Арбітражний суд Республіки Адигея

Арбітражний суд Республіки Адигея - судовий орган системи арбітражних судів, здійснює судову владу на території Республіки Адигея.


1. Повноваження

Арбітражний суд Республіки Адигея:

  • розглядає в першій інстанції усі справи, підвідомчі арбітражним судам в Російській Федерації, за винятком справ, віднесених до компетенції Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації;
  • дозволяє економічні суперечки і розглядає інші справи за участю організацій, що є юридичними особами, громадян, які здійснюють підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи і мають статус індивідуального підприємця, придбаний у встановленому законом порядку, а у випадках, передбачених цим Кодексом та іншими федеральними законами, за участю Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень, державних органів , органів місцевого самоврядування, інших органів, посадових осіб, утворень, що не мають статусу юридичної особи, та громадян, які не мають статусу індивідуального підприємця
  • переглядає за нововиявленими обставинами прийняті ним і які вступили в законну силу судові акти.

2. Склад

Арбітражний суд Республіки Адигея діє у складі:

  • президії арбітражного суду
  • судової колегії з розгляду економічних спорів, що виникають з цивільних правовідносин
  • судової колегії з розгляду економічних спорів, що виникають з адміністративних правовідносин.

3. Керівництво

  • Дивин Ігор Михайлович - голова суду
  • Шебзухов Заур Мухамедович - заступник голови суду