Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

ГаличинаПлан:


Введення

Не слід плутати з Галісією, що входить до складу Іспанії
Гласний герб Галичини (у складі Австро-Угорщини в XIX столітті)
Монета угорського та польського короля Людовика, карбована для Галичини [1]

Галичина (також Галичина [2] [3] [4]) ( укр. Галичина , пол. Galicja , ньому. Galizien ) - історична область в Східній Європі, розташована на території сучасних Івано-Франківській, Львівській і більшої частини Тернопільській областей Україна, Підкарпатського і більшої частини Малопольського воєводств Польщі [5]. Ділиться на Східну Галичину (в XIV столітті - Мала Русь [6] [7]), здавна населену переважно українцями [8], і Західну Галичину (територіально те ​​саме, що Мала Польща) з переважно польським населенням. Галичиною називається тільки Східна Галичина. До холокосту в Східній Галичині польські євреї (Пол.) рос. становили більше третини (в 1921 році близько 37%) міського населення [9] [10].


1. Назва

За однією з версій, назва походить від кельтського племені галлів, які прийшли в цей регіон в 4-3 століттях до Р. Х. Кельтські племена залишили подібні або кельтізованние назви на території всієї Європи (наприклад Галісія, Галатія (від "галли"), Баварія, Богемія (від "бойі" - одне з кельтських племен), та ін)

За іншою версією, назва походить від назви птиці " галка ". Цей птах завжди була символом Галичини.

Складно сказати, яку назву з'явилося раніше - міста Галич, або землі Галичини.


2. Історія

2.1. Земля Білих Хорватів

Розселення слов'ян та їхніх сусідів у VIII столітті.
Володіння Великої Моравії при Святополку I в IX столітті.
Русь в XII столітті.

3. Королівство Русі

В 1254 Данило Галицький прийняв у Дорогочині титул "короля Русі" від папи римського Інокентія IV, заснувавши галицький королівський будинок. Нащадки Данила іменували себе rex Russiae або duces totius terrae Russiae, Galiciae et Lodomeriae ("король Русі" або "князь всієї землі руської, галицької і володимирської"). Ще його нащадок Юрій II Болеслав в 1323 - 1325 роках в грамотах іменується князем Малої Русі, Dei gratia natus dux minoris Russiae. [11]

У XIV столітті Галичина стала об'єктом суперечки між Польщею, Угорщиною і Литвою. У результаті тривалої війни за галицько-волинську спадщину ( 1340 по 1392), землі Галицько-Волинського князівства були розділені - Польське королівство отримало частину князівства з містами Галичем і Львовом, Підляшшя, Люблін і південні землі Поділля, а також - частина Волині з містами Белзом і Холмом, а Велике Князівство Литовське - Волинь з Володимиром і Луцькому, Полісся і частина Поділля. [12]


3.1. У складі Польщі

Галичина (Russia) на мапі Речі Посполитої в XIV столітті
Руське воєводство на мапі Речі Посполитої

Король Казимир III Великий включив Галичину до складу Польщі в 1340 - 1349 гг. Потом король Людовик I Великий включил землю в состав Венгрии в 1372 - 1387 гг., но его дочь Ядвига, королева Польши, окончательно включила Галичину в состав Польши в 1387 г.

В 1434 года из земель Галицко-Волынского княжества король Владислав III Варненчик образовал Русское воеводство, административным центром которого стал город Львів.

Коренное (восточнославянское) население Галичины (Галиции), Буковины, Закарпатья называло себя "руськими" или " русинами ".

Уже к началу 16-го века вся социальная верхушка Галиции была окатоличена и полонизирована. За прошедшие после Брестской унии 1596 г. столетия грекокатолическая (униатская) церковь укоренилась в Галиции и стала традиционной религией для многих её жителей.

С 14-го века в Галиции существовала крупная еврейская община. Евреи занимались торговлей, производством одежды, бытовых предметов, украшений, выделкой кожи и т. д., порой объединяясь в собственные ремесленные цехи (Львов, начало 17 в.). Ссужая деньгами королей и шляхту, они получали откупа на взимание налогов и местных сборов (дорожных, мостовых и прочих), брали в аренду имения, земли, лесоразработки, мельницы, шинки и т. п., что объясняет необычно высокий процент сельских жителей среди евреев Галиции (к 1765 г. - 30 % всего еврейского населения на востоке и 40 % на западе).

Дважды, в 1648 и 1655 гг., Львов держал в осаде Богдан Хмельницкий, но каждый раз снимал осаду, удовлетворившись выкупом.


3.2. В составе Австро-Венгрии

Зарубежная Русь. Этнографическая карта, составленная Д. Н. Вергуном. 1915.

Внаслідок першого поділу Польщі в 1772 частина галицьких земель (80000 кв. км) увійшла до складу володінь Габсбургів - (згодом Австро-Угорщина) - з назвою Королівство Галичини і Лодомерії і Велике Герцогство Краківське. В 1786 до королівства приєднана Буковина, зроблений австрійським з 1777. За третьому поділу Польщі ( 1795) Австрії дісталася північна частина Галичини до річки Бугу, названа Західної Галичиною, на відміну від раніше придбаної Східної Галичини [13].

Енциклопедичний словник Брокгауза і Ефрона повідомляє:

Галичина дісталася Австрії на підставі угоди між трьома монархіями в 1772 р. (1-й розділ Речі Посполитої). Багатовікове польське панування довело цей край до повного розорення. Особливо страждала східна частина Галичини, населена русинами (малоросійської) національність. Більшість русинських шляхтичів тут були вже давно покатолічени, або стали греко-католиками, хоча в домашньому побуті вживали ще народна мова; мало-помалу підкорилися європейської культури та русинський купецтво, і вище духовенство. Залишалися вірними своїй русинської (малоросійської) народності переважна частина дрібного ремісництва, селяни і нижче духовенство ("попи і хлопи"). Русинської інтелігенції, в Галичині було дуже мало, не було ні вищих, ні середніх навчальних закладів.

- Енциклопедичний Словник Брокгауза і Ефрона. С.-Петербург', 1890-1907

Поруч австрійських урядових розпоряджень в Галичині була значно обмежена влада шляхтичів над кріпаками і розмежовані їх права та обов'язки, хоча шляхтичі вимагали, щоб за ними як і раніше залишилося нічим не обмежене право розпоряджатися не тільки працею і майном, а й особистістю своїх кріпаків, як це було за Речі Посполитої. Було вжито заходів до підняття культурного рівня й авторитету уніатського духовенства. Було дано ряд урядових стипендій русинам для отримання освіти в уніатській духовній семінарії у Відні, а уніатські єпископи були зрівняні в правах з католицькими, наприклад, у праві участі у знову встановленому сейму Галицького.

В 1809 галицькі поляки (католики) підняли проти Австрії повстання в надії на підтримку Наполеона. Повстанцями був захоплений Львів і почалися розправи з вірним Австрії населенням, насамперед з русинами (уніатським духовенством). Населення Галичини під час цього повстання зайняло позицію виразно ворожу по відношенню до повсталих поляків і активно допомагало австрійським військам і владі в їхній боротьбі з повстанцями.

14 жовтня 1809 в Шенбруннський палаці у Відні був підписаний мирний договір, за яким Наполеон приєднав майже всю Західну Галичину з Краковом і Замостьскій округ в Східній Галичині (50000 кв. км і 1 1 / 2 млн населення) до великому герцогства Варшавського, а Тернопільський округ (9000 кв. км і 400000 жит.) відійшов до Росії [13].

Віденський конгрес 1815 передав Західну Галичину царству Польському, яке увійшло до складу Російської імперії ( всероссійкій імператор ставав і польським королем), Тернопільський округ повернений Австрії. Краків з округом визнаний самостійною республікою, але в 1846 вона була скасована, і Краків зайнятий Австрією, а в 1849, з титулом великого герцогства, увійшов до складу коронної землі Галичини, в тому ж році Буковина виділена в самостійну область австрійської корони [13].

Королівство Галичини і Володимирії показано під номером 6

Європейські революції 1848 року, які називали "Навесні народів", поширилися на багато країн Європи, в тому числі і на Австро-Угорщину і на королівство Галичини (див. Революція 1848 року в Галичині).

25 квітня 1848 р. був опублікований проект конституції Австрійської імперії, що передбачає введення демократичних свобод і ліквідацію пережитків феодалізму. Це викликало новий сплеск ліберального руху в Галичині. Центром революції стала Рада Народова у Львові, під керівництвом якої в містах і містечках провінції була створена ціла мережа революційних органів управління та відділення національної гвардії. Вибори в імперський парламент сприяли розвитку місцевої преси та згуртуванню польського дворянства, городян та інтелігенції навколо Ради Народової.

Лібералізація політичної системи призвела також до підйому національного руху серед галицьких русинів. На чолі українського руху встала уніатська церква. Австрійці врахували настрої широких мас Галичини і всіляко сприяли їх антипольської і проавстрийское активності. При заступництві австрійського генерал-губернатора Франца Стадіону в 1848 році була створена перша русинська політична організація - Головна Руська рада (Галицька рада), яку очолив єпископ Григорій Яхимович. Особливістю русинського національного руху цього періоду була різка ворожість польським лібералам, які представляють інтереси поміщиків, і підкреслена лояльність імператору. Це зумовило появу елементів національного конфлікту в революції 1848 р. в Галичині.

З ініціативи Галицької раді у Східній Галичині стали формуватися місцеві русинські комітети з представників інтелігенції та духовенства. Були висунуті вимоги розширення прав русинів в Галичині і нового розділу провінції на дві частини: польську Західну Галичину і русинську Східну. У червні 1848 р. питання про розподіл Галичини обговорювалося на Слов'янському з'їзді народів імперії в Празі. Представники Ради Народової і Російської раді брали активну участь у роботі цього з'їзду, формуючи особливу Польсько-русинську секцію. Одним з рішень цього заходу стала угода 7 червня про визнання рівності національностей Галичини.

На з'їзді галицько-російських вчених в 1848 ставилося питання про вивчення історії Галичини як частини загальної історії Русі на підставі національної єдності російського народу. Підтверджувалося існування єдиного для всієї Русі (від Карпат до Камчатки) літературної мови. Деякі дослідники також вказують на те, що Галичина брала участь у створенні загальноросійського літературної, "книжкового" мови [14].

Конфлікт між поляками і русинами в Галичині то затихав, то спалахував в залежності від внутрішньої політики австрійського уряду в національному питанні. Підтримуючи то одну, то іншу сторону, австрійський уряд створювало в Галичині якусь рівновагу, що давало, в кінцевому результаті, можливість управляти цим краєм.


3.2.1. Галицький сейм

У 1861 р. був створений крайовий сейм Галичини для вирішення питань місцевого життя королівства. Він збирався на підставі указу австрійського імператора раз на рік під Львові. Виконавчим органом сейму був крайовий комітет (пол. Wydzial Krajowy). [15].

Самоврядування здійснювалося за допомогою сейму (виділу крайового), рад та виділів (комітетів) повітових і рад сільських ("рада громадська"). Сейм складався з 8 архієпископів і єпископів, 3 ректорів університетів і 141 вибираного депутата, з яких доводилося 74 на шляхтичів (дрібних власників), 44 на більших ( магнатів), 20 на міста і 3 на торгово-промислові палати у Львові, Кракові та Бродах. Депутати обиралися на 6 років. На сейм до Відня Галичина посилала 63 депутати, з яких 23 - дрібні власники. Повітові ради складалися з 26 членів, що обираються на 3 роки. Виборча система була така, що поляки завжди мали більшість. Краків і Львів мали міські думи і особливе самоврядування. Мовою управління та сейму був польський [13].


3.2.2. Наука та освіта

Традиційний жіночий святкове вбрання в Галичині
Традиційний український чоловічий костюм в Галичині

Університет у Кракові заснований в 1364, у Львові - в 1661. Викладання велося польською мовою, за винятком декількох російських кафедр у Львівському університеті [13].

Гімназій 21 (одна єзуїтська), прогімназій 2, реальних шкіл 3. У більшості нижчих шкіл мову викладання малоросійський, який теж вживається в одній гімназії у Львові і в перемишльської. В інших гімназіях навчальний мова польська, в Бродах і однієї гімназії у Львові німецький [13].

Русинам була надана можливість почати навчання рідною мовою в початкових школах і вводити викладання його в гімназіях [16]. У Російській же імперії секретним циркуляром міністра внутрішніх справ Валуєва 1863, а потім Емським указом Олександра II 1876 були введені серйозні обмеження на вживання у пресі української мови. З цього моменту видання української літератури початок переміщатися з Росії в Австро-Угорщину, яка перетворилася на своєрідне притулок для українських літераторів. До Львова на деякий час перебрався і найбільший український громадський діяч того часу М. Драгоманов.

Головні вчені та інші товариства Галичини: Академія наук у Кракові, з багатою бібліотекою і археологічним музеєм; суспільство (Zakład) імені Оссолінських, у Львові, з бібліотекою, музеями, картинною галереєю; Польське товариство натуралістів, галицько-руська сволок, Товариства імені Качковського і Шевченко у Львові [13].

К концу XIX века Галицию стали называть "украинским Пьемонтом ", уподобляя её роль той, которое Сардинское королевство сыграло в объединении Италии. М.Грушевский, который в 1894 г. переехал из Киева во Львов, утверждал, что Галиция являлась "передовой частью украинского народа, которая давно обогнала бедную российскую Украину", что "до сих пор Галиция шла, а Украина стояла или шла за Галицией". [17]. Павел Скоропадский, бывший гетманом Украины в 1918 г., так писал в своих воспоминаниях о галичанах: "...к сожалению, их культура из-за исторических причин слишком разнится от нашей. Затем, среди них много узких фанатиков, в особенности в смысле исповедывания идеи ненависти к России Для них неважно, что Украина без Великороссии задохнется, что ее промышленность никогда не разовьется, что она будет всецело в руках иностранцев, что роль их Украины - быть населенной каким-то прозябающим селянством" [18].


4. Галицко-русское движение

5. XX століття

15 декабря 1902 г. в Петербурге было образовано Галицко-русское благотворительное общество. По утвержденному Министерством внутренних дел 8 октября 1902 г. уставу общество ставило своей целью "оказывать всякого рода нравственную и материальную поддержку русским галичанам и их семействам, временно или постоянно проживающим в Санкт-Петербурге. Помимо благотворительной помощи уроженцам Галиции, общество стремилось также содействовать ознакомлению русского общества с жизнью Прикарпатской Руси, её прошлым и настоящим. К 1914 г. по данным правления общества последнее насчитывало около 700 членов.

Гербы городов Галиции на открытке 1907 года, выпущенной в Кракове

В записке по польскому вопросу чиновник российского МИД Олферев в 1908 г. писал, что в результате политики австро-венгерских властей в Галиции "украинцы сольются в единый самостоятельный народ и тогда борьба с сепаратизмом станет невозможной. Пока в Галиции живет еще русский дух, для России украинство не так еще опасно, но коль скоро австро-польскому правительству удастся осуществить свою мечту, уничтожив все русское в Галиции и заставить на веки забыть о некогда существовавшей Червонной Православной Руси, тогда будет поздно и России с врагом не справиться".

Боязнь проникновения в Россию идей украинского сепаратизма из Галиции заставила в 1909 г. российское министерство внутренних дел и министерство финансов принять решение о регулярном выделении средств на "помощь прикарпатским русским". В 1911 г. П. А. Столыпин отпустил единовременно 15 тыс. рублей на расходы по выборам в австрийский парламент. Речь шла о помощи организациям "москвофильской" ориентации. Ежегодно по запросу министра внутренних дел выделялось 60 тысяч рублей и 25 тысяч рублей непосредственно через министра финансов. Распределение и передача государственных сумм на поддержание и развитие русских культурно-просветительных учреждений прикарпатских славян были полностью в ведении В. А. Бобринского и камергера Гижицкого. Правительство доверяло им указанные суммы, не контролируя их и не требуя отчета в расходовании денег. Это делалось, в первую очередь, для того, чтобы исключить возможные осложнения на дипломатическом уровне. Выделяя средства, российское правительство полностью устранялось от того, как и на что они используются. Помимо государственных субсидий ещё 10-12 тысяч рублей ежегодно давали частные пожертвования. Все перечисленные средства в соответствии с уставом Галицко-русского общества должны были расходоваться на культурно-просветительные цели. Фактически это были самые разнообразные мероприятия как культурного так и политического характера. Центральное место в культурной работе отводилось распространению русского языка в Галиции, поскольку вопрос о культурно-языковой ориентации составлял основу программы галицийских "москвофилов" и с 1909 г. приобрел политическое звучание.

У травні 1910 года австрийские власти закрыли все "русофильские" организации Буковины ("Общество русских женщин", "Карпатъ", "Русско-православный народный дом", "Русско-православный детский приют", "Русско-православная читальня", "Русская дружина"), а также русские бурсы (общежития для учащейся молодёжи) в Черновцах и Серете. Имущество организаций было конфисковано. Причиной запрещения деятельности русских организаций были голословные обвинения в шпионаже и государственной измене [19].

Перед самым началом Первой мировой войны, в феврале 1914 г. бывший российский министр внутренних дел П. Н. Дурново в своей пророческой "Записке" писал про Галицию: "Нам явно невыгодно, во имя идеи национального сентиментализма, присоединять к нашему отечеству область, потерявшую с ним всякую живую связь. Ведь на ничтожную горсть русских по духу галичан, сколько мы получим поляков, евреев, украинизированных униатов? Так называемое украинское или мазепинское движение сейчас у нас не страшно, но не следует давать ему разрастаться, увеличивая число беспокойных украинских элементов, так как в этом движении несомненный зародыш крайне опасного малороссийского сепаратизма, при благоприятных условиях могущего достигнуть совершенно неожиданных размеров." [20]

В восточных районах Галиции (то есть на бывшей территории собственно Галицко-Волынского княжества) значительно преобладало украинское население, а западная часть Галиции была заселена преимущественно поляками. По данным на 1910 г. из 5 317 158 жителей Восточной Галиции польский язык был родным для 2 114 792 жителей (39,8 %), а украинский для 3 132 233 (58,9 %). При этом следует учитывать, что в состав польскоязычного населения входили не только поляки, но и евреи, которые в течение второй половины XIX - нач. XX века в своем большинстве перешли с идиша на польский язык. [21]


5.1. Перша світова війна

В период Первой мировой войны территория Галиции стала театром боевых действий. В Галиции австрийцами были сформированы подразделения Украинских сечевых стрельцов, которые воевали на стороне австрийской армии. 16 августа 1914 был объявлен набор в Польские легионы при австро-венгерской армии, созданные по инициативе польских националистических деятелей проавстрийской ориентации во главе с Ю.Пилсудским.

К осени 1914 в ходе Галицийской битвы российскими войсками была занята практически вся восточная часть Галиции и часть западной Галиции. Было создано Галицийское генерал-губернаторство.

Обращение вел князя Николая.jpg
Австрийский герб-русский трофей 1914г. Фото из журнала Нива.jpg
Galicia Governorate 1914.jpg
Русские медицинские работники.JPG
Обращение главнокомандующего русской армией великого князя Николая Николаевича к русскому народу Австрийский герб, русский трофей 1914 года. Фото из журнала "Нива" Герб русского Галицийского генерал-губернаторства, 1914 Русские медицинские работники и главнокомандующий русской армией великий князь Николай Николаевич (на заднем сидении в автомобиле) во Львове

Уже через день после взятия Львова, 5 сентября 1914, в городе начала свою работу канцелярия графа Г. Бобринского, который был назначен Военным генерал-губернатором Галиции. Канцелярия продолжала деятельность до 14 июля 1915 г.

Российское правительство планировало в дальнейшем интегрировать восточную часть Галиции в состав непосредственно России, а западную Галицию (населённую в основном поляками) - в состав Царства Польского. Деятельность администрации Г. А. Бобринского длилась меньше года, в условиях постоянных военных действий, поэтому трудно говорить о целенаправленной политике гражданского управления.

По мере продвижения российских войск по территории Галиции и Буковины были образованы две губернии, Львовская и Тернопольская, позже также Черновицкая и Перемышльская. Губернии делились на уезды, их администрация и на губернском, и на уездном уровне практически полностью комплектовалась чиновниками из России. Только двое из местных уроженцев заняли должности помощников начальников уездов. Местные уроженцы использовались лишь в качестве переводчиков и мелких чиновников. Это объяснялось не только недоверием к местным жителям со стороны российской администрации, но и тем, что большая часть местной русофильской интеллигенции была репрессирована австрийскими властями в самом начале войны ( См. статью Талергоф). В уездах западной Галиции из-за преобладания поляков в населении на должности назначались российские чиновники польской национальности.

В отношении лиц, которые подозревались в шпионаже в пользу Австро-Венгрии (особенно это касалось евреев), предпринимались репрессивные меры (выселение в отдалённые районы России, взятие заложников, запрещение передвижения в пределах генерал-губернаторства и др.) Были высланы и многие священники грекокатолической церкви (в частности, митрополит Андрей Шептицкий). В 1914-15 годах было административно выслано 1962 человека. В 1915 г. было взято 554 (по другим данным - 700) заложников. Как правило, ими были предприниматели, директора банков, городские головы. Объявлялось, что евреи берутся в заложники поскольку по доносам евреев австрийские власти преследовали русинов за сотрудничество с российскими оккупационными властями. [22].

Во время российской оккупации Галиции в период Первой мировой войны программа мероприятий в отношении греко-католиков разрабатывалась националистически настроенными деятелями, как в Галиции, так и в Петрограде. На заседании Петроградского отделения Галицко-русского общества 14 сентября 1914 года была принята подробная резолюция по религиозному вопросу в Галиции. Эти предложения В. А. Бобринского были первоначально одобрены протопресвитером военного и морского духовенства Г. Шавельским, а затем Верховным Главнокомандующим великим князем Николаем Николаевичем. За 9 месяцев управления русскими властями территорией Восточной Галиции по данным канцелярии военного генерал-губернатора по разрешению Г. А. Бобринского было назначено в приходы 86 православных священников. Из них 35 по ходатайствам прихожан и 51 по удостоверениям архиепископа Евлогия. Эти данные отличались от данных канцелярии архиепископа Евлогия, согласно которой к 4 апреля 1915 года в Восточной Галиции находилось 113 священников. Нередко переход в православие или не переход в масштабе отдельного села был связан с тем, какая именно сторона - униаты или православные - оказывалась в состоянии больше заплатить уездному начальнику ( См. статью Конфессиональная политика Российской империи в годы Первой мировой войны).

Галиция была оставлена российскими войсками в результате германского наступления. Для избежания мобилизации населения Галиции в австро-венгерскую армию командующий Юго-западным фронтом генерал Иванов издал приказ о высылке в Волынскую губернию всего мужского населения в возрасте от 18 до 50 лет. По данным печати, к августу 1915 г. в России было около 100 тыс. беженцев из Галиции. [23].

Многие (не менее 20 тысяч) "русофилы" были заключены австрийскими властями в концентрационные лагеря Талергоф и Терезин, некоторые были казнены.

В 1916 восточная часть Галиции была вновь оккупирована российскими войсками в результате "Брусиловского прорыва".

Після розпаду Австро-Венгрии и появления возможности легализовать русское движение во Львове в декабре 1918 во Львове был создан Русский исполнительный комитет, который стоял на антибольшевистских позициях и способствовал созданию военного подразделения из русских галичан в составе Добровольчої армії.

Після Первой мировой войны 1 ноября 1918 на территории Восточной Галиции и Буковины была провозглашена Западно-Украинская Народная Республика. К 20-м числам того же месяца вся Восточная Галиция была захвачена поляками, а Буковина была полностью оккупирована Румынией. Правительство ЗУНР, переехало в Тернополь, а в конце декабря - в Станислав (ныне - Ивано-Франковск). 22 января 1919 года был подписан "Акт злуки", который провозгласил объединение с Украинской Народной Республикой.

Армия Западно-Украинской народной республики (УГА - Украинская Галицкая Армия) с переменным успехом, невзирая на острый дефицит боеприпасов, провизии и амуниции, воевала с польскими войсками до 15 мая 1919 года, когда сформированная и вооружённая во Франции 70-тысячная польская армия генерала Юзефа Халлера, которая была переброшена в Галицию якобы для борьбы с большевиками, начала боевые действия против УГА и вытеснила последнюю практически со всей территории Галиции.

В дальнейшем УГА предприняла попытку контрнаступления (Чортковсая операция), вследствие которой был достигнут временный успех - часть Галиции была освобождена от поляков, однако уже к средине июля 1919 года УГА была полностью вытеснена польскими войсками за реку Збруч. После этого существование ЗУНР как государственного образования практически прекратилось, хотя правительство существовало в изгнании до 1923 года [24]

На территории Западной Галиции в г. Тарнобжег была провозглашена Тарнобжегская республика.

За этим последовали Советско-польская война 1919-1921 годов, в ходе которой на короткое время (июль-сентябрь 1920) была провозглашена Галицийская Социалистическая Советская Республика


6. Галиция в составе Польши

Юго-восток Польши и исторические области Волынь и Галичина (Галиция) в период между двумя Мировыми войнами

За Рижскому договору 1921 года, Западная Украина, в том числе Галиция, вошла в состав Польши.

В 1921 году в результате Рижского договора и решения Амбасадоров от 1923 года, территория Восточной Галиции была передана Польше. По условиям договора [ уточнить ] на территориях с украинским населением, Польша обязалась обеспечить украинцам равные с поляками права и гарантировать национально культурное развитие, предоставить автономию, открыть университет и т. д. Ни одно из этих условий правительство Польши не выполнило. Украинцы фактически считались людьми второго сорта подлежащими ополячиванию и католизации. Политика Польши была направлена на насильственную ассимиляцию и полное уничтожение украинского характера Восточной Галиции, Волыни, Холмщины, Подляшья и других территорий, на которых этнические украинцы составляли большинство или представляли значительную часть населения.

В начале 1920-х - середине 1930-х годов Галиция стала основной территорией действия УВО и с начала 1930-х - ОУН, придерживающихся "пропаганды мысли общего революционного срыва украинского народа", несмотря на малочисленность этих формаций в сравнении с легально действовавшими политическими партиями, объединявшими этнических украинцев (крупнейшей была УНДО). Их террористические и провокационные действия вызывали наибольший резонанс в обществе Галиции.

В начале 1920-х годов УВО вела активную пропагандистскую деятельность, провоцирующую украинское население Галиции к саботажу действий польского правительства - переписи населения, уплаты налогов, призыва в польскую армию, выборов в сейм и сенат.

В течение 1922 года на землях Галиции была зафиксирована череда саботажно-диверсионных актов, из них 38 на железнодорожном транспорте. Поджигались военные склады, повреждалась телефонно-телеграфная связь, совершались нападения на жандармерию. Широкий резонанс имел рейд боевиков УВО в Тернопольской округе - "они разрушали и поджигали польские фольварки, дома польских колонистов, убивали польских полицейских и жандармов". Всего в 1922 году было убито 20 "польских пособников", 10 "полицейских и их агентов" и 7 "польских военных". 15 октября 1922 боевики УВО убили украинского поэта и журналиста С. Твердохлеба - лидера "Украинской хлеборобской партии", выступавшего за мирное сосуществование с поляками. В этом же 1922 польским органам безопасности удалось арестовать члена УВО М. Дзинкивского, признания которого позволили арестовать практически весь актив боевиков организации в Галиции. Это практически прекратило активность УВО в 1923. Она восстановилась в 1924 году - в 1924-1925 УВО переключилось на "экспроприацию польского имущества". Для осуществление экспроприаций краевой комендант УВО Ю. Головинский создал "Летучую бригаду", занявшуюся нападением на почтовые дилижансы и кареты, почтовые отделения и банки. 28 апреля 1925 при нападении на главную почту Львова им досталось 100 тысяч злотых (около 25 тысяч долларов) - что было громадной суммой в то время. Польской полиции удалось ликвидировать "Летучую бригаду" лишь к концу 1925 года. 19 октября 1926 во Львове был убит польский школьный куратор Я. Собинский. Убийство совершил боевой референт УВО в крае Роман Шухевич - польская полиция арестовала двух других боевиков УВО которые позже были приговорены к повешению, позже замененные на 10 и 15 лет тюрьмы соответственно.

1 ноября 1928 боевики УВО смешавшись с толпой в демонстрации к 10-летию провозглашения ЗУНР открыли огонь по полиции спровоцировав ответные действия. В ночь с 1 на 2 ноября 1928 была взорвана бомба возле польского памятника "защитникам Львова". В декабре 1928 УВО передало бомбу в редакцию польской газеты "Слово Польске". Весной 1929 была взорвана торговая выставка "Тарги всходне" - взорвалось несколько бомб в разных местах.

Во второй половине 1930 началась широкая антипольская так называемая саботажная акция: по сёлам Галиции прокатились нападения на учреждения власти и поджоги имущества поляков. Ответственность за эти действия на себя взяла УВО. Продолжились с новой силой акты "экспроприации" и политические убийства. Ответом правительства стали жестокие акции усмирения, начатые по приказу Пилсудского. В 29 августа 1931 украинскими националистами в Трускавце был убит посол сейма Т. Голувко - сторонник "польско-украинского компромисса" - поступок объяснимый исходя из логики УВО-ОУН - достичь "революционного срыва масс" в условиях "компромисса" проблематично. Далее террор только расширялся жертвами которого становились уже не только польские но и украинские деятели и обычные жители.

После убийства министра внутренних дел Польши Бронислава Перацкого в 1934 все руководство УВО-ОУН на ЗУЗ было арестовано. Руководитель ОУН Е. Коновалец, опасаясь выдачи эмигрантской части организации, приказал прекратить теракты на территории Польши.

Но это не остановило действие уже вынесенных приговоров ОУН-УВО. Убийство директора украинской гимназии Львова И. Бабия вызвало большой резонанс в украинском обществе Галиции - все легальные партии осудили его. Резко осудил убийство Митрополит Шептицкий - он писал: "нет ни одного отца или матери, которые не проклинали бы руководителей, которые ведут молодёжь на бездорожье преступлений", "украинские террористы, которые безопасно сидят за границами края, используют наших детей для убийства родителей, а сами в ореоле героев радуются такому выгодному житью".

Вновь активизация ОУН происходит в 1938 году при поддержке нацистской Германии. Главным партнёром ОУН стал 2-й отдел абвера ("диверсии и психологическая война") который ставил перед ОУН такие задачи - уничтожение на территории будущего противника важных объектов, нагнетание нестабильности, инсценировка восстаний. В задачи отдела также входило создание "пятой колонны" на территории противника. Подготовку "украинского восстания" вел начальник резидентуры абвера в Бреслау. [25]

Несмотря на убийство 23 травня 1938 года в Роттердаме агентом НКВД главы ОУН Евгена Коновальца, абвер II активизирует подготовку членов и сторонников ОУН в районе Кимзе (Баварского моря). [26] ОУН призывает украинскую молодёжь не уклонятся от службы в польской армии, а там - держаться вместе.

Берлин разыгрывал "украинскую карту" лишь в интересах дестабилизации ситуации в Польше накануне готовящейся войны и, как показали последующие события, не намеревался создавать или терпеть самостоятельное украинское государство.


7. Галиция в составе Генерал-Губернаторства (Третий Рейх) и УССР (1939-1941 гг.)

23 августа 1939 года в Москве был подписан Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, также известный как пакт Молотова - Риббентропа. Согласно Секретному дополнительному протоколу к договору предусматривалось включение восточных "областей, входящих в состав Польского государства" [27] в сферу интересов СССР. 1 сентября 1939 года Германия начала вторжение в Польшу, а 17 сентября 1939 года на территорию Польши вошли советские войска. [28] 28 сентября 1939, в соответствии с Договором о дружбе и границе между СССР и Германией, Западная Галиция была присоединена к Генерал-губернаторству, а Восточная Галиция и Западная Волынь, после проведения референдума, были включены в состав Украинской ССР. После чего на этих территориях начались "преобразования", начавшиеся с национализации крупных и средних предприятий, конфискации имущества крупных промышленников и землевладельцев, на практике в ряде мест превратившаяся в реквизицию "всего у всех" местными активистами. Начались преследования поляков, полуофициально поощряемые новыми властями. Всего за до конца 1939 года было арестовано и привлечено без ареста по различным статьям включая уголовные 18260 человек (из них 5406 поляков, 2779 украинцев и 1439 евреев). Первые совхозы и колхозы начали создаваться в западных областях в январе 1940 г. Вопрос "О создании совхозов в западных областях УССР" был рассмотрен в рабочем порядке на Политбюро ЦК ВКП(б) 19 февраля 1940 г. До осени 1940 колхозы создавались лишь по местной инициативе - без вмешательства "сверху", после чего последовал "административный нажим". С началом 1940 началась "очистка территорий от неблагонадежного элемента" - первым и самым крупным было выселение в феврале 1940 г. значительных групп сельских жителей, преимущественно поляков по национальности - лесников и "осадников" было выселено 88385 человек (подавляющее большинство поляки по национальности). Следующими акциями стали массовые высылки в апреле 1940 г. проституток и членов семей репрессированных "контрреволюционеров" (29012 человек).

К лету 1940 г., когда основные массовые выселения были уже проведены, сталинское руководство перешло к более гибкой, прагматичной тактике.

Телеграмма Сталина, направленная 3 июля 1940 г. секретарю Львовского обкома Грищуку (копия секретарям ЦК компартии Украины Хрущеву и Бурмистенко): "

До ЦК ВКП(б) дошли сведения, что органы власти во Львове допускают перегибы в отношении польского населения, не оказывают помощи польским беженцам, стесняют польский язык, не принимают поляков на работу, ввиду чего поляки вынуждены выдавать себя за украинцев и тому подобное. Особенно неправильно ведут себя органы милиции. ЦК ВКП(б) предлагает вам за вашей личной ответственностью незамедлительно ликвидировать эти и подобные им перегибы и принять меры к установлению братских отношений между украинскими и польскими трудящимися.

Кроме того, с приграничных территорий перемещались вглубь СССР и скопившиеся там беженцы из Германской оккупационной зоны - преимущественно евреи. До 2 июля 1940 вглубь СССР было направлено 83207 человек. А в Германию было репатриировано значительное число фольксдойче. [29]

До конца 1940 на территории Западной Украины (уже включавшей присоединенную в июле 1940 Буковину и часть Бессарабии) было арестовано и привлечено без ареста по различным статьям включая уголовные 69517 человек (из них 15518 поляков 15024 украинцев 10924 евреев) из них чуть более 300 было приговорено к ВМН.

К концу 1940 года в Галиции значительно активизировалась деятельность ОУН(б). Подготовленные абвером группы членов и сторонников ОУН(б) с различной результативностью пытались перейти границу СССР. Несмотря на противодействие НКВД и НКГБ они собирали данные по дислокации войск и размещению складов, месту проживания командиров и другой информации представляющей интерес для вермахта.

К весне 1941 года (после получения значительного финансирования от абвера на такую деятельность) на территории Галиции имели место боестолкновения между отрядами ОУН(б) и силами районных милиции и НКГБ.

Ответом на активизацию подполья ОУН стало Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР # 1299-526сс от 14 мая 1941 г. "Об изъятии контрреволюционных организаций в западных областях УССР". Общее число высланных из Западных областей УССР до июня 1941 составило 11 097 человек (включая и высланных по другим постановлениям). До июня 1941 в Западной Украине было арестовано и привлечено без ареста 11020 человек.

В 1940-1941 гг., были проведены четыре массовые депортации поляков, украинцев, белорусов, евреев, немцев, русских, чехов, армян и других из восточных воеводств Польской Республики (западные области УССР и БССР). [30] Органы НКВД депортировали около 335 000 польских граждан в северо-восточные регионы европейской части РРФСР, Казахстан, Сибирь и Дальний Восток России. [31] [32] Минимум 198 536 человек было высланных из западных областей УССР:

 • февраль 1940 г. - 89 062 человек (около 84,8 % поляков, 13,8 % украинцев, 1,4 % евреев и других) высланных в северо-восточные регионы европейской части РСФСР (Архангельская область, Коми АССР, Башкирская АССР, и другие), Сибирь, и Казахстан;
 • апрель 1940 г. - 31 332 человек (около 70,6 % поляков, 25,0 % украинцев, 3,0 % евреев, 1,4 % русских, немцев, и других) высланных в Казахстан;
 • июнь-июль 1940 г. - 67 049 человек (около 84,6 % евреев, 11,0 % поляков, 3,3 % украинцев, 0,4 % немцев, 0,7 % других) высланных в Сибирь, Дальний Восток, [33] и в северо-восточные регионы европейской части РСФСР (Архангельская область, Вологодская область, Марийская АССР и другие);
 • май-июнь 1941 г. - 11 093 человек (большинство украинцев, также поляки и другие) высланных в Сибирь и Казахстан. [34] [35]

8. Дистрикт Галиция в Генерал-губернаторстве

К началу атаки Германии на Советский Союз на руках у командиров немецких частей были подробные данные о противостоящих им в Галиции советских войсках, подготовленные ОУН(б) [ источник не указан 538 дней ]. 22 июня 1941 ряд командиров РККА и их семьи подверглись нападению боевиков ОУН, они же провели диверсии на линиях связи [ источник не указан 538 дней ]. В ряде населённых пунктов на направлении ударов немецких войск произошли вооружённые выступления, инициированные ОУН(б). 24 июня началось вооружённое выступление во Львове. [ источник не указан 433 дня ] В сельской местности отряды ОУН при поддержке части местного украинского населения нападали на мелкие части РККА и отдельные машины. В июне на линии Луцк-Броды-Ровно имел место контрудар силами нескольких механизированных корпусов РККА (некоторые из историков указывают его как крупнейшее танковое сражение начала войны), не достигший поставленных целей.

В связи с быстрым продвижением немецких войск в тюрьмах Западной Украины сотрудниками НКВД и НКГБ было расстреляно более 7 тысяч "контрреволюционного, уголовно-политического элемента" - прежде всего арестованных и осужденных по статьям УК УССР 54, 2,11, и особенно членов ОУН.

С приходом немецких войск, встречаемых во многих населенных местах как "освободители" частью местного украинского населения, в населенных пунктах организовывалась местная украинская администрация. В ряде городов и населённых пунктов вооружёнными отрядами состоящими из украинцев уничтожались представители советской власти, коммунисты и комсомольцы. Так же имели место антиеврейские акции украинского населения в результате которых погибли тысячи евреев, что стало началом уничтожения более миллиона евреев на территории Галиции (как местных так и депортированных из стран Европы). [36] [37]

В начале августа 1941 территория Галиции, была объявлена дистриктом Галиция. Ранее сформированные ОУН(б) отряды украинской милиции и зародыши частей Украинской Национальной Революционной Армии были частично распущены, частично переформированы во вспомогательную полицию, которая в Дистрикте Галиция была исключительно украинская (лишь в малочисленной транспортной полиции служили поляки).

С осени 1941 ОУН(б) уделяет внимание наполнению украинской вспомогательной полиции своими сторонниками не только на западе, но и на востоке Украины - "украинская национально-сознательная молодёжь должна массово добровольно записываться в кадры украинской полиции" на восточноукраинских землях. Именно подразделения украинской полиции (4 - 6 тыс.) стали важной составляющей частью формирования УПА весной 1943 г.

К 1943 году Галиция была одним из наиболее спокойных завоеваний нацистской Германии в Европе. В начале марта 1943 в газетах Дистрикта Галиция публикуется "Манифест к боеспособной молодёжи Галиции" губернатора Галиции Отто Вехтера, в котором отмечалось преданная служба "на благо Рейха" Галицких украинцев и их неоднократные просьбы к фюреру об участии в вооружённой борьбе, - и фюрер, учитывая все заслуги Галицких украинцев, разрешил формирование "дивизии СС - Галиция". До 2 июня в дивизию записалось более 80 тысяч добровольцев (из них более 60 тыс. из дистрикта Лемберг). 30 июня 1943 года Руководитель СС и СД в Дистрикте Галиция отправляет отчет о практически полном "Решении еврейского вопроса в Галиции", где, в том числе, отдельно отмечалось участие украинской вспомогательной полиции в приобретении статуса "юде-фрай" (свободной от евреев) для этой территории. [38] [39]

С осени 1943 в Галиции начинаются активные действия подполья ОУН против польского населения.


9. Галиция после весны 1944

Местные отряды ОУН и УПА ведут действия против немецких войск, польских и советских партизан. После того, как немецкие войска были выбиты с территории Галиции, националистическое подполье, при посильной поддержке немцев, проводит акции по дезорганизации тыла Красной Армии, срыва мобилизационной и заготовительных компаний и уничтожает совпартактив направленный для восстановления советской власти и инфраструктуры этих регионов а также заподозренных в лояльности властям местных жителей.

31 березня 1944 виходить розпорядження НКВС СРСР № 7129 яким затверджувався порядок і перелік осіб підлягають посиланням у віддалені райони СРСР (Красноярський край, Омська, Новосибірська і Іркутська області) членів сімей та активних повстанців. Відповідно до неї посиланням підлягали всі повнолітні члени сімей ОУНовев і активних повстанців як заарештованих так і вбитих при зіткненнях. Крім них посиланням підлягали сім'ї активу та керівного складу ОУН-УПА (коменданти, помічники комендантів і співробітники "СБ", районні та надрайонний провідники ОУН, курінні, господарчо, шефи і референти зв'язку, активні учасники банд ховається або перебуває на нелегальному становищі. Висилаються дозволялося брати з собою до 500 кг речей та майна (вага продуктів не обмежувався). на 3 січня 1945 року з Львівської області було виселено 3165 чоловік (1155 сімей) Тернопільської 1249 чоловік (498 сімей) Станіславської та Дрогобицької 1285 (460 сімей). За той же період було убито / захоплено / з'явилася з повинною членів ОУН-УПА по областях: Львівська -12713/10471/2496, Тернопільська 11057/5967/2833, Станіславської 10499/9867/1167, Дрогобицької 1972/2720/569 (пізніше ряд районних управлінь НКВД і МГБ цих областей були викриті в приписках числа "знищених і захоплених бандитів") До 15 квітня 1945 кількість висланих зросла до: по Львівській області було виселено 3951 чоловік (1468 сімей) Тернопільської 2238 чоловік (974 сімей) Станіславської 2917 (1329), Дрогобицької 1834 (701 сімей). Крім того було направлено на примусові роботи ухиляються від призову в Червону Армію: по Львівській області - 2635 осіб, Станіславська - 1768, Дрогобицька - 1720, Тернопільська - 829.

Протягом 1944-45 у Львівській області було вбито 16 радянсько-російських вчителів, в Тернопільській - 127. Ці вчителі були завезені, як правило з Східних областей України (в той час як місцеві вчителі, як і вся галицька інтелігенція була Радянською владою винищена або вивезена до заслання). За той же період в Тернопільській області спалено і знищено 50 клубів та хат читалень, які повинні були служити насадженню в Галичині комуністичної ідеології.

С осени 1944 согласно соглашению между СССР и Польшей с территории Галиции началось добровольно-принудительное переселение проживавших там этнических поляков. До начала 1946 только из Галиции в Польшу было вывезено более полумиллиона человек (общее число перемещенных в Польшу поляков с территорий отошедших к СССР оценивается в более 850 тысяч человек). Аналогичный обратный поток украинцев проживавших на территории Польского государства был значительно меньший - всего в СССР было переселено чуть более 140 тысяч. К весне 1945 года силами 1-й дивизии и нескольких бригад НКВД при участии погранвойск и истребительных отрядов сформированных из местного населения практически все крупные и средние вооружённые формирования ОУН были уничтожены или рассеяны. Несмотря на это мелкие подразделения продолжали действовать нападая на гражданскую инфраструктуру и отдельных военнослужащих. Несмотря на то, что к концу 1947 года активность подполья ОУН сократилась до нескольких районов, практически полностью оно было ликвидировано лишь к 1952 году.

Всего за период 1944-46 годы было выселено: Львовская - 5927 человек (2531 семей) Тернопольской - 3780 человек (1741 семей), Станиславской - 5590 (2393), Дрогобычской - 5272 (1977 семей). В октябре 1947 была проведена массовая высылка семей оуновского подполья, было выслано: Львовская - 15920 человек (5223 семей), Тернопольской - 13508 человек (5001 семей), Станиславской - 11183 (4512), Дрогобычской - 14456 (4504 семей). Высылки отдельных семей проводились в наказание за убийства и бандпроявления совершенные в местах проживания до 1952 года. Общие потери советских граждан от действий ОУН-УПА составили Ивано-Франковская - 10527, Дрогобычская и Львовская - 7968, Тернопольская - 3557 (большинство из которых были местными сельскими жителями). После смерти Сталина подавляющее большинство высланных стало возвращаться на прежние места проживания, что привело к росту числа преступлений в 1955-1957 годах в этих регионах. [40] [41].


10. Етнічний склад

По сведениям Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона, народонаселение Галиции до начала XX века было в главной массе славянское; оно разделяется почти поровну на русинов (украинцев) и поляков (86 % = 2 x 43 %). [42]

Группа населения Східна Галичина
55300 км
Западная Галиция
23200 км
русины (украинцы) 64,5 % 13,2 %
поляки 21,0 % 78,7 %
евреи 13,7 % 7,6 %
німці 0,3 % 0,3 %
інші 0,5 % 0,2 %

Русины, или, как они сами себя называют на западной этнографической границе, русняки, принадлежат к малорусскому племени, но язык их во многом отличен от малорусского. Религиозные, этнографические и даже социальные условия вызвали антипатию между двумя главными народностями в Галиции. Поляки занимают западную, гораздо меньшую часть страны, до реки Сана (отсюда галицкая пословица: "Знай ляше, по Сань наше") в низменности и только до Попрада - в горах. Все остальное пространство (3/4 страны) заселено русинами, но и здесь помещики, большая часть чиновников, жители Львова и, в меньшей мере, других больших городов, а также население нескольких деревень в окрестностях Львова и в Подолии - поляки. Польский элемент господствует в администрации, суде, на сейме и т. д [13].

Основные группы населения до Второй мировой войны - украинцы (русины), поляки, евреи, немцы, после войны в западной Галиции проживают преимущественно поляки (см. операция "Висла").

В современной восточной Галиции основное население - украинцы, вторая по численности национальная группа - русские (в Львове - 8,9 %) [43].


11. Сучасність

В современном украинском языке по-прежнему используется слова "Галичина" и "галичанин" - то есть житель восточной Галиции, территории нынешних Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей. Из Тернопольской области только четыре района, полностью Шумский, Кременецкий, Лановецкий и частично Збаражский район относятся не к Галиции, а к исторической области Волынь.


Примітки

 1. MONETA RUSSIE - www.heraldicum.ru/ukraine/zapad.htm
 2. Несколько слов о терминологии. Мы сознательно употребляем слово Галичина с ударением на последнем слоге, а не Восточная Галиция. Он принят в исторической литературе и наиболее полно отражает понятие. - Пашаева Н. М., Очерки истории Русского Движения в Галичине XIX-XX вв. - www.ukrstor.com/ukrstor/paszaeva_oczerk.html / /Гос. публ. ист. б-ка России. - М., 2001. - 201 с. (с. 5)
 3. Андрей Дикий. Неизвращенная история Украины-Руси, том II. Глава "Западная Украина-Русь" - ukrstor.com/dikij/dikij2-11.html
 4. Ф. И. Свистун - ukrstor.com/swistun.html. Прикарпатская Русь подъ владѣніемъ Австріи. Львов, 1895-1896 (djvu)
 5. универсальная энциклопедия - mega.km.ru/Bes_98/encyclop.asp?TopicNumber=13537
 6. Галицкая Русь прежде и нынѣ. Историческій очеркъ и взглядъ на современное состояніе Очевидца. // Общество ревнителей русскаго историческаго просвѣщения въ память Императора Александра III. С.-Петербургъ, 1907, 104 с. (pdf - books.tr200.ru/v.php?id=308960), с. 2
 7. Малая Русь "родилась" в Галиции - www.zarusskiy.org/russ/2010/03/22/rus/
 8. Самоназвание до XX века - руські, Rutheny
 9. Евреи Восточной Галиции. Несколько таблиц - www.mankurty.com/evreilvova.html // Данные приведены на основе работы: Wasiutyński Bohdan - books.google.com.ua/books?id=qgTrJm85sDQC&pg=PA297&lpg=PA297&dq=Wasiutyński Bohdan&f=false. Ludność żydowska w Polsce w wiekach XIX i XX: studjum statystyczne. Warszawa, Wydawn. Kasy im. Mianowskiego, 1930. Цит. по книге: В. Меламед. Евреи во Львове (XIII - первая половина XX века). События. Товариство. Люди. Львов, 1994
 10. Львов - www.eleven.co.il/article/12523 // КЕЭ, том 4, кол. 986994
 11. Галицкое княжество // Енциклопедичний словник Брокгауза і Ефрона : В 86 томах (82 т. і 4 доп.) - СПб. , 1890-1907.
 12. Александр Широкорад "Русь и Литва" // Галицкое Королевство - Москва: "Вече", 2004. - С. 50, 52, 56-60, 83, 370.
 13. 1 2 3 4 5 6 7 8 Галиция // Енциклопедичний словник Брокгауза і Ефрона : В 86 томах (82 т. і 4 доп.) - СПб. , 1890-1907.
 14. Б. А. Успенский Краткий очерк истории русского литературного языка, М. 1994.
 15. ISBN 5-88735-064-4 А. Ю. Бахтурина. Политика Российской империи в Восточной Галиции в годы Первой мировой войны, М. 2000 - mnib.malorus.org/kniga/183/?zerkalo=de, стр. 29
 16. А. Ю. Бахтурина. Политика Российской империи в Восточной Галиции в годы Первой мировой войны, М. 2000, стр. 38 - mnib.malorus.org/kniga/183/
 17. ISBN 5-88735-064-4 А. Ю. Бахтурина. Политика Российской империи в Восточной Галиции в годы Первой мировой войны, М. 2000, стр. 39
 18. http://www.ukrstor.com/ukrstor/sokolov_dream.html - www.ukrstor.com/ukrstor/sokolov_dream.html
 19. Забытый этнос - www.zlev.ru/51_54.htm
 20. Записка Дурново - on-island.net/History/Durnovo.htm
 21. С. А. Скляров Польско-украинский территориальный спор и великие державы в 1918-1919 гг. - www.hist.msu.ru/Labs/UkrBel/sklarov.htm
 22. ISBN 5-88735-064-4 А. Ю. Бахтурина. Политика Российской империи в Восточной Галиции в годы Первой мировой войны, М. 2000, стр. 192-193
 23. ISBN 5-88735-064-4 А. Ю. Бахтурина. Политика Российской империи в Восточной Галиции в годы Первой мировой войны, М. 2000, стр. 182,189
 24. Довідник з історії України у 3 т. / Укл. І.Підкова, Р.Шуст. - Львів, 2001.
 25. Нариси з історії політичного терору і тероризму в Україні XIX-XX ст. Інститут історії України НАН України, 2002
 26. Hans Bentzin, "Division Brandenburg - Die Rangers von Admiral Canaris" , 2.Aufl. 2005 (2004), edition ost, Das Neue Berlin Verlagsgesellschaft mbH "
 27. Секретный дополнительный протокол к Договору о ненападении между Германией и Советским Союзом
 28. Н. С. Лебедева, Четвертый раздел Польши и катынская трагедия - katyn.codis.ru/lebedeva.htm
 29. Деятельность органов ВКП(б) в западных областях Украины и Белоруссии в 1939-1941 гг - www.memo.ru/HISTORY/Polacy/filipp1.htm
 30. Владимир Биргер. Обзор ссыльных потоков и мест ссылки в Красноярском крае и Республике Хакасия. Депортации из Восточной Польши. Красноярское общество "Мемориал" - www.memorial.krsk.ru/Articles/BirgerS/05.htm
 31. Mark Paul, Neighbours on the eve of the Holocaust. Polish-Jewish relations in Soviet-occupied Eastern Poland, 1939-1941. - www.electronicmuseum.ca/Poland-WW2/ethnic_minorities_occupation/jews_1.html
 32. Instytut Pamięci Narodowej :: FSB, Moskwa 2004 -
 33. Jan Tomasz Gross, Irena Grudzińska-Gross, W czterdziestym nas matko na Sybir zesłali , Publisher: London: Aneks, 1983. ISBN 0-906601-10-X
 34. Stanisław Ciesielski, Struktura narodowościowa ofiar deportacji radzieckich z ziem wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1940-1941. - www.s-ciesielski.com/sov-dep/polacy/nardep.html
 35. О. Романів, І. Федущак, Західноукраїнська трагедія 1941, Львів - Нью Йорк, 2002, НТШ, 430 с. - www.poshuk-lviv.org.ua/ru/zut/index1.htm
 36. Martin Dean, Collaboration in the Holocaust: Crimes of the Local Police in Belorussia and Ukraine, 1941-1944 (London: Macmillan, 1999),
 37. 'Ukraine under Nazi Rule (1941-1944): Sources and Finding Aids [part 1 & part 2]' in: Jahrbcher fr Geschichte Osteuropas, vol. 45, nr. 1 & nr. 2, pp. 85-103, 273-309 , 1997
 38. Karel Berkhoff. Harvest of the Despair: Life and Death in the Ukraine under Nazi Rule. Cambridge / London: Harvard University Press, 2004
 39. in his final report on "The Solution of the Jewish Question in Galicia, " SS-Gruppenfhrer and General Lieutenant of the Police Fritz Katzmann singled out those who aided him in the difficult job of making the District of Galicia judenfrei. They were "the forces of the Security and Order Police, the Gendarmerie, the Special Service and the Ukrainian Police." Kaztmann, SS-Gruppenfhrer und Generalleutnant der Polizei, "Lsung der Judenfrage in Galizien, " 30 Juni 1943, International Military Tribunal, Nьrnberg, German, USA Exhibit 277, L-18, p. 18
 40. Билас. Репрессивно-каральна система в Україні. 1917-53 Том.2 Київ Либідь-Військо України, 1994 ISBN 5-325-00599-5
 41. Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія..Інститут історії НАН України.2004р Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія
 42. Piotr Eberhardt. Ethnic groups and population changes in twentieth-century Central-Eastern Europe: history, data, analysis. ME Sharpe, 2003. pp.92-93. ISBN 978-0-7656-0665-5
 43. Удельный вес украинцев и россиян в общей численности населения регионов - Перепись населения 2001 г. - 2001.ukrcensus.gov.ua/g/map11_b.png

Література


Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати

Схожі роботи:
Дивізія СС Галичина
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru