Витрата води

Витрата водиводотоці) - об'єм води, що протікає через поперечний переріз водотоку за одиницю часу. Вимірюється в витратних одиницях (м / с). У промисловості витрата води (рідини) вимірюється витратомірами.

В гідрології використовуються поняття максимального, середньорічного, мінімального і ін витрат води. Поряд з витратою наносів є одним з руслоформірующіх факторів.

У загальному випадку методологія вимірювання витрати води в річках і трубопроводах заснована на спрощеній формі рівняння безперервності, для нестискуваних рідин:

Q = A \, \ bar {v}
  • Q - Витрата води [м / c]
  • A площа поперечного перерізу водотоку (труби або частини русла річки, заповненого водою) [м ]
  • \ Bar {v}середня швидкість потоку [м / с]

В гідрогеології та геології замість терміна "витрата води" може використовуватися термін " дебіт "(напр." дебіт свердловини "), проте його використання носить локальний характер для цих спеціальностей та не поширюється, наприклад, на споріднену їм гідрологію.

В океанології витрата морських течій вимірюється в Свердруп.


Література