Абхазо-адигські народи

Абхазо-адигські народи - народи споріднені як по генетичному походженню, по культурі, так і по мові (тобто говорять на мовах абхазо-адигською групи), а саме наступні 4-ри народу:

- адигів ( черкесів) (самоназва "Адиге");
- абхазів (самоназва "аҧсуа");
- абазинів (самоназва "Абаза");
- Убихи (не існує нині).

Ареал розселення - Північний Кавказ і Південний Кавказ, а також діаспори в різних країнах світу.

Згідно з численними археологічними та лінгвістичним даними і науковим гіпотезам, народи абхазо-адигською групи імовірно були споріднені древнім народам (племенам), які включаються авторітетниемі вченими в гіпотетичну сино-кавказьку макросім'ї мов, а також з такими народами як Хатти, Каска, Абешла і т.д. Однак слід враховувати, що зазначена наукова гіпотеза ще не підтримана більшістю лінгвістів.


Перегляд цього шаблону Етноніми і субетнос абхазо-адигські народів
Застарілі етноніми Гениохи | Зихи ( Зіги, Зюхі, Джикія) | Каски | Касоги | Черкеси ( Черкаси) | Меоти ( Дандарії | Сінди | Досхі, Торети (або Тореати) | Агри | Аррехі Тарпети | Обідіакени | Сіттакени | Аспургіане) | Керкети SAWSROUQA.jpg
Субетноси абхазів Абжуйци | Аибга | Ахчіпси | Бзипци | Гумци | Псхувци | Садзи | Самурзаканци | Цабальци | Дальци | Цвиджі | Абхазькі негри
Субетноси адигів Кабардинці | Черкеси | Шапсуги (в тому числі хакучі) | Адигейці ( Абадзехі, Адамійци, Бесленеевци, Бжедугі, Егерукаевци, Мамхегі, Махошевци, Натухайци, Хегайкі, Хатукайци, Теміргоевци, Тубінци, Жанеевци, Гуай, Чебсін, Адалія) | Френккардаші
Субетноси абазинів Ашхаруа (Шкаруа) | Тапанта (Ашуа) (Башілбаевци, Баракаевци, Баговци, Дудароковци, Тамовци, Лоовци, Кізілбековци, Шахгіреевци)
Субетноси Убихи Субешх | Хизе | Варданом | Псах | Саші | Соча
Інформація по діаспорах : в Туреччині, в Сирії, в Лівії, в Єгипті, в Йорданії, в Ізраїлі