Губернатор Ленінградської області

Губернатор Ленінградської області - вища посадова особа Ленінградської області, Голова уряду Ленінградської області.

Статус та повноваження губернатора визначаються главою 4 статуту області. При здійсненні своїх повноважень керується Конституцією Російської Федерації, федеральними законами, правовими актами Президента Російської Федерації і Уряду Російської Федерації, статутом Ленінградської області та обласними законами.

Чинним губернатором Ленінградської області є Олександр Юрійович Дрозденко [1].


1. Наділення повноваженнями

Громадянин Російської Федерації наділяється повноваженнями губернатора Ленінградської області за поданням Президента Російської Федерації Законодавчими зборами Ленінградської області. Законодавчі збори розглядає подану Президентом кандидатуру губернатора протягом 14 днів з дня її подання в Законодавчі збори. Рішення Законодавчих зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини від встановленого числа депутатів Законодавчих зборів Ленінградської області.

Губернатором Ленінградської області може бути громадянин Російської Федерації, який досяг 30 років.

Громадянин Російської Федерації наділяється повноваженнями губернатора Ленінградської області строком на п'ять років.


2. Основні повноваження

 • представляє область у відносинах з федеральними органами державної влади, органами державної влади суб'єктів Російської Федерації, органами місцевого самоврядування, а також при здійсненні зовнішньоекономічних зв'язків
 • підписує договори і угоди від імені області
 • оприлюднить обласні закони, засвідчуючи їх оприлюднення шляхом підписання обласних законів, або відхиляє обласні закони, прийняті Законодавчими зборами Ленінградської області
 • представляє в Законодавчі збори проект договору про розмежування предметів ведення і повноважень між органами державної влади Російської Федерації і органами державної влади Ленінградської області
 • підписує договір про розмежування предметів ведення і повноважень між органами державної влади Російської Федерації і органами державної влади Ленінградської області і направляє його Президентові Російської Федерації у порядку, передбаченому федеральним законом
 • призначає представника від уряду області в Раді Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації у порядку, встановленому федеральним законом
 • самостійно формує уряд області і очолює його
 • приймає рішення про відставку Уряду області та про відставку членів уряду області
 • призупиняє дію правових актів Уряду області та скасовує їх у випадках, якщо вони прийняті з порушенням Регламенту Уряду області або видані з перевищенням повноважень Уряду області
 • призначає на посаду і звільняє з посади керівників органів виконавчої влади області, вирішує питання застосування до них заходів дисциплінарної відповідальності в установленому чинним законодавством порядку
 • стверджує посади державної цивільної служби органів виконавчої влади області відповідно до обласним законом про Реєстр державних посад Ленінградської області
 • здійснює загальне керівництво діяльністю галузевих і територіальних органів виконавчої влади області, а також безпосереднє керівництво діяльністю органів виконавчої влади області, створених для забезпечення діяльності Уряду області як вищого виконавчого органу державної влади області
 • здійснює безпосереднє керівництво органом виконавчої влади області, створеним для забезпечення діяльності губернатора області
 • використовує погоджувальні процедури для розв'язання розбіжностей між органами державної влади області
 • забезпечує координацію діяльності органів виконавчої влади області з іншими органами державної влади області та відповідно до законодавства Російської Федерації може організовувати взаємодію органів виконавчої влади області з федеральними органами виконавчої влади та їх територіальними органами, органами місцевого самоврядування та громадськими об'єднаннями
 • подає на затвердження Законодавчих зборів області проект обласного бюджету та звіт про його виконання
 • вправі вимагати скликання позачергового засідання Законодавчих зборів області
 • вправі скликати знову обране Законодавчі збори області на перше засідання раніше терміну, встановленого Статутом області
 • бере участь у роботі Законодавчих зборів області з правом дорадчого голосу
 • має право законодавчої ініціативи у Законодавчі збори області
 • має право звернутися в Законодавчі збори області з пропозицією про внесення змін та / або доповнень до постанови Законодавчих зборів області або про їх скасування, а також має право оскаржити постанови Законодавчих зборів області в судовому порядку
 • приймає рішення про дострокове припинення повноважень Законодавчих зборів області на підставах та в порядку, передбаченому федеральним законом
 • здійснює інші повноваження відповідно до федеральних законів, статутом області та обласними законами

3. Правові акти губернатора

Губернатор Ленінградської області в межах своїх повноважень, визначених федеральним законодавством, Статутом Ленінградської області та обласними законами, видає постанови і розпорядження.

Постанови губернатора Ленінградської області є нормативними правовими актами. Розпорядження губернатора Ленінградської області є правовими актами, що мають ненормативний характер.

Постанови і розпорядження губернатора Ленінградської області набувають чинності з дати їх підписання, якщо в постанові або розпорядженні не вказано інше. Постанови губернатора Ленінградської області з питань захисту прав і свобод людини і громадянина підлягають офіційному опублікуванню у порядку, встановленому федеральним і обласним законами, і набирають чинності після закінчення 10 днів з моменту офіційного опублікування, якщо більш пізній строк не встановлений в самій постанові.


4. Символіка

Символом посади і статусу губернатора Ленінградської області є посадовий нагрудний знак.

Головним елементом знака є медальйон складної форми у вигляді герба області в оригінальній стилізації, відтвореного у фігурному геральдичному щиті. На реверсі медальйона нанесена рельєфний напис "ГУБЕРНАТОР Ленінградської області" (у три рядки). У верхній частині медальйона розташовується декоративний елемент у вигляді мініатюрних стилізованих ялинових лап з кільцем для кріплення до ланцюга.

Ланцюг складається з 12 великих ланок, що мають обриси фігурного геральдичного щита, 12 менших ланок, а також двох ланцюжків, замикаючих ланцюг уздовж верхніх і нижніх країв, і сполучних ланок, безпосередньо скріплюють великі і менші ланки та аналогічних ланкам, з яких складаються ланцюжка.

З 12 великих ланок 6 мають вигляд рельєфного золотого орнаментованого сувою-картуша, що несуть символічні композиції:

 • "Підсвічник з двома свічками в сяйві",
 • "Стародавній корабель на хвилях ",
 • "Лютий звір",
 • " Цар - скульптор, висікали царицю зі скелі ",
 • " Меч і щит на тлі полум'я ",
 • " Сонце, що сходить через лісу ".

Овальний медальйон в центрі з символічною композицією замкнутий у дубовий вінок.

Інші шість великих ланок мають вигляд кольорового (з емаллю) гербового щита з територіальною символікою, які відтворюють наступні герби :

 • герб Санкт-Петербурзької губернії згідно з указом 1878;
 • князівства Ижорского згідно версії 1730 (у лазуровому полі дві срібні зверху стеннозубчатие перев'язі);
 • князівства Ижорского згідно з версією петровського часу (у блакитному полі на зеленій землі кріпосна стіна з наскрізними аркою і бійницями, через яку виходять три вежі, середня з яких вища; над кожною з веж - по прапорці з двома косицами: червлений між двох срібних) ;
 • "Невський" згідно версії 1730 (у червоному полі на зеленій землі - лазоревая колона, поверх якої навхрест покладені золотий ключ вушком вниз і срібний меч із золотим ефесом, пов'язані пурпурової стрічкою);
 • півдня історичної Карелії (у червоному полі дві протиборчі руки в срібних латах, заносять срібні з золотими ефесами мечі та супроводжувані на чолі трьома золотими коронами);
 • "Ладозький" згідно версії 1730 (у блакитному полі на хвилястою срібною краю дві виходять червлені оброблені золотом стулки відкритих шлюзових воріт).

Менші ланки мають вигляд фігур герба Ленінградської області 12 великих ланок перемежовуються з 12 меншими, при цьому 6 ланок у вигляді сувою-картуша і 6 ланок у вигляді гербового щита розташовуються поперемінно.

При призначенні чергового губернатора Ленінградської області на реверсі одного з великих ланок наносяться його ініціали, прізвище і рік обрання; в разі повторного обрання вже наявна напис доповнюється новою датою. При визначенні символіки аверсу великі ланки перераховані в порядку віддалення від головного елемента з перевагою правого боку (з погляду особи, що носить знак) по відношенню до лівої. При нанесенні написів на реверсі дотримується зворотний порядок.


5. Історія

5.1. 1927 - 1994 роки

З моменту утворення Ленінградської області 1 серпня 1927 вищою посадовою особою був голова обласного виконавчого комітету Ради депутатів трудящих. Цю посаду займали:

З 17 лютого 1936 посада стала називатися голова обласного виконавчого комітету Ради робітничих, селянських, червоноармійських депутатів; їм був Олексій Петрович Грічманов.

Зі 2 вересня 1937 була відновлена ​​посада голови обласного виконавчого комітету Ради депутатів трудящих; її займали:

 • 2 вересня 1937 - 12 жовтня 1937 року - Петро Андрійович Тюркін
 • 12 жовтня 1937 - 14 жовтня 1938 - Антон Микитович Нікітін
 • 14 жовтня 1938 - 23 липня 1946 - Микола Васильович Соловйов
 • 23 липня 1946 - грудень 1948 - Ілля Степанович Харитонов

У грудні 1948 року посада стала називатися голова виконавчого комітету обласної Ради депутатів трудящих;, її займали:

З січня 1963 року по грудень 1964 посада була розділена на дві:

 • Голова сільської виконавчого комітету обласної Ради депутатів трудящих, їм був Василь Григорович Сомініч
 • Голова промислового виконавчого комітету обласної Ради депутатів трудящих, їм був Борис Олександрович Попов

З грудня 1964 була відновлена ​​посада голови обласного виконавчого комітету Ради депутатів трудящих, яку займав Григорій Іванович Козлов.

У травні 1968 посада стала називатися голова виконавчого комітету обласної Ради депутатів трудящих - Ради народних депутатів; її обіймав Олександр Никанорович Шибалов.

У листопаді 1980 посада стала називатися голова виконавчого комітету обласної Ради народних депутатів, її займали:

У квітні 1990 року було введено посаду голови обласної Ради народних депутатів, її обіймав Юрій Федорович Яров (до 1991).

20 жовтня 1991 була введена посада голови адміністрації області, її займав Олександр Семенович Бєляков (до 29 вересня 1996).


5.2. З 1994

Посада губернатора Ленінградської області була введена статутом Ленінградської області в 1994 році. Губернатор обирався населенням області на строк 4 роки.

Перші вибори губернатора пройшли 29 вересня 1996 року, їм був обраний Вадим Анатолійович Густов. 21 вересня 1998 він склав з себе повноваження губернатора у зв'язку з переходом на посаду першого заступника голови Уряду Російської Федерації. Виконуючим обов'язки губернатора області став Валерій Павлович Сердюков.

Другі вибори губернатора пройшли 19 вересня 1999, їм був обраний Валерій Павлович Сердюков.

Треті вибори губернатора пройшли 21 вересня 2003, знову був обраний Валерій Павлович Сердюков.

З 10 січня 2006 законом Ленінградської області від 29 грудня 2005 № 128-оз були внесені зміни до статуту Ленінградської області, що змінюють порядок наділення громадянина повноваженнями губернатора області, відповідно до яких губернатор призначається на посаду Законодавчими зборами області за пропозицією Президента Російської Федерації.

21 червня 2007 Валерій Павлович Сердюков поставив перед Президентом Російської Федерації питання про довіру. 6 липня Володимир Володимирович Путін вніс його кандидатуру на затвердження на посаді губернатора Ленінградської області. 9 липня 2007 року він був затверджений на цій посаді депутатами Законодавчих зборів області і офіційно вступив на посаду. Термін закінчення повноважень - 2012.

5 травня 2012 Президент Росії Дмитро Медведєв вніс на розгляд Законодавчих зборів Ленінградської області кандидатуру Олександра Дрозденко для наділення його повноваженнями губернатора Ленінградської області. 12 травня 2012 Законодавчі Збори Ленінградської області затвердив Олександра Дрозденко на посту губернатора Ленінградської області. Вступ на посаду відбулося 28 травня 2012.


Примітки