Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

Історія російської літературної мови


Ять

План:


Введення

Історія російської літературної мови - формування та перетворення російської мови, що використовується в літературних творах. Найстарші зі збережених літературні пам'яток датуються XI століттям. У XVIII-XIX століттях цей процес відбувався на тлі протиставлення російської мови, якою говорив народ, французької - мови дворян. Класики російської літератури активно досліджували можливості російської мови і були новаторами багатьох мовних форм. Вони підкреслювали багатство російської мови і часто вказували на його переваги в порівнянні з мовами іноземними. На грунті таких порівнянь неодноразово виникали диспути, наприклад суперечки між західниками і слов'янофілами. У радянські часи підкреслювалося, що російська мова - мова будівельників комунізму, а в епоху правління Сталіна проводилася кампанія боротьби з космополітизмом в літературі. Перетворення російської літературної мови триває і в даний час.


1. Усна народна творчість

Усна народна творчість (фольклор) у формі казок, билин, прислів'їв і приказок йде корінням в далеку історію. Вони передавалися з уст в уста, їх зміст відшліфовувалося таким чином, що залишалися найбільш стійкі поєднання, а мовні форми оновлювалися з розвитком мови. Усна творчість продовжувало існувати і після появи писемності. В Новий час до селянського фольклору додався робочий і міський, а також армійський і блатний (тюремно-табірний). В даний час усна народна творчість найбільш виражена в анекдотах. Усна народна творчість впливає і на письмовий літературну мову.


2. Розвиток літературної мови в стародавній Русі

Кирило і Мефодій - основоположники церковнослов'янської мови. Серед дослідників немає однозначної думки, що створили Кирило і Мефодій: кирилицю чи глаголицю, а також використовували вони вже існуючу слов'янську азбуку

Введення і поширення писемності на Русі, що призвело до створення російської літературної мови, зазвичай пов'язують з Кирилом і Мефодієм.

Так, у древньому Новгороді та інших містах в XI-XV ст були в ходу берестяні грамоти. Більшість зі збережених берестяних грамот - приватні листи, що носять діловий характер, а також ділові документи: заповіту, розписки, купчі, судові протоколи. Також зустрічаються церковні тексти та літературні та фольклорні твори (змови, шкільні жарти, загадки, настанови по домашньому господарству), записи навчального характеру (абетки, склади, шкільні вправи, дитячі малюнки та каракулі).

Титульний лист "Слова о полку Ігоревім", виданого в 1800г

Церковнослов'янська писемність, введена Кирилом і Мефодієм у 862 році, грунтувалася на старослов'янською мовою, який в свою чергу походить від південнослов'янських діалектів. Літературна діяльність Кирила і Мефодія полягала в перекладі книг святого Письма Нового і Старого завіту. Учні Кирила і Мефодія перевели на церковнослов'янська мова з грецької велику кількість релігійних книг. Деякі дослідники вважають, що Кирило і Мефодій ввели не кирилицю, а глаголицю, а кирилиця була розроблена їх учнями.

Церковнослов'янська мова була мовою книжним, а не розмовним, мовою церковної культури, який поширився серед багатьох слов'янських народів. Церковнослов'янська література поширилася у західних слов'ян (Моравія), південних слов'ян (Болгарія), в Валахії, частинах Хорватії та Чехії і, з прийняттям християнства, на Русі. Так як церковнослов'янська мова відрізнялася від розмовної російської, церковні тексти при листуванні піддавалися зміни, обрусевалі. Переписувачі підправляли церковнослов'янські слова, наближаючи їх до росіян. При цьому вони привносили особливості місцевих говірок.

Для систематизації церковнослов'янських текстів і введення єдиних мовних норм були написані перші граматики - граматика Лаврентія Зизанія (1596) і граматика Мелетія Смотрицького (1619). Процес формування церковнослов'янської мови був, в основному, завершено в кінці XVII століття, коли патріархом Никоном були проведені виправлення і систематизація богослужбових книг. Богослужбові книги російського православ'я стали нормою для всіх православних народів.

У міру поширення церковнослов'янських релігійних текстів на Русі, поступово стали з'являтися і літературні твори, які використовували писемність Кирила і Мефодія. Перші такі твори відносяться до кінця XI століття. Це " Повість временних літ "(1068)," Сказання про Бориса і Гліба "," Житіє Феодосія Печорського "," Слово про закон і благодать "(1051)," Повчання Володимира Мономаха "(1096) і" Слово о полку Ігоревім "(1185-1188). Ці твори написані мовою, який являє собою змішання церковнослов'янської мови з російською.


3. Реформи російської літературної мови XVIII століття

"Краса, пишність, сила і багатство російського мови виявляється досить з книг, у минулі віки писаних, коли ще не токмо ніяких правил для творів наші предки не знали, а й про те чи думали, що вони, є або можуть бути", - стверджував Михайло Васильович Ломоносов

Найбільш важливі реформи російської літературної мови і системи віршування XVIII століття були зроблені Михайлом Васильовичем Ломоносовим. В 1739 р. він написав "Лист про правила російського віршування", в якому сформулював принципи нового віршування російською мовою. У полеміці з Тредіаковський він стверджував, що замість того, щоб культивувати вірші, написані за запозиченими з інших мов схемами, необхідно використовувати можливості російської мови. Ломоносов вважав, що можна писати вірші багатьма видами стоп - двоскладовою ( ямб і хорей) і трискладових ( анапест і амфібрахій), але вважав неправильним замінювати стопи на пиррихии і спондей. Таке новаторство Ломоносова викликало дискусію, в якій активно брали участь Тредіаковський і Сумароков. В 1744 р. були видані три перекладення сто сорок третій псалма, виконані цими авторами, і читачам було запропоновано висловитися, який з текстів вони вважають найкращим.

Відомо, однак, висловлення Пушкіна, в якому літературна діяльність Ломоносова не схвалюється: "Оди його ... стомлюючі і надуті. Його вплив на словесність було шкідливе і до цих пір в ній висловлюється. Пишномовність, вишуканість, відраза від простоти і точності, відсутність будь-якої народності і оригінальності - ось сліди, залишені Ломоносовим ". Бєлінський назвав цей погляд "дивно вірним, але одностороннім". Згідно Бєлінського, "За часів Ломоносова нам не потрібно було народної поезії; тоді великий питання - бути чи не бути - полягав для нас не в народності, а в европеизме ... Ломоносов був Петром Великим нашої літератури."

Крім вкладу в поетичну мову, Ломоносов був також автором наукової російської граматики. У цій книзі він описав багатства і можливості російської мови. Граматика Ломоносова була видана 14 разів і лягла в основу курсу російської граматики Барсова (1771), який був учнем Ломоносова. У цій книзі Ломоносов, зокрема, писав: "Карл п'ятий, римський імператор, казав, що ішпанского з богом, французькою - з друзями, німецькою - з непріятельмі, італійською - з жіночою статтю говорити пристойно. Але якби він російському мови був вправний , то, звичайно, до того додав би, що їм з усіма ними ж говорити пристойно, бо знайшов би в ньому пишність ішпанского, жвавість французького, фортеця німецької, ніжність італіянского, понад те багатство і сильну в зображеннях стислість грецької та латинської мови. " Цікаво, що Державін пізніше висловився схоже: "Слов'яно-російський мова, за свідченням самих іноземних естетиків, не поступається ні в мужності латинської, ні в плавності грецької, перевершуючи всі європейські: італійська, французька та іспанська, скільки ж більш німецький".


4. Сучасна російська літературна мова

Творцем сучасної літературної мови вважається Олександр Пушкін, твори якого вважаються вершиною російської літератури. Ця теза зберігається як домінуючого, незважаючи на істотні зміни, що відбулися в мові за майже двісті років, що минули з часу створення його найбільших творів, і явні стилістичні відмінності між мовою Пушкіна та сучасних письменників.

Між тим, сам поет вказує на першорядну роль Н. М. Карамзіна у формуванні російської літературної мови, за словами А. С. Пушкіна, цей славний історик і літератор "звільнив мову від чужого ярма і повернув йому свободу, звернувши його до живих джерел народного слова". [1]


5. "Великий, могутній ..."

Тургенєву належить, мабуть, одне з найбільш відомих визначень російської мови як "великого і могутнього".

У дні сумнівів, у дні тяжких роздумів про долю моєї батьківщини, - ти один мені підтримка і опора, о великий, могутній, правдивий і вільний російську мову! Не будь тебе - як не впасти у відчай побачивши все, що відбувається вдома? Але не можна вірити, щоб така мова не була дана великому народу! (І. С. Тургенєв) [2]

Михайло Васильович Ломоносов говорив:

Карл V, римський імператор, казав, що гішпанскім мовою з Богом, французькою - з друзями, німецькою - з ворогами, італійською - з жіночою статтю говорити пристойно. Але якби він російському мови був вправний, то звичайно до того додав би, що їм з усіма ними ж говорити пристойно. Бо знайшов би в ньому: пишність гішпанского, жвавість французького, фортеця німецької, ніжність італійського, понад те багатства і сильну в зображенні стислість грецької та латинської мов.


Примітки

  1. "Подорож з Москви до Петербургу" - Пушкін А. С. Повне зібрання творів в дев'ятнадцяти томах (23 книгах). М.: Неділя 1994
  2. Червень 1882. І. С. Тургенєв. Уподобань. Класична бібліотека "Современника". Москва: Современник, 1979. - www.litera.ru / stixiya / authors / turgenev / vo-dni-somnenij.htmlЦей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати

Схожі роботи:
Словник сучасної російської літературної мови
Рада з російської мови при Президентові Російської Федерації
Історія держави Російської
Історія російської писемності
Історія Російської церкви
Історія Російської Федерації
Історія Російської імперії
Словник російської мови
Діалекти російської мови
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru