Достовірне подія

Достовірною подією в теорії ймовірностей називається подія U , Яке в результаті досвіду або спостереження неодмінно має статися. Позначається символом \ Omega [1].

Для достовірного події P (U) = 1

Тобто ймовірність події U дорівнює одиниці.

Але, не всяка подія, ймовірність якого дорівнює 1, є достовірною (див. неможливе подія).

Якщо обговорена деяка допустима похибка (наприклад, 10 ^ {-50} ), То подія, ймовірність якого не більше ніж на значення похибки відрізняється від 1, називається практично достовірним.


Cм. також

Примітки

  1. Кібзун А.І., Горяїнова Є.Р., Наумов А.В., Сиротін А.Н. Список основних скорочень і позначень / / Теорія ймовірностей і математична статистика. Базовий курс з прикладами і завданнями. - М.: Физматлит, 2002. - ISBN 5-9221-0231-1