Арбітражний суд Новосибірської області

Арбітражний суд Новосибірської області - судовий орган системи арбітражних судів, здійснює судову владу на території Новосибірської області.


1. Повноваження

Арбітражний суд Новосибірської області [1] :

  • розглядає в першій інстанції усі справи, підвідомчі арбітражним судам в Російській Федерації, за винятком справ, віднесених до компетенції Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації;
  • дозволяє економічні суперечки і розглядає інші справи за участю організацій, що є юридичними особами, громадян, які здійснюють підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи і мають статус індивідуального підприємця, придбаний у встановленому законом порядку, а у випадках, передбачених цим Кодексом та іншими федеральними законами, за участю Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень, державних органів , органів місцевого самоврядування, інших органів, посадових осіб, утворень, що не мають статусу юридичної особи, та громадян, які не мають статусу індивідуального підприємця
  • переглядає за нововиявленими обставинами прийняті ним і які вступили в законну силу судові акти.

2. Склад

Арбітражний суд Новосибірської області діє у складі:

  • президії арбітражного суду
  • судової колегії з розгляду економічних спорів, що виникають із цивільних та інших правовідносин
  • судової колегії з розгляду економічних спорів, що виникають з адміністративних правовідносин.

3. Керівництво

  • Герасимова Ольга Леонтіївна - голова суду
  • Козлова Олена Петрівна - перший заступник голови суду
  • Павлючик Наталія Олексіївна - заступник голови суду

Примітки

  1. Федеральний закон "Про арбітражних судах Російській Федерації"