Державний комітет Ради Міністрів СРСР по науці і техніці

Державний комітет Ради Міністрів СРСР по науці і техніці (ДКНТ СРСР) - орган державного управління СРСР, що проводив державну політику у сфері науково-технічної діяльності.


1. Історія

  • Утворений в 1948 Указом Президії Верховної Ради СРСР. Ліквідовано в 1991 [1].

2. Завдання

  • На ДКНТ СРСР було покладено визначення основних напрямів розвитку науки і техніки, планування та організація розробок найважливіших, що мають загальнодержавне значення науково-технічних проблем, організація впровадження у виробництво відкриттів, винаходів і результатів пошукових досліджень.
  • ДКНТ СРСР курирував Державний реєстр наукових відкриттів СРСР.
  • ДКНТ СРСР брав участь у складанні планів фінансування НДДКР і розвитку матеріальної бази науки.

Робота відомства координувалася з Мінфіном СРСР, Держбанком СРСР і Держпостачем СРСР, Держпланом СРСР, Держкомпраці СРСР.


3. Офіційні назви

  • 1948 - 1951 - Державний комітет Ради Міністрів СРСР з впровадження передової техніки в народне господарство (Гостехніка СРСР) [1].
  • 1955 - 1957 - Державний комітет Ради Міністрів СРСР з нової техніки (Гостехніка СРСР) [1] [3].
  • 1957 - 1961 - Державний науково-технічний комітет Ради Міністрів СРСР (ДКНТ СРСР) [1].
  • 1961 - 1965 - Державний комітет Ради Міністрів СРСР по координації науково-дослідних робіт [1].
  • 1965 - 1991 - Державний комітет Ради Міністрів СРСР по науці і техніці (ДКНТ СРСР) [1].
  • 1991 - 1991 - Державний комітет з науки і технології СРСР (ДКНТ СРСР) [1].

4. Структура

4.1. Голови ДКНТ СРСР

Голови ДКНТ СРСР були заступниками Голови Ради Міністрів СРСР


4.2. Організації при ДКНТ СРСР

При комітеті діяли наукові ради з найважливіших комплексним та міжгалузевим науково-технічних проблем, координуючі всі НДДКР.


Примітки