Державні Збори Республіки Мордовія

Державні Збори Республіки Мордовія - вищий законодавчий (представницький) орган державної влади Республіки Мордовія з 1995 року.


1. Предмети ведення

 1. внесення змін до Конституцію Республіки Мордовія;
 2. забезпечення відповідності Конституції Республіки Мордовія і законів Республіки Мордовія Конституції Російської Федерації і федеральним законам;
 3. здійснення законодавчої ініціативи у Державній Думі Федеральних Зборів Російської Федерації;
 4. звернення до Конституційний Суд Російської Федерації;
 5. здійснення разом з іншими уповноваженими на те органами контролю за дотриманням і виконанням законів Республіки Мордовія;
 6. законодавче регулювання з питань ведення Республіки Мордовія і предметів спільного ведення Російської Федерації і суб'єктів Російської Федерації в межах повноважень Республіки Мордовія;
 7. тлумачення Конституції Республіки Мордовія і законів Республіки Мордовія;
 8. законодавче регулювання питань володіння, користування, розпорядження і управління об'єктами, що знаходяться у власності Республіки Мордовія;
 9. встановлення порядку організації, формування та діяльності республіканських органів законодавчої, виконавчої влади, а також порядку проведення виборів до органів місцевого самоврядування на території Республіки Мордовія;
 10. встановлення податків і зборів, встановлення яких віднесено федеральним законом до ведення суб'єктів Російської Федерації, а також порядку їх справляння;
 11. затвердження за поданням Глави Республіки Мордовія бюджету Республіки Мордовія, його змін та звіту про його виконання;
 12. здійснення контролю за виконанням бюджету Республіки Мордовія, виконанням бюджетів територіальних державних позабюджетних фондів Республіки Мордовія, дотриманням встановленого порядку розпорядження власністю Республіки Мордовія;
 13. затвердження за поданням Глави Республіки Мордовія соціально-економічних програм Республіки Мордовія;
 14. призначення членів Центральної виборчої комісії Республіки Мордовія в порядку, встановленому федеральним законом і приймається відповідно до нього законом Республіки Мордовія;
 15. наділення громадянина Російської Федерації за поданням Президента Російської Федерації повноваженнями Глави Республіки Мордовія або відхилення представленої Президентом Російської Федерації для наділення повноваженнями Глави Республіки Мордовія кандидатури;
 16. призначення референдуму Республіки Мордовія;
 17. призначення дати виборів до Державних Зборів Республіки Мордовія;
 18. обрання Голови Державних Зборів Республіки Мордовія, його заступників та звільнення їх з посади;
 19. обрання Ради Державних Зборів Республіки Мордовія і внесення до його складу змін;
 20. освіта комітетів і комісій Державних Зборів Республіки Мордовія і обрання депутатів до їх складу;
 21. обрання голів комітетів і комісій Державних Зборів Республіки Мордовія і звільнення їх з посади;
 22. вирішення питання про дострокове припинення депутатських повноважень;
 23. вирішення питання про дострокове припинення повноважень Державних Зборів Республіки Мордовія;
 24. встановлення законом Республіки Мордовія системи виконавчих органів державної влади Республіки Мордовія;
 25. узгодження за поданням Глави Республіки Мордовія кандидатури для призначення на посаду Голови Уряду Республіки Мордовія;
 26. узгодження за поданням Глави Республіки Мордовія кандидатур для призначення на посади заступників Голови Уряду Республіки Мордовія;
 27. затвердження законом укладення та розірвання договорів Республіки Мордовія;
 28. вирішення питань про недовіру Голові Уряду Республіки Мордовія, заступникам Голови Уряду Республіки Мордовія;
 29. вирішення питання про недовіру Голові Республіки Мордовія;
 30. узгодження представленої Генеральним прокурором Російської Федерації кандидатури для призначення на посаду прокурора Республіки Мордовія;
 31. призначення на посаду світових суддів Республіки Мордовія;
 32. затвердження загальних списків народних засідателів федеральних судів загальної юрисдикції;
 33. регулювання адміністративно-територіального устрою Республіки Мордовія;
 34. вирішення питань, пов'язаних із зміною меж Республіки Мордовія;
 35. установа державних нагород Республіки Мордовія, встановлення почесних звань Республіки Мордовія;
 36. обрання представника до Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації від законодавчої влади і припинення його повноважень у порядку, встановленому федеральним законом;
 37. розпуск представницького органу місцевого самоврядування в порядку, встановленому федеральним законом;
 38. призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого з прав людини в Республіці Мордовія за поданням Глави Республіки Мордовія;
 39. здійснення інших повноважень, покладених на Державне Збори Республіки Мордовія Конституцією Російської Федерації, федеральними законами, Конституцією Республіки Мордовія і законами Республіки Мордовія. [1]

2. Склад

Складається з 48 депутатів, що працюють, як правило, на непостійній основі.

3. Вибори

На підставі Постанови Верховної Ради МРСР від 22 жовтня 1993 р. "Про реформу державних органів влади та органів місцевого самоврядування в Мордовської РСР" та Закону Республіки Мордовія від 17 лютого 1994 року Про вибори депутатів Державних Зборів Республіки Мордовія" з 1995 року найвищим представницьким і законодавчим органом влади Республіки Мордовія стало Державні Збори Республіки Мордовія. [2]

27 листопада 1994 - вибори депутатів Державних Зборів першого скликання.

19 грудня 1999 - вибори депутатів Державних Зборів другого скликання. [2]

У грудні 2003 року - вибори депутатів Державних Зборів третього скликання. [2]

У грудні 2007 року - вибори депутатів Державних Зборів четвертого скликання. [2]

У Державні Збори четвертого скликання обрано 48 депутатів, 34 з них - повторно. 7 депутатів працюють на постійній основі. З 48 депутатів 6 - жінки (12,5%), 42 - чоловіки (87,5%). Всі депутати мають вищу освіту, 8 депутатів мають вчений ступінь кандидата наук, п'ять депутатів - вчений ступінь доктора наук. [2]

Віковий склад депутатів: [2]

 • 1 депутат - у віці до 40 років,
 • 12 депутатів - від 40 до 50 років,
 • 21 депутат - від 50 до 60 років,
 • 14 депутатів - старше 60 років.

4. Керівництво

24 січня 1995 першим Головою Державних Зборів був обраний Н. І. Меркушкин, який незабаром звільнив свою посаду у зв'язку з обранням Главою Республіки Мордовія. У 1995 році Головою Державних Зборів був обраний В. А. Кечкін, який займав цю посаду до 18 лютого 2010 року. [2] Після смерті В. А. Кечкіна обов'язки Голови Державних Зборів виконує В. В. Конаков.


Примітки

 1. Згідно з Конституцією Республіки Мордовія.
 2. 1 2 3 4 5 6 7 Історія парламентаризму Республіки Мордовія - www.e-mordovia.ru/main/gossobranie/hist.php