Асистент (викладацька посада)

Асистент (від лат. assistens - Допомагає) - початкова викладацька посада в вузах. Найчастіше посаду асистента суміщають з навчанням у аспірантурі. На асистентів покладається значна частина навчального навантаження кафедри. При меншій оплаті, вони повинні проводити більше годин занять в порівнянні з доцентами та професорами. На посаду асистента призначається особа, яка має вищу освіту. На асистентів покладається проведення семінарських та лабораторних занять та допомогу лектору в прийомі заліків або іспитів. У разі нестачі доцентів і професорів, дається дозвіл і на читання лекцій.