Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

Верховний Суд Російської Федерації


Coat of Arms of the Russian Federation.svg

План:


Введення

Верховний Суд Російської Федерації:

Повноваження ВР Росії, порядок його утворення (тобто порядок призначення суддів) і діяльності встановлені Конституцією Росії, Федеральним конституційним законом "Про судову систему Російської Федерації" (1996р.), ФКЗ " Про суди загальної юрисдикції в Російській Федерації "(2011г. ), а також Законом Російської Федерації "Про статус суддів в Російській Федерації" і Федеральним законом "Про органи суддівського співтовариства в Російській Федерації" (2002р.), Законом РРФСР "Про судоустрій РРФСР" (1981р., діє до 2013р. лише в частині положень про касаційної колегії).

Головою Верховного Суду Російської Федерації є В'ячеслав Михайлович Лебедєв.


1. Структура Верховного Суду Російської Федерації

Верховний Суд Російської Федерації діє у складі:

Крім того, діють Апарат Верховного Суду Російської Федерації та Науково-консультативна рада ЗС Росії. Також існує Судовий департамент при Верховному Суді Російської Федерації - відомство для забезпечення діяльності нижчестоящих судів загальної юрисдикції, що підкоряється Голові ВР Росії та Раді суддів України.


1.1. Пленум Верховного Суду Російської Федерації

Пленум Верховного Суду є загальними зборами суддів Верховного Суду (125 осіб - чисельність встановлюється щорічно федеральним законом про федеральний бюджет і в останнє десятиліття незмінно становить таку кількість суддів).

Пленум видає роз'яснення в судовій практиці та практиці застосування судами законодавства, неофіційно є обов'язковими для всіх судів загальної юрисдикції в Росії.

Пленум ВС Росії може проводити спільні засідання з Вищим Арбітражним Судом Російської Федерації.


1.2. Президія Верховного Суду Російської Федерації

Президія Верховного Суду відповідно до ФКЗ "Про суди загальної юрисдикції в Російській Федерації" складається з 13 суддів, частина з яких входить до нього за посадою, а частина - стверджується з числа суддів ВС Радою Федерації Федеральних Зборів за поданням Президента Російської Федерації, заснованого на поданні Голови Верховного Суду. За посадою до складу Президії входять Голова, перший заступник і заступники Голови Верховного Суду, (за посадою). Затвердження Президії Верховного Суду Російської Федерації проводиться за наявності позитивного висновку Вищої кваліфікаційної колегії суддів Російської Федерації.

Президія очолюється Головою Верховного Суду Російської Федерації (або заступником Голови - у разі тимчасового виконання ним обов'язків Голови).

Засідання Президії Верховного Суду проводяться не рідше одного разу на місяць і правомочні при наявності більшості членів Президії. Постанова Президії Верховного Суду Російської Федерації приймається більшістю голосів членів Президії, які беруть участь у засіданні, і підписується Головою Верховного Суду Російської Федерації.

Президія Верховного Суду Російської Федерації має наступні повноваження:

 1. в межах своїх повноважень розглядає по наглядовим скаргами і поданнями судові справи в порядку нагляду, а вже розглядалися в порядку нагляду - розглядає за нововиявленими обставинами;
 2. розглядає матеріали вивчення і узагальнення судової практики, аналізу судової статистики;
 3. розглядає питання організації роботи судових колегій і апарату Верховного Суду Російської Федерації;
 4. надає допомогу нижчестоящим судам у правильному застосуванні законодавства, координуючи цю діяльність з Судовим департаментом при Верховному суді Російської Федерації;
 5. здійснює інші повноваження, надані йому законодавством.

1.3. Касаційна колегія

'Касаційна колегія "Верховного Суду Російської Федерації складається з голови касаційної колегії Верховного Суду Російської Федерації, 12 членів з числа суддів Верховного Суду Російської Федерації і затверджується Радою Федерації Федеральних Зборів за поданням Президента Російської Федерації, заснованого на поданні Голови Верховного Суду і позитивному висновку Вищої кваліфікаційної колегії суддів Російської Федерації. При цьому частина членів касаційної колегії є у ​​Верховному Суді тільки членами даної колегії, а частина - входять поряд з цим в судові колегії ЗС Росії. Судді, відносяться до другої групи, у період між її засіданнями беруть участь у розгляді справ у складі відповідної судової колегії з дотриманням вимоги про неприпустимість повторної участі судді в розгляді однієї і тієї ж справи.

Касаційна колегія Верховного Суду Російської Федерації:

 1. розглядає як суду другої (касаційної) інстанції цивільні і кримінальні справи за касаційними скаргами і поданнями на рішення, вироки, ухвали і постанови, винесені Судової колегією у цивільних справах, Судовою колегією у кримінальних справах та Військової колегією Верховного Суду Росії в якості суду першої інстанції ;
 2. розглядає в межах своїх повноважень судові справи, вже розглянуті у вищевказаному порядку, за нововиявленими обставинами.

Розгляд судових справ Касаційної колегією Верховного Суду Російської Федерації здійснюється відповідно до Цивільного процесуального кодексу Російської Федерації і Кримінально-процесуальним кодексом Російської Федерації.


1.4. Судові колегії

Судові колегії (Судова колегія у цивільних справах, судова колегія у кримінальних справах і Військова колегія) Верховного Суду Російської Федерації затверджуються Пленумом Верховного Суду з числа суддів Верховного Суду. Голова Верховного Суду Російської Федерації в необхідних випадках має право своїм розпорядженням залучати суддів однієї колегії для розгляду справ у складі іншої колегії.

Судові колегії Верховного Суду Росії розглядають в межах своїх повноважень справи в якості першої інстанції, в касаційному порядку (за скаргами і поданнями на вироки, ухвали і постанови судів обласного (військових судів окружного) рівня), у порядку нагляду (за скаргами і поданнями на вироки , ухвали і постанови нижчестоящих судів) і за нововиявленими обставинами.

Судові колегії вивчають і узагальнюють судову практику, аналізують судову статистику і здійснюють інші повноваження, надані їм законодавством. Особливістю Військової колегії Верховного Суду Російської Федерації є те, що це безпосередньо вищестояща судова інстанція по відношенню до окружним і флотським військовим судам, що діє у складі (ст. 10 ФКЗ "Про військових судах Російської Федерації "**). Військова колегія утворюється у складі голови колегії, його заступника, суддів-членів колегії.

Військова колегія розглядає в першій інстанції:

 • справи про оскарження ненормативних актів Президента Росії, нормативних актів Уряду Росії, Міноборони Росії, інших федеральних органів виконавчої влади, в яких федеральним законом передбачена військова служба, що стосуються прав, свобод, охоронюваних законом інтересів і обов'язків військовослужбовців, громадян, проходять військові збори (в період проходження таких зборів);
 • справи про злочини особливої ​​складності або особливого суспільного значення, які Військова колегія вправі розглянути у встановлених законом випадках.

1.5. Порядок розгляду справ

Верховний Суд розглядає справи, в такому складі:

 • у першій інстанції цивільні справи розглядає суддя одноособово колегія, що складається з 3 суддів, кримінальні справи - колегія, що складається з 3 суддів, або суддя і колегія присяжних засідателів, справи про адміністративні правопорушення - суддя одноосібно;
 • справи за касаційними скаргами і поданнями на рішення, вироки, ухвали і постанови судів обласного рівня, окружних і флотських військових судів, судових колегій Верховного Суду, прийняті ними у першій інстанції і не вступили в законну силу, розглядає колегія, що складається з 3 суддів;
 • справи за скаргами наглядовим і уявленням на рішення, вироки, ухвали і постанови судів, які вступили в законну силу, розглядає в судових колегіях - колегія, що складається з 3 суддів, у Президії - повноважний склад такого (див. вище).

Верховний Суд видає "Бюлетень Верховного суду Російської Федерації", в якому публікуються рішення у цивільних і кримінальних справах, огляди судової практики, аналітичні матеріали та статистичні дані про роботу судів загальної юрисдикції та інші матеріали.


2. Склад Верховного Суду Російської Федерації

Верховний Суд діє в складі Голови, його заступників і членів Верховного Суду - є суддями ВС РФ. Голова Військової колегії (згідно ФКЗ "Про військових судах Російської Федерації) одночасно повинен бути заступником Голови Верховного Суду.

Голова Верховного Суду Російської Федерації має наступні повноваження:

 • організовує роботу з вивчення і узагальнення судової практики, аналізу судової статистики, організовує роботу по здійсненню контролю за виконанням роз'яснень Пленуму Верховного Суду Російської Федерації (а також діючих на території РФ роз'яснень Пленуму Верховного Суду СРСР) і і вносить матеріали на розгляд Пленуму;
 • скликає Пленум Верховного Суду Російської Федерації та головує на її засіданнях;
 • скликає Президія Верховного Суду Російської Федерації і вносить на розгляд Президії питання, які потребують його рішення, головує на засіданнях Президії; може головувати в судових засіданнях колегій Верховного суду Російської Федерації при розгляді будь-якої справи;
 • вносит в Пленум Верховного Суда Российской Федерации представления о несоответствии разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации или Пленума Верховного Суда СССР законодательству Российской Федерации или постановлениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации;
 • распределяет обязанности между заместителями Председателя Верховного Суда Российской Федерации ;
 • руководит организацией работы Кассационной коллегии и судебных коллегий; руководит работой аппарата Верховного Суда Российской Федерации;
 • ведёт личный прием и организует работу суда по приёму граждан и рассмотрению предложений, заявлений и жалоб;
 • осуществляет другие полномочия, предоставленные ему законодательством.

Заместители Председателя Верховного Суда:

 • могут председательствовать в судебных заседаниях коллегий Верховного Суда Российской Федерации;
 • осуществляют в соответствии с распределением обязанностей руководство работой судебных коллегий и структурных подразделений аппарата Верховного Суда Российской Федерации;
 • ведут личный прием граждан;
 • осуществляют другие полномочия, предоставленные им законодательством.

В случае отсутствия Председателя Верховного Суда его права и обязанности осуществляет по его поручению один из заместителей.

Председатели Кассационной коллегии и судебных коллегий Верховного Суда Российской Федерации:

 • председательствуют в судебных заседаниях руководимых ими коллегий или назначают для этого членов суда;
 • образуют составы суда (палаты) для рассмотрения дел в судебных заседаниях коллегий;
 • осуществляют руководство работой соответствующих коллегий;
 • представляют Пленуму Верховного Суда Российской Федерации отчёты о деятельности коллегий;
 • вправе истребовать судебные дела для изучения и обобщения судебной практики;
 • организуют работу по повышению квалификации членов суда соответствующей судебной коллегии;
 • осуществляют другие полномочия, предоставленные им законодательством.

Председатель Военной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, кроме того:

 • вносит в Военную коллегию Верховного Суда РФ протесты на вступившие в законную силу решения, приговоры, определения военных судов, флотов и постановления судей этих судов;
 • вправе в предусмотренном законом порядке приостанавливать исполнение решения, приговора, определения и постановления военного суда, на которые в соответствии с настоящим Законом он может принести протест;
 • организует работу по изучению и обобщению судебной практики, анализу судебной статистики, а также по осуществлению контроля за выполнением военными судами разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации (и действующими на территории РФ разъяснениями Пленума Верховного Суда СССР);
 • в случае необходимости решает вопрос о передаче дела из окружного (флотского) военного суда в другой окружной (флотский) военный суд.

2.1. Персональный состав Верховного Суда Российской Федерации [1]

Председатель Верховного Суда Российской Федерации

Первый заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации

 • Серков Петр Павлович

Заместители Председателя Верховного Суда Российской Федерации

 1. Нечаев Василий Иванович
 2. Петроченков Анатолий Яковлевич
 3. Соловьев Владимир Николаевич

Заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации - председатель Военной коллегии

 • Хомчик Владимир Владимирович

Секретарь Пленума Верховного Суда Российской Федерации

 • Дорошков Владимир Васильевич

Президиум Верховного Суда Российской Федерации

 1. Лебедев Вячеслав Михайлович, Председатель Верховного Суда Российской Федерации
 2. Серков Петр Павлович, первый заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации
 3. Нечаев Василий Иванович, заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации
 4. Петроченков Анатолий Яковлевич, заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации
 5. Соловьев Владимир Николаевич, заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации
 6. Хомчик Владимир Владимирович, заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации - председатель Военной коллегии
 7. Давыдов Владимир Александрович, судья
 8. Кузнецов Валентин Васильевич, судья
 9. Магомедов Магомед Магомедович, судья
 10. Тимошин Николай Викторович, судья

Судебный состав докладчиков Президиума Верховного Суда Российской Федерации

 1. Давыдов Владимир Александрович, судья - председатель судебного состава
 2. Беспалова Зоя Дмитриевна, судья
 3. Дзыбан Александр Андреевич, судья
 4. Куменков Анатолий Викторович, судья
 5. Морозов Евгений Иванович, судья
 6. Рудаков Сергей Валентинович, судья
 7. Сидоренко Юрий Иванович, судья
 8. Харламов Алексей Сергеевич, судья
 9. Хлебников Николай Леонидович, судья

Судебная коллегия по гражданским делам

Судебный состав первой инстанции

 1. Толчеев Николай Кириллович, судья - председатель судебного состава
 2. Емышева Валентина Александровна, судья
 3. Зайцев Владимир Юрьевич, судья
 4. Романенков Николай Семенович, судья

Судебный состав по административным делам

 1. Пирожков Валентин Николаевич, судья - председатель судебного состава
 2. Анишина Вера Ивановна, судья
 3. Борисова Любовь Владимировна, судья
 4. Еременко Татьяна Ивановна, судья
 5. Калинина Людмила Александровна, судья
 6. Ксенофонтова Ольга Александровна, судья
 7. Меркулов Владимир Павлович, судья
 8. Хаменков Владимир Борисович, судья

Судебный состав по гражданским делам

 1. Горшков Вячеслав Валерьевич, судья - председатель судебного состава
 2. Гетман Елена Станиславовна, судья
 3. Момотов Виктор Викторович, судья
 4. Пчелинцева Людмила Михайловна, судья
 5. Харланов Александр Васильевич, судья

Судебный состав по трудовым и социальным делам

 1. Горохов Борис Александрович, судья - председатель судебного состава
 2. Гуляева Галина Александровна, судья
 3. Задворнов Михаил Васильевич, судья
 4. Колычева Галина Алексеевна, судья
 5. Корчашкина Тамара Егоровна, судья
 6. Назарова Алла Михайловна, судья

Судебная коллегия по уголовным делам

Судебный состав первой инстанции

 • Тимошин Николай Викторович, судья - председатель судебного состава

2 судебный состав

 1. Шурыгин Алексей Петрович, судья - председатель судебного состава
 2. Зырянов Александр Иванович, судья
 3. Иванов Геннадий Петрович, судья
 4. Каменев Николай Дмитриевич, судья
 5. Климов Александр Николаевич, судья
 6. Кочин Василий Васильевич, судья
 7. Лизунов Валерий Михайлович, судья
 8. Микрюков Владимир Васильевич, судья
 9. Степалин Валерий Петрович, судья
 10. Шамов Алексей Викторович, судья
 11. Шишлянников Владимир Федорович, судья
 12. Яковлев Вячеслав Ксенофонтович, судья

3 судебный состав

 1. Кузнецов Валентин Васильевич, судья - председатель судебного состава
 2. Абрамов Сергей Николаевич, судья
 3. Бахтиев Рашид Хусейнович, судья
 4. Борисов Виктор Петрович, судья
 5. Ботин Александр Георгиевич, судья
 6. Валюшкин Виктор Алексеевич, судья
 7. Галиуллин Зямиль Фаррахович, судья
 8. Кондратов Петр Емельянович, судья
 9. Лавров Николай Геннадьевич, судья
 10. Ламинцева Светлана Александровна, судья
 11. Мещеряков Дмитрий Анатольевич, судья
 12. Пейсикова Елена Владимировна, судья
 13. Тришева Антонина Александровна, судья

4 судебный состав

 1. Толкаченко Анатолий Анатольевич, судья председатель судебного состава
 2. Бондаренко Олег Михайлович, судья
 3. Журавлев Валерий Александрович, судья
 4. Коваль Владимир Сергеевич, судья
 5. Колышницын Александр Сергеевич, судья
 6. Кузьмин Борис Сергеевич, судья
 7. Семенов Николай Валентинович, судья
 8. Ситников Юрий Васильевич, судья
 9. Талдыкина Татьяна Тихоновна, судья
 10. Тонконоженко Александр Иванович, судья
 11. Эрдыниев Эдуард Борисович, судья

5 судебный состав

 1. Червоткин Александр Сергеевич, судья - председатель судебного состава
 2. Боровиков Владимир Петрович, судья
 3. Ведерникова Ольга Николаевна, судья
 4. Глазунова Лидия Ивановна, судья
 5. Ермолаева Татьяна Александровна, судья
 6. Зеленин Сергей Рэмович, судья
 7. Зыкин Василий Яковлевич, судья
 8. Кудрявцева Екатерина Петровна, судья
 9. Русаков Владимир Владимирович, судья
 10. Фетисов Сергей Михайлович, судья
 11. Фролова Людмила Георгиевна, судья
 12. Чакар Рита Сояновна, судья

6 судебный состав

 1. Магомедов Магомед Магомедович, судья - председатель судебного состава
 2. Безуглый Николай Павлович, судья
 3. Ворожцов Сергей Алексеевич, судья
 4. Истомина Галина Николаевна, судья
 5. Лутов Владимир Николаевич, судья
 6. Нестеров Василий Владимирович, судья
 7. Пелевин Николай Павлович, судья
 8. Подминогин Владимир Николаевич, судья
 9. Скрябин Константин Евгеньевич, судья
 10. Старков Андрей Владимирович, судья
 11. Хомицкая Татьяна Павловна, судья
 12. Шалумов Михаил Славович, судья
 13. Шмаленюк Сергей Иванович, судья

Военная коллегия

 1. Хомчик Владимир Владимирович, заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации - председатель Военной коллегии
 2. Крупнов Игорь Владимирович, судья - заместитель председателя Военной коллегии
 3. Воронов Александр Владимирович, судья
 4. Жудро Кирилл Сергеевич, судья
 5. Королев Леонид Алексеевич, судья
 6. Коронец Александр Николаевич, судья
 7. Соловьев Анатолий Иванович, судья
 8. Шалякин Алексей Семенович, судья

Кассационная коллегия

 1. Федин Александр Иванович, судья - председатель Кассационной коллегии
 2. Горшков Вячеслав Валерьевич, судья
 3. Зыкин Василий Яковлевич, судья
 4. Кнышев Виктор Павлович, судья
 5. Коваль Владимир Сергеевич, судья
 6. Корчашкина Тамара Егоровна, судья
 7. Крупнов Игорь Владимирович, судья
 8. Лавров Николай Геннадьевич, судья
 9. Манохина Галина Владимировна, судья
 10. Меркулов Владимир Павлович, судья
 11. Пелевин Николай Павлович, судья
 12. Пирожков Валентин Николаевич, судья
 13. Харланов Александр Васильевич, судья

3. Хроника назначения судей Верховного Суда Российской Федерации

Ниже приводится список судей и других должностных лиц Верховного Суда РСФСР/Российской Федерации, которые были назначены (избраны, освобождены от должности) Верховным Советом РСФСР/Российской Федерации и Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 1990 г.

После даты избрания, освобождения от должности (до 1993 г.) или назначения (с 1994 г.) судей Верховного Суда, утверждения членов Президиума и Кассационной коллегии Верховного Суда указаны номера соответствующих постановлений Верховного Совета РСФСР/Российской Федерации (до 1993 г.), постановлений Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (с 1994 г.) или других правовых актов (отмечены в примечаниях).


3.1. Председатель Верховного Суда Российской Федерации

3.2. Первый заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации

 1. 13 октября 1999 г., № 381-СФ - Радченко Владимир Иванович
 2. 29 апреля 2009 г., № 129-СФ - Серков Пётр Павлович

3.3. Заместители Председателя Верховного Суда Российской Федерации

 1. 15 июля 1993 г., № 5441-I - Смаков Ринат Миргалимович
 2. 16 ноября 1994 г., № 249-I СФ - Верин Валерий Петрович
 3. 16 ноября 1994 г., № 249-I СФ - Жуйков Виктор Мартенианович
 4. 16 ноября 1994 г., № 249-I СФ - Меркушов Анатолий Егорович
 5. 16 ноября 1994 г., № 249-I СФ - Сергеева Нина Юрьевна
 6. 25 июня 2003 г., № 181-СФ - Серков Пётр Павлович
 7. 27 декабря 2004 г., № 454-СФ - Карпов Александр Иосифович
 8. 6 октября 2006 г., № 295-СФ - Нечаев Василий Иванович
 9. 30 января 2008 г., № 17-СФ - Петроченков Анатолий Яковлевич
 10. 19 марта 2008 г., № 75-СФ - Соловьёв Владимир Николаевич

3.4. Заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации - председатель Военной коллегии Верховного Суда Российской Федерации

 1. 13 октября 1999 г., № 382-СФ - Петухов Николай Александрович
 2. 24 ноября 2004 г., № 353-СФ - Петроченков Анатолий Яковлевич
 3. 17 июня 2009 г., № 200-СФ - Хомчик Владимир Владимирович

3.5. Председатель Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РСФСР

 • 30 января 1990 г., 13659-ХI [2] - Меркушов Анатолий Егорович (заместитель Председателя Верховного Суда РСФСР)

3.6. Председатель Военной коллегии Верховного Суда Российской Федерации

 1. 15 июля 1993 г., № 5440-I - Петухов Николай Александрович
 2. 17 июня 2009 г., № 200-СФ - Хомчик Владимир Владимирович

3.7. Заместитель председателя Военной коллегии Верховного Суда Российской Федерации

 1. 15 июля 1993 г., № 5440-I - Уколов Анатолий Тимофеевич
 2. 17 октября 2007 г., № 412-СФ - Крупнов Игорь Владимирович

3.8. Члены Президиума Верховного Суда Российской Федерации

 1. Луканов Петр Петрович (освобожден от обязанностей 21 сентября 1992 г., № 3507-I)
 2. 16 марта 1992 г., № 2529/1-I, 23 июля 1993 г., № 5545-I - Петухов Николай Александрович
 3. 16 марта 1992 г., № 2529/1-I - Уколов Анатолий Тимофеевич
 4. 21 сентября 1992 г., № 3507-I - Перепеченов Анатолий Яковлевич
 5. 23 июля 1993 г., № 5545-I - Смаков Ринат Миргалимович
 6. 18 января 1995 г., № 313-I СФ - Вячеславов Василий Константинович
 7. 18 января 1995 г., № 313-I СФ - Езин Владимир Фёдорович
 8. 18 января 1995 г., № 313-I СФ, 10 июля 2002 г., № 332-СФ - Каримов Магомед Ахмедович
 9. 18 января 1995 г., № 313-I СФ - Перепеченов Анатолий Яковлевич
 10. 18 января 1995 г., № 313-I СФ - Свиридов Юрий Алексеевич
 11. 11 июня 1997 г., № 193-СФ - Кузнецов Валентин Васильевич
 12. 1 апреля 1998 г., № 113-СФ - Попов Геннадий Николаевич
 13. 25 января 2006 г., № 8-СФ - Магомедов Магомед Магомедович
 14. 25 января 2006 г., № 9-СФ - Разумов Станислав Александрович
 15. 12 ноября 2008 г., № 377-СФ - Давыдов Владимир Александрович
 16. 13 октября 2010 г., № 420-СФ - Тимошин Николай Викторович

3.9. Председатель Кассационной коллегии Верховного Суда Российской Федерации

 • 27 января 1999 г., № 6-СФ - Федин Александр Иванович

3.10. Члены Кассационной коллегии Верховного Суда Российской Федерации

 1. 27 января 1999 г., № 6-СФ - Анохин Виктор Дмитриевич
 2. 27 января 1999 г., № 6-СФ, 25 января 2006 г., № 10-СФ - Ермилов Виктор Михайлович
 3. 27 января 1999 г., № 6-СФ - Жилин Геннадий Александрович
 4. 27 января 1999 г., № 6-СФ - Кеба Юрий Григорьевич
 5. 27 января 1999 г., № 6-СФ - Кнышев Виктор Павлович
 6. 27 января 1999 г., № 6-СФ - Лаврентьева Мария Николаевна
 7. 27 января 1999 г., № 6-СФ - Манохина Галина Владимировна
 8. 27 января 1999 г., № 6-СФ - Нечаев Василий Иванович
 9. 27 января 1999 г., № 6-СФ - Пелевин Николай Павлович
 10. 27 января 1999 г., № 6-СФ - Петроченков Анатолий Яковлевич
 11. 27 января 1999 г., № 6-СФ - Пирожков Валентин Николаевич
 12. 27 января 1999 г., № 6-СФ - Толчеев Николай Кириллович
 13. 11 февраля 2004 г., № 39-СФ - Потапенко Сергей Викторович
 14. 9 ноября 2005 г., № 350-СФ - Зелепукин Алексей Николаевич
 15. 9 ноября 2005 г., № 351-СФ - Меркулов Владимир Павлович
 16. 9 ноября 2005 г., № 352-СФ - Хомчик Владимир Владимирович
 17. 13 апреля 2007 г., № 133-СФ - Горшков Вячеслав Валерьевич
 18. 13 апреля 2007 г., № 134-СФ - Харланов Александр Васильевич
 19. 4 июля 2008 г., № 229-СФ - Коваль Владимир Сергеевич
 20. 19 сентября 2008 г., № 303-СФ - Корчашкина Тамара Егоровна
 21. 30 октября 2009 г., № 368-СФ - Крупнов Игорь Владимирович
 22. 9 июня 2010 г., № 207-СФ - Зыкин Василий Яковлевич
 23. 9 июня 2010 г., № 208-СФ - Лавров Николай Геннадьевич

3.11. Члены Верховного Суда РСФСР/Российской Федерации [3]

 1. Шишкин Борис Иванович (освобожден от обязанностей 13 ноября 1990 г., № 305-1)
 2. Михеев Валерий Михайлович (освобожден от обязанностей 6 мая 1991 г., № 1179-I)
 3. Ушаков Рудольф Левериевич (освобожден от обязанностей 6 мая 1991 г., № 1179-I)
 4. Мухин Валерий Иванович (освобожден от обязанностей 28 июня 1991 г., № 1502-I)
 5. Буйный Михаил Данилович (освобожден от обязанностей 25 октября 1991 г., № 1811/2-I)
 6. Виноградов Иван Ильич (освобожден от обязанностей 25 октября 1991 г., № 1811/2-I)
 7. 1 марта 1990 г., № 13870-XI [4] - Эдилов Иса Джабраилович (освобожден от обязанностей 13 ноября 1992 г., № 3884-I)
 8. 20 февраля 1992 г., № 2386-I - Бризицкий Анатолий Михайлович
 9. 20 февраля 1992 г., № 2387-I - Каримов Магомед Ахмедович
 10. 20 февраля 1992 г., № 2388-I - Пискарев Игорь Константинович
 11. 20 февраля 1992 г., № 2389-I - Рамазанов Жумабай Калидулаевич
 12. 20 февраля 1992 г., № 2390-I - Редченко Юрий Данилович
 13. 20 февраля 1992 г., № 2391-I - Чистякова Людмила Васильевна
 14. 15 июля 1993 г., № 5440-I - Анохин Виктор Дмитриевич
 15. 15 июля 1993 г., № 5440-I - Белявский Виктор Борисович
 16. 15 июля 1993 г., № 5440-I - Воронов Валентин Алексеевич
 17. 15 июля 1993 г., № 5440-I - Галиуллин Зямиль Фаррахович
 18. 15 июля 1993 г., № 5440-I - Говоров Юрий Владимирович
 19. 15 июля 1993 г., № 5440-I - Демидов Владимир Венидиктович
 20. 15 июля 1993 г., № 5440-I - Езин Владимир Фёдорович
 21. 15 июля 1993 г., № 5440-I - Захаров Лев Михайлович
 22. 15 июля 1993 г., № 5440-I - Зверев Алексей Дмитриевич
 23. 15 июля 1993 г., № 5440-I - Кнышев Виктор Павлович
 24. 15 июля 1993 г., № 5440-I - Кузнецов Валентин Васильевич
 25. 15 июля 1993 г., № 5440-I - Пархомчук Юрий Васильевич
 26. 15 июля 1993 г., № 5440-I - Петроченков Анатолий Яковлевич
 27. 15 июля 1993 г., № 5440-I - Разумов Станислав Александрович
 28. 15 июля 1993 г., № 5440-I - Сидоренко Юрий Иванович
 29. 15 июля 1993 г., № 5440-I - Федин Александр Иванович
 30. 15 июля 1993 г., № 5440-I - Яськин Виктор Александрович

3.12. Народные заседатели Верховного Суда Российской Федерации [5]

 1. 22 июля 1993 г., № 5500-I - Бабушкин Владимир Ульянович
 2. 22 июля 1993 г., № 5500-I - Баранникова Татьяна Николаевна
 3. 22 июля 1993 г., № 5500-I - Барков Владимир Владимирович
 4. 22 июля 1993 г., № 5500-I - Бойко Сергей Владимирович
 5. 22 июля 1993 г., № 5500-I - Василевич Степан Александрович
 6. 22 июля 1993 г., № 5500-I - Вишенков Виталий Владимирович
 7. 22 июля 1993 г., № 5500-I - Войтенко Лидия Владимировна
 8. 22 июля 1993 г., № 5500-I - Голубев Владимир Леонидович
 9. 22 июля 1993 г., № 5500-I - Гончаренко Римма Арслановна
 10. 22 июля 1993 г., № 5500-I - Гришкина Галина Сергеевна
 11. 22 июля 1993 г., № 5500-I - Дмитриев Сергей Евгеньевич
 12. 22 июля 1993 г., № 5500-I - Емельянов Юрий Михайлович
 13. 22 июля 1993 г., № 5500-I - Зайцев Юрий Дмитриевич
 14. 22 июля 1993 г., № 5500-I - Коновалова Елена Васильевна
 15. 22 июля 1993 г., № 5500-I - Кошеваров Александр Александрович
 16. 22 июля 1993 г., № 5500-I - Кулаженков Валентин Петрович
 17. 22 июля 1993 г., № 5500-I - Маренич Юрий Иосифович
 18. 22 июля 1993 г., № 5500-I - Мараховский Валентин Иванович
 19. 22 июля 1993 г., № 5500-I - Митрофанов Сергей Валентинович
 20. 22 июля 1993 г., № 5500-I - Ошмянский Юрий Эдуардович
 21. 22 июля 1993 г., № 5500-I - Петелин Сергей Евгеньевич
 22. 22 июля 1993 г., № 5500-I - Подустов Виктор Иванович
 23. 22 июля 1993 г., № 5500-I - Родина Наталья Николаевна
 24. 22 июля 1993 г., № 5500-I - Славина Раиса Андреевна
 25. 22 июля 1993 г., № 5500-I - Соколов Павел Иванович
 26. 22 июля 1993 г., № 5500-I - Тарасов Геннадий Васильевич
 27. 22 июля 1993 г., № 5500-I - Токарева Галина Михайловна
 28. 22 июля 1993 г., № 5500-I - Травинский Владимир Иванович
 29. 22 июля 1993 г., № 5500-I - Цапин Алексей Иванович
 30. 22 июля 1993 г., № 5500-I - Юрасов Николай Никитович

3.13. Судьи Верховного Суда Российской Федерации

 1. 23 июня 1994 г., № 139-I СФ - Ботин Александр Георгиевич
 2. 23 июня 1994 г., № 139-I СФ - Василевская Валентина Петровна
 3. 23 июня 1994 г., № 139-I СФ - Ведерников Михаил Александрович
 4. 23 июня 1994 г., № 139-I СФ - Вячеславов Василий Константинович
 5. 23 июня 1994 г., № 139-I СФ - Грицких Иван Иванович
 6. 23 июня 1994 г., № 139-I СФ - Дорошков Владимир Васильевич
 7. 23 июня 1994 г., № 139-I СФ - Дубровин Евгений Викторович
 8. 23 июня 1994 г., № 139-I СФ, 26 октября 2005 г., № 328-СФ - Ермилов Виктор Михайлович
 9. 23 июня 1994 г., № 139-I СФ - Колесников Николай Афанасьевич
 10. 23 июня 1994 г., № 139-I СФ - Колышкин Виленин Иванович
 11. 23 июня 1994 г., № 139-I СФ - Коннов Вячеслав Сергеевич
 12. 23 июня 1994 г., № 139-I СФ - Кочин Василий Васильевич
 13. 23 июня 1994 г., № 139-I СФ - Кузьмин Борис Сергеевич
 14. 23 июня 1994 г., № 139-I СФ - Лизунов Валерий Михайлович
 15. 23 июня 1994 г., № 139-I СФ - Линская Татьяна Георгиевна
 16. 23 июня 1994 г., № 139-I СФ - Мезенцев Александр Карпович
 17. 23 июня 1994 г., № 139-I СФ - Нестеров Василий Владимирович
 18. 23 июня 1994 г., № 139-I СФ - Паскин Пётр Петрович
 19. 23 июня 1994 г., № 139-I СФ - Пелевин Николай Павлович
 20. 23 июня 1994 г., № 139-I СФ - Перепеченов Анатолий Яковлевич
 21. 23 июня 1994 г., № 139-I СФ - Попов Геннадий Николаевич
 22. 23 июня 1994 г., № 139-I СФ - Самарин Борис Михайлович
 23. 23 июня 1994 г., № 139-I СФ - Свиридов Юрий Алексеевич
 24. 23 июня 1994 г., № 139-I СФ - Семёнов Николай Валентинович
 25. 23 июня 1994 г., № 139-I СФ - Сербина Татьяна Яковлевна
 26. 23 июня 1994 г., № 139-I СФ - Тонконоженко Александр Иванович
 27. 23 июня 1994 г., № 139-I СФ - Туркин Хайдер Искакович
 28. 23 июня 1994 г., № 139-I СФ - Шурыгин Алексей Петрович
 29. 12 июля 1994 г., № 156-I СФ - Буров Анатолий Александрович
 30. 12 июля 1994 г., № 156-I СФ - Гусев Анатолий Филиппович
 31. 12 июля 1994 г., № 156-I СФ - Колычева Галина Алексеевна
 32. 12 июля 1994 г., № 156-I СФ - Косыхин Александр Фёдорович
 33. 12 июля 1994 г., № 156-I СФ - Мелконян Галина Петровна
 34. 12 июля 1994 г., № 156-I СФ - Морозов Евгений Иванович
 35. 12 июля 1994 г., № 156-I СФ - Нечаев Василий Иванович
 36. 12 июля 1994 г., № 156-I СФ - Отрезов Михаил Константинович
 37. 12 июля 1994 г., № 156-I СФ - Родионова Маргарита Александровна
 38. 12 июля 1994 г., № 156-I СФ - Сергеев Александр Андреевич
 39. 12 июля 1994 г., № 156-I СФ - Соловьёв Геннадий Иванович
 40. 12 июля 1994 г., № 156-I СФ, 25 января 2006 г., № 12-СФ - Степанов Вениамин Петрович
 41. 12 июля 1994 г., № 156-I СФ - Талдыкина Татьяна Тихоновна
 42. 12 июля 1994 г., № 156-I СФ - Шестаков Николай Романович
 43. 7 октября 1994 г., № 212-I СФ - Бондаренко Олег Михайлович
 44. 7 октября 1994 г., № 212-I СФ - Глазунова Лидия Ивановна
 45. 7 октября 1994 г., № 212-I СФ - Климов Александр Николаевич
 46. 7 октября 1994 г., № 212-I СФ - Лутов Владимир Николаевич
 47. 7 октября 1994 г., № 212-I СФ - Мещеряков Дмитрий Анатольевич
 48. 7 октября 1994 г., № 212-I СФ - Микрюков Владимир Васильевич
 49. 7 октября 1994 г., № 212-I СФ - Чакар Рита Сояновна
 50. 7 октября 1994 г., № 212-I СФ - Чистякова Леонора Сергеевна
 51. 7 октября 1994 г., № 212-I СФ - Шадрин Иван Петрович
 52. 7 октября 1994 г., № 212-I СФ - Яковлев Вячеслав Ксенофонтович
 53. 26 октября 1994 г., № 241-I СФ - Евдокимова Таисия Прокофьевна
 54. 26 октября 1994 г., № 241-I СФ - Еременко Татьяна Ивановна
 55. 26 октября 1994 г., № 241-I СФ, 7 декабря 2005 г., № 391-СФ - Кеба Юрий Григорьевич
 56. 26 октября 1994 г., № 241-I СФ - Лаврентьева Мария Николаевна
 57. 26 октября 1994 г., № 241-I СФ - Макаров Геннадий Васильевич
 58. 26 октября 1994 г., № 241-I СФ - Манохина Галина Владимировна
 59. 26 октября 1994 г., № 241-I СФ - Соловьёв Владимир Николаевич
 60. 26 октября 1994 г., № 241-I СФ - Черняев Алексей Фёдорович
 61. 16 ноября 1994 г., № 249-I СФ - Валюшкин Виктор Алексеевич
 62. 16 ноября 1994 г., № 249-I СФ - Рудаков Сергей Валентинович
 63. 16 ноября 1994 г., № 249-I СФ - Хинкин Виталий Семёнович
 64. 6 декабря 1994 г., № 278-I СФ - Ахметов Рамиль Файрушович
 65. 6 декабря 1994 г., № 278-I СФ - Батхиев Рашид Хусейнович
 66. 6 декабря 1994 г., № 278-I СФ - Глянцев Валентин Викторович
 67. 6 декабря 1994 г., № 278-I СФ - Горохов Борис Александрович
 68. 6 декабря 1994 г., № 278-I СФ, 7 декабря 2005 г., № 390-СФ - Гуцол Юрий Андреевич
 69. 6 декабря 1994 г., № 278-I СФ - Журавлёв Валерий Александрович
 70. 6 декабря 1994 г., № 278-I СФ - Зырянов Александр Иванович
 71. 6 декабря 1994 г., № 278-I СФ - Кудрявцева Екатерина Петровна
 72. 6 декабря 1994 г., № 278-I СФ - Подминогин Владимир Николаевич
 73. 6 декабря 1994 г., № 278-I СФ - Похил Алла Ивановна
 74. 10 апреля 1996 г., № 125-СФ - Ламинцева Светлана Александровна
 75. 10 апреля 1996 г., № 125-СФ - Маслов Александр Михайлович
 76. 10 апреля 1996 г., № 125-СФ - Пирожков Валентин Николаевич
 77. 10 апреля 1996 г., № 125-СФ - Хомчик Владимир Владимирович
 78. 17 июля 1996 г., № 263-СФ - Головин Борис Анатольевич
 79. 17 июля 1996 г., № 263-СФ - Степалин Валерий Петрович
 80. 8 октября 1996 г., № 339-СФ - Русаков Владимир Владимирович
 81. 8 октября 1996 г., № 339-СФ - Шишлянников Владимир Фёдорович
 82. 13 ноября 1996 г., № 346-СФ - Фролова Людмила Георгиевна
 83. 11 июня 1997 г., № 192-СФ - Ворожцов Сергей Алексеевич
 84. 11 июня 1997 г., № 192-СФ - Зайцев Владимир Юрьевич
 85. 11 июня 1997 г., № 192-СФ - Иванов Геннадий Петрович
 86. 11 июня 1997 г., № 192-СФ - Коваль Владимир Сергеевич
 87. 24 декабря 1997 г., № 422-СФ - Борисов Виктор Петрович
 88. 24 декабря 1997 г., № 422-СФ - Колышницын Александр Сергеевич
 89. 24 декабря 1997 г., № 422-СФ - Куменков Анатолий Викторович
 90. 24 декабря 1997 г., № 422-СФ - Толчеев Николай Кириллович
 91. 4 сентября 1998 г., № 393-СФ - Романенков Николай Семёнович
 92. 4 сентября 1998 г., № 393-СФ - Хлебников Николай Леонидович
 93. 27 января 1999 г., № 5-СФ - Александров Дмитрий Пантелеевич
 94. 27 января 1999 г., № 5-СФ - Истомина Галина Николаевна
 95. 27 января 1999 г., № 5-СФ - Коронец Александр Николаевич
 96. 27 января 1999 г., № 5-СФ - Харланов Александр Васильевич
 97. 21 апреля 1999 г., № 153-СФ - Лавров Николай Геннадьевич
 98. 17 мая 1999 г., № 194-СФ - Магомедов Магомед Магомедович
 99. 17 сентября 1999 г., № 374-СФ - Корчашкина Тамара Егоровна
 100. 17 сентября 1999 г., № 374-СФ - Хаменков Владимир Борисович
 101. 13 октября 1999 г., № 383-СФ - Давыдов Владимир Александрович
 102. 29 июня 2001 г., № 204-СФ - Червоткин Александр Сергеевич
 103. 30 января 2002 г., № 25-СФ - Потапенко Сергей Викторович
 104. 10 апреля 2002 г., № 182-СФ, 26 октября 2005 г., № 327-СФ - Бризицкий Анатолий Михайлович
 105. 10 апреля 2002 г., № 183-СФ - Каримов Магомед Ахмедович
 106. 10 апреля 2002 г., № 184-СФ - Редченко Юрий Данилович
 107. 16 октября 2002 г., № 380-СФ - Беспалова Зоя Дмитриевна
 108. 16 октября 2002 г., № 381-СФ - Ермолаева Татьяна Александровна
 109. 16 октября 2002 г., № 382-СФ - Зелепукин Алексей Николаевич
 110. 16 октября 2002 г., № 383-СФ - Колоколов Никита Александрович
 111. 16 октября 2002 г., № 384-СФ - Меркулов Владимир Павлович
 112. 16 октября 2002 г., № 385-СФ - Саввич Юрий Владимирович
 113. 16 октября 2002 г., № 386-СФ - Эрдыниев Эдуард Борисович
 114. 27 декабря 2002 г., № 519-СФ - Дзыбан Александр Андреевич
 115. 27 декабря 2002 г., № 520-СФ - Каменев Николай Дмитриевич
 116. 28 січня 2004, № 13-СФ - Пчелінцева Людмила Михайлівна
 117. 28 січня 2004, № 14-СФ - Шалякін Олексій Семенович
 118. 12 травня 2004, № 128-СФ - Гуляєва Галина Олександрівна
 119. 12 травня 2004, № 129-СФ - Емишева Валентина Олександрівна
 120. 24 листопада 2004, № 354-СФ - Тимошин Микола Вікторович
 121. 27 грудня 2004, № 455-СФ - Боровиков Володимир Петрович
 122. 11 травня 2005, № 142-СФ - Калиниченко Юрій Олексійович
 123. 11 травня 2005, № 143-СФ - Соловйов Анатолій Іванович
 124. 21 вересня 2005, № 284-СФ - Борисова Любов Володимирівна
 125. 26 жовтня 2005, № 329-СФ - Зеленін Сергій Ремовіч
 126. 26 жовтня 2005, № 330-СФ - Зикін Василь Якович
 127. 26 жовтня 2005, № 331-СФ - Калініна Людмила Олександрівна
 128. 7 грудня 2005, № 392-СФ - Корольов Леонід Олексійович
 129. 7 грудня 2005, № 393-СФ - Побризгаева Олена Володимирівна
 130. 25 січня 2006, № 11-СФ - Старков Андрій Володимирович
 131. 24 березня 2006, № 78-СФ - Малишкін Олександр Вікторович
 132. 2 червня 2006, № 155-СФ - Горшков В'ячеслав Валерійович
 133. 22 грудня 2006, № 428-СФ - Толкаченко Анатолій Анатолійович
 134. 17 жовтня 2007, № 412-СФ - Крупнов Ігор Володимирович
 135. 19 березня 2008, № 76-СФ - Кондратов Петро Омелянович
 136. 16 квітня 2008, № 115-СФ - Гетьман Олена Станіславівна
 137. 16 квітня 2008, № 116-СФ - Фетисов Сергій Михайлович
 138. 11 липня 2008, № 292-СФ - Ксенофонтова Ольга Олександрівна
 139. 12 листопада 2008, № 378-СФ - Воронов Олександр Володимирович
 140. 12 листопада 2008, № 379-СФ - Ситников Юрій Васильович
 141. 28 січня 2009, № 3-СФ - Анішіна Віра Іванівна
 142. 29 квітня 2009, № 130-СФ - Ведерникова Ольга Миколаївна
 143. 27 травня 2009, № 165-СФ - Шмаленюк Сергій Іванович
 144. 25 грудня 2009, № 500-СФ - Тришева Антоніна Олександрівна
 145. 25 грудня 2009, № 501-СФ - Скрябін Костянтин Євгенович
 146. 14 квітня 2010, № 111-СФ - Жудро Кирило Сергійович
 147. 14 квітня 2010, № 112-СФ - Момотов Віктор Вікторович
 148. 14 квітня 2010, № 113-СФ - Шамов Олексій Вікторович
 149. 9 червня 2010, № 209-СФ - Харламов Олексій Сергійович
 150. 19 липня 2010, № 349-СФ - Абрамов Сергій Миколайович
 151. 19 липня 2010, № 350-СФ - Назарова Алла Михайлівна
 152. 19 липня 2010, № 351-СФ - Хомицький Тетяна Павлівна
 153. 22 вересня 2010, № 381-СФ - Безуглий Микола Павлович
 154. 27 жовтня 2010, № 435-СФ - Задворнов Михайло Васильович
 155. 27 жовтня 2010, № 436-СФ - Шалумов Михайло Славович
 156. 2 лютого 2011 - Бірюков Микола Іванович

4. Список відхилених Радою Федерації кандидатур, представлених Президентом Російської Федерації для призначення на посаду судді Верховного Суду Російської Федерації

 1. Гордєєв Віктор Андрійович (див. постанову Ради Федерації від 18 січня 1995 р. № 314-I СФ)
 2. Поспеева Людмила Георгіївна (див. постанову Ради Федерації від 18 січня 1995 р. № 314-I СФ)

Примітки

 1. За даними сайту Верховного Суду Російської Федерації (станом на 1 січня 2011 р.). - www.supcourt.ru / struct.php
 2. Постанова Президії Верховної Ради РРФСР.
 3. Постановою Верховної Ради Російської Федерації від 15 липня 1992 р. № 3305-I встановлено, що судді Верховного Суду Російської Федерації, обрані в 1987-1988 рр.. на п'ятирічний термін повноважень, здійснюють свої повноваження до обрання після внесення відповідних змін і доповнень до Конституції Російської Федерації нового складу суду в порядку, встановленому Законом Російської Федерації "Про статус суддів у Російської Федерації". Указом Президента Російської Федерації від 25 грудня 1993 р. № 2289 встановлено, що на суддів Верховного Суду Російської Федерації, термін повноважень яких закінчився після 21 вересня 1993 р., тимчасово покладається виконання обов'язків судді до заміщення відповідних посад у встановленому порядку (Указом Президента Російської Федерації від 10 лютого 1996 р. № 174 дію цього положення обмежено строком до 1 травня 1996 р.).
 4. Указ Президії Верховної Ради РРФСР.
 5. Указом Президента Російської Федерації від 12 грудня 1998 р. № 1564 встановлено, що народні засідателі Верховного Суду Російської Федерації здійснюють свої повноваження до прийняття федерального закону про народного засідателів (втратив чинність Указом Президента Російської Федерації від 5 серпня 2002 р. № 855).

Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати

Схожі роботи:
Верховний Головнокомандувач Збройними Силами Російської Федерації
Конституційний суд Російської Федерації
Вищий Арбітражний Суд Російської Федерації
Повноважні представники президента Російської Федерації в палатах Федеральних зборів Російської Федерації
Повноважний представник президента Російської Федерації в конституційному суді Російської Федерації
Верховний суд
Верховний суд Ізраїлю
Верховний суд Японії
Верховний суд Канади
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru