Біржова угода

Біржовий угодою називається зареєстрований біржею договір (угода), що укладається учасниками біржової торгівлі відносно біржового товару в ході біржових торгів. Порядок реєстрації та оформлення біржових угод встановлюється біржею. [1]

Угода, укладена на організованому позабіржовому ринку ( NASDAQ, РТС), юридично не вважається біржовою угодою.


1. Механізм укладення біржових угод

Висновок угод на біржі відбувається шляхом подання учасником торгів заявок на операцію. У разі якщо дві різноспрямовані заявки (одна на покупку - одна на продаж) задовольняють умовам один одного, то на їх основі укладається угода. Гарантом виконання зобов'язань за угодою виступає біржа. Тобто, якщо навіть один з контрагентів не виконає свої зобов'язання, вони будуть виконані біржею.

2. Заявка на біржову операцію

Основна стаття: Біржова заявка

У заявці на біржову операцію вказується наступна інформація:

 • торговий код учасника
 • термін дії заявки
 • тип заявки (ринкова, стоп, стоп-лімітна, лімітна)
 • позначення інструмента з яким укладається угода (цінний папір або терміновий біржовий контракт)
 • ціна
 • кількість цінних паперів або строкових біржових контрактів
 • напрямок угоди: купівля або продаж
 • контрагент - вказується для випадку адресної заявки
 • вказівка ​​на угоду РЕПО - якщо укладається угода РЕПО
 • вказівка ​​на укладення угоди з метою хеджування - дана ознака використовується при укладанні угоди на ринку термінових контрактів

3. Типи біржових угод c цінними паперами

Угода з розрахунками день в день (today) - угода, за якою виконання зобов'язань сторонами виконується практично моментально. Контрагентом за такою угодою як правило виступає біржа. Для укладення таких угод необхідно попереднє резервування грошових коштів та / або цінних паперів на біржі.

Готівкова угода ( spot) - угода з розрахунками протягом двох днів. Угода "today" є різновидом spot-угоди.

Форвардна угода (forward, термінова угода) - угода з розрахунками від 3-х днів. Для таких угод як правило не потрібно резервувати кошти напередодні торгів. Позначається як T + N1 + N2. Де N1 - кількість робочих днів з дня укладення до дня планованої поставки цінних паперів. N2 - кількість робочих днів з дня укладення до дня планованої оплати. Якщо оплата і поставка проводиться в один день, то угода позначається як T + N1, де N1 - дата поставки та оплати.

Приклад позначення:

T +3 +5 - угода укладена на наступних умовах: дата поставки через три дні після укладання угоди, дата оплати через 5 днів після укладення угоди

На більшості бірж угоди укладаються тільки на умовах DVP - поставка проти платежу (поставка та оплата проводяться в один момент часу). Факт оплати відстежується депозитарним центром.

Угода РЕПО - операція з продажу (купівлі) емісійних цінних паперів (перша частина РЕПО) з обов'язковою наступною зворотною купівлею (продажем) цінних паперів того ж випуску в тій же кількості (друга частина РЕПО) через визначений договором строк за ціною, встановленою цим договором при укладанні першої частини такої угоди.

маржинальна угода - угода, що укладається на кредитні кошти (надаються брокером або банком).


Примітки

 1. ФЗ "Про товарних біржах і біржову торгівлю" - www.zonazakona.ru/zakon/index.php?zakon=zakon_birja&go=index