Артикуляційна база

Артикуляційна база - у фонетиці - сукупність пристосувань мовного апарату до утворення звуків того мови, на якому людина спілкується.

Артикуляційна база дуже стійка і прівичнa для всіх членів даного мовного колективу. Мовний апарат фіксує з високою точністю - до повної автоматизації - тe взаєморозташування і позиції органів мовлення, які необхідні для виголошення всіх звуків мови. Гарне засвоєння артикуляційної бази необхідно для оволодіння правильною вимовою досліджуваної мови.

Перенесення артикуляційної бази однієї мови на вимова звуків іншої мови дає так званий акцент.