Арбітражний суд Костромської області

Арбітражний суд Костромської області - судовий орган системи арбітражних судів, здійснює судову владу на території Костромської області.


1. Повноваження

Арбітражний суд Костромської області:

 • розглядає в першій інстанції усі справи, підвідомчі арбітражним судам в Російській Федерації, за винятком справ, віднесених до компетенції Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації;
 • дозволяє економічні суперечки і розглядає інші справи за участю організацій, що є юридичними особами, громадян, які здійснюють підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи і мають статус індивідуального підприємця, придбаний у встановленому законом порядку, а у випадках, передбачених цим Кодексом та іншими федеральними законами, за участю Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень, державних органів, органів місцевого самоврядування, інших органів, посадових осіб, утворень, що не мають статусу юридичної особи, та громадян, які не мають статусу індивідуального підприємця
 • переглядає за нововиявленими обставинами прийняті ним і які вступили в законну силу судові акти.

2. Склад

2.1. Керівництво

 • Байбородін Олег Леонідович - голова суду
 • Семенов Олексій Іванович - заступник голови суду
 • Цвєтков Сергій Володимирович - заступник голови суду
 • Захаров Андрій Володимирович - керівник апарату - адміністратор суду

2.2. Судова колегія з розгляду економічних спорів, що виникають із цивільних та інших правовідносин

 • Семенов Олексій Іванович - голова колегії

2.2.1. I судовий склад

 • Разгуляєва Галина Михайлівна - голова складу
 • Єгорова Ольга Юріївна - суддя
 • Денисенко Лариса Юріївна - суддя
 • Іванов Євген В'ячеславович - суддя
 • Сергушова Тетяна Валеріївна - суддя
 • Хубе Олександр Фаатовіч - суддя

2.2.2. II судовий склад

 • Козлов Сергій Венедиктович - голова складу
 • Паніна Світлана Леонідівна - суддя
 • Трубнікова Олена Юріївна - суддя
 • Мофа Віталій Дмитрович - суддя
 • Тетерін Олег Валерійович - суддя
 • Авдєєва Наталія Юріївна - суддя

2.3. Судова колегія з розгляду економічних спорів, що виникають з адміністративних та інших публічних правовідносин

 • Цвєтков Сергій Володимирович - голова колегії

2.3.1. III судовий склад

 • Стрельникова Ольга Олександрівна - голова складу
 • Зінов'єв Андрій Вікторович - суддя
 • Сизов Олександр Веніамінович - суддя
 • Бєляєва Тетяна Юріївна - суддя
 • Максименко Любов Олексіївна - суддя
 • Мосунов Денис Олександрович - суддя
 • Смирнова Тетяна Миколаївна - суддя