Блл, Гергій Алексевіч (нар. 24.05.1936, м. Київ) - український психолог.

Чл.-кор. АПН України (з 2003). Професор (з 1993). Д-р психол. наук (з 1991). Канд. техн. наук (з 1964). Докт. дис.: "Основи теорії задач (система основних понять; психолого-педагогічний аспект)".

Закінчив у 1957 Київський політехнічний інститут (електроакустичний ф-т).

З 1958 працює в НДІ психології УРСР (нині - Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України). Учень Г.С. Костюка.

У 1965-71 і з 1989 зав. лабораторії (або відділу). З 1996 очолює лабораторію методології і теорії психології.

З 1993 за сумісництвом працює в Інституті педагогіки і психології професійної освіти АПН України.

З 1969 викладає у вузах України. Член редколегій ряду наукових журналів. Автор 437 наукових праць, з них 11 одноосібних і колективних монографій і 15 пособій.Отлічнік народної освіти УРСР (1987). Почесні грамоти Президії АПН України (1995, 2006) [1].


1. Основні напрямки досліджень

Теорія завдань, психолого-педагогічні аспекти навчальних завдань.

Сучасний гуманізм, гуманізація освіти

Раціогуманізм, раціогуманістіческій підхід в методології психологічної науки

2. Основні наукові праці

  • Балл Г. О. Теорія навчальних завдань: Психолого-педагогічний аспект. - М.: Педагогіка, 1990.
  • Балл Г. О. Психологія в раціогуманістіческой перспективі: Вибрані роботи, К.: Основа, 2006.
  • Бал Г.О. Орієнтірі сучасного гуманізму (в суспільній, освітній, псіхологічній сферах): Видання друге, ДОПОВНЕННЯ. - Житомир: ПП "Рута", Видавництво "Волинь", 2008.

Примітки

  1. Персональний сайт - georgyball.narod.ru / Rus.htm