Братська школа (Полоцьк)

Полоцька братська школа ( белор. Полацкая брацкая школа ) - Православне навчальний заклад Полоцька.


1. Полоцьке Богоявленське братство

Кінець XVI століття - XVII століття були періодом національно-визвольної боротьби білоруського та українського народів проти феодального польсько-шляхетського гніту і експансії католицизму. У даній боротьбі значну роль відіграли православні братства та створені ними освітні установи - братські школи. Братства об'єднували представників купецтва, ремісників і православних магнатів. У братських школах Білорусії і України викладали яскраві інтелектуали того часу, серед яких можна виділити імена Лаврентія Зизанія і Мелетія Смотрицького.

Полоцьке Богоявленське братство було організовано за демократичним принципом: все братчики користувалися однаковими правами, питання вирішувалися на загальних зборах більшістю голосів. Для ведення справ організації обиралися чотири старших братчика. Через рік обрані звітували про виконану роботу.


2. Історія

12 липня 1633 згідно привилей польського короля Владислава IV почала діяти Полоцька братська школа. Полоцька братська школа містилася на кошти Полоцького Богоявленського братства, яке мало величезний авторитет у православного населення Полоцька. У Полоцької братській школі навчався, а потім викладав Симеон Полоцький.

В кінці 1660-х років на вимогу місцевих греко-католиків Полоцька братська школа була закрита [1].


3. Організація та принципи навчання

Братські школи були двох типів: елементарного та підвищеного. Більшість предметів викладалися церковнослов'янською мовою, деякі - на білоруському. Вивчалася антична література, філософія, логіка, фізика, арифметика, геометрія, астрономія, церковний спів. Велике значення приділялося мовам. Вивчалися слов'янський, грецький, латинський мови. а з приходом Симеона Полоцького - і білоруська мова. Школа будувала свою роботу за класно-урочній системі.

Для організації роботи школи Полоцьке Богоявленське братство обирало 2-3 братчика, які контролювали роботу школи. При Полоцької братській школі існував шкільний театр, який очолював Симеон Полоцький.

Полоцька братська школа була безстановій. Тут навчалися діти ремісників, селян, міської бідноти, купців і дворянства [2]


4. Відомі викладачі та випускники

Примітки

  1. Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Полацка / Ред. Г. П. Пашкоў. - Мінск: БелЕн, 2002. - С. 220
  2. Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Полацка / Ред. Г. П. Пашкоў. - Мінск: БелЕн, 2002. - С. 219

Література

  • Чистович, І. Нарис історії західноукраїнської церкви / І. Чистович. - СПб., 1884.
  • Харлампович, К. західноруських православні школи XVI і початку XVII в. / К. Харлампович. - Казань, 1898.