Водопостачання

Водоснабжніе - подача поверхневих або підземних вод водоспоживачам в необхідній кількості та у відповідності із цільовими показниками якості води у водних об'єктах [1]. Інженерні споруди, призначені для вирішення завдань водопостачання, називають системою водопостачання, або водопроводом [2].


1. Цілі водопостачання

Вода витрачається різними споживачами на найрізноманітніші потреби. Однак переважна більшість цих витрат може бути зведене до трьох основних категорій:

 • витрата на господарсько-питні потреби (пиття, приготування їжі, умивання, прання, підтримання чистоти жител і т. д.),
 • витрата на виробничі потреби (витрата підприємствами промисловості, транспорту, енергетики, сільського господарства і т. д.),
 • витрата для пожежогасіння.

При подачі води враховують її якість, наприклад, до питної води пред'являються вимоги СанПиН 2.1.4.1074-01 [3] "Питна вода. Гігієнічні вимоги до якості води централізованих систем питного водопостачання. Контроль якості". Для доведення якості води до необхідних норм використовують водопідготовку.


2. Джерела водопостачання

Шипіт - підземне джерело водопостачання

Вибір джерела є однією з найбільш відповідальних завдань при влаштуванні системи водопостачання, так як він визначає в значній мірі характер самої системи, наявність в її складі тих чи інших споруд, а отже, вартість і будівництва, і експлуатації. Джерело водопостачання повинен відповідати таким основним вимогам:

 • забезпечувати отримання з нього необхідних кількостей води з урахуванням зростання водоспоживання на перспективу розвитку об'єкта;
 • забезпечувати безперебійність постачання водою споживачів;
 • давати воду такої якості, яке найбільшою мірою відповідає потребам споживачів або дозволяє досягти необхідної якості шляхом простої і дешевої її очищення;
 • забезпечувати можливість подачі води об'єкту з найменшою витратою засобів;
 • володіти такою потужністю, щоб відбір води з нього не порушував сформовану екологічну систему.

Правильне вирішення питання про вибір джерела водопостачання для кожного даного об'єкта вимагає ретельного вивчення і аналізу водних ресурсів району, в якому розташований об'єкт. Практично всі використовувані для цілей водопостачання природні джерела води можуть бути віднесені до двох основних групах:


3. Система водопостачання

Система водопостачання являє собою комплекс споруд для забезпечення певної (даної) групи споживачів (даного об'єкта) водою в необхідних кількостях і необхідної якості. Крім того, система водопостачання повинна мати певний ступінь надійності, тобто забезпечувати постачання споживачів водою без недопустимого зниження встановлених показників своєї роботи у відношенні кількості або якості води, що подається (перерви або зниження подачі води або погіршення її якості в неприпустимих межах).


3.1. Основні елементи системи водопостачання

Принципова схема водопостачання: 1 - джерело водопостачання, 2 - водоприемное споруду, 3 - насосна станція I підйому, 4 - очисні споруди, 5 - резервуар чистої води, 6 - насосна станція II підйому, 7 - водоводи, 8 - водонапірна башта, 9 - водораспределяющая мережу

Система водопостачання (населеного місця або промислового підприємства) повинна забезпечувати отримання води з природних джерел, її очищення, якщо це викликається вимогами споживачів, і подачу до місць споживання. Для виконання цих завдань служать наступні споруди, що входять зазвичай до складу системи водопостачання:

 • водозабірні споруди, за допомогою яких здійснюється прийом води з природних джерел,
 • водопідйомне споруди, тобто насосні станції, що подають воду до місць її очищення, зберігання або споживання,
 • споруди для очищення води,
 • водоводи і водопровідні мережі, службовці для транспортування і подачі води до місць її споживання,
 • вежі та резервуари, що грають роль регулюючих і запасних ємностей в системі водопостачання.

В залежності від місцевих природних умов і характеру споживання води, а також в залежності від економічних міркувань схема водопостачання і складові її елементи можуть мінятися досить сильно. Великий вплив на схему водопроводу надає прийнятий джерело водопостачання : його характер, потужність, якість води в ньому, відстань від нього до яке забезпечується водою об'єкта і т. п. Іноді для одного об'єкта використовується декілька природних джерел.


3.2. Класифікація систем водопостачання

Системи водопостачання можуть класифікуватися по ряду основних ознак. За призначенням:

 • системи водопостачання населених місць (міст, селищ),
 • системи виробничого водопостачання,
 • системи сільськогосподарського водопостачання,
 • системи протипожежного водопостачання,
 • комбіновані системи водопостачання (господарсько-виробничі, господарсько-протипожежні і т. д.).

За способом подачі води:

 • самопливні (гравітаційні),
 • з механізованою подачею води (за допомогою насосів),
 • зонні (в одні райони самопливом, в інші насосами).

За характером використовуваних природних джерел:

 • які отримують воду з поверхневих джерел (річкові, озерні і т. д.),
 • які отримують воду з підземних джерел (джерельні, артезіанські і т. д.),
 • змішаного типу.

За способом використання води:

 • системи прямоточного водопостачання (з одноразовим використанням води),
 • системи оборотного водопостачання,
 • системи з повторним використанням води.

Примітки