Безпартійний

Безпартійний - політичний термін, що позначає людини, який не перебуває ні в якій політичної партії.

Вираз отримало широке поширення в СРСР. Це пов'язано з тим, що партійна приналежність часто була пунктом у різних анкетах, і слово "безпартійний" вживалося для позначення осіб, які не перебували у КПРС або ВЛКСМ для РРФСР і республіканських комуністичних партій для решти республік.

При виборах у народні депутати в радянський період кандидати належали до так званого блоку "комуністів і безпартійних".