Допит

Допит - процесуальна дія, що полягає в отриманні та фіксації в установленому порядку показань свідка, потерпілого, підозрюваного щодо обставин, що мають відношення до розслідуваної події.


1. Види допиту

В залежності від того, у відношенні якого учасника розслідування проводиться допит, він визначається як:

 • Допит свідка.
 • Допит потерпілого.
 • Допит експерта.
 • Допит фахівця.
 • Допит підозрюваного.
 • Допит обвинуваченого.
 • Допит підсудного.

З точки зору законодавства три перших види допиту відрізняються тим, що свідок і потерпілий несуть кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих показань і за відмову від дачі показань, а експерт, крім того - за винесення завідомо неправдивого експертного висновку, в той час як підозрюваний і обвинувачений давати показання не зобов'язані і відповідальності за неправдиві свідчення не несуть.

За віком допитуваного допит відноситься до однієї з категорій:

 • Допит дорослого.
 • Допит неповнолітнього.
 • Допит малолітнього.

Допит неповнолітнього та малолітнього може проводитися тільки в присутності його батьків, інших законних представників або педагога. Допит неповнолітнього і, особливо, малолітнього, будується з урахуванням підвищеної сугестивності цих категорій допитуваних, схильності до фантазування і більшої можливості впливу на їх свідчення інших зацікавлених осіб.

За порядком проведення допиту також виділяються:

 • Початковий допит.
 • Повторний допит.

За обсягом проведення:

 • Основний
 • Додатковий допит.

2. Порядок допиту

На початку допиту слідчий з'ясовує особистість допитуваного. При допиті потерпілого чи свідка слідчий зобов'язаний попередити допитуваного про відповідальність за дачу завідомо неправдивих показань і відмову від дачі показань.

У ході допиту слідчий ставить допитуваному питання, вислуховує його відповіді і коментарі, пред'являє наявні докази, знайомить з показаннями інших осіб. У відношенні обвинуваченого або підозрюваного слідчий також може приводити доводи на користь дачі правдивих показань, безглуздості заперечування або брехні, користі співпраці зі слідством.

По ходу допиту ведеться протокол, в якому повинні бути з самого початку зазначені номер справи, прізвище, ім'я, по батькові слідчого, прізвище, ім'я, по батькові допитуваного, дата, а в разі допиту свідка або потерпілого - має бути присутня відмітка про попередження про відповідальність за дачу неправдивих свідчень з особистим підписом допитуваного про ознайомлення.

Всі питання слідства вносяться до протоколу, як і відповіді допитуваного. По завершенні допиту допитуваного просять розписатися в протоколі, на кожному його аркуші, на підтвердження того, що його свідчення записані вірно. У разі помилок, неточностей, викривлень у передачі запитань чи відповідей, допитуваний може письмово вказати на наявні помилки, а також представити особисто написане доповнення до протоколу допиту з викладенням своїх зауважень, яке слідчий зобов'язаний долучити до основного протоколу.


3. Очна ставка

Окремим видом допиту є очна ставка. Вона являє собою одночасний допит двох осіб, які раніше були допитані і в показаннях яких є істотні розбіжності. Під час очної ставки обидва допитуваних викладають свої показання, таким чином, відбувається своєрідне "зіткнення" розбіжних показань і їх авторів. Учасники очної ставки можуть ставити питання один одному, спростовувати свідчення один одного або підтверджувати їх, давати додаткові свідчення у справі.

Вважається, що подібна ситуація сприяє з'ясуванню істини, хоча зазначається, що в деяких випадках вона може приводити до небажаних ефектів: впливу на того, хто дає правдиві показання, з боку свідчить помилково. Хід очної ставки також фіксується докладним протоколом.


Література