Аглютинація (біологія)

Аглютинація ( лат. agglutinatio - Приклеювання) - склеювання і випадання в осад з однорідної суспензії бактерій, еритроцитів та ін клітин, несучих антигени, під дією специфічних речовин - аглютиніни, в ролі яких можуть, наприклад, виступати антитіла або лектини. Реакцію аглютинації застосовують для визначення груп крові, ідентифікації збудників інфекційних захворювань та ін

У крові, наприклад, аглютинація еритроцитів відбувається в результаті того, що аглютиніни склеюють агглютіногени в еритроцитах.