Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

АтеїзмПлан:


Введення

Атеїзм

Атом атеїзму - один із символів атеїзму

Атеїзм (др.-греч. ἄθεος - "Заперечення богів" [1], "безбожництво" [2]; від - "Без" + θεός - "Бог" [2] [3] [4]) в широкому сенсі - заперечення віри в існування богів [5]; в більш вузькому - переконання в тому, що богів не існує [6]. У самому широкому сенсі атеїзм - проста відсутність віри в існування будь-якого з богів [7] [8] [9] [10]. Атеїзм протилежний теїзм [11] [12], що розуміється в найзагальнішому випадку як віра в існування як мінімум одного бога [12] [13]. Атеїзм часто розуміється також як заперечення існування надприродного взагалі - богів, духів, інших нематеріальних істот і сил, загробного життя і т. д. [7] [14] [8] Стосовно релігії атеїзм - система поглядів, яка заперечує релігію як віру в надприродне [15] [16].

Для атеїзму характерна переконаність в самодостатності природного світу (природи) [17] і в людському (не надприродне) походження всіх релігій [17], у тому числі релігій одкровення. Багато з тих, хто вважає себе атеїстами, скептично ставляться до всіх надприродним істотам, явищам і силам, вказуючи на відсутність емпіричних свідчень їх існування. Інші наводять аргументи на користь атеїзму, спираючись на філософію, соціологію чи історію. Велика частина атеїстів є прихильниками світських філософій, таких як гуманізм [18] і натуралізм [19]. Не існує єдиної ідеології чи шаблону поведінки, яка властива всім атеїстам [20].

Термін "атеїзм" з'явився як зневажливий епітет, що застосовувався до будь-якій людині або вченням, що знаходився в конфлікті з усталеною релігією [21]. І тільки пізніше це слово стало означати певну філософську позицію. З поширенням свободи переконань, свободи думки, наукового скептицизму і критики релігії цей термін став набувати більш конкретне значення і почав використовуватися атеїстами для самообозначенія.


1. Етимологія

Грецьке слово αθεοι (Atheoi) в Посланні до Ефесян (2:12) на папірусі початку III століття. Зазвичай перекладається як "безбожники". [22]

У ранньому давньогрецькою мовою прикметник ἄθεος означало "заперечує богів". Слово стало означати навмисне, активне безбожництво у V столітті до н. е.. і набуло сенс "розірвав відносини з богами", "заперечує богів, безбожник". До того, хто заперечував місцевих богів, хоча при цьому міг вірити в інших богів, стали застосовувати термін ἀσεβής - "Безбожний". Сьогодні слово atheos в класичних текстах іноді перекладається як "атеїстичний". Також було абстрактне іменник ἀθεότης , "Атеїзм". Цицерон зробив латинську транслітерацію грецького слова - atheos . Термін широко використовувався в суперечках між ранніми християнами і язичниками, причому кожна сторона принизливо позначала ним своїх опонентів. [21]

Слово атеїст вперше було використано для позначення практичного безбожництва в 1577 [23]. Пізніше виникли споріднені слова: деїст - у 1621 [24], теїстами - в 1662 [25], теїзм - в 1678 [26] (за іншими джерелами - в 1743 [27] [28]) і деїзм - в 1682 [29 ]. Значення слів "деїзм" і "теїзм" дещо змінилися в районі 1700 під впливом атеїзму. Слово "деїзм" спочатку мало те ж значення, що і сучасне слово " теїзм ", але пізніше стало позначати окреме філософське вчення [30].

Карен Армстронг пише, що "в шістнадцятому і сімнадцятому століттях слово атеїст застосовувалося виключно полеміці... Термін атеїст був образливим. Нікому і в голову не могло прийти назвати себе атеїстом " [31]. Слово "атеїзм" в Європі стало використовуватися для опису власних переконань у XVIII столітті і означало відмову від віри в монотеїстичного іудео-християнського бога [32]. У XX столітті завдяки глобалізації термін розповсюдився і став означати заперечення віри у всілякі божества, хоча до теперішнього часу в Росії і на Заході атеїзм прийнято визначати як "відмова від віри в бога" [33] [34] [35].


2. Визначення і відмінності

Автори розходяться в тому, як найкраще визначати атеїзм, [36] про які саме надприродних сутності йдеться, стверджує чи атеїзм їх відсутність, чи є атеїзм усвідомленим прямим запереченням всього надприродного.

Було запропоновано кілька способів виділити різні види атеїзму (як правило, прирівнюється до "відсутності віри в богів" в найбільш широкому сенсі).

2.1. Широта поняття

Частина неясностей і суперечок, що стосуються визначення атеїзму, виникають з неоднозначностей у визначеннях таких слів, як "божество" і " бог ". Так як існує безліч абсолютно різних уявлень про надприродне, виникли різні думки щодо того, до яких з них має відношення термін "атеїзм". Якщо вважати " теїзм "вірою в єдиного персоніфікованого бога, то людей, які вірять в безліч інших богів, деїстів і навіть політеїстами можна класифікувати як атеїстів. У XX столітті такий підхід втратив популярність, так як термін "теїзм" почав розумітися скоріше як прояв віри в будь божество. [33]

Слідуючи Докінза, можна користуватися такою класифікацією:

 1. Теїзм - віра в бога (монотеїзм) або в багатьох богів (політеїзм), активно впливає (їх) на хід подій, вислуховує молитви, що приймає приношення, здатного творити чудеса.
 2. Деїзм - віра в бога як творця всесвіту, який, однак, не втручається в реальний хід подій у сьогоднішньому світі. Такий бог може діяти тільки на початку і в кінці світу, в проміжні ж моменти розвиток всесвіту підпорядковане законам природи.
 3. Атеїзм - заперечення існування бога (богів).
 4. Пантеїзм - ототожнення бога з усієї всесвіту, із законами природи і т. д.
 5. Агностицизм - твердження про те, що неможливо (на сьогоднішньому рівні знань або ж принципово ніколи неможливо) отримати відповідь на питання про існування бога.

Залежно від широти визначення, під атеїзмом може розумітися неприйняття різних концепцій, починаючи від ідеї бога, як діючої особи і закінчуючи запереченням існування чого завгодно включаючи концепції індуїзму і буддизму. [15]


2.2. Невиражений і виражений атеїзм

Діаграма, що показує взаємозв'язок між визначеннями слабкого / сильного і вираженого / невираженого атеїзму. Невиражений атеїст не замислювався про віру в богів. Виражений атеїст зробив усвідомлений вибір щодо його віри в богів. Така людина може відмовитися вірити в богів (слабкий атеїзм) або стверджувати, що богів немає (сильний атеїзм).

Визначення атеїзму також розрізняються в тому, наскільки поняття бога має бути осмислений людиною, щоб він міг називатися атеїстом. На думку деяких атеїстів, атеїзм може розглядатися як відсутність віри в богів. Ще в 1772 році атеїст Гольбах писав: "Всі діти атеїсти; у них немає ніяких уявлень про бога". [37] Джордж Генрі Сміт (1979) запропонував: "Людина, незнайома з теїзмом, є атеїстом, оскільки не вірить в бога. Ця категорія також включає і дітей, здатних зрозуміти, що стоїть за атеїзмом, але ще не знайомих з поняттями, з ним пов'язаними. Сам факт того, що дитина не вірить у бога, вже робить його атеїстом ". [38] Сміт, таким чином, ввів поняття "невираженний атеїзм", що описує "відсутність теїстичного вірування без усвідомленого його заперечення", і поняття "виражений атеїзм", що описує більш загальноприйняте визначення усвідомленої зневіри.

Точка зору, що діти народжуються атеїстами, з'явилася порівняно недавно. До XVIII століття існування бога було настільки загальноприйнято в західному світі, що навіть сама можливість існування "істинного" атеїзму заперечувалася. Доктрина про те, що всі люди вірять у бога з народження, називається "теїстичний вченням про пригадування ". Згідно з цим вченням, атеїсти просто заперечують очевидне. [39] Також часто можна почути думку, що не існує "атеїстів до глибини душі" і в критичних ситуаціях (" не буває атеїстів в окопах під вогнем "), наприклад, на смертному одрі, атеїсти раптом починають вірити в бога. Атеїсти заперечують подібні твердження, наводячи приклади "атеїстів до глибини душі". [40] Також у відповідь були створені атеїстичні організації серед військового персоналу. [41] З іншого боку, саме вищезгадане твердження свідчить про те, що однією з причин релігійної віри є страх смерті.


2.3. Слабкий і сильний атеїзм

Філософи, такі, як Ентоні Флу [42] і Майкл Мартін, [33] розрізняють слабкий (негативний) і сильний (позитивний) атеїзм. Сильний атеїзм - відстоювання твердження, що богів не існує. Слабкий атеїзм включає в себе всі інші форми відсутності теїзму. Згідно цього поділу, будь-яка людина є або теїстами, або "сильним", або "слабким" атеїстом. [43] Терміни сильний і слабкий з'явилися порівняно недавно, проте еквівалентні їм терміни негативний і позитивний атеїзм вже використовувалися у філософській літературі [42] і (в дещо іншому сенсі) католицькими апологетами. [44] Відповідно до такого розмежування атеїзму, більшість агностиків є "слабкими" атеїстами.

На основі вищенаведеного визначення, агностицизм може вважатися "слабким" атеїзмом, [45] проте більшість агностиків відділяють свої погляди від атеїзму, який вони вважають не більш обгрунтованим, ніж теїзм. [46] Передбачувана недосяжність знання про існування чи неіснування бога розглядається як ознака того, що атеїзм не обходиться без сліпої віри. [47] Звичайний відповідь атеїстів полягає в тому, що недоведені релігійні висловлювання заслуговують рівно стільки ж недовіри, скільки заслуговують усі інші недоведені твердження, [48] і що недоказово неіснування бога не має на увазі, що його існування і неіснування рівноймовірно. [49] Шотландський філософ Джон Смарт (англ. John Smart ) Також стверджує, що "іноді людина, насправді є атеїстом, може називати себе агностиком через необдуманого узагальнення філософського скептицизму, який застерігає нас від ствердження того, що ми щось знаємо, окрім, хіба що, математики і формальної логіки " . [50] Як наслідок, деякі з популярних письменників-атеїстів, наприклад, Річард Докінз, воліють розрізняти теїстичні, агностичний і атеїстичні погляди за ймовірністю, приписується правдивості твердження "бог існує". [51]


2.4. Стихійний і науковий атеїзм

Стихійний атеїзм - атеїзм, заснований на чомусь іншому, крім науки (наприклад, як наслідок звичайного здорового глузду або скептичного способу мислення, відсутності інтересу до надприродного, незнання про наявність релігій та ін.)

Науковий атеїзм - це атеїзм, заснований на природознавстві запереченні надприродного, коли в якості основного інструменту для розгляду питання про існування бога (надприродних істот та явищ) використовується науковий метод [52].


3. Обгрунтування

"Дитина одного разу запитав у астронома, хто зробив його на світло. Вчений показав на небо і на сидячого старого, і сказав:" Ось батько твого тіла, а ось - батько твоєї душі ". На це хлопчик відповів:" Нам немає діла до того , що на небі, і мені соромно бути сином такого старого! "Що за найбільша зухвалість - не визнавати свого батька і не вважати, що Бог - твій творець!" [53]

Емблема, що ілюструє практичний атеїзм, під назвою "Найбільша зухвалість: атеїст і шарлатан" з книги Picta poesis поета Barthlemy Aneau, 1552.

Найбільше розрізняються з точки зору логічного обгрунтування практичний і теоретичний атеїзм [54]. Різні види теоретичного атеїзму можна вивести за допомогою тих чи інших логічних обгрунтувань, філософських доводів, неприйняття віри в існування богів з моральної точки зору і пр. Для практичного, стихійного атеїзму, навпаки, не потрібно конкретної аргументації, він включає в себе і необізнаність з уявленнями про надприродне, і відсутність інтересу до релігій.


3.1. Практичний атеїзм

Слідуючи практичного, або прагматичному атеїзму, також відомому як апатеізм, люди живуть, не надаючи значення наявності або відсутності богів, і пояснюють явища природи без допомоги потойбічних сил. При цьому існування богів не заперечується і не стверджується, але може бути визнане необов'язковим або марним. Відповідно до цієї точки зору, боги не надають життю сенс і не впливають на повсякденне життя. [55] Вид практичного атеїзму, що впливає на наукове співтовариство, - методологічний натуралізм, "мовчазне включення філософського натуралізму в науковий метод ". При цьому брати філософський натуралізм або вірити в нього не обов'язково. [56]

Існують різні види практичного атеїзму:

 • Відсутність релігійної мотивації - віра чи невіра в богів не впливає на мораль і на поведінку людини.
 • Навмисне ігнорування релігійних питань у теорії та на практиці.
 • Байдужість - відсутність будь-якого інтересу до релігійних питань.
 • Незнання - необізнаність з уявленнями про надприродне. [57]

3.2. Теоретичний атеїзм

Теоретичний атеїзм використовує апарат логіки для перевірки концепцій про богів на суперечливість. При цьому сам атеїзм виступає в ролі нульової гіпотези . Наявність суперечностей в таких концепціях є доказом неіснування богів. Наприклад, якщо догми якого-небудь віровчення визначають деякі властивості для свого бога, то логічна суперечливість таких властивостей доводить відсутність даного бога. Крім того, для теоретичного атеїзму характерно виклад конкретних аргументів проти існування богів у відповідь на типові аргументи на користь віри, такі як теологічний аргумент або парі Паскаля, а також використання проти тез теїзму.


3.2.1. Епістемологічні аргументи

Згідно епістемологічному атеїзму, люди не можуть пізнати бога або визначити, існує він чи ні. В основі епістемологічного атеїзму - агностицизм, що приймає різні форми. У іманентної філософії божественність невіддільна від світу як такого, в тому числі і від людського розуму, а свідомість кожної людини замкнуто в суб'єкті. Згідно цього виду агностицизму, таке обмеження в принципі не дозволяє робити висновки про існування бога, будь то віра або логічне умовивід.

Раціоналістичний агностицизм Канта і Епохи Просвітництва приймає тільки знання, отримане за допомогою людської раціональності. Стверджується, що боги принципово не обнаружіми, отже, неможливо знати, що вони існують. Скептицизм, заснований на ідеях Юма, стверджує, що ні про що неможливо знати напевно, а значить, неможливо з'ясувати, що бог існує. Відношення агностицизму до атеїзму оскаржується; агностицизм можна вважати окремим поглядом на світ. [55]

До інших форм атеїстичної аргументації, які можна назвати епістемологічними, відносяться логічний позитивізм і ігностіцізм, які стверджують, що такі терміни, як "бог", і такі висловлювання, як "бог - всемогутній", позбавлені сенсу. Згідно теологічному нонкогнітівізму, фраза "бог існує" - не твердження, а нісенітниця. Велися суперечки, чи можна таку точку зору віднести до категорії атеїзму чи агностицизму. Філософ Альфред Джулс Айер заперечував обидві ці категорії, стверджуючи, що вони помилково визнають фразу "бог існує" твердженням. Він вважав нонкогнітівізм окремою, самостійною категорією. [58] [59]


3.2.2. Метафізичні аргументи

Метафізичний атеїзм звичайно базується на матеріалістичному монізмі - погляді, за яким реальність однорідна, неподільна і матеріальна. Абсолютні метафізичні атеїсти дотримуються того або іншого виду фізикалізму, тому вони явно заперечують існування будь-яких нематеріальних сутностей. З іншого боку, до абсолютного метафізичного атеїзму примикає і протилежна, ідеалістична концепція - гилозоизм - одухотворення усього світу, в якому також немає місця богу як чинному суб'єкту.

Відносний метафізичний атеїзм полягає в тому, що визнається існування якоїсь вищої нематеріальної сутності (логос, НПУ, дао, брахман, субстанція, світовий дух, абсолют, вселенський розум, ноосфера і т. д. і т. п.), але не володіє єдністю трансцендентності і буття, а цим заперечується й існування бога як особистості. До відносного метафізичного атеїзму відносяться такі течії, як пантеїзм - "Бог чи Природа" у Бруно і Спінози і панентеізм (від грец. pan en theo - все в бога), то є концепція "Бог-природа", що розвивалася від Еурігени і до Гегеля. [60] . заперечує бога-індивідуума, зацікавленого в долі світобудови і людства, а отже, відкидає і все авраамічних релігій і більшість інших історичних і сучасних вірувань, а деїзм не можна віднести до відносного метафізичного атеїзму, оскільки передбачається бог-творець, який повинен був хоча б один раз володіти таким особистісним якістю як воля.

Епікура приписують перше трактування проблеми зла (англ. problem of evil ). Давид Юм в його "Діалогах про природну релігії" (1779) цитує Епікура, що виражає цей аргумент у вигляді серії запитань:

"Може бути, божество хоче, але не може запобігти зло? Значить, воно невсемогуще. Якщо ж воно може це зробити, але не хоче, значить, воно недоброзичливо. Якщо ж воно і хоче, і може, то звідки ж береться зло?" [61]

3.2.3. Психологічні, соціологічні та економічні аргументи

Такі філософи, як Людвіг Фейєрбах і Зигмунд Фрейд, стверджували, що віра в богів і релігії - людські винаходи, що виникли, щоб задовольнити природні емоційні, світоглядні та соціальні потреби. Історик Едуард Гібон писав з цього приводу: "Всі свої релігійні культи народ Стародавнього Риму завжди вважав однаково істинними, філософи - однаково помилковими, а правителі - однаково корисними". [62] Цю думку поділяють і більшість буддистів. [63] Карл Маркс і Фрідріх Енгельс, під впливом праць Фейєрбаха, стверджували, що "... будь-яка релігія є нічим іншим, як фантастичним відображенням у свідомості людей тих зовнішніх сил, які панують над ними в їх повсякденному житті, - відображенням, в якому земні сили приймають форму неземних " [64], що дозволяє використовувати релігію як засіб соціального контролю: "... безсилля експлуатованих класів у боротьбі з експлуататорами правлячими класами так само неминуче породжує віру в краще загробне життя, як безсилля дикуна в боротьбі з природою породжує віру в богів ..." [ 65] Згідно Михайлу Бакуніну, "ідея бога тягне за собою зречення від людського розуму і справедливості, вона є саме рішуче заперечення людської свободи і приводить неминуче до рабства людей в теорії та на практиці". Він "перевернув" знаменитий афоризм Вольтера про те, що "якби Бога не було, його слід було б винайти", і написав, що "якби Бог дійсно існував, слід було б знищити його". [66]


3.2.4. Логічні аргументи і докази

Згідно логічного атеїзму, різні концепції богів (наприклад - бог як особистість) включають в себе логічно несумісні властивості. Прихильники цієї форми атеїзму приводять логічні докази неможливості існування бога, використовуючи протиріччя між такими якостями, як досконалість, статус " творця ", незмінність, всезнання, всюдисущість, всеблагий, трансцендентність, особистісністю, безтілесність, справедливість і милосердя. [67]

Не приймаючи, перш за все - з етичної позиції, доводи теодицеї, атеїсти вважають, що спостережувана дійсність не узгоджується з якостями, звичайно приписуються богам теологами. Вони стверджують, що всезнаючий, всемогутній і всеблагий бог не сумісний зі світом, в якому є зло і страждання, де любов бога прихована від багатьох людей. [68] Схоже умовивід приписується Сиддхартхе Гаутаме, засновнику буддизму. [69]


3.2.5. Антропоцентрические аргументи

Аксіологічний, або конструктивний, атеїзм розглядає як джерела моральних цінностей не богів, а людську природу. Для цього виду атеїзму людська природа є єдиним джерелом етики і моральних цінностей, а поняття бога не потрібно для вирішення етичних питань. Маркс, Ніцше, Фрейд і Сартр дотримувалися цієї точки зору, поширюючи ідеї визволення, саморозвитку і дає вільне щастя. [70]

Один з найбільш популярних доводів проти атеїзму стверджує протилежне - що заперечення існування справедливого бога веде до морального релятивізму, позбавляючи людину основ моральності, [71] або позбавляє життя сенсу і робить людину нещасною. [72] Блез Паскаль висловив таку думку в 1669. [73] Згідно ж думку психіатра XIX-XX вв. П. Б. Ганнушкіна, існує позитивний зв'язок між релігійністю і жорстокістю. [74]


4. Атеїзм і наука

Частка атеїстів в Європі по країнах

Науковий метод пізнання базується на виведенні закономірностей з досвіду, логічних побудовах, емпіричної перевірки теоретичних положень і принципі достатньої підстави. Критерій Поппера вимагає: щоб теорія вважалася наукової, повинна бути гіпотетична можливість в результаті експериментальної перевірки її спростувати. Припущення про неіснування бога спростовне (для цього достатньо пред'явити бога або продемонструвати його надприродні риси) і може мати статус наукової гіпотези. У той же час, припущення про існування бога незаперечно (будь-яке спростування можна відкинути, заявивши, що бог перебуває поза фізичного світу, фізичних законів, поза логікою, і так далі), а тому не може прийматися як наукова гіпотеза. Припущення про божественне втручання автоматично виводить теорію, що використала таке припущення, за межі сучасної науки.

З іншого боку, з точки зору деяких віруючих і містиків різних напрямків, діяльність богів і існування надприродних сил можуть бути підтверджені фактами, які виявляються наукою. Так, зокрема креаціоністи будують свої міркування на основі відібраних ними даних геології, історії, біології, які, на їхню думку, підтверджують біблійну картину світу. Науковий підхід виключає підбір фактів під заздалегідь визначену догму, якщо не вважати такою дією аналіз - при ньому також виконується вибірка фактів, що відносяться до досліджуваної проблеми стосовно висунутої гіпотези, теорії. Деїсти, вважаючи бога творцем Всесвіту, все ж визнають за людським розумом безмежне право судження про побудову світу, включаючи і природу богів, проте більшість теїстами вважають необгрунтованим звернення до науці з даного питання.

Дійсно, не можна науковими методами показати, що "бога немає", оскільки саме в цьому випадку немає способу логічно довести негативне судження [75]. Неможливо перевірити "неіснування" чогось, що знаходиться за межами, доступними дослідженню. Іншими словами, наука може довести відсутність життя на Марсі, але можна тільки припустити, але не довести відсутність життя у всій решті Всесвіту. Тому твердження атеїстів про неіснування бога розглядається деякими теологами, як віра в щось, що принципово неможливо довести. У той же час, на їхню думку, існування бога теоретично доказово, але поки доказ не здійснено.

Емпірична наука грунтується не на вірі або священних переказах і текстах, а на строгих методиках побудови теоретичних і практичних моделей природних явищ і на висунення гіпотез, що пояснюють вже відомі взаємозв'язку явищ і пророчих ще не спостерігалися ефекти, з обов'язковою наступною верифікацією висунутих гіпотез практикою: спостереженнями і експериментами, які можуть бути повторені й перевірені. Збіг висновків гіпотез з спостерігаються фактами означає отримання нових об'єктивних знань про природу. Серед учених було і є досить багато віруючих: серед американських вчених в 1916 році було 42% віруючих, а в 1996 році 39% віруючих (журнал Nature т.386, с.435, 1997). [76] Але незалежно від особистих переконань, у своїй науковій роботі вчені обгрунтовують причини явищ виключно в природній області, без опори на надприродне. Як зауважив академік Віталій Лазаревич Гінзбург,

"У всіх відомих мені випадках віруючі фізики і астрономи в своїх наукових роботах ні словом не згадують про Бога. Вони одночасно живуть як би в двох світах - одному матеріальному, а іншому якомусь трансцендентному, божественному. У них відбувається як би розщеплення психіки. Займаючись конкретної науковою діяльністю, віруючий, по суті справи, забуває про Бога, чинить так само, як атеїст. Таким чином, сумісність занять наукою з вірою в Бога аж ніяк не тотожна з сумісністю віри в Бога з науковим мисленням ". [76]


5. Історія

Термин атеизм появился в XVI столетии во Франции, однако существуют свидетельства того, что идеи, которые сегодня могут быть расценены как атеистические, уже присутствовали во времена Древнего Египта, Ведической цивилизации и Античности.

5.1. Стародавній Єгипет

Уже в Древнем Египте появляются произведения, критикующие религиозный взгляд на мир. Древнейшим из них является созданная в эпоху Среднего Царства " Песнь Арфиста ".

5.2. Ранние индийские религии и философские школы

Атеистические школы присутствовали в раннем индуизме. Материалистическая и антирелигиозная философская школа Чарвака, основанная в Индии ориентировочно в VI столетии до нашей эры, - вероятно, наиболее яркая атеистическая философская школа в Индии. Эта ветвь индийской философии классифицируется как неортодоксальная система и не рассматривается как часть шести ортодоксальных школ индуизма, но заслуживает внимания как материалистическое движение в индуизме. [77]

Четерджи и Датта пишут, что до нас не дошли тексты философии Чарвака, и наше представление об этой философии основано, главным образом, на критике их идей другими школами. [78]

Часто к атеистическим причисляют индийскую философскую систему санкхья. Отрицание бога, как единого творца, также присутствует в джайнизме и буддизме. [79] В то же время сами представители этих религий и многие исследователи не признают их атеистическими и предпочитают использовать термин non-theism [80] [81] [82], который в русскоязычной литературе обычно переводится как не-теизм.


5.3. Классическая античность

В " Апологии ", Сократ обвиняется Мелетом в том, что абсолютно не верит в богов. Бог же, замечает Сократ, "видим в своих великих деяниях, но как он всем этим правит, это вне известности" [83]. "Относительно души человеческой, которая более чем что-либо другое в человеке причастна божеству, известно, - полагает Сократ, - что она царствует в нас, но и ее мы не видим. Вдумываясь во все это, человек не должен презрительно относиться к невидимому; напротив того, должен познавать его действия в явлениях и чтить божественную силу" [84]

Европейский атеизм уходит корнями к досократической греческой философии, но не выделяется как отдельное течение до конца Эпохи Просвещения. [85]

Греческий поэт Диагор (V столетие до нашей эры) известен как "первый атеист" [86] и ярый критик религии и мистицизма. Критий видел религию как человеческое изобретение, запугиванием помещающее людей в некоторые рамки морали. [87] Ксенофан, критикуя антропоморфизм богов греческой народной религии, которым он противопоставил некое единое мировое божество, первым выдвинул идею о том, что именно люди создали богов по своему образу и подобию:

"Но если бы быки, лошади и львы имели руки и могли бы ими рисовать и создавать произведения (искусства), подобно людям, то лошади изображали бы богов похожими на лошадей, быки же похожими на быков" ("Досократики", ч. 1, Каз., 1914, с. 111) [88].

Атомисты, такие как Демокрит, пытались описать мир только материалистическим способом, не ссылаясь на духовность и мистицизм. К другим досократикам, вероятно, имеющим атеистические или агностические взгляды, относятся Продик, Протагор и Теодор (философ).

Сократ обвинялся в атеизме за то, что внушал жителям неуверенность в богах, которых чтил город. [89] Хотя философ оспаривал обвинение в атеизме, [90] в конечном итоге он был приговорён к смерти. Эпикур, оспаривал множество религиозных доктрин, включая жизнь после смерти и божественную сущность. Он полагал, что душа материальна и смертна. Хотя эпикуреизм не исключает наличие богов, Эпикур верил, что, если боги и существуют, то человечество им безразлично. [91] Секст Эмпирик полагал, что необходимо отменить наказание за скептицизм, известный как пирронизм, в котором нет ничего ужасного, и атараксия ("свобода разума" или "безмятежность души") может быть достигнута отменой такого наказания. Его работы, уцелевшие в значительном количестве, существенно повлияли на последующих философов. [92] Из Древнего Рима дошло до нас единственное целое крупное античное философское атеистическое произведение одного из величайших материалистов и атеистов древности - Тита Лукреция Кара. Лукреций утверждал, что если боги существуют, им безразлично человечество, и они не влияют на окружающий мир. По этой причине он верил, что человечество не должно бояться сверхъестественного. Знаменитая поэма "О природе вещей" всесторонне освещает и обосновывает учение Эпикура. Но главный объект её критики - религия, которой Лукреций противопоставляет науку, исследование, основанное на точно установленных фактах и разумном, естественном их объяснении. Он видит в религии не только ошибочное, но прежде всего чрезвычайно вредное, пагубное для человечества учение. [93] Лукреций подверг критике не только религиозные представления, но и учение Платона о бессмертии души. Значение слова "атеист" изменялось на протяжении классической античности. Часто ранних христиан называли атеистами за то, что те не верили в языческих богов. [94] Во времена Римской империи христиан казнили за отрицание римских богов в целом и культа императора в частности. Когда в 381 году, во время правления Феодосия, христианство стало государственной религией Рима, наказуемым преступлением стала ересь. [95]


5.4. От раннего Средневековья до Ренессанса

Следование атеистическим взглядам было редким явлением в Европе на протяжении раннего Средневековья и Средних веков, доминировал интерес к религии и теологии. [96]

Как заметил Анатоль Франс, в этот период "счастливому единодушию паствы несомненно способствовало также обыкновение немедленно сжигать всякого инакомыслящего".

Николай Кузанский придерживался формы фидеизма, которую называл docta ignorantia ("учёное невежество"), утверждая, что бог находится за гранью человеческого понимания, и наше знание о боге ограничено догадками. Уильям Оккам положил начало антиметафизическим учениям, заявив о номиналистических ограничениях человеческого познания необычайных вещей. Он утверждал, что божественная сущность не может быть интуитивно или рационально познана человеческим интеллектом. Последователи Оккама, такие, как Джон Миркуртский и Николай Аутрекуртский, развивали эти взгляды.

Разделение веры и разума повлияло на таких богословов, как Джон Виклиф, Ян Гус и Мартин Лютер. [96] После них католицизм утратил свое доминирование в Европе и подвергся радикальной реформации, обычно, более терпимой в вопросах веры.

Ряд видных представителей антирелигиозного свободомыслия появились в эту эпоху и в мусульманском мире. Это Омар Хайям и Ибн-Рушд


5.5. Епоха Відродження

Успехи мореплавания, торговли, промышленности, с одной стороны, требуют создания опытной науки о природе, подлинного знания о ней, а с другой - сами создают основу для развития такой науки. Разработка опытного естествознания становится настоятельной необходимостью для буржуазии и для возглавляемого ею поступательного развития общества.

Леонардо да Винчи прибегал к экспериментам, как к методу исследований, и спорил с аргументами религиозного авторитаризма. Другие критики религии и церкви того времени - Никколо Макиавелли, Бонавентюр Деперье и Франсуа Рабле. [92]


5.6. Новий час

Французский автор XVIII века, барон Гольбах, был одним из первых, кто сам себя считал атеистом. [97] В философском сочинении " Система природы " (1770) он описывает Вселенную на основах материализма, детерминизма и атеизма. Сочинения " Система природы " и " Здравый смысл " (1772) были осуждены Парижским парламентом, и копии книг были публично сожжены.
Людвіг Фейєрбах своїми роботами "Das Wesen des Christenthums" (1841) (російський переклад "Сутність християнства" (1870)) і "Das Wesen der Religion" (1845) (російський переклад "Сутність релігії" (1955)) сильно вплинув на таких філософів , як Енгельс, Маркс, Штраус і Ніцше. Фейєрбах розглядав віру як сон розуму, бога як людське винахід, релігійну діяльність як задоволення хибних потреб і вважав, що на місце любові до бога слід поставити любов до людини, а на місце віри в бога - віру в самого себе [98]

Во времена Ренессанса и Реформации религиозные страсти накалились, что очевидно по распространению новых религиозных законов, братств, популярных увлечений в католическом мире и появлению всё более аскетичных протестантских сект, таких, как кальвинисты. Це був час міжконфесійного суперництва, який дозволив ще більше розширити межі теологічної та філософської теорії, що пізніше в чому було використано для просування скептичного (по відношенню до релігії) світогляду.

Критика християнства почастішала в XVII і XVIII століттях, особливо у Франції та Англії, де, на думку сучасників, спостерігалася криза релігії. Деякі протестантські мислителі, такі, як Томас Гоббс, підтримували філософію матеріалізму та скептицизму щодо надприродних сил. В кінці XVII століття деїзм став відкрито підтримуватися такими інтелектуалами, як Джон Толанд. Фактично всі французькі й англійські філософи XVIII століття в якійсь формі дотримувалися деїзму. Висміюючи християнство, багато деїсти в той же час зневажали і атеїзм. Первые открыто атеистические мыслители, такие, как барон Гольбах, появились в конце XVIII века, когда выражение неверия в бога стало менее опасно. [99] Дэвид Юм был наиболее систематичным представителем просвещённого мышления, создававшим скептическую эпистемологию, основанную на эмпиризме, и подрывавшим метафизические основы теологии.

Велика французька революція винесла атеїзм і антиклерикальний деїзм з салонів на вулиці. Спроба нав'язати Громадянське пристрій духовенства призвела до антіклерікалістскім хвилювань і вигнання багатьох священиків з Франції. Хаотичні політичні події в революційному Парижі, в кінцевому рахунку, дозволили більш радикальним якобінцям, які розгорнули масовий терор, захопити владу в 1793. Насильницька дехристиянізація Франції, що замінила релігію " культом Розуму ", а потім державним релігійним" культом Верховної Істоти ", закінчилася з термидорианским переворотом, але деякі секулярістскіе заходи того періоду залишилися постійним спадщиною французької політики.

У період Директорії, консульства та Імперії секуляризація французького суспільства була узаконена, причому в її орбіту залучалися спочатку Північна Італія, а потім і інші території в Європі, де виникали держави-сателіти Франції - спочатку республіки, пізніше (після коронації Наполеона в 1804) - монархії. У XIX столітті багато атеїсти та інші антирелігійні мислителі направили свої зусилля на політичну і соціальну революцію, сприяючи переворотів 1848, Рісорджіменто в Італії та зростанню інтернаціонального соціалістичного руху.


5.7. Друга половина XIX століття

У другій половині XIX століття атеїзм отримав популярність під впливом філософів- раціоналістів і вільнодумців. Багато відомих німецькі філософи того часу, такі як Людвіг Фейєрбах, Артур Шопенгауер, Карл Маркс і Фрідріх Ніцше, заперечували існування божеств і були критиками релігії. [100]


5.8. Атеїзм російських революційних демократів

5.8.1. Атеїзм в марксизмі

Класики марксизму-ленінізму намагалися науково обгрунтувати атеїзм. Теоретичною основою марксистського атеїзму є діалектичний і історичний матеріалізм. [101]

" Марксизм есть материализм. В качестве такового, он так же беспощадно враждебен религии, как материализм энциклопедистов XVIII века или материализм Фейербаха. Это несомненно. Но диалектический материализм Маркса и Энгельса идёт дальше энциклопедистов и Фейербаха, применяя материалистическую философию к области истории, к области общественных наук. Мы должны бороться с религией. Это - азбука всего материализма и, следовательно, марксизма. Но марксизм не есть материализм, остановившийся на азбуке. Марксизм идёт дальше. Он говорит: надо уметь бороться с религией, а для этого надо материалистически объяснить источник веры и религии у масс". (В. І. Ленін, ПСС, т. 17, с. 418.)

Основоположні принципи марксистського атеїзму: [102] [103]

 1. Зарождение религии является результатом развития идеи зависимости человека от стихийных сил природы, бессилия изменить условия своей жизни, страха смерти.
 2. Использование этих идей имущим меньшинством общества для установления их связи с религиозным культом ради узурпации и сохранения власти.
 3. Положение, что борьба с религией это неотъемлемая часть борьбы с несправедливым общественно-экономическим порядком, установленным правящими классами.
 4. Вывод, что упразднение религии освободит творческую активность эксплуатируемого большинства для борьбы за достойное трудящегося человека существование.

Гуманистическая сущность атеизма, по словам Маркса, заключается в следующем:

критика религии завершается учением, что человек - высшее существо для человека. [104]

Широко известно высказывание, приписываемое Марксу, что религия - это опиум народа (не "опиум для народа"):

религия - это вздох угнетенной твари, сердце бессердечного мира, подобно тому, как она - дух бездушных порядков. Религия есть опиум народа. [105]

Некоторые исследователи считают, что Маркс всего лишь зафиксировал популярное в то время выражение. Первым же, кто сравнил религию и опиум был Новалис ещё в 1798 году : [106]

Ваша так называемая религия действует как опий: она завлекает и приглушает боли вместо того, чтобы придать силы


5.9. XX столетие

Атеизм в XX столетии, особенно в форме практического атеизма, распространился во многих обществах. Атеистические мысли нашли признание во многих других обширных философиях и мировоззрениях, таких, как экзистенциализм, объективизм, светский гуманизм, нигилизм, логический позитивизм, марксизм и феминизм [107].

Логический позитивизм и сциентизм проложили дорогу для неопозитивизма, аналитической философии, структурализма и натурализма. Неопозитивизм и аналитическая философия отказались от классического рационализма и метафизики в пользу строгого эмпиризма и эпистемологического номинализма. Сторонник аналитической философии Бертран Рассел считал, что христианский бог не более вероятен, чем боги-олимпийцы [108]. В своей ранней работе Людвиг Витгенштейн попытался отделить метафизику и язык сверхъестественного от рациональных рассуждений. Альфред Айер, ссылаясь на приверженность эмпирическим наукам, заявлял о бессмысленности религиозных утверждений и невозможности их проверки. Родственный прикладной структурализм Леви-Стросса объявлял человеческое подсознание источником религиозного языка, отрицая его трансцендентальное значение. Джон Финдлей и Джон Смарт утверждали, что существование бога не является логически необходимым. Натуралисты и материалистические монисты, такие как Джон Дьюи, рассматривали естественный мир как основу всего, отрицая существование бога или бессмертность [50] [109].

В XX веке атеизм господствовал в СССР. Коммунистическая партия с 1919 года открыто провозглашала в качестве своей задачи содействовать "отмиранию религиозных предрассудков" [110].

Э. В. Рамасвами Наикер (Перияр), известный индийский атеистический лидер, боролся против индуизма и брахманов, которые дискриминировали и разделяли людей во имя кастовой системы и религии [111]. Особенно много внимания Перияр привлёк в 1956 году, когда он надел на мурти индусского бога Рамы гирлянду из башмаков и сделал ряд антитеистических заявлений [112].

В 1966 году, в ответ на заявления ряда теологов о смерти бога, очередной номер журнала TIME вышел с вопросом "Бог умер?" на обложке [113]. В журнале приводилась статистика, согласно которой приблизительно каждый второй человек в мире жил в антирелигиозных странах, а миллионы людей в Африке, Азии и Южной Америке, по всей видимости, даже не знали о христианском боге [114].

В следующем году албанское правительство во главе с Энвером Хо́джей объявило о закрытии всех религиозных организаций в стране, провозгласив Албанию первой атеистической страной [115]. Статья 37 конституции Албании 1976 года гласила, что "Государство не признает никакой религии и поддерживает атеистическую пропаганду c целью насаждения в народе научного материалистического мировоззрения" [116]. В соответствии с этой статьёй осуществлялось уголовное преследование за осуществление (даже тайное) религиозных обрядов [117].

В Демократической Кампучии, в официальном атеистическом государстве [118], осуществлялись массовые убийства по признаку вероисповедания [119]. С 1975 по 1979 год за исповедание религии в Кампучии было убито свыше 180 тысяч буддистов, христиан и мусульман [119].

Эти меры усилили негативное отношение к атеизму, особенно в Соединённых Штатах, где были сильны антикоммунистические настроения, несмотря на то, что некоторые известные атеисты придерживались антикоммунистических взглядов [120]. После падения Берлинской стены число активных антирелигиозных режимов существенно уменьшилось. В 2006 году Тимоти Шах из Pew Research Center заметил: "наблюдается всемирная тенденция во всех основных религиозных группах: увеличивается доверие к религиозным движениям, увеличивается их влияние по сравнению со светскими движениями и идеологиями" [121]. Поль Грегори и Фил Цукерман полагают, что это миф, и утверждают, что реальная ситуация намного сложнее и тоньше [122].


6. Современное состояние атеизма

6.1. Атеизм в мире

Распространение атеизма по странам (по результатам опросов 2006 года [123] [124])

Для современной западной цивилизации характерно падение интереса к религии среди широких слоёв населения, особенно среди технической интеллигенции. В развитых странах снижается посещаемость храмов, уменьшается количество проводимых обрядов, происходит увеличение числа людей, причисляющих себя к агностикам или атеистам, даже у верующих религия теряет своё главенствующее положение. Характерным в этом отношении является публикация известным американским епископом книги под названием "Почему христианство должно измениться или умереть: Епископ обращается к верующим" [125].

Как правило, в странах с высокими экономическими показателями уровень религиозности относительно низок, хотя существуют некоторые исключения, наиболее заметными из которых являются США и, среди исламских стран, Кувейт [126]. Совершенно иная ситуация в развивающихся странах: как правило, чем беднее страна, тем важнее для населения религия [127]. В исламских странах, таких Аравия [130], действует шариат [133], по которому отказ от ислама расценивается как измена и наказывается смертной казнью [135] [136] [133].


6.2. Атеизм в России

Ситуация с распространением атеизма в России также неоднозначна. Согласно исследованиям Левада-Центра, 30 % опрошенных определяют себя как равнодушных к религии, агностиков или атеистов, причем доля последних - около 10 %. Хотя 66 % респондентов относят себя к православию, а 3 % к исламу, только 42 % всех опрошенных полностью доверяют религиозным организациям и лишь 8 % регулярно (не реже раза в месяц) посещают церковные службы. [137] Согласно исследованиям Бориса Дубина, число регулярно бывающих в церкви россиян не превышает 5-6 %. [138]


7. Демографія

Довольно сложно определить количество атеистов во всем мире. Участники опросов могут по-разному понимать термин "атеизм" и различия между атеизмом, не-религиозными верованиями, не-теистическими религиями и духовными практиками. Помимо этого, в некоторых религиозных странах люди стараются не демонстрировать свои атеистические взгляды с целью избежать дискриминации и преследований.

Исследование, проведённое Британской Энциклопедией в 2005 году, показало, что нерелигиозными являются примерно 11,9 % людей, а атеистами - порядка 2,3 %. Эти результаты не включают в себя последователей нетеистических религий, таких, как буддизм. [139]

Также в 2005 году Pew Research Center исследовал отношение американцев к представителям различных конфессий (мировоззрений). Было установлено, что атеисты пользуются наименьшим уважением. 35 % американцев относятся к ним положительно, 53 % - отрицательно. [140]

В ноябре - декабре 2006 года опрос среди граждан США и пяти европейских стран, опубликованный в Financial Times, показал, что американцы более, чем европейцы, склонны верить во что-либо сверхъестественное (73 %). Среди взрослого населения Европы более верующими являются итальянцы (62 %), а французы - наименее религиозны (27 %). Во Франции 32 % опрошенных назвали себя атеистами и ещё 32 % - агностиками. [141] Официальный опрос Европейского союза дал следующие результаты: 18 % населения ЕС не верят в бога, 27 % допускают существование сверхъестественной "духовной жизненной силы", в то время как 52 % верят в какого-либо конкретного бога. Среди тех, кто прекратил обучение в школе, не достигнув пятнадцатилетия, соотношение верующих повышается до 65 %; те из опрошенных, кто считал себя выходцем из строгих семей, более склонны верить в бога, нежели те, чьи семьи не имели строгих внутренних правил. [142]

В 2007 году опрос, проведенный Институтом Социальных исследований (США), показал, что самой религиозной страной среди индустриально развитых государств являются США - 90 % утверждают, что верят в бога, 60 % ежедневно молятся, 46 % еженедельно посещают храм (синагогу или мечеть). Доля активных верующих в других индустриально развитых странах значительно ниже - 4 % в Великобритании, 8 % во Франции, 7 % в Швеции и 4 % в Японии. [143]

На 2005 год первое место в списке 50 самых атеистических стран мира, составленным американским колледжем Питцер, занимает Швеция (45-85 % жителей являются атеистами). За ней следует Вьетнам (81 %), Дания (43-80 %), Норвегия (31-72 %), Япония (64-65 %), Чехия (54-61 %), Финляндия (28-60 %), Франция (43-54 %), Южная Корея (30-52 %) и Эстония (49 %). [144]

Данные исследований ВЦИОМ [145], проведенные в 2007 г. в 46 областях России, показали, что убежденными атеистами себя считают 6 % опрошенных, безразлично относятся к религии - 8 %. Согласно исследованию Левада-центра, проведенному в том же году, неверующими себя считают 23 %. [146]


7.1. Уровень образования, IQ и атеизм

Опубликованный в 1998 году в журнале Nature опрос показал, что процент верующих в личностного бога или жизнь после смерти по США минимален среди членов Национальной академии наук - только 7 % опрошенных [147]. Среди рядовых учёных, количество верующих сохранилось на том же уровне, как и в предыдущем аналогичном опросе, проводившемся в 1914 году, и составило около 40 % [147]. Среди всего населения Соединённых Штатов количество верующих составляет 85 % [ источник не указан 33 дня ]. В том же году сотрудник MIT Франк Салловей (англ. Frank Sulloway ) и сотрудник Университета штата Калифорния Майкл Шермер (англ. Michael Shermer ) провели исследование среди группы, в которой 12 % составляли доктора наук и 62 % - выпускники вузов. Исследование показало, что 64 % опрошенных верили в бога (то есть промежуточное значение между таковым для академиков и средним по стране в вышеописанном исследовании). Кроме того, было замечено уменьшение числа верующих с повышением уровня образования [148].

По информации Mensa Magazine, такая обратная зависимость между религиозностью и образованностью была установлена в 39 исследованиях, проведённых с 1927 по 2002 годы [149].

Эти результаты в общем соответствуют статистическому мета-анализу профессора Оксфордского университета Майкла Аргайла (англ. Michael Argyle ), проведённому в 1958 году. Он проанализировал семь исследовательских работ по зависимости между отношением к религии и коэффициентом интеллекта среди опрошенных школьников и студентов университетов США. Была выявлена чёткая обратная зависимость: чем выше интеллект, тем ниже религиозность [150]. Отрицательная корреляция между IQ и религиозностью также была выявлена в работе Сатоси Канадзава (англ. Satoshi Kanazawa ) [151].

Данные опросов в России демонстрируют аналогичные результаты. Так, среди петербуржцев с высшим и незаконченным высшим образованием православными себя считают 52 %, среди лиц со средним образованием - 67 %, среди лиц с неполным средним образованием - 88 % [152].

Признаки зависимости между религиозностью и уровнем образования неоднозначны. Влияние религии на образование может разниться в зависимости от типа религии. Например, христианские фундаменталисты, особенно женщины, обычно получают более слабое образование, чем другие слои общества [153] [154].


8. Цікаві факти

 • 3 марта 2008 года атеист Санал Эдамаруку в прямом эфире популярного индийского телешоу бросил вызов известному индийскому колдуну - тантрику Пандиду Суринда Шарма, попросив его продемонстрировать на нём свою силу - убить с помощью магии. В течение нескольких часов в прямом эфире колдун безуспешно совершал ритуальные действия, и, не добившись успеха, заключил, что атеиста "защищает очень сильное божество". [155]
 • Самый большой процент атеистов в Швеции - 45-85 % жителей. [144]
 • 6 января 2009 года в Великобритании в ответ на рекламу евангелистских проповедников по всей стране были запущены 800 автобусов со слоганом: "По всей вероятности, бога нет. Хватит волноваться, наслаждайтесь жизнью" (англ. There's probably no God. Now stop worrying and enjoy your life ).

9. Критика атеизма

В первую очередь атеизм критикуют за то, что он отвергает веру в любые сверхъестественные сущности, существование которых верующим представляется очевидным. [156] [157] Атеизм также критикуют некоторые агностики, утверждающие, что не существует достаточных оснований категорично заявлять, что сверхъестественных существ нет. [158]

9.1. Атеизм как вера, религия

Многие богословы утверждают, что атеизм является своеобразной формой религии или веры [159]. Утверждение "Атеизм есть вера" основывается на мнении, что отрицание существования высших сил требует уверенности в их отсутствии.

Среди исследователей существуют разногласия по поводу допустимости характеризовать некоторые религии как атеистические из-за отсутствия в них веры в персонифицированного бога (например, буддизм) [8] [160]. Сведение атеизма к религии ряд исследователей опровергает исходя из определения религии как веры в сверхъестественные силы: атеист не имеет веры в сверхъестественное [161]. Атеистам не требуется уверенность в отсутствии высших сил, да и отрицать можно лишь существующее. Атеисты отрицают утверждения теистов о существовании высших сил и просят предъявить доказательства. Религия же требует веры в существование сверхъестественного [162], не обосновывая его фактами и доказательствами.

На заявления о том, что и научная деятельность невозможна без веры (по крайней мере - в познаваемость мира), атеисты отвечают, что наличие в деятельности ученого элементов веры, например, вполне рационального доверия к результатам добросовестных и верифицируемых научных исследований, является актом критического мышления, не равнозначным религиозной вере, которая предполагает именно иррациональную убежденность в чём-либо. Помимо этого, религиозной вере неизбежно сопутствуют особые эстетические переживания, специфические эмоциональные состояния и даже аффекты (например, религиозный экстаз), атеисты же не испытывают ничего подобного относительно атеизма. [161]

Многие попытки определить атеизм как религию сводятся к тезису "Религия - вера в бога, атеизм - вера в его отсутствие". Атеисты усматривают необоснованность такого высказывания в неверной логической посылке: в неявном виде постулируется существование лишь одной формы мировоззрения - веры, и тем самым отрицается возможность опытного, научного познания окружающего мира. Для демонстрации абсурдности объявления атеизма ещё одной формой религии атеисты строят умозаключения, аналогичные исходному: "Если человек не курит табак, то это значит, что он курит отсутствие табака?"

Верующими усматриваются признаки религиозности в материализме атеистов, усматривается обожествление материи из-за утверждений атеистов о том, что материя вечна, бесконечна, способна самостоятельно породить жизнь и разумные существа. [ источник не указан 64 дня ] При этом некоторые верующие считают, что материя самостоятельно стремится только к хаосу, распаду и саморазрушению (небытию).


9.2. Атеизм и познаваемость мира

Некоторые критики приписывают атеистам мнение, что мир полностью познаваем. Однако атеизм не заявляет о полной познаваемости мира, и атеисты, как правило, не придерживаются этой точки зрения. [163] К тому же некоторые исследования в области теории систем и формальной логики (см. "Новый ум короля" Пенроуза и теоремы Гёделя о неполноте) ставят под сомнение возможность рационального объяснения всех процессов в мире.

Отсюда некоторые критики делают вывод, что в таком случае атеисты не могут отрицать существование сверхъестественных сил, так как для этого требуется исследовать весь мир целиком. Отвечая на такую критику, атеисты ссылаются на применение к сверхъестественным силам общих методологических принципов научного познания: бритвы Оккама, согласно которой не следует умножать сущности без необходимости, и критерия Поппера, согласно которому недоказанная сущность не принимается во внимание ("бремя доказательства лежит на утверждающем"). Для иллюстрации этих принципов часто используются воображаемые объекты наподобие чайника Рассела или макаронного монстра, доказать несуществование которых также невозможно.


9.3. Атеизм и мораль

На утверждение клерикалов о том, что распространение религии способствует укреплению моральных и "духовных" ценностей, их оппоненты отвечают, что по-настоящему нравственный человек поступает хорошо добровольно, по внутреннему убеждению и по велению автономной совести [164], а не с целью избежать страшного наказания от того или иного бога (хотя следует признать, что далеко не во всех религиях страх наказания является мотивирующим фактором к самосовершенствованию). Также атеисты уверены, что сам по себе атеизм не побуждает к насилию, в то время как религия способствует массовой жестокости постоянно и в особенности по отношению к инаковерующим [165].

Атеисты предлагают свои системы моральных принципов (например, светский гуманизм) и свои объяснения возникновения совести и морали - не внушением людям нравственности откуда-то "свыше", а как феноменов, имеющих биологическую [166] и этологическую [167] первоосновы и дававших определённые эволюционные преимущества виду Homo Sapiens, что и обусловило наблюдаемое сочетание генетического [168] и социального (воспитание) механизмов их передачи между поколениями [169]. Одним из авторитетных специалистов в области морали и этики, академиком А. А. Гусейновым, была сформулирована гипотеза о стадиальном происхождении нравственности, критерием которой служило обособление индивида от родо-племенной общности в качестве самодеятельной личности [170]. О взаимосвязи между религией и моралью он высказался следующим образом: "Мораль не только может быть независимой от религии или других детерминирующих ее факторов. Но только такой она и может быть! Она выражает автономию личности" [171] [172]


10. Атеизм в культуре


11. Примітки

 1. ἄθεος - www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0057:entry=a)/qeos1 Henry George Liddell. Robert Scott. A Greek-English Lexicon. revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones. with the assistance of. Roderick McKenzie. Oxford. Clarendon Press. 1940.
 2. 1 2 Атеизм - slovari.yandex.ru/атеизм/БСЭ/Атеизм/ // Большая советская энциклопедия. В 30 т. - М.: "Советская энциклопедия", 1969-1978.
 3. Greek Dictionary Headword Search Results - www.perseus.tufts.edu/hopper/resolveform?type=exact&lookup=qeos&lang=greek θεός - god
 4. Для сучасної російської мови рекомендується написання слова "Бог" з великої літери в тих релігійних і нерелігійних текстах, де мова йде про єдиний верховній істоті в монотеїстичних релігіях, і з малої літери у формах множини, а також у значенні одного з безлічі богів або в переносному значенні, див. відповідь - www.gramota.ru/spravka/buro/29_346928 редакції сайту Грамота.ру
 5. (Page 175 in 1967 edition)
 6. Rowe, William L. (1998), "Atheism" - books.google.ca / books? id = lnuwFH_M5o0C & pg = PA530 & lpg = PA530 & dq = atheism routledge & f = false, in Edward Craig, Routledge Encyclopedia of Philosophy, Taylor & Francis, ISBN 9780415073103 , books.google.ca / books? id = lnuwFH_M5o0C & pg = PA530 & lpg = PA530 & dq = atheism routledge & f = false> .
 7. 1 2 Соловьёв С. Что такое атеизм? - www.atheism.ru/library/Solovyov_3.phtml // Новый безбожник, № 1, июнь 2001 - www.atheism.ru/special/magazin_01.phtml
 8. 1 2 3 Майкл Мартин (англ. Michael Martin ). Визначення атеїзму і порівняння його з іншими-ізмами - www.andrsib.com / martin / atheism_r.htm Atheism: A Philosophical Justification. Philadelphia: Temple University Press, 1989, republished 1992. ISBN 0-87722-943-0.
 9. Даль, Володимир Іванович Атеїзм / / Тлумачний словник живої мови.
 10. Religioustolerance.org 'S Short Article On Definitions Of The Term "Atheism" - www.religioustolerance.org/atheist4.htm suggests that there is no consensus on the definition of the term. Simon Blackburn summarizes the situation in The Oxford Dictionary of Philosophy: "Atheism. Either the lack of belief in a god, or the belief that there is none". Most dictionaries (see the OneLook query for "atheism" - www.onelook.com/?w=atheism&ls=a) first list one of the more narrow definitions.
  • Runes Dagobert D. (editor) Dictionary of Philosophy - www.ditext.com / runes / a.html - New Jersey: Littlefield, Adams & Co. Philosophical Library, 1942 edition. - ISBN 0-06-463461-2. - Entry by Vergilius Ferm
 11. Definitions: Atheism - web.as.ua.edu / rel / aboutreldefinitions.html. Department of Religious Studies, University of Alabama.
 12. 1 2 Oxford English Dictionary - 2nd. - 1989.
 13. Merriam-Webster Online Dictionary - www.merriam-webster.com/dictionary/theism. - "Belief in the existence of a god or gods"
 14. Атеизм - slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00005/09300.htm // Большая советская энциклопедия
 15. 1 2 Britannica (1992). " Atheism as rejection of religious beliefs - www.britannica.com/eb/article-38265/atheism". Encyclopdia Britannica 1 : 666. 0852294735. Перевірено 25 серпня 2007.
 16. Віталій Гінзбург Релігія і наука. Розум і віра. - www.nkj.ru/archive/articles/7709/ / / Наука і життя.
 17. 1 2 Тажуризина З. А. Атеизм - www.atheism.ru/library/Tazhurizina_2.phtml
 18. Honderich T. (Ed.) Humanism / / The Oxford Companion to Philosophy. Oxford University Press. p 376. ISBN 0-19-866132-0.
 19. Fales E. Naturalism and Physicalism / / Martin, Michael The Cambridge Companion to Atheism - Cambridge: Cambridge University Press, 2007. - С. 122-131. - ISBN 0-521-60367-6. .
 20. Baggini J. Atheism: A Very Short Introduction - Oxford: Oxford University Press, 2003. - С. 3-4. - ISBN 0-19-280424-3.
 21. 1 2 'Drachmann AB' Atheism in Pagan Antiquity - Chicago: Ares Publishers, 1977 (unchanged reprint of the 1922 edition). - ISBN 0-89005-201-8. Слова "атеїзм" і "атеїст" складені з грецьких коренів з грецькими закінченнями. Тим не менш, вони не грецькі. Греки використовували слова, утворені інакше - ἄθεος і ἀθεότης , Яким найбільш точно їм відповідають слова "безбожний" і "безбожництво". Подібно слову "безбожний", ἄθεος використовувалося для вираження категоричного засудження. Так воно використовувалося спочатку, наскільки можливо простежити.
 22. Слово αθεοι не присутній більше ні в якому вигляді ні в Септуагінті, ні в Новому Заповіті. Robertson AT Ephesians: Chapter 2 / / Word Pictures in the New Testament - Broadman Press.
 23. Hanmer Meredith The auncient ecclesiasticall histories of the first six hundred years after Christ, written by Eusebius, Socrates, and Evagrius - London, 1577. - P. 63.
 24. Burton Robert The Anatomy of Melancholy - 1621. - P. III. iv. II. i.
 25. Martin Edward Five Letters / / His opinion concerning the difference between the Church of England and Geneva [etc.] - London, 1662. - P. 45.
 26. Cudworth Ralph The True Intellectual System Of The Universe - www.library.usyd.edu.au / libraries / rare / modernity / cudworth.html - London, 1678. - P. Preface.
 27. "Теїзм" в БСЕ. - slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00078/04800.htm? text = теїзм
 28. Кедворт, Малий енциклопедичний словник Брокгауза і Ефрона - slovari.yandex.ru/dict/brokminor/article/21/21745.html? text = кедворт
 29. Dryden John Religio laici, or A laymans faith, a poem - London, 1682. - P. Preface.
 30. В Оксфордському словнику англійської мови також є більш рання форма, atheonism, що виникла приблизно в 1534 році. Пізніші, що вийшли з ужитку слова athean і atheal виникли в 1611 і 1612 роках, відповідно. The Oxford English Dictionary - Second Edition. - Oxford University Press, USA, 1989. - ISBN 0-19-861186-2.
 31. Armstrong Karen A History of God - London: Vintage, 1999. - ISBN 0-09-927367-5.
 32. Частково завдяки широкому використанню в монотеїстичної західному суспільстві, атеїзм зазвичай визначається як "заперечення бога", а не більш широко (наприклад, "заперечення богів"). У сучасних текстах рідко різняться ці два визначення, але раніше під атеїзмом малося на увазі саме відмова від віри в єдиного бога, а не в політеїстичних богів. Тому наприкінці XIX століття був уведений термін adevism (уже вийшов з ужитку), що означав відсутність віри у всіляких богів. Britannica (1911). "Atheonism". Encyclopdia Britannica.
 33. 1 2 3 Martin, Michael. The Cambridge Companion to Atheism. Cambridge University Press. 2006. ISBN 0-521-84270-0
 34. Cline, Austin What Is The Definition Of Atheism? - atheism.about.com / od / definitionofatheism / a / definition.htm. about.com - about.com (2006).
 35. Flew Antony God, Freedom, and Immortality: A Critical Analysis - Buffalo, NY: Prometheus, 1984. - ISBN 0-87975-127-4.
 36. "Atheism" - www.1911encyclopedia.org/Atheism. Encyclopedia Britannica (1911).
 37. Гольбах, Поль Анрі. Здоровий глузд, або Ідеї природні протиставлені ідеям надприродним - www.libshare.ru/e_mag/view_good/401 - 1772.
 38. George H. Smith Atheism: The Case Against God - Buffalo, New York: Prometheus, 1979. - С. 14. - ISBN 0-87975-124-X.
 39. Кедворт, Ральф Справжня інтелектуальна система Всесвіту, перша частина, в якій всі міркування і філософія атеїзму спростовані і доведена його неможливість = The True Intellectual System of the Universe: the first part, wherein all the reason and philosophy of atheism is confuted and its impossibility demonstrated - 1678.
 40. Lowder, Jeffery Jay Atheism AND Society - www.infidels.org / library / modern / jeff_lowder / society.html (1997).
 41. Атеїстичні організації серед військового персоналу: Atheists in Foxholes - www.atheistfoxholes.org/ і Military Association of Atheists & Freethinkers - www.maaf.info/.
 42. 1 2 Flew, Antony. "The Presumption of Atheism". The Presumption of Atheism and other Philosophical Essays on God, Freedom, and Immortality. New York: Barnes and Noble, 1976. pp 14ff.
 43. Cline, Austin Strong Atheism VS. Weak Atheism: What's the Difference? - atheism.about.com / od / atheismquestions / a / strong_weak.htm. about.com (2006).
 44. Maritain, Jacques (July 1949). " On the Meaning of Contemporary Atheism - www.nd.edu/Departments/Maritain/jm3303.htm ". The Review of Politics 11 (3): 267-280.
 45. Kenny, Anthony (2006). " Worshipping an Unknown God - www.blackwell-synergy.com/doi/pdf/10.1111/j.1467-9329.2006.00339.x ". Ratio 19 (4): 442. "Ті, хто не вірять в бога, оскільки вважають, що істинність твердження" бог існує "не встановлена, можуть називатися негативними атеїстами-агностиками, або просто агностиками."
 46. Kenny Anthony Why I Am Not an Atheist / / What I believe - Continuum. - ISBN 0-8264-8971-0.
 47. Frerking, Ken. Atheists take bigger leap of faith than 'believers' - archive.columbiatribune.com/2005/jan/20050123comm008.asp, Columbia Daily Tribune (23 січня 2005).
 48. Julian Baggini Atheism: A Very Short Introduction - Oxford: Oxford University Press, 2003. - С. 30-34. - ISBN 0-19-280424-3. "Ніхто не стане заявляти, що ми повинні говорити" Я не вірю, що папа римський - робот, але й не стверджую зворотне "або" Щодо питання, перетворюся я в слона, з'ївши шматочок шоколаду, я досконалий агностик ". Не маючи причин вірити в ці абсурдні твердження, ми справедливо заперечуємо їх, а не просто відмовляємося робити висновки ".
 49. Julian Baggini Atheism: A Very Short Introduction - Oxford: Oxford University Press, 2003. - С. 22. - ISBN 0-19-280424-3. "Відсутність доказів - ще не привід відмовлятися робити висновки, оскільки при відсутності суворого докази у нас може бути величезна кількість підтверджень тієї чи іншої позиції або пояснення, істотно перевершує всі інші".
 50. 1 2 Smart, JCC Atheism AND Agnosticism - plato.stanford.edu / entries / atheism-agnosticism /. Stanford Encyclopedia of Philosophy (9 березня 2004).
 51. Докінз, Річард Ілюзія Бога - Bantam Books, 2006. - С. 50. - ISBN 0-618-68000-4.
 52. Nicholls D. The Critical Relevance Of Scientific Atheism In The Modern World - www.atheistfoundation.org.au / articles / critical-relevance-scientific-atheism-modern-world
 53. Переклад латинського тексту з " Summa impietas - www.emblems.arts.gla.ac.uk/french/emblem.php?id=FANa100 "(1552), Picta poesis поета Barthlemy Aneau. Сайт емблем університету Глазго. Перевірено 27 серпня 2007 р.
 54. Hiorth Finngeir Introduction to Atheism - Lima: AERPFA, 1997.
 55. 1 2 Zdybicka, Zofia J. Atheism - www.ptta.pl / pef / angielski / hasla / a / atheism.pdf. Universal Encyclopedia of Philosophy. Polish Thomas Aquinas Association (2005). С. 20.
 56. Schafersman, Steven D. " Naturalism is an Essential Part of Science and Critical Inquiry - www.freeinquiry.com / naturalism.html ". Conference on Naturalism, Theism and the Scientific Enterprise. Department of Philosophy, The University of Texas. February 1997. Revised May 2007. Перевірено 27 серпня 2007 р.
 57. Zdybicka, Zofia J. Atheism - www.ptta.pl / pef / angielski / hasla / a / atheism.pdf. Universal Encyclopedia of Philosophy. Polish Thomas Aquinas Association (2005). С. 21.
 58. Drange, Theodore M. (1998). " Atheism, Agnosticism, Noncognitivism - www.infidels.org / library / modern / theodore_drange / definition.html ". Internet Infidels - www.infidels.org / index.shtml, Secular Web Library. Перевірено 7 квітня 2007 р.
 59. Айер, Альфред Джулс (1946). "Мова, істина і логіка". Dover. С. 115-116. У виносці Айер вказує, що цей погляд поділяє "професор HH Price".
 60. Zdybicka, Zofia J. Atheism - www.ptta.pl / pef / angielski / hasla / a / atheism.pdf. Universal Encyclopedia of Philosophy. Polish Thomas Aquinas Association (2005). С. 19.
 61. Давид Юм Діалоги про природну релігії - anthropology.rchgi.spb.ru / yum / dialog.doc - 1779.
 62. Яна Сєдова, Як у нас з Вірою - www.risu.org.ua / ukr / religion.and.society / other_art / article; 15078 /, Релігійно-інформаційна служба України.
 63. Walpola Rahula, What the Buddha Taught. Grove Press, 1974. С. 51-52.
 64. Маркс К., Енгельс Ф. 2-е вид. - М.: Политиздат, 1964. т. 20, с. 328
 65. В. І. Ленін, 5-е изд. ПСС, М., Видавництво політичної літератури, 1967. т. 12, с. 142
 66. Михайло Бакунін (1916). Бог і держава - www.avtonom.org/index.php?nid=978. New York: Mother Earth Publishing Association. Перевірено 24 серпня 2007.
 67. Різні автори. "Logical Arguments for Atheism". Internet Infidels - www.infidels.org / index.html, The Secular Web Library. Перевірено 24 серпня 2007
 68. Drange, Theodore M. (1996). " The Arguments From Evil and Nonbelief - www.infidels.org / library / modern / theodore_drange / aeanb.html ". Internet Infidels - www.infidels.org / index.html, Secular Web Library. Перевірено 24 серпня 2007.
 69. VA Gunasekara, The Buddhist Attitude to God. - www.buddhistinformation.com / buddhist_attitude_to_god.htm У Bhuridatta Jataka, "Будда каже, що три найбільш часто приписуваних Богу властивості, тобто всемогутність, усезнання і доброзичливість, не можуть бути суміщені з існуванням страждання. "
 70. Zdybicka, Zofia J. Atheism - www.ptta.pl / pef / angielski / hasla / a / atheism.pdf. Universal Encyclopedia of Philosophy. Polish Thomas Aquinas Association (2005). С. 20.
 71. Gleeson, David Common Misconceptions About Atheists AND Atheism - www.americanchronicle.com/articles/viewArticle.asp?articleID=12346. American Chronicle (2006).
 72. George H. Smith Atheism: The Case Against God - Buffalo, New York: Prometheus, 1979. - С. 275. - ISBN 0-87975-124-X. . "Можливо, найпоширеніший аргумент проти атеїзму полягає в тому, ніби він неодмінно призводить до морального банкрутства".
 73. Паскаль, Блез (1669). Думки про релігію та інших предметах, II: "The Misery of Man Without God".
 74. Ганнушкин Петро Борисович "хтивості, ЖОРСТОКІСТЬ І РЕЛІГІЯ" - www.tonnel.ru/?l=gzl&uid=553
 75. Всупереч популярній думці, що не можна доводити негативні судження (яке, до речі, сама є негативним судженням), іноді негативні судження доводити можна. (Див., наприклад, теорему Ферма.) Але ще Парменід прийшов до висновку, що не може існувати те, що саме в собі містить логічне протиріччя. Так, ми твердо знаємо, що не існує одружених холостяків, квадратних кіл і самого великого числа, тому що такі поняття внутрішньо суперечливі. Вони порушують основний закон логіки - закон суперечності - який свідчить, що ніщо не може одночасно мати і не мати деяким властивістю. Тому один із шляхів докази будь-якого беззастережного заперечення - показати, що воно містить в собі внутрішнє протиріччя. Див Теодор Шик, "Чи може наука довести, що Бога немає?" - www.humanism.al.ru/ru/articles.phtml?num=000034
 76. 1 2 Віталій Гінзбург Віра в Бога несумісна з науковим мисленням - www.atheism.ru/library/Ginzburg_2.phtml / / Пошук. - 1998. - № 29-30.
 77. Sarvepalli Radhakrishnan and Charles A. Moore. A Sourcebook in Indian Philosophy. (Princeton University Press : 1957, Twelfth Princeton Paperback printing 1989) pp. 227-249. ISBN 0-691-01958-4.
 78. "Though materialism in some form or other has always been present in India, and occasional references are found in the Vedas, the Buddhistic literature, the Epics, as well as in the later philosophical works we do not find any systematic work on materialism, nor any organised school of followers as the other philosophical schools possess. But almost every work of the other schools states, for reputation, the materialistic views. Our knowledge of Indian materialism is chiefly based on these. " Satischandra Chatterjee and Dhirendramohan Datta. An Introduction to Indian Philosophy. Eighth Reprint Edition. (University of Calcutta : 1984). p. 55.
 79. Joshi, LR (1966). " A New Interpretation of Indian Atheism - links.jstor.org / sici? sici = 0031-8221 (196607/10) 16:3 / 4 <189: ANIOIA> 2.0.CO; 2-S ". Philosophy East and West 16 (3 / 4): 189-206.
 80. Chodron P. When Things Fall Apart. Shambhala Publications, Inc., 2002. pp. 39f. ISBN 1-57062-969-2.
 81. Wallace BA Contemplative Science. Columbia University Press, 2007. pages 97-98.
 82. Далай-лама XIV про відмінність етики Теїстичний і нетеїстичною релігій - dalailama.ru/video/189-dalai_lama.html / / Відео з сайту dalailama.ru
 83. Ксенофонт. Спогади про Сократа, IV, III, 13
 84. Ксенофонт. Спогади про Сократа, IV, III, 14.
 85. Julian Baggini Atheism: A Very Short Introduction - Oxford: Oxford University Press, 2003. - С. 73-74. - ISBN 0-19-280424-3. "Atheism had its origins in Ancient Greece but did not emerge as an overt and avowed belief system until late in the Enlightenment."
 86. Solmsen, Friedrich (1942). Plato's Theology - books.google.com / books? vid = 0blEqYn0npw5h4r_qPHc_fk & id = rLASAAAAIAAJ & pgis = 1. Cornell University Press. p 25.
 87. " religion, study of - search.eb.com/eb/article-38045 ". (2007). In Encyclopdia Britannica. Retrieved on April 2, 2007.
 88. 3 видавництва. Вікіпедія, стаття "Ксенофан"
 89. Atheism - www.bartleby.com/65/at/atheism.html. The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition. Columbia University Press (2005).
 90. Brickhouse Thomas C. Routledge Philosophy Guidebook to Plato and the Trial of Socrates - Routledge, 2004. - P. 112. - ISBN ISBN 0-415-15681-5. Зокрема, він стверджував, що звинувачення в абсолютному атеїзмі суперечить іншій частині обвинувачення, згідно з якою він вигадував нових богів.
 91. BBC Ethics AND Religion-Atheism - www.bbc.co.uk/religion/religions/atheism/. bbc.co.uk.
 92. 1 2 Stein, Gordon (Ed.) (1980). " The History of Freethought and Atheism - www.positiveatheism.org/india/s1990c25.htm ". An Anthology of Atheism and Rationalism. New York: Prometheus. Retrieved on 2007-04-03.
 93. Лукрецій Про природу речей - lib.ru/POEEAST/LUKRECIJ/lukrecii1_1.txt.
 94. Aveling, Francis "Atheism" - www.newadvent.org/cathen/02040a.htm. Catholic Encyclopedia, Volume II. NewAdvent.org (1907).
 95. Maycock, AL and Ronald Knox (2003). Inquisition from Its Establishment to the Great Schism: An Introductory Study - books.google.com / books? id = DmL8CljbqDwC. ISBN 0-7661-7290-2.
 96. 1 2 Zdybicka, Zofia J. Atheism - www.ptta.pl / pef / angielski / hasla / a / atheism.pdf. Universal Encyclopedia of Philosophy. Polish Thomas Aquinas Association (2005). С. 4.
 97. (Англ.) Will and Ariel Durant, The Age of Voltaire: a History of Civilization in Western Europe from 1715 to 1756, with Special Emphasis on the Conflict between Religion and Philosophy, New York, Simon and Schuster, 1965, pp. 695-714.
 98. Філософський енциклопедичний словник, "ИНФРА-М", М. 2005
 99. Гольбах Поль Анрі The system of nature - books.atheism.ru / atheism / system_nature.zip - 1770.
 100. Ray, Matthew Alun Subjectivity AND Irreligion: Atheism and Agnosticism in Kant, Schopenhauer, and Nietzsche - books.google.com / books? hl = en & lr = & id = BKz2FcDrFy0C & oi = fnd & pg = PA1 & dq = nietzsche schopenhauer marx feuerbach & ots = Uj5_B0kDbS & sig = 1lXbokGVRbwxqAIbmcOwL033N88. Ashgate Publishing, Ltd. (2003).
 101. Настільна книга атеїста, глава "Марксистський атеїзм" - religion.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000000/st004.shtml
 102. Атеїстичний словник. Политиздат. Москва. 1983 статті "Релігія" і "Атеїзм марксистський"
 103. 3 видавництва. Вікіпедія, статті "Атеїзм" і "Релігія"
 104. Кишеньковий словник атеїста. Стаття "Атеїзм марскістскій" - terme.ru/dictionary/521/word/
 105. С. Верейкін "Почім опіум для народу?" - www.atheism.ru/library/verey_1.phtml
 106. А. Смирнов. "Заневський Літописець" № 680 від 11.12.2001
 107. Overall, Christine. "Feminism and Atheism," The Cambridge Companion to Atheism - Cambridge: Cambridge University Press, 2007. - P. 233-246. - ISBN 0-521-60367-6. .
 108. Бертран Рассел. Я атеїст чи агностик? - scepsis.ru/library/id_300.html
 109. Zdybicka, Zofia J. Atheism - www.ptta.pl / pef / angielski / hasla / a / atheism.pdf. Universal Encyclopedia of Philosophy. Polish Thomas Aquinas Association (2005). С. 16.
 110. Рішення КПРС і радянської держави про релігію і церкву - istrorijarossii.narod.ru / oreligii.htm
 111. Michael SM Dalit Visions of a Just Society / / Untouchable: Dalits in Modern India / SM Michael (ed.) - Lynne Rienner Publishers, 1999. - P. 31-33. - ISBN ISBN 1-55587-697-8.
 112. "He who created god was a fool, he who spreads his name is a scoundrel, and he who worships him is a barbarian." Hiorth, Finngeir (1996). " Atheism in South India - www.iheu.org/node/548 ". International Humanist and Ethical Union, International Humanist News.
 113. Обкладинка журналу TIME - www.time.com/time/covers/0, 16641,19660408,00. html. 8 квітня 1966
 114. " Toward a Hidden God - www.time.com/time/magazine/article/0, 9171,835309,00. html ". Журнал TIME. 8 квітня 1966
 115. Majeska, George P. (1976). Religion and Atheism in the USSR and Eastern Europe, Review - links.jstor.org / sici? sici = 0037-6752 (197 622) 1:20:2 <204: RAAITU> 2.0.CO ; 2-G / / The Slavic and East European Journal. 20 (2). pp. 204-206.
 116. Конституція Народної Соціалістичної Республіки Албанія, 1976. - bjoerna.dk/dokumentation/Albanian-Constitution-1976.htm
 117. Смирнова Н. Д. Історія Албанії в XX столітті / Н. Д. Смирнова; Інститут загальної історії. - М: Наука, 2003. - 431 с.
 118. Catherine Lowman Wessinger Millennialism, persecution, and violence: historical cases. New York, 1999
 119. 1 2 Бектімірова Н. Н., Дементьєв Ю. П., Кобелєв Є. В. Новітня історія Кампучії. - М. ГРВЛ. 1989. 231с.
 120. Rafford, RL (1987). "Atheophobia-an introduction". Religious Humanism 21 (1): 32-37.
 121. Timothy Samuel Shah Explains 'Why God is Winning' - pewforum.org / Politics-and-Elections / Timothy-Samuel-Shah-Explains-Why-God-is-Winning.aspx / / The Pew Forum on Religion and Public Life, 18.07 .2006.
 122. Paul, Gregory; Phil Zuckerman (2007). " Why the Gods Are Not Winning - www.edge.org/documents/archive/edge209.html # gp ". Edge 209. Перевірено 25 серпня 2007.
 123. 図录▽世界各国の宗教 - www2.ttcn.ne.jp / ~ honkawa/9460.html
 124. Adherents.com: Atheist Statistics | Agnostic - www.adherents.com / largecom / com_atheist.html
 125. Why Christianity Must Change or Die: A Bishop Speaks to Believers In Exile, ISBN 0-06-067536-5
 126. Pew Global Attitudes Project: World Publics Welcome Global Trade - But Not Immigration: Summary of Findings - pewglobal.org / reports / display.php? ReportID = 258
 127. Pew Global Attitudes Project: Among Wealthy Nations ... US Stands Alone in its Embrace of Religion - pewglobal.org / reports / display.php? ReportID = 167
 128. У той же час посол Ірану в Росії заперечує існування покарань за віровідступництво в іранському кримінальному законодавстві. Див інтерв'ю посла і думка експертів - www.pravmir.ru/ravny-li-religii-v-irane-intervyu-s-poslom-irana-v-rossii-mneniya-ekspertov/
 129. Entessar N. Criminal Law AND The Legal System In Revolutionary Iran - lawdigitalcommons.bc.edu / cgi / viewcontent.cgi? article = 1360 & context = twlj / / Boston College Third World Law Journal. Vol.8, 1988.
 130. 1 2 3 Clarke B. Ideological Extremism AND The Abuse Of Religion: 'Punishment of Apostasy' as a Rationale for Religious Violence by State and Non-State Actors - researchonline.nd.edu.au / cgi / viewcontent.cgi? article = 1002 & context = law_conference / / Paper presented at the International Conference on Terrorism in the Digital Age. Al-Hussein Bin Talal University, Ma'an Jordan, 10-13 July 2008.
 131. Schirrmacher T. Iran: Suppression of religious freedom and persecution of religious minorities - religionsfreiheit.net/fileadmin/user_upload/Journal/IJRFVol2Issue1LowRes.pdf # page = 111 / / IJRF Vol 2:1, 2009. pp.111-130
  "Apostasy from Islam is subject to the death penalty, both in theory and in practice. The death penalty is imposed by the courts of justice and executed in prison but also carried out by Hezbollah groups by means of secret or public assassination. Capital punishment for apostasy from Islam, while so far not stipulated by law, is based on a decree issued by Ayatollah Khomeini and is considered to be part of the Sharia ... "
 132. Gontowska LM Human Rights Violations Under The Sharia'a: A Comparative Study of the Kingdom of Saudi Arabia and the Islamic Republic of Iran - digitalcommons.pace.edu / cgi / viewcontent.cgi? article = 1010 & context = honorscollege_theses / / Honors College Theses, 2005. Paper 13.
 133. 1 2 3 Hefner RW Shari'a Politics: Islamic Law and Society in the Modern World - books.google.com / books? hl = en & lr = & id = qSooY04FxzYC .- Indiana University Press, 2011 .- 329c .- ISBN 0253223105, ISBN 9780253223104.
 134. An-Na'im AA The Islamic Law Of apostasy AND ITS Modern applicability. A case from the Sudan - www.law.emory.edu/aannaim/pdfiles/dwnld24.pdf / / Religion, 16, 1986. pp.197-224.
 135. Rahman SA Punishment Of Apostasy In Islam - The Other Press, 2007 .- 157c .- ISBN 9839541498, ISBN 9789839541496
 136. Таліби обурені звільненням афганського християнина Абдула Рахмана - www.newsru.com/religy/31mar2006/taliban.html. NewsRu.com (31 березня 2006).
 137. Левада-Центр> Релігія і церква - www.levada.ru / religion.html
 138. Борис Дубін. Масова релігійна культура в Росії (тенденції та підсумки 1990-х років) - www.krotov.info/history/20/1990/dubin.htm
 139. Worldwide Adherents of All Religions by Six Continental Areas, Mid-2005 - search.eb.com/eb/article-9432620. Encyclopdia Britannica (2005).
  • 2,3% Атеїсти: прихильники атеїзму, скептицизму, безвір'я, включаючи войовничих безбожників.
  • 11,9% нерелігійні: люди без релігії, невіруючі, агностики, прихильники вільнодумства, не цікавляться питаннями віри.
 140. Pew Research Center Public Expresses Mixed Views of Islam, Mormonism - people-press.org/reports/display.php3? ReportID = 358
 141. Religious Views and Beliefs Vary Greatly by Country, According to the Latest Financial Times / Harris Poll - www.harrisinteractive.com/news/allnewsbydate.asp?NewsID=1131. Financial Times / Harris Interactive (2006-12-20).
 142. Social values, Science and Technology - ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_225_report_en.pdf - Directorate General Research, European Union. - P. pp 7-11.
 143. Washington Profile Молитва і економіка - www.washprofile.org/ru/node/881
 144. 1 2 Американський коледж Пітцер опублікував список 50 самих атеїстичних країн світу за станом на 2005 рік. - www.vz.ru/news/2006/9/20/49612.html
 145. Інтерфакс-Релігія - www.interfax-religion.ru/dialog/?act=news&div=20786
 146. Левада-Центр> Релігія і церква - www.levada.ru / religion.html
 147. 1 2 Larson, Edward J.; Larry Witham (1998). " Correspondence: Leading scientists still reject God - www.stephenjaygould.org/ctrl/news/file002.html ". Nature 394 (6691): 313. / / StephenJayGould.org, архів Стівена Джея Гулда.
 148. Shermer Michael How We Believe: Science, Skepticism, and the Search for God - New York: William H Freeman. - P. pp76-79. - ISBN ISBN 0-7167-3561-X.
 149. Ці дані наводить Річард Докінз в книзі " Ілюзія Бога ", С. 103. Докінз цитує статтю Bell, Paul. "Would you believe it?" Mensa Magazine, UK Edition, Feb. 2002, С. 12-13. Проаналізувавши 43 дослідження, проведені з 1927 року, автор статті дійшов висновку, що чим вищий інтелект або рівень освіти, тим менш імовірно, що людина дотримується будь-якої релігії або розділяє будь-які вірування.
 150. Argyle Michael Religious Behaviour - London: Routledge and Kegan Paul. - P. 93-96. - ISBN 0-415-17589-5.
 151. Intelligent people have 'unnatural' preferences and values ​​that are novel in human evolution - www.physorg.com/news186236813.html / / American Sociological Association, February 24, 2010
 152. http://www.rusk.ru/monitoring_smi/2009/12/18/religioznost_v_rossii_i_peterburge/ - www.rusk.ru/monitoring_smi/2009/12/18/religioznost_v_rossii_i_peterburge/
 153. Lehrer EL Religiosity as a Determinant of Educational Attainment / / Review of Economics of the Household 2:205, 2004.
 154. Sherkat DE Religion AND Higher Education: The Good, the Bad, and the Ugly - religion.ssrc.org / reforum / Sherkat / / / Social Science Research Council: 6 Feb. 2006.
 155. The Great Tantra Challenge - www.rationalistinternational.net/article/2008/20080310/en_1.html
 156. Див, наприклад en: Alvin Plantinga, який передбачає, що віра в бога аналогічна вірі в інші уми у своїй книзі God and Other Minds, Ithaca: Cornell University Press, 1967; rev. ed., 1990. ISBN 0-8014-9735-3
 157. See eg Докінз Річард Ілюзія Бога - Глава 3: Bantam Books. - ISBN 0-618-68000-4. і Harris Sam The End Of Faith - www.samharris.org / site / book_end_of_faith - WW Norton.
 158. (Англ.) en: Anthony Kenny What I Believe см. главу 3 "Why I am not an atheist"
 159. "Атеїзм і віра: два полюси" - www.ateismy.net / content / polemika / legoidavs.html
 160. "No one disputes that Buddhism in all its forms is a religion, but, as in the case of Jainism, there is disagreement among religious scholars over whether Buddhism is atheistic". Майкл Мартін The Cambridge companion to atheism. Cambridge University Press, 2007. ISBN 0-521-84270-0, ISBN 978-0-521-84270-9
 161. 1 2 А. В'язовський, є атеїзм релігією? - www.atheism.ru/old/VyzAth9.html
 162. Енциклопедія "Релігія", Визначення релігії. - slovari.yandex.ru/dict/religion/article/rel/rel-1346.htm
 163. Perhaps there are some genuinely profound and meaningful questions that are forever beyond the reach of science. Докінз Р. Гіпотеза Бога / / Ілюзія Бога = The God Delusion - 2006. - ISBN 0-618-68000-4.
 164. Франкл В. Людина в пошуках сенсу - hpsy.ru / script / golink.php? id = 126: Збірник: Пер. з англ. і німий. / Заг. ред. Л. Я. Гозмана і Д. А. Леонтьєва; вст. ст. Д. А. Леонтьєва. - М.: Прогресс, 1990. - 368с: іл. - (Б-ка зарубіжної психології)
 165. Хітченс К. Religion kills / / God is not great - 2007. - ISBN 0-446-57980-7.
 166. Ефроімсон В. П. РОДОВІД альтруїзму (Етика з позицій еволюційної генетики людини) - vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/ECCE/VV_EH12W.HTM
 167. Дольник В. Р. Етологічні екскурсії по забороненим садам гуманітаріїв - vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/ECCE/VV_EH4_W.HTM / / "Природа" № 1, 1993
 168. Астауров Б. Л. Номо SAPIENS EТ HUMANUS - Людина з великої літери та еволюційна генетика людяності - vivovoco.rsl.ru / VV / PAPERS / ECCE / HUMANUS.HTM
 169. Ефроімсон В. П. Генетика етики та естетики - www.zipsites.ru/psy/psylib/info.php?p=3232
 170. Сайт академіка А. А. Гусейнова - www.guseinov.ru / biogr.html
 171. Обговорення теми "Чи можлива мораль (моральність), незалежна від релігії?" на форумі освітньо-ресурсного центру "Етика" - ethicscenter.ru/f/guseinov/1.html
 172. Дмитро Лихачов у сучасному світі. VI міжнародні ліхачовська наукові читання пройшли в Санкт-Петербурзькому гуманітарному університеті профспілок - www.izvestia.ru/culture/article3093676/ / / " Известия ", 11.02.2011

Подібні течії


Література


Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати

Схожі роботи:
Науковий атеїзм
Агностичний атеїзм
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru