Дотація

Дотація (Dotation, Grant, від лат. dotatio - Дар, пожертвування) має кілька значень:

  1. У російському законодавстві - міжбюджетні трансферти, що надаються на безоплатній і безповоротній основі без встановлення напрямів і (або) умов їх використання. [1]
  2. Грошові кошти, що виділяються з державного та місцевих бюджетів для надання фінансової підтримки збитковим підприємствам, у яких грошова виручка від продажу виробленого продукту менше витрат на виробництво і продаж даного продукту, нижчестоящим бюджетам для покриття розриву між їх доходами і витратами. [2]
  3. Додаткові виплати працівникові, обумовлені трудовим договором або законодавчим актом, наприклад, дотація на харчування, на проїзд до місця роботи, виплати на неповнолітніх дітей. [3]

Дотація компенсує підвищені витрати, покриває збитки. Надання дотацій підприємствам дозволяє, з одного боку, запобігти їх банкрутство, з іншого - не допускати перевищення роздрібних цін на окремі споживчі товари і послуги, так як частина ціни на ці товари оплачується з бюджетних коштів за рахунок дотації.

Якби не було дотацій, виробники переклали б відповідну їм частку оплати своїх витрат на покупців, що призвело б до зростання цін. Однак дотації лягають важким вантажем на державний бюджет, породжують його дефіцитність, внаслідок чого доводиться здійснювати додаткову грошову емісію, що призводить до інфляції. Дотації широко поширені в країнах, де переважає державно-адміністративне управління економікою, і в набагато меншому ступені властиві економіці ринкового типу, в якій вимоги самофінансування і самоокупності є досить жорсткими. [2]


Примітки

  1. Бюджетний кодекс Російської Федерації від 31.07.1998 N 145-ФЗ - www.consultant.ru/popular/budget/ / / Російська газета. - 12.08.1998. - № 153-154. - С. ст. 6.
  2. 1 2 Райзберг Б.А., Лозовський Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Сучасний економічний словник. - 5-е изд., Перераб. і доп .. - М .: ИНФРА-М, 2006. - 495 с. - ISBN 9785160027050
  3. Л.Ш. Лозовський, М.В. Мельник, М.Є. Грачова та ін Словник аудитора і бухгалтера. - М .: ЗАТ "Видавництво" Економіка ", 2003. - 446 с.