Галузь економіки

Галузь економіки - сукупність підприємств, що виробляють (видобувних) однорідну або специфічну продукцію по однотипним технологіям.

У галузі матеріального виробництва входять:

До галузей соціально-культурної орієнтації, сфери послуг відносять:

Правомірно виділення в якості галузей економіки банківського сектора, діяльності, пов'язаної з інформаційними технологіями [1].


Згідно російським законодавством галузь економіки включає в себе всіх російських виробників аналогічного товару або безпосередньо конкуруючого товару або ті з них, частка яких у загальному обсязі виробництва в Російської Федерації відповідно аналогічного товару або безпосередньо конкуруючого товару становить більшу частину [2].

Розрізняють:


Примітки

  1. 1 2 Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Сучасний економічний словник. - 5-е вид., Перераб. і доп .. - М .: Инфра-М, 2007. - 495 с.
  2. Федеральний закон № 165-ФЗ від 8 грудня 2003 року "Про спеціальні захисні, антидемпінгові і компенсаційні заходи при імпорті товарів". Статичний з першоджерела 18 квітня 2012.