Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

Голова Ради Федерації Росії


Valentina Matviyenko.jpg

План:


Введення

Голова Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації - керівник Ради Федерації - палати Федеральних Зборів - парламенту Російської Федерації.


1. Порядок обрання

Голова обирається членами Ради Федерації з їх числа. Тобто посаду займає один з членів Ради Федерації. Обрання проводиться таємним голосуванням з використанням бюлетенів. Рада Федерації може прийняти рішення про проведення таємного голосування з використанням електронної системи.

Голова Ради Федерації обирається на термін його повноважень як члена Ради Федерації.

Кандидатури на посаду Голови Ради Федерації пропонуються членами Ради Федерації. Кожен член Ради федерації мають право запропонувати тільки одну кандидатуру. За всім кандидатам, які дали згоду балотуватися, проводиться обговорення, в ході якого вони виступають на засіданні і відповідають на запитання членів Ради Федерації. Після обговорення палата затверджує список кандидатур для голосування.

Кандидат вважається обраним, якщо в результаті голосування він отримав більше половини голосів від загального числа членів Ради Федерації. У разі якщо на посаду Голови Ради Федерації було висунуто більше двох кандидатур і жодна з них не отримала необхідного для обрання кількості голосів, проводиться другий тур голосування по двох кандидатурах, які одержали найбільшу кількість голосів.


2. Повноваження

Голова Ради Федерації:

 • скликає засідання Ради Федерації, у тому числі позачергові;
 • формує проект порядку денного засідання Ради Федерації, вносить його на розгляд Ради палати, представляє Ради Федерації розглянутий Радою палати проект порядку денного засідання Ради Федерації;
 • веде засідання палати;
 • підписує постанови Ради Федерації;
 • приводить до присяги осіб, призначених на посади судді Конституційного Суду Російської Федерації та Генерального прокурора Російської Федерації;
 • відає внутрішнім розпорядком діяльності палати відповідно до повноважень, наданих йому цим Регламентом;
 • розподіляє обов'язки між першим заступником Голови Ради Федерації та заступниками Голови Ради Федерації
 • організовує роботу Ради палати і веде його засідання;
 • координує роботу комітетів і комісій Ради Федерації;
 • направляє для попереднього розгляду в комітети, комісії палати відповідно до питаннями їх ведення схвалені Державною Думою проекти законів Російської Федерації про поправки до Конституції Російської Федерації, федеральні конституційні закони, прийняті Державної Думою федеральні закони, а також законопроекти, поправки до законопроектів, розроблені комітетом, комісією Ради Федерації, членом Ради Федерації, які передбачається внести до Державної Думи у порядку реалізації права законодавчої ініціативи Ради Федерації;
 • направляє Громадській палаті Російської Федерації за її запитом документи та матеріали, необхідні для проведення громадської експертизи проектів законів Російської Федерації про поправки до Конституції Російської Федерації, проектів федеральних конституційних законів і федеральних законів (за винятком матеріалів, які містять відомості, що становлять державну або іншу охоронювану законом таємницю )
 • опубліковує для загального відома повідомлення про прийнятих законах Російської Федерації про поправки до Конституції Російської Федерації;
 • направляє для розгляду в законодавчі (представницькі) органи державної влади суб'єктів Російської Федерації прийняті закони Російської Федерації про поправки до Конституції Російської Федерації;
 • направляє Президенту Російської Федерації для підписання та офіційного опублікування схвалені Радою Федерації закони Російської Федерації про поправки до Конституції Російської Федерації, федеральні конституційні закони та федеральні закони;
 • направляє до Державної Думи відхилені Радою Федерації проекти законів Російської Федерації про поправки до Конституції Російської Федерації, федеральні конституційні закони та федеральні закони;
 • направляє в комітети, комісії Ради Федерації відповідно до питаннями їх відання, а також у Правове управління Апарату Ради Федерації для підготовки пропозицій законодавчі акти, прийняті Парламентом Союзної держави, Міжпарламентською Асамблеєю Євразійського економічного співтовариства, модельні законодавчі акти, прийняті Міжпарламентської Асамблеї держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав, а також проекти зазначених актів;
 • представляє палату у взаєминах з федеральними органами державної влади, органами державної влади суб'єктів Російської Федерації, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, а також з парламентами іноземних держав, міжнародними організаціями, державними та громадськими діячами іноземних держав;
 • бере участь у погоджувальних процедурах, використовуваних Президентом Російської Федерації відповідно до частини 1 статті 85 Конституції Російської Федерації для вирішення розбіжностей між федеральними органами державної влади та органами державної влади суб'єктів Російської Федерації, а також між органами державної влади суб'єктів Російської Федерації;
 • координує організацію парламентських слухань, "круглих столів" та інших заходів, що проводяться в Раді Федерації;
 • затверджує графік прийому громадян членами комітетів, комісій Ради Федерації, а також направляє іншим посадовим особам Ради Федерації для розгляду індивідуальні та колективні звернення громадян, що надійшли до Ради Федерації
 • вирішує інші питання організації діяльності Ради Федерації відповідно до цього Регламенту та іншими нормативними правовими актами;
 • здійснює загальне керівництво Апаратом Ради Федерації і контролює його діяльність;
 • затверджує за погодженням з Радою палати структуру Апарату Ради Федерації;
 • затверджує штатну чисельність Апарату Ради Федерації;
 • за згодою Ради палати призначає на посаду та звільняє з посади Керівника Апарату Ради Федерації, а також за поданням Керівника Апарату Ради Федерації призначає на посаду та звільняє з посади перших заступників (першого заступника), заступників Керівника Апарату Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації та інших працівників Апарату Ради Федерації відповідно до Положення про Апарат Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації;
 • підписує посвідчення до почесного знаку Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації "За заслуги в розвитку парламентаризму";
 • підписує і вручає Почесну грамоту Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації;
 • за рішенням Ради палати підписує і направляє Президентові Російської Федерації подання про нагородження членів Ради Федерації і працівників Апарату Ради Федерації державними нагородами;
 • підписує і направляє запрошення палати членам Уряду Російської Федерації та іншим особам у порядку, встановленому статтею 77 цього Регламенту;
 • очолює роботу з планування діяльності палати;
 • підписує довіреність представникові Ради Федерації при розгляді справи Конституційним Судом Російської Федерації;
 • призначає з числа членів Ради Федерації повноважних представників Ради Федерації у Державній Думі, Уряді Російської Федерації, Конституційний Суд Російської Федерації, Верховному Суді Російської Федерації, Вищому Арбітражному Суді Російської Федерації, Рахунковій палаті Російської Федерації, Генеральній прокуратурі Російської Федерації, Центральної виборчої комісії Російської Федерації, Міністерстві юстиції Російської Федерації, Громадській палаті Російської Федерації, а також повноважного представника Ради Федерації по взаємодії з Уповноваженим з прав людини в Російській Федерації;
 • стверджує інструкцію з діловодства в Раді Федерації та інструкцію по роботі зі зверненнями громадян у Раді Федерації;
 • дає доручення комітетам і комісіям Ради Федерації;
 • дає доручення іншим посадовим особам Ради Федерації. [1]

3. Відгук

Голова Ради Федерації може бути звільнений з посади на підставі рішення Ради Федерації, що приймається більшістю голосів від загального числа членів Ради Федерації. Питання про звільнення з посади розглядається Радою Федерації при вступі особистої заяви голови або за пропозицією групи членів Ради Федерації чисельністю не менше однієї п'ятої від загальної кількості членів Ради Федерації.

4. Голови


Примітки


Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати

Схожі роботи:
Голова Верховної Ради Російської Федерації
Члени Ради Федерації Росії
Голова Європейської ради
Голова генеральної ради
Голова Верховної Ради СРСР
Голова Державної ради Куби
Голова Ради міністрів Албанії
Голова Ради міністрів Албанії
Голова Державної ради НДР
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru