Антеридії

Репродуктивні органи харових водоростей (зверху: оогоній, знизу: антеридії)

Антеридії (від греч. άνθηρός - Квітучий і ιδιον - Зменшувальні суфікс) - чоловічий гаметангиев водоростей і вищих рослин. Містить чоловічі гамети - сперматозоїди ( водорості, спорові рослини). Антеридії у голонасінних рослин редукується - його заміщає антерідіальной клітини пилкового зерна - чоловічого гаметофіту. Покритонасінні рослини зовсім позбавлені цієї структури. Антеридії у водоростей розвивається на диплоидном рослині (напр., у харових водоростей) або на окремому гаплоидном рослині - Гаметофіт (бурі водорості), а у вищих рослин - тільки на гаметофите.


Література

Лотова Л. І. Ботаніка: Морфологія і анатомія вищих рослин: Підручник. - М.: КомКніга, 2007. - 512 с.