать Парламент, чтобы обеспечить деньги для армии. Парламент отказался финансировать подавление мятежа в Ирландии и принял закон о невозможности роспуска парламента без его согласия. У серпні 1641 парламент принял "Великую ремонстрацию" - сборник статей, перечислявших преступления короны. После этого государственная власть фактически сосредоточилась в руках парламента.

Карл попытался арестовать Пима и пять других в феврале 1642 после того, как они попытались привлечь к ответственности королеву, утверждая, что она пыталась управлять Карлом и налагать французский стиль тирании на англичан.

Король и его семья покинули Лондон в мае 1642 и подъем королевского штандарта в Ноттингем был объявлением войны. Сторону Карла называли "Кавалеры"; Парламентская сторона была прозвана " Круглоголовые ". Несмотря на начальные успехи, поражение Карла было обеспечено в 1644, когда Пим подписал соглашение с шотландцами. Карл был побежден и захвачен в плен.


5.4. Английское Содружество

Кромвель колебался, но, поняв из перехваченного им письма истинный смысл затеянной с ним королём игры (тот хотел войти в переговоры с шотландцами, а не с армией), окончательно решился покончить с ним. По его требованию палата общин объявила в январе 1648 г. всякие дальнейшие переговоры с королём государственной изменой. Это постановление заставило многие провинции взяться за оружие на защиту короля, а шотландцы перешли границу и двинулись на Лондон. Кромвель быстро подавил восстание и разбил вдвое сильнейшее войско шотландцев, дойдя до Эдинбурга. Но парламент воспользовался отсутствием Кромвеля и снова вступил в переговоры с королём, которые точно так же, как и все прежние, окончились ничем. Рассвирепевшие индепенденты пошли на Лондон; 6 грудня 1648 два полка под начальством Прайда ворвались в палату общин, арестовали 45 членов из партии пресвитериан, а многих просто прогнали. Из 489 парламентариев осталось 83, пообещавших не принимать предложений короля. "Очищенный" таким образом парламент (названный в насмешку Rump Parliament, то есть "Охвостье" парламента) назначил суд над королём, под председательством судьи Брэдшоу. Несмотря на протесты лордов и короля, а также на заступничество шотландцев, Франции и Голландии, 27 січня 1649 г. суд приговорил короля к смертной казни, как тирана и государственного изменника. 30 января Карл I сложил свою голову на эшафоте.

С отменой Монархии Великобритания вошла в период, известный как английское Содружество.


5.5. Акт об Унии (1707)

Акт об Унии (1707) объединил парламенты Королевств Англии и Шотландии, чтобы создать Великобританию.

Акт об Унии (1800) объединил королевства Великобритания и Ирландия в Соединенное королевство.

5.6. Епоха Просвітництва

Джон Локк на портрете Готфрида Кнеллера.

В истории нового времени "просвещению" принадлежит очень важное значение. Просвещение является естественным продолжением гуманизма XIV - XV веков как чисто светского культурного направления, характеризующегося притом индивидуализмом и критическим отношением к традициям. Но эпоха просвещения отделена от эпохи гуманизма эпохой религиозной реформации и католической реакции, когда в жизни Западной Европы снова взяли перевес теологические и церковные начала. Просвещение является продолжением традиций не только гуманизма, но и передового протестантизма XVI и XVII вв., от которых он унаследовал идеи политической свободы и свободы совести. С наибольшим удобством переход от идей реформационной эпохи к идеям эпохи просвещения наблюдается в Англии конца XVII и начала XVIII веков, когда получил своё развитие деизм, бывший завершением религиозной эволюции реформационной эпохи и началом так называемой "естественной религии", которую проповедовали просветители XVIII в. В частности, как на родоначальника просветительной литературы XVIII в. можно смотреть на Локка. Подобно гуманизму и протестантизму, просвещение в разных странах получало местный и национальный характер.

Общеевропейское значение в XVIII в. получила французская просветительная литература в лице Вольтера, Монтескьё, Руссо, Дидро и др. писателей. Общая их черта - господство рационализма, направившего свою критику во Франции на вопросы политического и социального характера, тогда как немецкие просветители этой эпохи были более заняты разрешением вопросов религиозных и моральных.

Основным стремлением просвещения было найти путём деятельности человеческого разума естественные принципы человеческой жизни (естественная религия, естественное право, естественный порядок экономической жизни физиократов и т. п.). С точки зрения таких разумных и естественных начал подвергались критике все исторически сложившиеся и фактически существовавшие формы и отношения (положительная религия, положительное право и т. п.). Под влиянием идей просвещения предприняты были и реформы, которые должны были перестроить всю общественную жизнь (просвещённый абсолютизм и французская революция).


6. Новий час

Карты Европы 18-19 веков

6.1. Велика французька революція

Штурм Бастилии

Благодаря деятельности Вольтера, Монтескье, Руссо и других писателей, из которых особенно важны группы физиократов и энциклопедистов, даже в умах образованной части французского общества произошёл переворот. Появилось массовое увлечение демократической философией Руссо, Мабли, Дидро и др. Североамериканская война за независимость, в которой приняли участие и французские добровольцы, и само правительство, подсказывала обществу, что и во Франции возможно осуществление новых идей., Монтаньяры.


6.2. Наполеонівські війни

Европа в 1812

В 1799 Революционная Франция потерпела ряд неудач, и её положение было достаточно сложным, хотя из числа её противников фактически выбыла Россия. Перед Наполеоном, провозглашенным первым консулом Республики, встала задача добиться коренного перелома в войне. Главный удар он решил нанести Австрии на итальянском и германском фронтах.

З 1812 р. начинается упадок военного могущества Наполеона, подготовленный неудачами французского оружия в Португалии и Испании (см. война на Пиренейском полуострове и сл.). Отечественная война, за которой последовала непосредственная война за освобождение Германии и Европы, была "началом конца". Побеждённый в России (1812) и Германии (1813). Наполеон потерпел поражение и в самой Франции (1814).

Заключительным эпизодом Наполеоновских войн был поход эпохи " Ста дней ", со знаменитой битвой при Ватерлоо.


6.3. Віденський конгрес

Европа после Венского конгресса

Конгресс санкционировал включение в состав нового королевства Нидерландов территории Австрийских Нидерландов (современная Бельгия), однако все остальные владения Австрии вернулись под контроль Габсбургов, в том числе Ломбардия, Венецианская область, Тоскана, Парма и Тироль. Пруссии досталась часть Саксонии, значительная территория Вестфалии и Рейнской области. Дания, бывшая союзница Франции, лишилась Норвегии, переданной Швеції. В Италии была восстановлена власть папы римского над Ватиканом и Папской областью, а Бурбонам вернули Королевство Обеих Сицилий. Был также образован Германский союз. Часть созданного Наполеоном Варшавского княжества вошла в состав Российской империи под названием Царства Польского, а русский император становился и польским королем.


6.4. Европа после Венского конгресса

После поражения революционной Франции, другие великие державы пробовали восстановить ситуацию, которая существовала до 1789. Однако, их усилия были неспособны остановить распространение революционных движений: средние классы были глубоко под влиянием идеалов демократии французской революции, промышленная революция принесла важные экономичные и социальные изменения.

6.5. Возникновение марксизма

"Манифест коммунистической партии" - Оригинал

Марксизм как выражение интересов рабочего класса возник в 40-х годах XIX века, когда резко проявились антагонистические противоречия капиталистического общества, и на арену истории как самостоятельная политическая сила выступил рабочий класс. К. Маркс и Ф. Энгельс были творцами научного мировоззрения рабочего класса, программы, стратегии и тактики его революционной борьбы. Они переосмыслили и переработали достижения предшествующей научной и общественной мысли человечества, обобщили опыт классовой борьбы и революционного движения трудящихся масс.

Возникнув как революционная теория рабочего класса, марксизм прошёл практическую проверку, начиная с революций 1848-49 в Западной Европе . После этих революций К. Маркс и Ф. Энгельс направили свою деятельность на пропаганду идей научного коммунизма, подготовку кадров пролетарских революционеров во всех странах, собирание сил международного пролетариата для новой революционной борьбы. Этот период ознаменовался созданием под руководством К. Маркса и Ф. Энгельса революционной интернациональной партии рабочего класса, названной "Международное товарищество рабочих" (Первый интернационал, основан 28 сентября 1864). В 70-80-е годы XIX века в ряде стран Европы сформировались массовые социал-демократические партии пролетариата.


6.6. Франко-прусська війна

Після перемоги в Австро-прусской войне 1866 года Пруссия стремилась объединить все германские земли под своей эгидой, а также ослабить Францию. Франция в свою очередь пыталась исключить возможность образования единой и сильной Германии. Формальным поводом к войне стали претензии на испанский престол, которые выдвинул родственник Вильгельма Прусского Леопольд Гогенцоллерн. Претензии эти тайно поддерживал Отто Фон Бисмарк. В Париже были возмущены притязаниями Леопольда. Наполеон III заставил Гогенцоллерна отказаться от испанского престола, а после этого посол Наполеона, чтобы этот отказ одобрил и сам Вильгельм.

Утечка информации. Франция почувствовала себя униженной. Мобилизация. Результати. 18 января 1871 года в Версале Бисмарк и Вильгельм I объявили о создании Германской империи.


6.7. Перша світова війна

Задолго до Первой мировой войны в Европе нарастал клубок противоречий между великими державами - Германией, Австро-Венгрией, Францией, Великобританией, Росією. Так, Великобритания не могла простить Германии поддержку буров в англо-бурскую войну 1899 - 1902 гг, Франция стремилась взять реванш за поражение, нанесенное ей Германией в франко-прусской войне 1870 года, а также намеревалась возвратить Эльзас и Лотарингию, отделенные от Франции в 1871 году, Российская империя претендовала на свободный проход своего флота в Средиземном море, настаивала на ослаблении или пересмотре в свою пользу режима контроля над проливом Дарданеллы, Германская империя как новая динамичная империя стремилась к военному, экономическому и политическому лидерству на континенте, а также включившись в борьбу за колонии только после 1871 года, претендовала на равные права в колониальных владениях Англии, Франции, Бельгии, Нидерландов и Португалии. Проявляла особую активность в получении рынков. Кроме этого Австро-Венгрия будучи многонациональной империей, по причине межнационального противостояния страна была постоянным очагом нестабильности в Европе. На Ближнем Востоке сталкивались интересы практически всех держав, стремившихся успеть к разделу разваливающейся Османской империи (Турции).

Після франко-прусской войны 1870 года и до 1914 года в Европе вспыхивали локальные конфликты (Балканские войны, Итало-турецкая война), но в большую войну они не перерастали. В 1905 Германия пыталась заключить союзный договор с Россией (Бьёркский договор), но он не вступил в силу.


6.8. Жовтнева революція

Первая мировая война форсировала кризис самодержавного строя в Росії. Временное правительство, пришедшее к власти в результате Февральской революции оказалось неспособным справиться с наступившим хаосом и разрухой, и власть в свои руки взяли Советы во главе с Лениным и Свердловым.


6.9. Возникновение фашизма

Слово фашизм происходит от итальянского fascio (фашио) - "союз" (название первых фашистских организаций - fascio combattione, союз борьбы). Это слово, в свою очередь, восходит к латинскому fascec - "связка, пучок", которым в частности обозначались символы магистратской власти - фасции, связки розг с воткнутым топором. Благодаря этому, изображение фасцев стало символом движения Муссолини, апеллировавшего к имперским традициям Древнего Рима.

Фашизм Бенито Муссолини, выдвигала на первый план идею корпоративного государства, то есть идею государства как власти корпораций, представляющих и гармонизирующих интересы всех слоев населения (в противоположность парламентской демократии как власти партий). Фашистская идеология зародилась в Италии в конце 1910 -х гг., итальянская фашистская партия пришла к власти и установила диктатуру Муссолини в 1922 году.


6.10. Громадянська війна в Іспанії

Это была проверка боем между фашизмом и коммунизмом. 17 липня 1936 со слов из сводки погоды " Над всей Испанией безоблачное небо " началась гражданская война. Военные подняли восстание во всех крупных городах, но в нескольких, включая Мадрид, оно было быстро подавлено. В результате быстрой победы не вышло. Обе стороны начали массовые расстрелы своих политических противников, оказавшихся на "неправильной стороне".

В то время, как республиканцы обратились за военной помощью к СССР, националистам помощь была оказана Італією і Німеччиною. При этом действовал Комитет по невмешательству Лиги Наций, в состав которого входили все иностранные государства, фактически участвовавшие в войне.

Коминтерн начал вербовку людей в антифашистские интербригады. На стороне Франко тоже сражались добровольцы из разных стран, не только из Италии и Германии, но и из Ирландии, Франции, а также русские эмигранты.


6.11. Друга світова війна

Европа перед Второй мировой войной
Европа в 1941-42

Версальский договор крайне ограничил возможности Германии в военной сфере. Однако с приходом в 1933 году к власти Национал-социалистической рабочей партии во главе с Адольфом Гитлером Германия начинает игнорировать все ограничения Версальского договора - в частности, восстанавливает призыв в армию и быстро наращивает производство вооружений и военной техники. 14 жовтня 1933 Германия выходит из Лиги Наций и отказывается от участия в Женевской конференции по разоружению. 24 липня 1934 Германия предпринимает попытку осуществить аншлюс Австрии, инспирировав в Вене антиправительственный путч, но вынуждена отказаться от своих планов из-за резко негативной позиции итальянского диктатора Бенито Муссолини, который выдвинул к австрийской границе четыре дивизии.

У 30-і роки Італія проводила не менш агресивну зовнішню політику. 3 жовтня 1935 вона вторгається в Ефіопію і до травня 1936 захоплює її (див. італо-ефіопська війна). У 1936 році була проголошена Італійська імперія.

Акт необгрунтованої агресії викликає невдоволення у західних держав і Ліги Націй. Погіршення відносин із західними державами штовхає Італію на зближення з Німеччиною. У січні 1936 Муссоліні дає принципову згоду на анексію німцями Австрії за умови їх відмови від експансії на Адріатиці. 7 березня 1936 німецькі війська займають Рейнську демілітаризовану зону. Великобританія і Франція не роблять цього дієвого опору, обмежившись формальним протестом. 25 листопада 1936 Німеччина і Японія укладають Антикомінтернівський пакт про спільну боротьбу з комунізмом. 6 листопада 1937 до пакту приєднується Італія.

Формально, Друга світова війна почалася з вторгнення Німеччини до Польщі. Героїчними зусиллями СРСР і союзників німецька військова машина була переможена. У підсумку після війни Європа виявилася розділеною на два табори: західний ( капіталістичний) і східний ( соціалістичний).

У 1939-45 рр.. в Європі загинуло близько 40 мільйонів людей - 2 мільйони західноєвропейців, майже 7 мільйонів німців, і більше 30 мільйонів східноєвропейців і громадян СРСР. [2]


7. Сучасна історія

7.1. Холодна війна

Military alliances in Europe during the Cold War
The Treaty of Rome signing ceremony.

Початком холодної війни формально вважається 5 березня 1946, коли Уїнстоном Черчіллем була виголошена його знаменита промова у Фултоні (США).

Холодна війна супроводжувалася гонкою звичайних і ядерних озброєнь, раз у раз загрожувала привести до третьої світової війни. Найбільш відомим з таких випадків, коли світ опинявся на межі катастрофи, став Карибська криза 1962. У зв'язку з цим в 1970-і роки обома сторонами були зроблені зусилля по " розрядці "міжнародної напруженості та обмеження озброєнь.

Наростання технологічне відставання СРСР, поряд зі стагнацією радянської економіки і непомірними військовими витратами в кінці 1970-х - початку 1980-х, змусили радянське керівництво піти на політичні та економічні реформи. Оголошений Михайлом Горбачовим в 1985 році курс на перебудову і гласність, однак, призвів до втрати керівної ролі КПРС і найтяжчого економічної та соціальної кризи, а в кінцевому результаті - до розпаду СРСР в 1991 році.


7.2. Європейський союз

Перший крок у бік створення сучасного Євросоюзу було зроблено в 1951 : ФРН, Бельгія, Нідерланди, Люксембург, Франція, Італія підписали договір про заснування Європейського об'єднання вугілля і сталі (ЄОВС, ECSC - European Coal and Steel Community), метою якого стало об'єднання європейських ресурсів з виробництва сталі та вугілля, в силу даний договір вступив з липня 1952.

З метою поглиблення економічної інтеграції ті ж шість держав в 1957 заснували Європейське економічне співтовариство (ЄЕС, Загальний ринок) (EEC - European Economic Community) і Європейське співтовариство з атомної енергії (Євратом, Euratom - European Atomic Energy Community). Найважливішим і широким по сфері компетенції з цих трьох європейських співтовариств було ЄЕС, так що в 1993 воно було офіційно перейменовано в Європейське співтовариство (EC - European Community).

Болгарія і Румунія з 1 січня 2007 стали повноправними членами Євросоюзу. Таким чином, населення Євросоюзу зросло на 30 мільйонів чоловік і перевищило півмільярда. А всього в об'єднання відтепер входять 27 країн. [1]


7.3. Балкани і розпад Югославії

З 1990 розпочався процес розпаду Югославії, який привів до численних воєн і кривавих сутичок.

7.3.1. Незалежність Словенії

За результатами проведеного референдуму Словенія проголосила незалежність від СФРЮ 25 червня 1991. Війна в Словенії тривала десять днів, в ході 72 бойових контактів, втрати ЮНА склали 45 чоловік убитими, втрати словенських сил самооборони склали 19 убитих. В 2004 Словенія вступила в НАТО і в Європейський союз.


7.3.2. Незалежність Македонії

8 вересня 1991 Македонія проголосила незалежність, країні вдалося уникнути війни, з 1993 Македонія отримала широке визнання, проте Македонія була втягнута в конфлікт з приводу Косово з 1999 року.

7.3.3. Незалежність Хорватії і війна в Хорватії

Хорватії проголосила незалежність 25 червня 1991, після чого югославська народна армія (ЮНА) почала бойові дії. Армія самопроголошеної Сербської Країни діяла в координації з ЮНА і атакувала населені переважно хорватами населені пункти в Лику і Славонії. Початок війни ознаменувався також початком етнічних чисток, що проводилися обома сторонами. Бойові дії тривали до 1995 р.. Під час битви за Вуковар хорватські частини довгий час успішно чинили опір багаторазово переважаючим силам ЮНА. Місто було взято сербами лише після тримісячних боїв, що зруйнували місто вщент. Наступ ЮНА і сил країнських сербів дозволило останнім поставити під свій контроль частину Славонії і Далмації. В 1995 в ході операції "Буря" хорватська армія за кілька днів повністю розгромила збройні сили "Сербської Країни" і реінтегрувати Кнін і суміжні території до складу країни. Військова операція хорватів викликала масовий результат сербського населення з краю. Частина, що залишилася "Країни" у Східній Славонії була мирно повернута до складу Хорватії в 1998 г, що призвело до повного відновлення кордонів Хорватії в тому вигляді, в якому вони існували в СФРЮ. Хорватія готується до вступу в Європейський союз.


7.3.4. Війна в Боснії та Герцеговині і незалежність

Після розпаду Югославії на незалежні республіки в Боснії та Герцеговині спалахнула громадянська війна між етнічними сербами, хорватами і боснійцями-мусульманами. Війна тривала з 1992 по 1995 і була вкрай важкою для мирного населення, супроводжувалася етнічними чистками.

В 1995 на території Боснії і Герцеговини були створені Босняцький-хорватська Федерація Боснії і Герцеговини і Республіка Сербська, які утворили рівноправний союз. Хоча над ними стоїть центральний уряд і колегіальне президентство, по суті справи це союз відокремлених структур. Федерація і Республіка мають власних президентів, свої уряди, парламенти, поліцію й армію.

У країні процвітає корупція і злочинність, більше 40% працездатного населення не має роботи. Не виправдалися надії населення на істотну гуманітарну допомогу Заходу. Досі не вщухли і націоналістичні пристрасті.

За десять років виконання Мирного договору вдалося досягти відносних результатів, в місця довоєнного проживання повернулося понад 1 млн біженців, яким повернена власність. Однак ситуація в країні зберігає напруженість.


7.3.5. Війна в Косово і незалежність Косово

Самопроголошена у 2008 році Республіка Косово не визнана більшістю країн ООН.

7.3.6. Криза в Сербії і військова операція європейських країн проти Сербії

З 1990 року в Югославії були кризи. Суцільні війни, нальоти на міста з боку НАТО, розділ країни. У 2006 році розпався союз Сербії і Чорногорії.

7.3.7. Криза в Албанії

7.3.8. Конфлікт навколо Кіпру

7.3.9. Незалежність Чорногорії

Чорногорія : Незалежність Чорногорії офіційно визнана Росією 12 червня 2006.

7.3.10. Незалежність Косово

Література


Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати

Схожі роботи:
Прапор Європи
Рада Європи
День Європи
Гімн Європи
Вісник Європи
Занепад Європи
Символи Європи
Площа Європи
Неоліт Європи
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru