Приклад дикого вузла.

Дикий вузол - вузол L в евклідовому просторі E ^ 3 такий, що не існує гомеоморфізму E ^ 3 на себе, при якому L переходить в замкнуту ламану, яка складається з кінцевого числа відрізків.