Арбітражний суд Камчатського краю

Арбітражний суд Камчатського краю - судовий орган системи арбітражних судів, здійснює судову владу на території Камчатського краю.


1. Система арбітражних судів Росії

Вищий Арбітражний Суд перебуває на вершині системи арбітражних судів:

Основними завданнями арбітражних судів у Російської Федерації при розгляді підвідомчих їм спорів є:

 • захист порушених або оспорюваних прав і законних інтересів підприємств, установ, організацій (далі - організації) та громадян у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності;
 • сприяння зміцненню законності і попередження правопорушень у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності.

Діяльність арбітражних судів у Російської Федерації будується на основі принципів законності, незалежності суддів, рівності організацій і громадян перед законом і судом, змагальності та рівноправності сторін, гласності розгляду справ.

Для арбітражного суду Камчатського краю апеляційною інстанцією є П'ятий арбітражний апеляційний суд, [1] касаційної - Федеральний арбітражний суд Далекосхідного округу.


2. Повноваження

Арбітражний суд Камчатського краю:

 • розглядає в першій інстанції усі справи, підвідомчі арбітражним судам в Російській Федерації, за винятком справ, віднесених до компетенції Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації;
 • дозволяє економічні суперечки і розглядає інші справи за участю організацій, що є юридичними особами, громадян, які здійснюють підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи і мають статус індивідуального підприємця, придбаний у встановленому законом порядку, а у випадках, передбачених цим Кодексом та іншими федеральними законами, за участю Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень, державних органів , органів місцевого самоврядування, інших органів, посадових осіб, утворень, що не мають статусу юридичної особи, та громадян, які не мають статусу індивідуального підприємця
 • переглядає за нововиявленими обставинами прийняті ним і які вступили в законну силу судові акти.

3. Склад

Голови, заступники голів, судді федеральних арбітражних судів округів і арбітражних судів суб'єктів Російської Федерації призначаються на посаду в порядку, встановленому Федеральним конституційним законом від 31 грудня 1996 р. N 1-ФКЗ "Про судову систему Російської Федерації" і Законом Російської Федерації від 26 червня 1992 р. N 3132-1 "Про статус суддів в Російській Федерації".

Голови, заступники голів та судді арбітражних апеляційних судів призначаються на посаду при дотриманні вимог та в порядку, що встановлені Федеральним конституційним законом від 31 грудня 1996 р. N 1-ФКЗ "Про судову систему Російської Федерації" і Законом Російської Федерації від 26 червня 1992 р . N 3132-1 "Про статус суддів в Російській Федерації" для голів, заступників голів і суддів федеральних арбітражних судів округів.

Жодна особа не може бути представлено до призначення на посаду судді без згоди відповідної кваліфікаційної колегії суддів. Припинення повноважень судді допускається тільки за рішенням відповідної кваліфікаційної колегії суддів.

Арбітражний суд Камчатського краю діє у складі:

 • президії арбітражного суду
 • судової колегії з розгляду економічних спорів, що виникають із цивільних та інших правовідносин
 • судової колегії з розгляду економічних спорів, що виникають з адміністративних та інших публічних правовідносин.

3.1. Керівництво

 • Ільїн Георгій Павлович - голова
 • Нікулін Дмитро Олександрович - заступник голови
 • Іванушкіна Ксенія Юріївна - заступник голови

4. Історія

Арбітражний суд Камчатського краю створений 19 березня 2008 року, одночасно скасований арбітражний суд Камчатської області з передачею питань здійснення правосуддя, що відносяться до ведення скасованого арбітражного суду Камчатської області, в юрисдикцію арбітражного суду Камчатського краю [2].

5. Розгляд справ

5.1. 2010

У 2010 році до суду надійшло 5 663 заяви, що на 8% менше, ніж роком раніше. Зменшення показника відбулося внаслідок зниження кількості звернень по спорах, що випливають з адміністративних правовідносин. За рік судом розглянуто 4 737 справ, що на 11% менше, ніж у 2009 році. При цьому з перевищенням встановленого законом терміну розглянуто 55 справ. За рік показники, що характеризують процесуальні строки розгляду справ, покращилися на 69% [3].

В апеляційному порядку переглянуто 13,6% справ, що розглядалися Арбітражним судом Камчатського краю, що склало 2,6% від загальної кількості справ, розглянутих судом за рік. У касаційному порядку переглянуто 14,0% справ, що склало 1,5% від загальної кількості розглянутих за рік справ [3].6. Медійне висвітлення діяльності

У рейтингу медійності арбітражних судів Російського агентства правової та судової інформації (РАПСІ) Арбітражний суд Камчатського краю займає 91 місце [4].


Примітки

 1. ст.33.1 Федерального конституційного закону "Про арбітражних судах Російській Федерації"
 2. Створено Арбітражний суд Камчатського краю - www.garant.ru/news/12085/.
 3. 1 2 У арбітражі стало менше адміністративних справ - www.pravo.ru/news/view/47152. Право.Ru (26 Січня 2011 року). Статичний - www.webcitation.org/66w8RnG39 з першоджерела 15 квітня 2012.
 4. Рейтинг арбітражних судів Росії за ступенем їх РАПСІ-медійності - www.infosud.ru/judicial_analyst/20110126/251705164.html. РАПСІ (26 січня 2011 року). Статичний - www.webcitation.org/66w8U2n90 з першоджерела 15 квітня 2012.