Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

Богородичний центр


Переписати

План:


Введення

Переписати
Ця стаття повинна бути повністю переписана.
На сторінці обговорення можуть бути пояснення.

Богородичний центр (офіційне найменування з 1997 "централізована релігійна організація Православна Церква Божої Матері Державна", з 1996 по 1997 роки - "Церква Божої Матері перетворюється", початкове найменування "Російська Автокефальна Православна Церква" в пресі фігурують назви "Богородична церква", "Церква Божої Матері", "Російська всесвітня Маріанська церква", "Соловецька церква" Державна "", "Російська Маріанська Церква "," Церква третього Завіту "," Церква Духа Паракліта "," Церква Непорочної Діви "," Вселенська Параклітская Богородична Церква "," Фонд Нової Святої Русі "," Фонд Марія XXI ст. "," Фонд Богородичний центр ") - новий релігійний рух ( секта) [1], очолюється "Собором Єпископів", головою якого з моменту створення до квітня 2009 був Іоанн (Береславский) [2].

Назва Богородичний центр [3] носила громадська організація ("просвітницький фонд"), створена в 1991, в 1993 перейменована в "Фонд Нової Святої Русі" і в 1999 припинила своє існування. Під цією назвою дана організація отримала популярність в ЗМІ на початку 1990-х [4]. З тих пір це назва, а також найменування богородичников або богородичні, часто використовують для позначення послідовників цієї організації. [5]

В 1992 в Москві зареєстровано добровільне релігійне об'єднання "Громада Церкви Божої Матері перетворюється". Згідно з вимогами прийнятого в 1997 р. Федерального закону РФ "Про свободу совісті й про релігійні об'єднання" воно було перейменовано і діє по теперішній час як "Місцева релігійна організація - Громада Православної Церкви Божої Матері Державна м. Москви". Як зазначають лідери ЦБМД, з кінця 1970-х рр.. і до 1990-1991 рр.. вони належали до катакомбного Православ'ю [6].

У всіх офіційних заявах Руської Православної Церкви, інших громадських організацій, а також ряду державних органів влади [7] [8] [9] [10] [11], а також публікаціях ряду дослідників [12] [13] [14] [5 ] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25], у повідомленнях ЗМІ [26] [27] [28] Богородичний центр характеризується як звичайна секта (від псевдохристиянської до тоталітарної) та / або як " деструктивна релігійна організація ".

Відповідно до наведеного Порталом Credo.ru тексту укладення 1999 Експертної ради для проведення державної релігієзнавчої експертизи при Федеральної реєстраційної служби організація "Православна Церква Божої Матері Державна" відноситься до "православному віросповіданню (Богородичної гілки)". [29]

Словник-довідник РАГС при Президентові Російської Федерації, під редакцією доктора філософських наук Трофимчука М. А., визначає віросповідання "Православної Церкви Божої Матері Державна", очолюваної архієпископом Іоанном (Береславский Веніаміном Яковичем) як "Один з напрямків в сучасній російській православ'ї" [4].

Релігієзнавець, к.ф.н. , Доцент кафедри теології РГСУ А. Н. Лещинський відносить Богородичний центр до релігійних об'єднань, пов'язаних з православ'ям, але не перебувають в юрисдикції жодної з помісних Церков, тобто альтернативним. Він укладає дослідження висновком: "Православна Церква Божої Матері Державна представляє Богородичне рух в російській Православ'ї" [30] Разом з тим автор зазначає риси ліберального, реформованого християнства. "Тут, з одного боку, помітно прагнення повернутися до християнства апостольських часів, де панували нестяжаніе і простота у відносинах між членами християнської Церкви. З іншого боку, отримав сильний розвиток культ Богоматері. Шанують не тільки ікони з її зображенням, а й скульптури. Поряд з Біблією Богородичний центр вважає священними інші тексти, зокрема "одкровення" Богоматері лідеру Церкви архієпископу Івану (Береславського). Великі зміни зазнала культова практика: богослужіння звершується на сучасній російській мові, використовується електронна та інструментальна музика. богородичников пишуть ікони на нетрадиційні сюжети і в стилістиці, наближеній до сучасного живопису. Нарешті, спрощена організаційна структура Церкви, відсутні суворі ієрархічні відносини між священнослужителями та паствою " [31]

Релігієзнавець, к.ф.н. Пахомов С. В., доцент кафедри філософії та культурології Сходу філософського факультету СПбДУ в своїй програмі, складеній для РХГА відносить Богородичний центр (Церква Божої Матері що перетворюється) до новим релігійним рухам [32].

На думку релігієзнавця, к.ф.н., старшого наукового співробітника Інституту Європи Російської академії наук Лункін Р. Н. "Богородична Церква - православне новий релігійний рух ", яке показує" справжнє обличчя народного православ'я. Послідовники богородичного православ'я змогли сповідувати православ'я в тому вигляді, в якому вони собі його уявляють ". [33]

На думку релігієзнавця, к.і.н. С. Б. Філатова, "зараз ПЦБДМ вже не можна назвати ні сектою, ні" НРР ". Це скоріше одна з багатьох альтернативних православних юрисдикцій, у якої, правда набагато більше ніж в інших" дивацтв "." [34]

Згідно думку релігієзнавця М. В. Воробйової [35], віровчення даної організації не співпадає з православним: "Вчення Богородичного центру, скоріше, синкретично і вбирає в себе деякі католицькі догмати (наприклад, поклоніння серцю Ісусову і серцю Матері Божої, догмат про непорочне зачаття), софіологіі (ідеї тотожності Богородиці та Софії), гностичні і іудео-християнські погляди " [36].

Згідно складеної колективом російських вчених під керівництвом д.і.н., академіка РАН, директора Інституту етнології і антропології РАН ім.Н. Н. Миклухо-Маклая та Центру соціальної антропології РДГУ В. А. Тишкова енциклопедії "Народи і релігії світу" і виданим Великий Російської Енциклопедією дана організація це "секта Істинно-православної церкви (Геннадіевской її гілки), близька до польських маріавітам і практично з ними злилася " [5]


Одночасно про діяльність членів Богородичного Центру і членів релігійних організацій "богородичних християн" у Російській Федерації є позитивні висновки державних експертів [29] [4] та деяких релігієзнавців [37] [38], позитивні відгуки деяких правозахисників [39] [40], журналістів [33] [41], деяких громадських організацій [42] [43], довідки правоохоронних органів про відсутність виявлених кримінальних правопорушень [44].


1. Історія виникнення

Перші відомості про публічну діяльності Серафимо-Геннадіевской гілки Істинно-православної церкви [14] [5] [45] [46] відносяться до 1985 году [5] [43], когда началось открытое свидетельство и выступления его членов, в том числе через всесоюзное общество "Знание". Деятельность членов Богородичного движения известна с конца 80-х [3], 1988 год. Первое наименование религиозного объединения - "Российская Автокефальная Православная Церковь" [2] [47] По одним данным в 1989 году [13] [43] [48], а по другим 1991 года [49]) в Москве была зарегистрирована организация "Московская городская профсоюзная организация священников и монашествующих" [42] 4 червня 1991 года в Москве, Управлением юстиции Мосгорисполкома, был зарегистрирован общественно-просветительский фонд "Богородичный Центр" (регистрационное свидетельство № 169)). [50] 27 апреля 1993 году "Богородичный Центр" сменил наименование на "Фонд Новая Святая Русь". [50] В 1999 году фонд прекратил свою деятельность [51]. Наряду с фондом Богородичный центр 31 июля 1992 года в Москве, Управлением юстиции Мосгорисполкома, была зарегистрирована (регистрационный № 268) религиозная организация под названием, ставшим официальным, "Община Церкви Божией Матери Преображающейся" [2]. В феврале 1997 года Минюстом РФ зарегистрировано централизованное религиозное объединение "Православная Церковь Божией Матери Державная" [2] (регистрационный № 388 от 4.02.97). [52]


2. Громадська організація

Общественно-просветительские организации "Богородичный Центр" и затем "Фонд Новая Святая Русь" действовали совместно с общественными и религиозными объединениями, близкими им по целям и задачам, в том числе с религиозным объединением "Община Церкви Божией Матери Преображающейся", зарегистрированным в Москве в июле 1992 года и затем с централизованным религиозным объединением "Православная Церковь Божией Матери Державная", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации в феврале 1997 года (регистрационный номер 388 от 4.02.97).

Общественная организация возглавлялась Сергеем Большаковым (по утверждению интернет-портала "Иерархия литургических церквей", имевшим в "Общине Церкви Божией Матери Преображающейся" сан генерал-епископа и духовное имя Пётр) [46], духовное окормление как общественной, так и религиозной организации осуществлялось Архиепископом Иоанном. В соответствии с Уставом общественно-просветительской организации "Богородичный Центр" (с 1993 года - "Фонд Новая Святая Русь"), основными целями деятельности являлись: " возрождение лучших традиций благочестия, праведности; благотворительность, милосердие и просвещение; содействие учреждению новых отношений между людьми на основе гуманизма, братской любви, всепрощения и других общечеловеческих духовных ценностей ".

Деятельность осуществлялась посредством общественно-просветительной работы (лекции, беседы, конференции, семинары, паломничества, воспитательная работа в школах, интернатах и т. д.); издательской деятельности (публикации "Откровений Божией Матери" и др. литературы в соответствии с Законом о печати и средствах массовой информации); реставрационно-строительной деятельности (восстановление, строительство, открытие приютов, монастырей, скитов, часовен и т. д.); благотворительной деятельности; формирования здорового образа жизни; организации подготовки и переподготовки кадров, работающих по направлениям "Богородичного Центра" [53]

Членство в фонде могло быть коллективным и индивидуальным. В качестве индивидуальных членов "Богородичного Центра" могли являться граждане, "разделяющие идеи и уставные цели фонда". Многие члены фонда относили себя к последователям богородичной ветви православия, но в целом общественное объединение провозглашало принцип надконфессионального сотрудничества, членами его могли быть люди разных взглядов и конфессиональной принадлежности.


2.1. Общественные объединения в городах России

В городах России регистрировались общественные объединения, имевшие схожие цели и задачи:

Санкт-Петербургский благотворительный общественно-просветительный фонд "Богородичный Центр" был зарегистрирован 26 червня 1992 года (регистрационное свидетельство № 835) и впоследствии переименован в фонд "Собор Новой Святой Руси". Из-за "ненадлежащего оформления документов", представленных фондом, в апреле 1998 года ему было отказано в перерегистрации.

В Иркутской области 21 апреля 1992 г был зарегистрирован Сибирский благотворительный и общественно-просветительский фонд "Центр Матери Божьей Преображающейся". В 1994 году фонд был закрыт.


2.2. Прекращение деятельности фонда

Согласно действующему Закону об общественных объединениях, "Фонд Новая Святая Русь" делает неоднократные попытки пройти перерегистрацию. После очередного отказа в связи с "ненадлежащим оформлением документов", в 1999 году фонд перестаёт действовать.

2.3. Государственная регистрация религиозных организаций

В конце 90-х годов Централизованная религиозная организация "Православная Церковь Божией Матери Державная" и её общины (местные религиозные организации) проходит государственную регистрацию в соответствии с требованием российского законодательства и продолжают действовать по настоящее время. При прохождении государственной регистрации Экспертный Совет для проведения государственной религиоведческой экспертизы при Федеральной регистрационной службе в соответствии с Федеральным законом "О свободе совести и о религиозных объединениях" и Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 1998 года, № 565 "О порядке проведения государственной религиоведческой экспертизы" в течение полугода провел экспертизу деятельности ПЦБМД. При этом были сделаны письменные запросы в государственные органы Российской Федерации и получены положительные отзывы о деятельности ПЦБМД. На основании экспертизы и полученных положительных отзывов было сделано положительное заключение о продолжении деятельности ПЦБМД. [29]

16 грудня 1998 года Управление Юстиции г. Москвы перерегистрировало местную религиозную организацию: "Общину Православной Церкви Божией Матери Державная г. Москвы" (регистрационный номер 747). [52]

На Украине также с 1992 года по настоящее время регистрируются и действуют религиозные организации, относящие себя к "православию богородичной ветви", близкие к ПЦБМД.


2.4. Іконографія

По утверждению религиоведа, к.ф.н. А. Н. Лещинского, одной из наиболее чтимых икон в церкви является Державная икона Божией Матери, духовный смыл которой, по словам священников ПЦБМД, - весь мир и Россия в частности, входит в новую эпоху. В ПЦБМД существует много копий этой иконы, они могут различаться. В Тверском храме Новомучеников российских [54] хранится чтимая икона Божией Матери "Жена облечённая в Солнце", где Она стоит над Соловецким островом на фоне солнца. В одной Её руке - ковчег, в другой - копьё, которым Она пронзает змия. Согласно учению организации, икона, связанная с будущими преобразованиями, символизирует тайну рождения свыше, наступление Богоцивилизации. Немало оригинальных образов, проникнуты символикой, можно встретить на хоругвях, то есть знаменах, на которых отображены духовные события [53].


3. Руководство и структура религиозной организации

По данным сайта "Славянский правовой центр" [55], опубликовавшем информацию "Основные религиозные центры (централизованные религиозные организации), зарегистрированные Министерством юстиции Российской Федерации (по состоянию на 01 мая 2004 г.) - Централизованная религиозная организация, принадлежащая к православию "Богородичной ветви": Наименование - Православная Церковь Божией Матери Державная; Руководящие органы - Собор Епископов, Духовное Управление; Руководители - Глава Собора Епископов - Береславский Вениамин Яковлевич (архиепископ Иоанн), Глава Духовного Управления - епископ Долаберидзе Александр Зурабович; Юридический адрес, телефон, факс - 127287 г. Москва, ул. 1-я Хуторская, д. 5А. Тел. (совр.): 8-499-760-84-18, Факс (совр.): 8-499-760-97-67 [56].

В официальном отчете Централизованной религиозной организации Православная Церковь Божией Матери Державная за 2009 год, направленном в адрес Министерства Юстиции Российской Федерации, указаны следующие сведения:

 • в Собор Епископов входит 5 человек;
 • в Духовное Управление - 8 человек.

Глава Духовного Управления, член Собора Епископов - Казарцев Вадим Евгеньевич [57].

По утверждению интернет-проекта "Иерархия церквей" [46] руководство Православной Церкви Божией Матери Державная состоит из пяти человек:

 • Архиепископ (Патриарх, Матриарх)
  • Иоанн (Береславский) (1990-20..)
 • Епископы:
  • "Генерал-епископ" Петр Большаков (199*-) (в иерархии занимает второе место)
  • Афанасий Калинкин, епископ Липецка,
  • Кирилл (Дешевцев), епископ Сант-Петербурга
  • Феодосий (Феоктистов), епископ Саратовский (с 2000 в Москве)

По информации религиоведа, к.ф.н. А. Н. Лещинского: Высшим административным руководящим органом церкви является Собор Епископов Церкви. Епископы, члены собора, выбираются на неопределенный срок. Главой Собора Епископов Церкви является её Предстоятель, духовный руководитель церкви.

Постоянно действующим административным органом церкви является Духовное Управление Церкви. Его Главой назначается лицо из числа священнослужителей, его членами могут быть лица из числа прихожан церкви, не имеющие священного сана. Духовное Управление формируется на неопределенный срок.

В Церкви остается традиционное деление её членов на духовенство и мирян, но заметно стремление к установлению братских отношений между ними, то есть к единению во Христе. Одно из его проявлений - не употребляются такие формы обращений к духовенству, как: Ваше Преосвященство, Ваше Преподобие, Владыка. Епископы во время хиротонии (их около 10) не получают титулов, включающих географические названия. Епископ выполняет регулятивную и интегрирующую функции там, где имеются общины и престолы (группы).

В настоящее время в церкви епископов, священников, диаконов до ста человек. Многие из них получили высшее светское образование и только за редким исключением богословское, которое продолжается беспрерывно. Некоторые священноцерковнослужители (таких немного) перешли в Богородичную организацию из других религиозных формирований, преимущественно из православных, среди них есть священнослужители, вышедшие из катакомб и Русской православной Зарубежной Церкви/

К организационным структурам церкви относятся отдельные общины, престолы и обители, а также своеобразные жилищнохозяйственные комплексы, имеющие название "поселения".

В даний час церква має громади в багатьох частинах Росії і за кордоном. Як правило, громади складаються з групи віруючих числом більше 10 осіб. На чолі громади стоїть священик, іноді єпископ. Інший вид організації віруючих престол. Цим поняттям зазвичай користуються члени всередині самої церкви, воно має містичне значення. Престол може складатися навіть з двох або трьох осіб, зазвичай не реєструється в державних органах, на відміну від громад, частина яких зареєстрована. На чолі престолу також варто священик.

Церква має ряд монастирів і обителей, в яких живуть віруючі, які обрали формою свого життя чернецтво [30]


4. Чисельність членів організації

За твердженням Д. Таевского, на початок 90-х БЦ складалася з 20 громад під керівництвом 2 єпископів діяли в Воронежі, Єкатеринбурзі, Іркутську [58], Краснодарі, Москві, Люберці, Нижньому Новгороді [59], Новосибірськ, Омськ, Пермі, С.-Петербурзі [60], Саратові, Северодвинск, Серпухов, Тверь, Улан-Уде, Чехов (місто), Южно-Сахалінськ. [46] [61] [62] [14], а загальна чисельність прихильників близько 20 000 чоловік. [14]

В 1995, за твердженням інтернет-проекту "Ієрархія церков" [46], "кількість віруючих коливається близько 3-5 тисяч людей" [46].

Весна 1997, за інформацією А. Дворкіна, з посиланням на інтерв'ю архиєп. Іоанна (В. Я. Береславского), в РФ і СНД діє понад 700 громад, з них 70 розташовуються в російських містах, а 30 громад мають державну реєстрацію. [52]

Січень 1998, згідно виданню "Свідоцтва та документи Церкви", офіційно на території РФ зареєстровано 17 громад організації. [63]

1998, згідно виданню "Свідоцтва та документи Церкви", кількість кліру БЦ становила 100 чоловік і з них 7 звався " єпископ ". [64]

1998, за даними довідника, виданим Місіонерським відділом МП РПЦ, в країні близько 100 000 чоловік (постійна паства), дещо більше - співчуваючих. Приблизна кількість активних послідовників у Пермі - близько 800 чоловік [65].

Кінець 1999, згідно виданню "Свідоцтва та документи Церкви", чисельність жінок у Московській громаді організації дорівнювала 12 осіб, а чоловіків - 15 осіб. [66]

1 січня 2003, згідно релігієзнавцю, к.і.н. Борису Фалікову, з посиланням на інформацію Мін'юсту, число організацій - 29 [67].

1 січня 2004 года, по данным сайта "Славянский Правовой Центр", опубликовавшем информацию "О составе и количестве религиозных организаций, содержащихся в реестре Министерства юстиции Российской Федерации (по состоянию на 1 января 2004 года)". Опубликовано: Аналитический вестник Совета Федерации Федерального Собрания РФ № 17 (237) (Приложение № 1), - централизованная религиозная организация Православная Церковь Божией Матери "Державная" имеет 26 зарегистрированных приходов [68].

Лютий 2005 года, по информации сайта "БАБР.РУ", Церковь имеет около 30 общин в России и на Украине, две общины в католической по преимуществу Хорватии, в Японии, Италии, Франции, есть дьякон в штате Огайо (США) [69]

2006 год, по данным портала Credo.Ru, более 50 общин ЦБМД действовали в статусе религиозных групп, без регистрации [6], по данным религиоведа Р. Лункина членов богородичного движения - 5-6 тыс. (небольшие группы в большинстве городов России, стран СНГ, во Франции, Канаде) [70] Конец 2007 года, по утверждению В.Алабугина (написавшего статью с "использованием материалов исследований и докладов российских ученых"), численность общин в России составляет порядка 9 [22].

1 січня 2008 года, по данным Федеральной службы государственной статистики, в Российской Федерации официально зарегистрированы 1 централизованная и 22 местных религиозных организации Церкви Божьей Матери "Державная".

1 січня 2009 года, по данным Федеральной службы государственной статистики, - зарегистрированы 21 местная организация [71] [72].


5. Издательская деятельность

Фонд издавал книги "Откровения Божией Матери в России и за рубежом", переводы книг о явлениях Девы Марии по всему миру (Лурд, Фатима, Меджюгорье, Монтихиари, Скио и др.), литературу, посвященную духовному пути в наши дни. Совместно с членами "Общины Церкви Божией Матери Преображающейся" фонд издавал и распространял литературу, посвященную праведным семьям [73]; некоторые материалы, посвященные духовно-нравственному возрождению человека и общества, публиковались в сети интернет [74].

С марта 1992 года издавалась газета "Рыцарь веры" [75] [76], номера 1-24 (тираж 10-80 тыс. экз.). З літа 1995 по сентябрь 1997 года газета выходила под новым названием "Милосердие Богородицы" [76], 1-8 (тираж 10-30 тыс. экз.). Была выпущена газета "Державная Мать" [76]. Издавался также журнал "Оазис мира" [76] с марта 1995 по март 1998 года, 1-21 (тираж 15 тыс. экз.); журнал "Россия Нового Тысячелетия". [76] Также издавались журнал "Христианское трудничество" и ходила газета "Слово". [62] [77]

Фонд "Богородичный центр" и затем "Новая Святая Русь" за годы своей деятельности выпустили более 340 наименований книг духовно-просветительского содержания. [78] [53]


6. Просветительская деятельность

Община "богородичных христиан", вышедшая из катакомбного состояния, вместе с членами фонда организовала и провела в Москве и других городах России бесплатные выставки с презентациями книг [79]. [80] [81], лекции [69]), авторские вечера [82]), оказывали большую благотворительную помощь заключенным и нуждающимся [53] (что нередко отмечалось благодарностями [69]), помогала организовать проведение богослужений религиозным организациям [69]), осуществлялось участие в представительных книжных ярмарках [83].

Большое внимание уделялось укреплению семей, увеличение рождаемости и воспитание целомудренности [53], борьбе с абортами и содомизмом [84], возрождению духовности [69], организуя конференции [84], издавая литературу [85], проводя презентации книг духовно-нравственного содержания [86] и беседы. По сведениям религиоведа, к.ф.н. А. Н. Лещинского, "за последнее время в различных городах России были проведены сотни тематических лекций, выставок, семинаров и бесед по распространению духовно-нравственного образа жизни, недопустимости разжигания религиозной и межнациональной розни. Усилиями членов Церкви были проведены десятки благотворительных акций, концертов, круглых столов и др." [53]

Проводились выставки, посвященные явлениям Девы Марии в России и по всему миру, августейшей семье Николая и Александры, подвигу воинов Белой гвардии и новомучеников Российских. Выставки были проведены в Москве [69], Санкт-Петербурге [69] [87], Саратове [80], Твери [88] и других городах [53] [89].

"Сёстры милосердия" из прихожанок в течение 4 лет ухаживает за тяжёлыми больными в отделении неврологии в Химкинской Центральной больнице. Помогают больным в Люберецкой районной больнице № 1, наркологическом диспансере № 12, Люберецком районном противотуберкулёзном диспансере и др. Получены благодарственные письма и отзывы [53].

После регистрации централизованной религиозной организации "Православная Церковь Божией Матери Державная" [90], (регистрационное свидетельство № 388), общественно-просветительский фонд "Новая Святая Русь" до момента прекращения своей деятельности в 1999 году, активно сотрудничает с церковью в достижении своих уставных целей и задач.

Название своей Церкви "богородичные христиане" связывают с бывшим, согласно преданию церкви, явлением Богоматери Николаю II накануне его отречения от престола. Внешним же подтверждением этого таинственного события считают обнаружение в марте 1917 года иконы Божией Матери "Державная" среди других икон, сложенных на колокольне Вознесенской церкви в с. Коломенском близ Москвы. Эту икону последователи ПЦБМД называют иконой Третьего тысячелетия, величайшей иконой всех времен, в которой заключается сумма всех изображений Девы Марии. Своим явлением она символизирует то, что Россия обратится к Богу через Божию Матерь, и от судьбы этой православной страны зависит судьба всего мира.

Согласно Уставу, одной из своих основных целей Церковь ставит "содействие в формировании высоконравственного, здорового образа жизни, благочестивой и крепкой семьи. В своей уставной деятельности Церковь следует принципам Евангельского мира и межконфессионального сотрудничества христианских церквей" [91].

Большое внимание сотрудниками фонда было уделено осмыслению и общественному обсуждению последствий коммунистического режима для судеб России, массовым репрессиям, достижению мира через "глубинное покаяние" и всецелую чистоту, источник которой - спасительный Покров Пречистой Божией Матери. По мнению религиоведа, старшего научного сотрудника сектора философии религии ИФ РАН, д.ф.н. Балагушкина Е. Г. [92], "Богородичный центр является одним из самых активных эсхатологических движений и само его название говорит о приоритете в нём женского божественного начала" [93].

В 1992 году фонд "Богородичный Центр" издал сборник статей "Трагедия Красной Церкви", в котором раскрывался духовный образ православия, как его понимает Береславский и другие члены БЦ, и рассказывалось о тайных и явных ударах, которые коммунизм нанес церкви, осуждалась Русская Православная Церковь, которая, по мнению Береславского, "запятнавшей свою честь соглашательством с Советской властью". Сборник рассматривался как "веха на пути к очищению Церкви" [79]

Члены фонда "Богородичный Центр" и религиозной организации "Община Церкви Божией Матери Преображающейся" приняли активное участие в защите демократии в августе 1991 года, присутствовали [94] у Белого дома и на баррикадах. После регистрации общественной и религиозной организаций, и особенно после победы демократии в августе 1991 года, члены Богородичного движения в целях духовного просвещения и поддержки демократических преобразований общества провели многочисленные выступления [95], встречи с политическими и общественными деятелями, в том числе с Министром обороны СССР Дмитрием Язовым и Вице-президентом Российской Федерации Александром Руцким [26]. По мнению религиоведа, д.и.н. Сергея Филатова, руководство ПЦБМД с конца 90-х гг. "усиленно развивает контакты с российскими демократическими кругами, активно ведет работу с интеллигенцией и с молодежью" [34]

По оценке религиоведа, к.ф.н. А. Н. Лещинского, в учении Церкви Божией Матери особое значение и смысл имеют Соловки как место, где люди претерпели страшные мучения. Об этом подвиге организация постоянно напоминает в своих изданиях и на пресс конференциях, вечерах, на выставках, часто имеющих одноименную тему "Соловки как вторая Голгофа" [30] [96] [ неавторитетный источник? 440 дней ].


7. Богородичные соборы

В 1993 году членами фонда и последователями богородичного движения были широко распространены "Белые грамоты" [97] с перечнем грехов и приглашением принять участие во т. н. "всероссийском Покаянном соборе" [98], прошедшем в июне в Санкт-Петербурге, с целью принести покаяние от лица всей России в смертных грехах атеистического богоборчества и др., а также с текстом "Слова Откровения Божией Матери". Во время проведения мероприятия была совершена попытка его разгромить, пресеченная нарядом милиции. Адепты " Белого Братства " пытались ворваться в помещение фонда и стремились устроить потасовку, но у них ничего не вышло. "Богородичники" подчеркнуто спокойно выводили хулиганов и сдавали их сотрудникам милиции [99]. Нападения на Церковь начались после проведения Покаянного собора и распространения печатных материалов с "призывами каяться". [69]. В Санкт-Петербурге было принесено соборное покаяние в грехах не только отдельных людей, но и целых сообществ, а также от лица профессий, городов, церкви и всей России. [30]

В ноябре 2000 года в Москве более 5000 последователей ПЦБМД провели т. н. "XXI Всероссийский собор". Архиепископу Иоанну (Береславскому) сослужили пять епископов и 120 священников. При открытии собора архиепископ Иоанн произнес в проповедь: "Мы - Церковь-мученица из бараков ГУЛАГа, Церковь преображающегося православия, - принесем человечеству третьего тысячелетия небесное спасение". Демонстрировалась обширная фотовыставка, рассказывающая о жизни Церкви, о императоре Николае II и его семье, о соловецких новомучениках. Собор завершился презентацией театра духовных мистерий [100] [98].

В 1991 - 2006 годах были проведены ХХV всероссийских собора [98] богородичных христиан. На многих из них присутствовали катакомбные христиане, мариане и боговидцы из-за рубежа, получающие откровения Божией Матери. [30] Последователи Марианского движения (мариане) из-за рубежа являются участниками богородичных соборов почти c самого начала их проведения. Собор 1995 года посетил архиепископ американской старокатолической церкви Феофилд из Лос-Анджелеса, в прошлом чемпион мира по спринту (в 1936 году в Берлине) [30]


8. Межцерковные контакты

Религиозная организация налаживает духовное общение среди т. н. "Марианских церквей", близких ей в своем учении, входит в ряд зарубежных объединений т. н. "независимых христианских церквей" и общин с развитым марианским богословием. Кроме того, ЦБМД стремится наладить контакты с общинами и движениями, которые признают явления Богоматери и распространяют Её пророчества [6]. По утверждению религиоведа, к.ф.н. А. Н. Лещинского, организация выступает за открытый диалог и сотрудничество с другими религиозными объединениями, в первую очередь с православными, через архиеп. Иоанна устанавливаются тесные связи с представителями марианского движения, ведется большая переписка. В качестве духовного отца его признают некоторые зарубежные религиозные деятели, утверждающие, что имели откровения Божией Матери (например, японка Мария-Роза). Легионом Марии в США (г. Хантсвиль, Алабама) Береславский награждён почетной наградой имени Божией Матери Царицы мира "как человек, жизнь которого является примером служения любви и миру". Осуществляемая духовная программа "Храм мира" направлена на расширение братского диалога не только со всеми христианскими конфессиями, но и с нехристианскими религиями позитивной направленности, установлению дружественных отношений, совместной благотворительной, посреднической и миротворческой деятельности [53]

Начиная с 1989 года членами БЦ совершались паломничества и миссионерские поездки в Венгрию, Болгарию, Польшу, Хорватию, Боснию, Герцеговину, Италию, Германию, Францию, Японию, Америку, Канаду, Финляндию, Бельгию, Швецию, Англию, Турцию, Индию.

В 1992 году архиеп. Иоанн был приглашен религиоведом доктором Джоном Рознером (Rossner John, The International Institute of Integral Human Sciences) на международный межконфессиональный конгресс в Монреаль, Канада, после окончания которого организация была зарегистрирована, как полноправный член т. н. "Международного Совета Общинных Церквей" (International Consul of Community Churches; ICCC), который является коллективным членом Всемирного Совета Церквей (WCC), с наименованием "Российская Церковь и Центр Божией Матери" (THE MOTHER OF GOD CENTRE AND CHURCH IN RUSSIA).

По благословению монсеньора Паоло Хнилица (Mons. Paolo Hnilica SJ) (Италия) 2 января 1992 года БЦ был прислан образ Девы Марии Фатимской паломницы.

В 1994 году состоялась встреча архиеп. Иоанна и священников с доктором Сео Куенг Бо (Южная Корея), профессором восточной теологии, учителем дзен-буддизма, специально для этой цели приехавшим в Россию.

Начиная с середины 90-х годов по инициативе Хорста Меринга (Horst Mehring) из марианской организации Opus Rosa Mystica, (Ессен, Германия) в Береславскому присылаются образы Божией Матери Мистической Розы, книги о явлениях и откровениях Богородицы в Монтихиаре (Италия).

Начиная с 1994 по 2004 гг. состоялись поездки в обитель в Хиросимы (Япония), возглавляемую матерью Розеттой. В августе 2003 года японская община вошла в "духовное, евхаристическое общение" с "Православной Церковью Божией Матери Державная".

В период с 2000 по 2002 гг. были совершены поездки архиеп. Иоанна и священников в Америку с посещением католических обителей матери Анжелы (Хатсвиль, Алабама), матери Марии (Дейтройт) и др. В Нью-Йорке произошли встречи с епископами и священниками Католической церкви, выступления по телевидению.

В феврале 2005 года на Кипре состоялась встреча архиеп. Иоанна с лидером Суфиев шейхом Назимом. [30]

По утверждению интернет-портала "Иерархия литургических церквей" в 1995 году Богородичный центр объединяется с мариавистской группой - "Независимой Вселенской Марианской Церковью православно-католической юрисдикции Америки", что является закономерным, так как ПЦБМД по своей сути является мариавизмом восточного обряда. [46]

Согласно мнению социолога религии Александра Щипкова, члены т. н. "Богородичного движения" придерживаются принципов активного международного сотрудничества церквей, "широкого экуменизма" [101].

По мнению к. и. н., религиоведа Сергея Филатова [102], Богородичный центр признает "разделение христианских Церквей на православную и католическую ветви за величайшую трагедию человечества и стремится на взаимнопокаянной основе найти диалог с сестринскими Церквями". Осуществляется духовная программа "Храм мира", цель которой - "расширение братского диалога не только со всеми христианскими конфессиями, но и с нехристианскими религиями светлой направленности". Понятие " ереси " трактуется как "нарушение заповеди любви", а еретики - "учащие о необходимости гонений и осуждений инакомыслящих". Никакая из церквей не идеализируется, богородичные христиане ограничивают себя от "крайнего экуменизма", который может привести к слиянию марианских течений в православии и католичестве [34]


9. Противодействие и осуждение деятельности

Согласно религиоведу, к.и.н. Борису Фаликову, российские деятели антисектанского движения активно противодействуют Богородичному центру, начиная с 1994 года, когда Архиерейский собор РПЦ вносит организацию в список "вредных сект" [103]. По мнению религиоведа, к.ф.н. Романа Лункина, самому яростному осуждению за "искажение православия" подвергается Богородичный центр. Після 2000 года критика стала более редкими явлением, но не прекратилась. В связи с тем, что последователей богородичного движения уже нельзя было обвинить в антисоциальном поведении, им начали предъявлять обычные обвинения, бросаемые в адрес "сект" [70].

Представители Русской Православной Церкви организовывали и проводили "конференции" с призывами к государственным органам и СМИ "ограничить деятельность этой религиозной группы и выяснить юридические права её лидеров", "создать особую юридическую группу для контроля над деятельностью" [104] [105], выдвигались версии о причастности к покушениям на убийство [106]. В жовтні 1999 года, накануне "богородичного собора" [98], по распоряжению местной администрации был прекращен доступ (наглухо заварена дверь) в офис организации, подвал здания по адресу: Москва, Пушкарев переулок, 18, где офис находился с 1997 года. Запрос фракции ЛДПР не помог [69]. На членов "богородичного движения", по их собственным словам, совершались физические нападения [107] [108], на стенах помещения появились надписи ксенофобского характера [109] [110], неоднократно совершались нападения на офис [111] [112], портилось имущество [108] [113].

7 ноября 2000 года последователи "Православной Церкви Божией Матери Державная", участвующие в народном гулянии в исторической части Санкт-Петербурга, по их собственным словам, без предупреждения были грубо задержаны сотрудниками милиции, при этом сломаны и растоптаны хоругви, сломан крест. Сотрудники милиции нецензурно выражались, называли "сектантами", мотивируя свои действия невхождением "Православной Церкви Божией Матери Державная" в юрисдикцию Русской Православной Церкви и неподчинение патриарху РПЦ Алексию II (Ридигеру). От лица организации 10.11.2000 года депутатам Государственной Думы РФ было направлено письмо с протестом против дискриминации по религиозному принципу [114].

15 февраля 2005 года около 23:30 на помещение организации в Москве совершили нападение 5 человек [115] [116] [117] [118] [119], осквернены священные изображения, избит религиовед И.Кантеров [120] [116], неизвестные лица назвались членами "православного братства" [41] [118] [121] [122]. При этом интернет-изданием "Портал-Кредо.ру" [123]. [116] [118] [121] [122] [124] выдвигались предположения, что к организации нападения может быть причастен глава Отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерею Димитрию Смирнову, который отрицал своё участие в нападении и заявил: "конечно, я сочувствую народному антисектантскому движению и предпочел бы, чтоб вас тут не было. Но экстремистские выходки не в моих правилах" [125]. Однако по словам Б.Фаликова своих последователей Д. Смирнов якобы где-то наставлял так: "Двум человекам в любом городе вполне под силу узнать фамилии, имена, отчества, домашние адреса руководителей всех существующих сект. Ну можно создать плакаты и на ксероксе их размножить и заклеить все государственные учреждения этими плакатами. И можно их отфотографировать при выходе из дома. Чтобы каждый житель города знал в лицо, знал фамилию, имя, отчество, домашний адрес и телефон По крайней мере, не один кирпич полетит в эту форточку" [103] Это нападение и погром офиса имели общественный резонанс [126] [127] [128], но несмотря на обращения в милицию, ни по одному инциденту виновные найдены не были [41], несмотря на то, что лица некоторых нападавших были запечатлены камерой видеонаблюдения [109]. Согласно официальному ответу из Савеловской прокуратуры г. Москвы, "доводы о разжигании религиозной вражды объективного подтверждения не нашли" [129]. По фактам организованного преследования в 2005 году иерархами "Православной Церкви Божией Матери Державная" были направлены письма Президенту России В. В. Путину [130] и Уполномоченному по правам человека РФ В. П. Лукину [131].

26 січня 2008 года, по данным некоторых интернет-изданий [107] [132], призывник, являющийся членом ПЦБМД, получил закрытое сотрясение мозга в результате нанесенных ударов, в том числе ногами и по голове, - в Савеловском объединенном военкомате Северного округа Москвы. "Они узнали, что я исповедую веру Церкви Божией Матери и начали меня "воспитывать": "мы тебя спасём".

По словам Ответственного секретаря "Общественной комиссии", правозащитника Льва Левинсона, государственные органы (Генеральная прокуратура, милиция), по заявлениям граждан проводившие проверку деятельности организации, не нашли в ней признаков состава преступления [39] [44]. Однако нелицеприятные отзывы о членах фонда "Богородичный центр" ("Новая Святая Русь") и ПЦБМД, в том числе в СМИ [133], не прекращались на протяжении всего времени, что нашло отражение в докладах некоторых правозащитников [134]. Сотрудником отдела РПЦ МП по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами священником Андреем (Скакалиным)и заведующим отделением теологии Ярославского государственного педагогического университета им К. Д. Ушинского иеромонахом Серапионом (Митько), при участии студентов-теологии ЯрГПУ им. К. Д. Ушинского державших плакаты "Осторожно, секта!" была прекращена конференция "Путь к себе", организованная Богородичным Центром и фондом "Соловецкий меомриал". [135]

Вечером 02 июля 2006 года Триникольская обитель, принадлежавшая "Православной Церкви Божией Матери Державная", расположенная в деревне Глазово Дмитровского р-на Московской области, была обстрелена из огнестрельного нарезного оружия [136] [137], в течение 15 минут было произведено 15 выстрелов, в результате чего нанесен материальный ущерб на сумму более 300 тыс. рублей [138]. По сообщению ИА Центр "СОВА", сопредседатель " Славянского правового центра ", почетный адвокат России Анатолий Пчелинцев характеризует произошедшее как "акцию устрашения", а отказ правоохранительных органов учитывать мотив религиозной вражды говорит об использовании "двойных стандартов" [139]. По сообщению ХНА Invictory.org, со ссылкой на "Славянский Правовой Центр",

вокруг Триникольской обители, в которой постоянно пребывает около 15-20 человек, создалась напряжённая ситуация. Клирики Никольского прихода РПЦ МП в селе Озерецкое приезжали вместе с прихожанами на автобусе в деревню Глазово, где нет прихода РПЦ МП, шли крестным ходом, останавливались у Триникольской обители и провозглашали анафему в отношении последователей Церкви Божией Матери Державная. [140].

Марат Семенович Штерин. Ph.D., Reader, Kings College, London; преподаватель Кафедры анализа социальных институтов, Государственный Университет (Москва) [38] :

С начала 1990-х годов Церковь Божией Матери является постоянной целью нападок антикультовых группировок Московской Патриархии. Частично это объясняется высокой политической активностью, в основе которой лежит мессианистический антикоммунизм, и стойкой оппозицией "коммунистической церкви". ...антикультовые группировки в Московской Патриархии сфокусировали свои усилия на голословных заявлениях о якобы имеющих место гипнотическом воздействии и нападках на семью. Предпринятые попытки расследования, проведенные Генеральной Прокуратурой по заявлениям антикультовых группировок Московской Патриархии, не выявили противозаконных действий или антисоциальной активности последователей БЦ [38].

10. Инцидент в Липецке

9 декабря 2006 года в Липецке областным Управлением Федеральной службы безопасности силовыми методами пресечена деятельность организации "Православная церковь Божьей Матери Державная". Согласно сообщению пресс-службы областного Управления ФСБ, при проведении оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что под предлогом проведения образовательной выставки "Соловки - вторая Голгофа. Таинственные помазанники Грааля" (организатор - фонд "Соловецкий мемориал") с религиозными проповедями выступали миссионеры организации "Богородичный Центр", по заключению экспертов Российской академии государственной службы при Президенте РФ являющейся деструктивной религиозной сектой псевдохристианского характера. Однако в распространенной информации не указаны ни имена экспертов, ни время проведения экспертиз. Члены ПЦБМД утверждают, что о заключении экспертов РАГС им ничего не известно, но есть статья в официальном Справочнике [4], изданном РАГС в 1998 году, где "Православная Церковь Божьей Матери Державная" характеризуется лишь как "одно из направлений в современном русском православии. В своем учении и практике Церковь стремится возрождать традицию живой веры и деятельного подвижничества, идущую от Нила Сорского, Серафима Саровского, Иоанна Кронштадтского. В то же время остро критически относится к стяжательской традиции церковной жизни, основанной Иосифом Волоцким. Основным условием возрождения России последователи этой Церкви считают воплощение евангельского принципа любви к ближнему во всех сферах жизнедеятельности: семейном быте и воспитании детей, политике, экономике, культуре, в международных отношениях". Члены ПЦБД утверждают также, что приписываемые им нарушения не соответствуют действительности [141]. [ аффилированный источник? ]

Представителем пресс-службы УФСБ отмечено, что приглашенных детей "подвергли психологическому воздействию с использованием специальной музыки и одурманивающих средств". По другой версии, со ссылкой на информацию липецкого управления ФСБ, "одну школьницу даже пришлось госпитализировать" [142]; по следующей версии, также со ссылкой на информацию липецкого управления ФСБ, "ей вынуждены были вызвать скорую помощь" [143], ни одна из версий впоследствии не подтвердилась. По информации портала "РЕЛИГИЯ и СМИ", со ссылкой на НТВ, "доказательств того, что они (богородичники) психологически воздействовали на детей, следователи прокуратуры не нашли" [144]. Заместитель директора Центра изучения религий РГГУ Людмила Жукова, которая лично присутствовала на богослужениях организации, заявила, что "во время своих ритуалов члены организации не применяют гипноз или иные методы агрессивного психологического воздействия" [109].

По информации пресс-центра ФСБ:

"Известно также, что после посещения выставки из окна квартиры своего дома выбросилась ученица 9 класса, одета она была в чёрную одежду"

- В Липецке пресекли деятельной опасной тоталитарной секты. 12.12.2006 // Агентство национальных новостей

По информации РИА Новости, старший помощник прокурора Липецкой области Елена Номоконова сообщила, что

"У прокуратуры нет уверенности в том, что эта девочка была на выставке, организованной Богородичным центром, или имела какие-либо другие контакты с представителями этой организации"".

- В Липецке проверяют "Православную Церковь Божьей Матери Державной" // РИА Новости,19.12.2006 г.

По сообщению городского новостного портала Липецка, 13 декабря 2006 года следователь по делу о самоубийстве школьницы не рассматривает версию о гибели девочки под под воздействием проповедников "Богородичного центра". Родители девочки также категорически отрицали связь погибшей с "Богородичным центром" [145], сообщив, что накануне трагедии "дочь ходила на дискотеку, и вернулась домой избитая, в грязной одежде и заплаканная", на расспросы родителей ответила, что её "терроризируют и унижают ребята" [146].

В некоторых СМИ сообщалось, что в ходе следствия по делу "Православная церковь Божьей Матери Державная" было установлено, что среди литературы и материалов, которые раздавали посетителям мероприятия, был и диск с видеозаписью спектакля - мистерии "Лебединая страна" в исполнении детей. Герои спектакля, одетые в черные одежды, умирали, покончив жизнь самоубийством. Было произведено задержание 9 членов организации, 3 из которых были гражданами Украины. Было изъято большое количество культовой литературы, видеокассеты, плакаты, листовки, неизвестная жидкость с резким запахом. [28] [147] [148]

Информация " Славянского Правового Центра ": По словам Ильи Попова, задержанным в Липецке организаторам выставки вопросов о гипнозе или методах зомбирования не задавали, но почему-то спрашивали об их отношении к Русской православной церкви, к саентологам, свидетелям Иеговы и Церкви Муна. Кроме того, подчеркнул Илья Попов, сотрудников ФСБ интересовало, почему последователи ЦБМД акцентируют внимание на соловецких мучениках, тогда как они выступали против советской власти. Особое внимание журналисты канала "Россия" и НТВ обращали внимание на то, что задержанный епископ ЦБМД Афанасий Калинкин держал в руках некий флакон. По словам Ильи Попова, это было миро от мироточивых икон из храма Новомучеников из Твери [54] [149] [150]. Кроме того, журналисты делали упор на то, что школьникам показывался фильм, где "дети убивают себя", однако в реальности это была театральная мистерия, характерная для ЦБМД, о белых лебедях, которые, будучи оклеветанными, силой любви победили ложь и клевету [151]. Одновременно с сотрудниками ФСБ и УБОП в момент задержания на выставке появился липецкий священник РПЦ Алексей, заметив которого, епископ Афанасий обвинил Алексея в том, что он привел на лекцию милицию. Все задержанные в тот же вечер были отпущены. [152].

Парламентська газета, у своїй статті, спрямованої проти організації, проте зазначає:

"Попереднє дізнання, проведене Лівобережної прокуратурою Липецька за заявами потерпілих, взяло курс на оцінку доконаного як адміністративного порушення - через відсутність ознак та складу кримінального злочину. Окрема тема - позиція в цій справі деяких правозахисників. Не секрет, що багато заслужені правозахисники старшого покоління під гаслом свободи совісті кидаються захищати кого завгодно, відразу постають проти державних структур, особливо якщо в виникли конфлікти і справах фігурують силовики - працюють принципи "нікому нічого не можна забороняти" і "в усьому винні спецслужби". Точно так же вийшло і в даному випадку. Більшість правозахисників взяли сторону "Богородичного центру", дії силовиків вони намагаються охарактеризувати як провокацію, інспіровану Російською православною церквою; вчителька Ольга Золотарьова в їх версії автоматично стала "співробітницею ФСБ". Хід сильний: православний клір та миряни відносяться до діяльності "богородичников" різко негативно і ніякого спілкування з ними не підтримують - стало бути, припинення діяльності конкурентів їм вигідно, а спецслужби тут як тут ... "

- Андрій Кротков Психологічна диверсія "богородичников" / / " Парламентська газета ", 18.05.2007

За повідомленням релігієзнавця, к.ф.н. Роман Лункін : "Під час затримання священиків і мирян ПЦБМД силами ОМОНу в Липецьку в кінці 2006 єпископ Афанасій тримав в руках пляшечку з миро, зібраному саме з тверських ікон [149] [150] (хоча по телебаченню повідомили про те, що це пляшечку з рідиною невідомого змісту, якої, ймовірно, і хотіли отруїти старшокласників). Виставка "Соловки - Друга Голгофа", що проводилася в Липецьку, також регулярно влаштовується і в Твері ". [142]

У лютому 2007 відбувся суд, в ході якого мировий суддя Лівобережного округу м. Липецька Олена Нефедова винесла наступний вирок відносно менеджера фонду "Соловецький меморіал" і члена московської громади ПЦБМД:

"Залучити Малихіну Раїсу Іванівну до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення і призначити їй покарання у вигляді штрафу в розмірі 800 рублів"

- Ольга Чернова Сектанты отделались смешным штрафом // Репортаж программы "Сегодня" канала НТВ, 12.02.2007 г. ; Возмещения морального ущерба требуют родители детей, пострадавших от религиозной секты // "Новости", 5 канал 13.02.2007

О содержании выставки "Соловки - вторая Голгофа" и презентации книг, которые были на ней представлены, состоявшейся ранее в Санкт-Петербурге и жестко пресеченной в Липецке, рассказывает Татьяна Вольтская [153], поэт, эссеист, лауреат премии журнала "Звезда", Санкт-Петербург:

"Вторая Голгофа - это ещё одно название печально знаменитых Соловков. О соседствовавшей с пытками духовной жизни Соловецкого монастыря рассказывает трилогия архиепископа Иоанна. Презентация этих книг состоялась перед Пасхой в Санкт-Петербурге Книги архиепископа Иоанна - о тайной духовной истории Соловков, о том, как несмотря на ужасы лагерной жизни, на ежеминутную опасность попасть в пыточный корпус, так называемый гастроном, где по ночам раздавались крики истязаемых и откуда никто не выходил живым, многие люди оставались несломленными. О катакомбной соловецкой церкви, о том, как священники служили литургию в лесу и причащали верующих брусничным соком вместо вина Члены Соловецкой церкви считают, что под именем соловецкого патриарха Серафима скрывался великий князь Михаил Романов. С исторической точки зрения эта легенда не выдерживает критики, но это не умаляет духовного подвига сотен и тысяч мучеников, погибших за веру на Соловках." (Цит. передача "Тема дня". Радио Свобода. Прага. 12.04.2004) [154]


11. Отзывы о деятельности организации

11.1. Результаты экспертиз и расследований

Nuvola apps important recycle.svg
Ця стаття або розділ потребує переробки.
Будь ласка, поліпшите статтю відповідно до правилами написання статей.
 • Из заключения [29] Экспертного совета при Федеральной регистрационной службе от 25 февраля 1999 года :

Московской прокуратурой в период 1994-1996 гг. расследовалось уголовное дело в отношении руководителей и активных участников "Фонда Новой Святой Руси", в ходе следствия не было установлено доказательств, свидетельствующих о наличии у руководителей и активных участников "Богородичного центра" умысла на организацию какой-либо противозаконной деятельности. 13 июня 1996 года прокуратурой Москвы уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления. 16 ноября 1998 года по запросу депутата Государственной Думы Российской Федерации В. В. Борщёва Генеральная прокуратура Российской Федерации направила "Справку о деятельности религиозной организации Церковь Божией Матери Преображающейся". В ней Генеральная прокуратура выражает согласие с решением Московской прокуратуры о прекращении уголовного дела и не выдвигает против Православной Церкви Божией Матери Державная обвинений уголовного характера. Изучение содержания учредительных документов, а также вероучения, культовой практики и других форм деятельности Православной Церкви Божией Матери Державная дают основание для регистрации данного религиозного объединения в качестве централизованной религиозной организации. () Во взаимоотношениях с миром Православная Церковь Божией Матери Державная провозглашает укрепление брака, семьи, здоровья, призывает к соблюдению Конституции и законов Российской Федерации, поощряет стремление к получению образования. В ходе экспертизы не выявлены ограничения, налагаемые религиозным объединением на гражданские права и обязанности членов и священников Церкви.

 • Из официальной Справки о деятельности религиозной организации "Церковь Божией Матери Преображающейся" Генеральной Прокуратуры Российской Федерации от 13.11.1998 г.на депутатский запрос Борщёва В. В. [44] : О результатах проверок органами прокуратуры деятельности объединений, проповедующих вероучение Церкви Божьей Матери Преображающейся ("Богородичного Центра"):

Согласно Уставу основными целями БЦ провозглашены "возрождение лучших традиций благочестия, праведности; благотворительность, милосердие и просвещение; содействие учреждению новых отношений между людьми на основе гуманизма, братской любви, всепрощения и других общечеловеческих ценностей". В ходе следствия не установлено фактов насильственного вовлечения граждан к деятельности БЦ или насильственного удержания в организации. Представленные следствию копии документов подтверждают показания руководителей БЦ о его признании Международным Советом общинных Церквей и Международным институтом интегральных наук о человеке при ООН.
Следствие располагало рядом консультативных заключений. Назначено и проведено комплексное экспертное психолого-психиатрическое исследование деятельности организации. При оценке этих документов был сделан вывод о том, что нельзя согласиться с категоричностью суждений экспертных комиссий под руководством профессора Полищука Ю. И. и профессора Печерниковой Т. П., так как их доводы основаны исключительно на анализе литературы религиозного содержания, издаваемой БЦ, сама же деятельность организации, её результаты и последствия не подвергаются экспертами критике.

 • Вместе с тем, проведенными в 1994-1996 гг. прокурорскими проверками выявлено, что, по многочисленным свидетельствам, среди членов организации "Богородичный центр" ("Церковь Божьей Матери Преображающейся")


изменения поведения и отношения к окружающим у лиц, попавших под влияние учения, распространяемого "Богородичным центром", можно свести к следующим моментам: отказ от белковой пищи, сон в течение 3-5 часов, самоустранение от просмотра телепередач, чтения литературы, издаваемой помимо центра, непочтительное отношение к матери, резкое похудание, уход из дома, отказ от работы и учебы.

Прокуратура РФ отмечает, что экспертами, проводившими психиатрическую экспертизу, отмечены отдельные негативные случаи изменения личности у членов фонда "Богородичный центр", что связывается ими с влиянием учения организации "Богородичный центр" ("Церковь Божьей Матери Преображающейся"). [44]

...В деле имеется заключение комиссии под председательством доктора мед. наук, профессора Ю.И.Полищука по медико-психологической и юридической оценке деятельности некоторых религиозных организаций, в том числе и "Богородичного Центра". Этой комиссией были проанализированы 56 писем и заявлений родителей, чьи дети были вовлечены в указанные организации, проведен анализ трех историй болезни молодых людей, которые поступили в психиатрическую больницу в состоянии психоза, возникшего после посещения "Богородичного Центра" и " Аум Сенрикё ". Проведена оценка психического состояния 11 пациентов, обратившихся к психиатру после посещения указанных организаций и участия в их деятельности...
...Из консультативного заключения о происхождении и современно состоянии "ФНСР" следует, что в 1984 г. в Смоленске от иконы Богоматери "Одигитрия" о. Иоанн (В.Я.Береславский) получил Откровения Божьей Матери. С этого времени Откровения Богоматери периодически повторялись и о. Иоанн издал уже свыше 20 книг этих Откровений (уг. дело, т. 1). Последователи верят, что он - "святой старец", через которого Богородица открывает свое учение, а богослужения, совершаемые архиепископом Иоанном происходят "с присутствием Божьей Матери" (см. газету "Рыцарь Веры", 1994, N 1/15). Из имеющейся в материалах уголовного дела подлинной амбулаторной карты психоневрологического диспансера N 6 г. Москвы следует, что Береславский В.Я. наблюдается диспансером с 3.02.71 г. по поводу хронического душевного заболевания в форме параноидной шизофрении, несколько лет являлся инвалидом 2 группы по психическому заболеванию, дважды находился на стационарном лечении в психиатрических больницах г. Москвы. С 1990 г. ПНД не посещает...
...Комитетом по спасению молодежи представлены 25 писем родителей, чьи дети были вовлечены в "Богородичный Центр" в 1991 - 1993 годах, а также дневник прихожанина (Шахова) с подробным описанием своих переживаний. В письмах описаны особенности психического состояния и поведения молодых людей, спустя 1-2 месяца после вступления в секту (том 1,2,3). Изменения поведения и психического состояния этих лиц носили однотипный характер и выражались отчуждением от родителей и других родственников, в том числе собственных детей; уходом из родительского дома; отказом от учебы и работы с полным погружением в деятельность секты; прекращением чтения газет, журналов, книг, пользования телевидением и радио; отгороженностью от окружающих; резким ограничением приёма пищи; значительным ограничением сна до 3-4 часов в сутки в неудобном положении, что приводило к физическому и психическому истощению, повышенной возбудимости, утрате ранее присущих других интересов. В то же время в материалах дела содержится свыше 300 писем последователей и прихожан "Богородичного Центра", отмечающих только положительное влияние исповедей "БЦ" на их здоровье, духовность, семейный и социальный статус. На основании изложенного комиссия приходит к следующим ответам на поставленные перед ней вопросы.
 1. В литературе, издаваемой "БЦ", содержатся призывы, направленные на причинение физического и психического вреда здоровью граждан, а также содержатся призывы к невыполнению гражданских обязанностей, такие как отказ от брака, семьи, воспитания детей, учёбы, общественного полезного труда. Вопрос о наличии призывов, побуждающих к совершению противоправных действий не входит в компетенцию психолого-психиатрической экспертизы.
 2. У душевнобольных возможно неадекватное восприятие религиозных, философских и иных воззрений, в том числе и положений учения "БЦ". Дать заключение о характере воздействия учения "БЦ" на лиц с какой-либо формой психической патологии возможно лишь в каждом конкретном случае при индивидуальном обследовании.
 3. Поведение лиц, чьи родные и близкие обратились с жалобами в Комитет по спасению молодежи является результатом усвоения ими учения "БЦ" и соответствует положениям этого учения. Решить вопрос о роли возможно имевшейся у них ранее психической патологии в поведении этих лиц следует так же при непосредственном освидетельствовании.
 4. Оценка действий и отношения к деятельности и учению "БЦ" лиц, выступающих в его защиту, не входит в компетенцию комплексной психолого-психиатрической экспертизы. В материалах дела не содержится данных, позволяющих ответить на вопрос, находились ли эти лица в состоянии психического расстройства или повышенной внушаемости.
 5. Комиссия не может высказать суждения об объективности заключения Ю.И. Полищука с соавторами относительно деятельности "БЦ", поскольку данные в нем выводы строились на материалах, которыми не располагает настоящая комиссия.
 6. Плановых научных разработок деятельности организаций, аналогичных "БЦ", ГНЦС и СП им. В.П. Сербского не проводилось, хотя отдельные инициативные исследования были, и их результаты представлялись в ряде докладов.
Председатель комиссии:
доктор мед. наук, профессор Т.П. Печерникова
Члены комиссии:
доктор мед. наук, профессор Ф.В. Кондратьев
кандидат мед. наук Т.М. Орсенюк
кандидат психологических наук Ф.С. Сафунов
кандидат мед. наук Г.И. Копейко
кандидат мед. наук В.Г. Василевский

[155]


11.2. Мнения некоторых религиоведов и публицистов

 • Религиовед и публицист, директор Института религии и права, старший научный сотрудник Института Европы РАН, к.ф.н. Роман Лункин [33] :
Вместе с тем, Богородичная Церковь, как православное новое религиозное движение, хочет быть такой же патриотичной и национальной, а также исторически укорененной как и официальная Православная Церковь. Это удалось сделать, по крайней мере, тверской общине со свойственной Церкви "современного пророка" Иоанна (Береславского) эмоциональностью и прямолинейностью (схожей с простотой и прямолинейностью, а также убежденностью в своей правоте старца в исполнении Петра Мамонова в фильме "Остров"). Парадокс подобных НРД заключается в том, что они в самой радикальной и необычной форме показывают истинное лицо народного православия со всеми его чудесами и историческими героями, спасающими людей от болезней, нищеты и окружающей безысходности. Вместе с тем, последователи богородичного православия смогли исповедовать православие в том виде, в каком они себе его представляют.
 • Писательница, публицист и правозащитник Зоя Крахмальникова (адепт Богородичного центра [156])о богослужении Богородичного центра, проходившем в московском ДК:
оба архиепископа служили одну и ту же Божественную литургию, словно бы раздвигая ее канонические рамки и вводя туда молитвы и проповеди о России. При этом канон не был нарушен, напротив, он был творчески, богословски и литургически обогащен - каждый священнослужитель, архиепископ ли, священники или дьяконы, вносили в общую литургию свой личный молитвенный и богословский опыт. И служба была так слаженна, так органична, видно, потому, что все, кто служил, а сцена была наполнена духовенством, несли, как дар, свой огонь веры и любви в это общее служение, умножая его спасительный смысл. Это была огненная литургия: весь огромный зал жил общей жизнью, и каждый из нас, потрясенный любовью Христа к нам и нашей любовью к Нему и друг к другу, стал единой Церковью, а значит, Телом Христовым [40]
 • Михаил Ситников, журналист, член Совета Международной ассоциации религиозной свободы:
...это да, маленькая, да, скромная, но очень грамотная религиозная организация, в которой работают здоровые, адекватные люди, которые больше христиане, честно говоря, чем люди, которых можно встретить на большинстве православных приходов [41].

12. Критика

12.1. Отношение к женщинам

По утверждению социолога религии Александра Щипкова в декабре 1993 года, "Богородичный центр вводит мистическое понятие бляди - собирательный образ женственного греховного начала в мире (см. Рыцарь веры, № 7, 1992)" и учит, "что Христа распяли не евреи, а эти самые отрицательные духовные субстанции" [155] [101] (вселившиеся в одержимых ими людей). Греховное начало "концентрируется в таинственном существе женского рода, в богословских текстах Богородичного Центра называемым то "матерью Антихриста ", то "блудницей Вавилонской" [157]. Характерно отношение к женщинам как к людям второго сорта, женское начало признается греховным (хотя для женщины и открыт путь к спасению, но он намного тяжелее, чем для мужчины). [155]

Согласно религиоведу, к.ф.н. Роману Лункину, в первой половине 1990-х годов в БЦ возобладала "атмосфера монашеского аскетизма". Иерархи организации полагали, что верующие должны быть "героями веры", монахами, способными на подвиги, и это "в каком-то смысле делало членов церкви современными православными святыми". В середине 1990-х годов произошел отказ от практики авторитарного старчества и "переход от жесткого и аскетичного иосифлянства к строительству открытой и свободной церкви, появление в этой связи новых просветленных лиц в общинах". [70]

В 1996 году Иоанн (Береславский) пишет [158] :

Первый долг мужа - любить жену, любить искренне, как самого себя и даже более. Немногие мужья способны так любить своих жен. Любить жену должно (подобно тому), как Божию Матерь. У супруга - долг любви перед женой: любить ее, как самого себя. У жены - долг любви перед мужем: отвечать ему той же любовью - нежно, жертвенно, милосердно, быть ему помощницей и советницей его [159].


12.2. Аскетическая практика

Призывает к сокращению сна [160], от светской культуры. Существует строгая дисциплина. Адепты должны покинуть свою семью, "отречься от рода". [13] [155] [26] Многие отдали свои квартиры. Несмотря на многочисленные заявления о "любви", навязывается ненависть к родственникам, особенно к матери, "носительнице родового греха". [13] [155] [26] От последователей требуют многочасовых молитв с поклонами, строгого поста. Очень большое внимание уделяется покаянию, внушается, что каждый виноват во всех грехах человечества, адептов призывают видеть вину в каждом своем шаге. [161]

Официальная [29] религиоведческая экспертиза Федеральной регистрационной службы не установила фактов искажения общепринятой православной духовной практики. Некоторые проверки контролирующих органов, в том числе Генеральной прокуратурой РФ, не выявили нарушений действующего законодательства РФ.

По мнению религиоведа, к.и.н. Сергея Филатова, "в начале 90-х гг. у Богородичной Церкви без труда обнаруживались признаки нового религиозного движения "тоталитарного типа". С 1991 по 1993 гг., на первом этапе своего развития, Богородичная Церковь и её руководители создали фактически систему замкнутых полуподпольных общин с жёстким распорядком дня, аскетической молитвенной практикой и изнуряющими постами. В такого рода общинах все члены считались богородичными монахами, к которым предъявлялись строгие требования. Где-то в 1999-2000 годах ПЦБМД выходит из добровольной изоляции, в её общины вступает много молодёжи и интеллигенции. Сейчас ПЦБДМ уже нельзя назвать ни сектой, ни "НРД". Это скорее одна из многих альтернативных православных юрисдикций, у которой, правда, гораздо больше чем у других "странностей" [34]

По свидетельству социолога религии Александра Щипкова, "В некоторых сибирских и уральских епархиях среди духовенства мне приходилось сталкиваться с почитателями Береславского (Богородичный центр)" [162]


12.3. Политические идеи

"Богородичный центр" ставит целью создание на просторах бывшего СССР тоталитарного теократического государства - "Новой святой Руси". [13] [163] Береславский называет современную Россию "империей мирового зла" в книге, изданной в 2003 году. [164]

В публикациях Иоанна (Береславского) говорится о светлом, прекрасном образе современной России, вставшей под Покров Божией Матери. Возглавляя организацию, он посвятил Россию на т. н. "Первом всероссийском богородичном соборе" [98] 15-16 июня 1991 года Пречистой Деве, и назвал её, вставшую под эгиду Премудрости Божией, "Новая Святая Русь", а также совершил в знак освящения и благословения страны "чин венчания Царицы Небесной на мистический престол Новой Святой Руси". Имени "Новая Святая Русь" посвящен и основной раздел официального сайта ПЦБМД [165]. Однако можно прочитать комментарии архиеп. Иоанна (как и многих других духовных авторов и журналистов, например, Антонио А.Борелли [166]) ко всемирно известному Фатимскому откровению Девы Марии 1917 года троим португальским пастушкам, в котором Пресвятая Дева предсказывает, что в случае отсутствия покаяния Россия " распространит свои заблуждения по всему миру, сея в нём войны и гонения против Церкви; праведники станут мучениками, святой отец много пострадает, многие народы будут уничтожены. Но в конце Пренепорочное Мое Сердце восторжествует. "

На думку 1993 года социолога религии, председателя клуба Православных журналистов Александра Щипкова, члены фонда "Богородичный Центр" и его духовный наставник Вениамин Яковлевич Береславский "осуждают всякий тоталитаризм, клеймят коммунистов, КГБ, ратуют за свободу совести, молятся за узников совести. Это, правда, не препятствует абсолютно авторитарному устройству самой секты". После августа 1991 года Богородичным Центром заявлялось, что "демократы победили коммунистов исключительно благодаря заступничеству Божией Матери" при молитвенном посредничестве Богородичного центра. При этом "метафора обнаруживает политические симпатии". Далее Береславский заявлял, что встречался с супругой Бориса Ельцина - Наиной и "передал для президента послание от Божией Матери, главный тезис которого заключался в призыве к президенту разогнать парламент. Рассчитывая на государственный патронаж, БЦ несколько лет следовал за курсом президента и подчеркивал свой ельцинизм." "Несмотря на общедемократическую фразеологию, последователи Береславского явно симпатизируют авторитарному народоуправлению, к которому и подталкивали президента столь экстравагантными способами. БЦ вполне бы устроила государственно-церковная симфония, при условии, что роль "церкви" будет принадлежать самому Богородичному Центру. Ельцин не реагирует и продолжает неразумные контакты с "церковью красного дракона", как называют богородичники Русскую Православную Церковь. Береславский журит президента, но регулярно прощает, указывая на его "духовно-младенческий возраст"." [101]

По мнению религиоведа, к.и.н. Сергея Филатова, "с конца 90-х началось активное сотрудничество с т. н. "демократическими кругами" и связи с политический элитой, которые были ещё в нач. 90-х гг. - с движением "Демократическая Россия". Последнее время члены БЦ "безусловно признают демократию в качестве лучшей, богоугодной формы организации общества, а также богоугодность всех гражданских прав и свобод (в том числе и свободы совести)". Утверждается, что Пресвятая Дева помогла демократам в августе 1991 г. и в октябре 1993 г. При этом любая связь Церкви с государством считается скорее опасной, чем необходимой [34]

Согласно религиоведу, к.ф.н. Роману Лункину, с конца 1980 годов постоянно декларируется принципиально демократическая позиция в политической сфере. Приветствовались победа над ГКЧП в 1991 году, победа Ельцина над Верховным советом в 1993 году, всегда резко осуждались коммунизм, фашизм, русский национализм, любые формы диктатуры. Демократия и свобода граждан имеют принципиальное ценностное значение, а идеалы свободного общества со свободными гражданами является частью богословского учения. В идеологии богородичников центральное место занимают идеалы свободы, личных отношений с Богом, творчества [70].


12.4. Отношение к прогрессу и цивилизации

Имеется негативное отношение к многим достижениям научно-технического прогресса. [167].

Береславский считает пространство любого современного города нечистым и опасным, где находятся "мертвые патриархийные церкви", где "священники гипнотизируют верующих, совершая наговор под видом молитвы", а также места проведения досуга - столовые, бани, бассейны, кинотеатры, стадионы и рестораны, которых надо всячески избегать. ("Оазис мира", 1995, № 13. С. 42; Откровения Божией Матери в России. 1984-1991. Дароносица печатей. Омск, 1991. С. 73) [168]
По представлениям Береславского город представляет собой "не обитаемое Духом мертвое поле, жители которого одержимы инстинктом совместной смерти".(Огонь покаянный. Книга вторая. М., 1992. С. 30, 44) [168] [169]
Метро Береславский сравнивает с языческим капищем и называет "храмом преисподней", а канализационные трубы - "первым ярусом ада", "обиталищем бесов ". (Архиепископ Иоанн. Огонь покаянный. Путь святых отцов (книга 4). М., 1994; Береславский И. Огонь покаянный. Книга вторая. С. 3) [168]
Береславский считает, что "электричество заражает душу психическим ядом".(Береславский И. Огонь покаянный. С. 17) [168] Обычная городская квартира, по мнению Береславского, "в прямом смысле доморощенный ад. Дома сидеть - ад растить" (Береславский И. Огонь покаянный. С. 9) [168] [169]
Береславский называет Москву "Гоморра серная", и считает, что террористические акты произошедшие в Москве и Волгодонске произошли потому "что русские города стали центрами круглосуточного разврата, показываемого по телевидению, служения деньгам, мутации полов и порочного зачатия, то есть, выращивания детей в пробирках - греховным плодам прогресса". (Береславский И. Огонь покаянный. С. 17; Береславский И. Время всероссийского покаяния. М., 2000) [168]
Береславский считает, что Антихрист в первую очередь придёт в города. (Архиепископ Иоанн. Дыхание живой веры. М., 1993. С. 98-99) [168] Береславский отмечает, что большие города это "потенциальные смердящие болота с гигантскими безобразными гнусами и даже что они прокляты." (Державная Российская. Послания Божией Матери в России архиепископу Иоанну. М., 1996. С. 13; Богородичное лоно. Кемерово, 1992. С. 76; Береславский И. Время всероссийского покаяния. С. 10) [168]
Береславский считает, что "В Москве не сохранится никто, за редким исключением Город опустится под землю в результате землетрясения и будет затоплен водой (Епископ Иоанн (Береславский). Огонь покаянный. Книга вторая. М., 1992. С. 38) [168], а "Москва станет вторым домом антихриста после падения Иерусалима"(Огненный столп покаянный. С. 135) [168]
Береславский считает, что после гибели цивилизации "прежние пустыни и места необитаемые населятся ангелами и превратятся в духовные столицы мира (столицей Японии станет обитель под Хиросимой)"("Оазис мира", № 5. С. 38) [168]
В новых городах не будет "ни телевизоров, ни видеомагнитофонов, ни компьютеров, ни кабельной техники" (Держава света. С. 42) [168]

По сведениям М. Ахметовой, на 1998 год высшее и неоконченное высшее образование имели 46,4 % представителей московской общины Церкви Божией Матери. В то же время лидер БЦ - Береславский осуждает светскую культуру и науку как таковую, говоря, например, о возникновении письменности как об утрате "непосредственного речевого общения с Богом" [170].

Згідно зі спостереженнями релігієзнавця, к.ф.н. Роман Лункін, світогляд богородичних християн відрізняє "глибоке включення історичних сюжетів, образів і творців шедеврів художньої культури в екклесіологіі і сотеріологію ". Творці та створеними ними образи, що приносять духовне звільнення, включаються в Благу Звістку, а Андрій Первозванний, Ніл Сорський, Лев Толстой, Бердяєв, Розанов продовжують євангельський сюжет після П'ятидесятниці." Творчий підхід до віри і богослов'я є одним з головних інтелігентських властивостей Богородичної церкви ". В її організації з середини 1990-х років посилюються демократичні засади, а сам рух виражає ідею" інтелігентського харизматичного православ'я в російській народному дусі " [70].

В 2007 ієрархи ПЦБМД підтримали принципи демократії і гуманізму, виражені в " Відкритому листі десяти академіків РАН " президенту Росії В. В. Путіну [171].

За твердженням соціолога релігії, голови клубу Православних журналістів Олександра Щипкова в грудні 1993, "якщо відлущити від Богородичного Центру весь містико-єретичний наліт, ми побачимо політичну організацію з цілком європейської фізіономією і нагадує чимось християнсько-демократичну політичну партію, яка підтримує президента, відстоює вільний ринок, яка вважає за необхідне залучати до управління державою чесних підприємців, засуджує національну ворожнечу і виступає від імені християн усіх конфесій - тобто по суті Екуменічне " [101]


Довідкові та аналітичні матеріали

14. Критика


Література


Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати

Схожі роботи:
Тихвинський Богородичний Успенський монастир
Коневскій Різдво-Богородичний монастир
Центр
NV-центр
ТВ Центр
Лінкольн-центр
Центр згоди
Юнайтед-центр
Центр сертифікації
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru