Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

ДрузиПлан:


Введення

Друзи - арабомовна етноконфесійна група в Лівані, Сирії, Йорданії і в Ізраїлі. Існують численні групи друзів в США, Канаді, Франції, Великобританії, Західній Африці, Карибському басейні і інших країнах, що складаються з нащадків емігрантів.


1. Коротка інформація, опис

Друзи Голанських висот в типовому одязі релігійних "уккаль"

Релігія друзів, "друзізм" - за походженням раніше була одним з відгалужень шиїтської секти исмаилитов, проте в XI столітті відкололася від неї і припинила конфесійні контакти з исмаилитами ще в Середні століття, зазнавши, в подальшому значні зміни. Друзькі віровчення виникло на початку XI століття під впливом проповіді місіонера Мухаммеда бен Ісмаїла Наштакіна ад- Даразі (і названа на його імені) серед исмаилитов Єгипту і Південного Лівану. Самі друзи нерідко негативно ставляться до постаті Даразі і слово "друзи", як самоназва не вживають. Вони використовують щодо себе слово "Мувахіддун" (або Ахль ат-таухид), яке може бути переведене як "едінобожнікі", а може бути переведене як "об'єдналися" [1].

Перехід друза в іншу релігію, на думку друзів, неможливий. Друзом вважається той, чий батько і мати - друзи. Прийняти віросповідання друзів неможливо, так як не існує інституту переходу в друзьких віру. Самі друзи, які вірять у переселення душ, стверджують, що кожній душі людської була представлена ​​можливість взяти друзькі віросповідання в період так званих "відчинених воріт" (до XV століття християнського літочислення, за деякими іншими відомостями - до XII - XIII століття х.л.). Всі душі, які прийняли рішення про прийняття друзский віри, перероджуються в друзів, решта душі відмовилися від переходу в друзьких віру.

Друзи приймають доктрину такийя ("уявна обмовка", яка може використовуватися для приховування справжніх поглядів), згідно якої віруючий, що живе у ворожому середовищі, може зовні прийняти її умовності, зберігаючи в душі справжню віру. Дезінформація іновірців на благо громади не є ганебною.

Друзькі суспільство являє собою замкнуту організацію, очолювану уккаль (розумні, знаючі, множина від Акилу), які керують масою віруючих (джуххаль - неосвічені, множина від джахіль). Видається, що існує досить складна ієрархія уккаль. [2] Є також вищі духовні авторитети, яких називають "аджавід" (множина від джеййід) - досконалі. Уккаль можна стати тільки після досягнення 40 років, пройшовши серію спеціальних багаторічних курсів і програм релігійного і філософського навчання. Прийнято вважати, що, наприклад, ні Камаль Джумблат, ні Валід Джумблат уккаль не були, та й не могли ними бути. Ряд фахівців зазначають наявність конфліктів між уккаль і світським керівництвом друзский громади.

Сімейне право у друзів відрізняється від сімейного права інших релігійних громад. У 1948 році Ліванський парламент затвердив складений друзьких уккаль Кодекс друзьких сімейного права, який в 1953 рік був прийнятий у Сирії, а в 1961 році в Ізраїлі.

Серед західних і російських ("ленінградська школа") сходознавців існувала і альтернативна типологія друзів, згідно з якою вони не були самостійною релігією, а були суфійським орденом в рамках исмаилитского напрямки ісламу.


2. Мова

Близькосхідні друзи говорять на сиро-ліванському і палестинсько-йорданському діалектах арабської мови. Чисельність друзів в даний час перевищує три мільйони чоловік. Найбільша їх громада проживає в Сирії (район Джебель-друз, адміністративний центр - місто Ес-Сувейді) - понад 800 тисяч осіб. Більше півмільйона друзів проживає в Лівані, головним чином у гірських районах південній частині країни. Близько 120 тисяч друзів живе в Ізраїлі. Значна кількість друзів продовжує емігрувати в США, Канаду, Західну Європу, де існують численні друзькі громади. Значна частина друзьких емігрантів забуває рідну мову і вже в другому-третьому поколінні починає говорити тільки на мові країни перебування (частіше англійською, французькою, іспанською та ін.)


3. Походження

Більшість із сучасних живуть друзів можуть простежити своє походження від Ваді-аль-Таймур в Південному Лівані, названого на честь арабського племені Таймур-Аллах (раніше Таймур-Аллат), яке, згідно з відомим арабському історику аль-Табарі, прибуло з Аравії в долину Євфрату, де було звернено в християнство ще до їх переселення до Лівану. Багато сімей друзьких феодалів, чиї родоводи були збережені двома сучасними сирійськими літописцями Хайдаром аль-Шихаб і аль-Шідьях, також, мабуть, схиляються до подібного походженням. Арабські племена перетнули Перська затока і зупинилися в Іраку, проте їх подальша доля привела їх до Сирії.

Перша сім'я друзів-феодалів, яка зробила собі ім'я в боротьбі з хрестоносцями, Танух, була, за словами Хайдара аль-Шихаб, арабського племені з Месопотамії, де обіймала посаду правлячої сім'ї і, мабуть, була звернена в християнство. [3] Сім'я Танух змушена була покинути Аравію на початку II або III ст. н. е..

Рід Маан, який замінив собою правлячий рід Танух і зробив найбільшого в історії друза-героя, Фахр-аль-Діна, був такого ж традиційного походження. Рід Талхук і Абд аль-Малік, які стали лідерами друзов пізніше, мають такі ж родоводи записи, як і Танух. Рід Імад названий по імені аль-Імадійя - курдського міста Амадіо, на північний схід від Мосула в Курдистані, і, як рід Джумблат, вважаються курдського походження. Рід Арсалан заявляє про своє походження від арабських королів Хіра, але ім'я Арсалан ("лев" по-перському і по-турецьки) пропонує перське вплив, якщо не походження. [3]

Найбільш загальноприйнятою теорією вважається те, що друзи є сумішшю ряду коренів, в якій, в основному, переважають арабські, будучи згодом щепленими корінному населенню гірському арамейської крові. [4]

Тим не менш, багато вчених сформували свої власні гіпотези: наприклад, Ламартен (1835) обнаружил у современных друзов остатки самаритян [5]; граф Карнарвон (1860), - тех из куфитов которых Эсархаддон переселил в Палестину [6]; профессор Феликс фон Лушан (англ.) (1911), в соответствии с его выводами из антропометрических измерений, считает друзов, маронитов, и алавитов Сирии, наряду с армянами, бекташами, Али-Ильясами, и езидами из Малой Азии и Персии, современными представителями древних хеттов [7].

В восемнадцатом веке, существовало две ветви друзов, проживающих в Ливане: йеменских друзов, возглавляемые родами Хамдан и Аль-Атраш; и друзов-кайси, возглавляемая родами Джумблат и Арсалан.

Род Хамдан был изгнан из Горного Ливана после битвы Айн Дара в 1711 году. Эта была битва между двумя группировками друзов: йеменскими и кайси. После драматического поражения, йеменские друзы мигрировали в Сирию в область Джебель-друзов и её столицу, Сувейда. Тем не менее, существует мнение, что эти две фракции были политического характера, а не этнического, и обе имели как христианских, так и друзских сторонников.


4. Історія

Национальная друзская еда - друзская пита, намазанная кислым йогуртом, политая оливковым маслом и посыпанная затаром.

Самая известная из шиитских сект - исмаилиты - возникла в VIII веке. Одной из её концепций, по некоторым, не вполне достоверным данным, являлось учение об "инкарнации" (хулул) - "воплощении Божества в человеке", якобы общее для крайних сект шиизма, которых обвиняли в том, что они обожествляли пророка Мухаммада, халифа Али как его преемника и последующих имамов из рода Алидов.

В 996-1021 годах в Египте правил исмаилитский фатимидский халиф Аль-Хаким начавший крупномасштабную программу административных реформ и готовивший большую кампанию против византийцев в Сирии и Малой Азии, а также независимо от неё против Аббасидов в Месопотамии. Вместе с тем, по свидетельствам его противников, он был эксцентричным и даже психически нездоровым человеком. В целом, ряд востоковедов считает, что его правление было отмечено началом упадка халифской власти (например, эта точка зрения отражена в Большой советской энциклопедии).

Оппоненты Хакима утверждали, что он якобы объявил себя инкарнацией бога, что не подтверждается сохравнишейся перепиской Хакима. Более вероятной представляется точка зрения, что некоторые "чрезмерно преданные" придворные распространяли это утверждение против воли Аль-Хакима. Нельзя исключать, что наиболее известным пропагандистом этой точки зрения был Дарази.

Вероятно, Дарази играл важную роль в оформлении идеологии реформ Хакима и проведении этих самых реформ в период самых радикальных мер и в уничтожении оппозиции реформам, по меньшей мере, в области внешней политики, пропаганды исмаилизма за рубежом, а также управления завоеванными Фатимидами провинциями. С.Гафуров предполагал, что оппонентами Дарази выступало консервативное руководство христианских церквей, "вписавшихся в фатимидский истеблишмент". Христиане различных конфессий и евреи представляли собой основу административного аппарата Фатимидов, которые, будучи выходцами из отсталой части Северной Африки и революционными разрушителями суннитского государственного аппарата, были вынуждены в части гражданской администрации опираться на более образованные христианские и еврейские круги, при этом поддерживая баланс сил между различными христианскими конфессиями: православными, коптами, различными видами несториан, католиками, а также национальными церквями - армянами и эфиопами. Однако ко времени воцарения Хакима, этот баланс был резко нарушен в пользу коптов и частично православных-мелькитов, занявших основные административные посты.

На первом этапе реформ Хаким поддержал Дарази, нанося удар по традиционным христианским конфессиям и поддерживая оппозиционные христианские церкви и еврейскую общину, играя на имущественных конфликтах между христианскими конфессиями. Однако, по мнению Гафурова, в дальнейшем представителями консервативных христианских элит удалось взять вверх, что привело к опале (и, возможно, казни) Дарази.

Распространена (из исмаилитских источников) версия, что Дарази попал в опалу после того, как провозгласил (очевидно против воли самого халифа) аль-Хакима инкарнацией бога. По одной версии он бежал в Ливан, где начал проповедовать учение о божественности Хакима, по другой - был казнен.

Его учеником и, вероятно, продолжателем его дела был Хамза Ибн Али ибн Ахмад, хотя по версии, распространенной среди друзов, Хамза сильно расходился во взглядах с Дарази и фактически был его оппонентом. По заверениям некоторых источников, друзского просихождения, друзские рукописи, говорят, что Хаким пережил ту роковую ночь, когда его должны были убить по приказу сестры; но, устав от власти, он удалился в пустыню Аммона и там создал учение, которое позднее поведал его ученик Хамза. Наконец есть распространенная в кругах, близких к друзским шейхам, версия, что не Хамза был учеником Дарази, а, наоборот, Дарази был учеником Хамзы, исказившем волю и мысли своего учителя. Эта версия дает труднопредставимую картину о якобы существовавшем триумвирате единомышленников - аль-Хакима, Хамзы и Дарази, которая едва ли может быть принята в силу различия статуса этих трех деятелей и известных нам более-менее достоверных фактах.

Реформаторская деятельность аль-Хакима вызвала раскол в среде его приближенных.

Наиболее радикально настроенные исмаилиты после перехода аль-Хакима к более взвешенной политике и вероятной опале и даже казни Дарази покинули двор Хакима и укрылись в горах Ливана, где начали активную пропагандистскую деятельность. В 1021 году аль-Хаким исчез при таинственных обстоятельствах, по всей видимости был убит своими приближенными, немедленно начавшими кампанию по очернению Хакима. С учетом времени, потребного для распространения сведений о смерти халифа, а также сомнений в их достоверности, прото-друзы верили, что он не умер, а ушёл "в сокрытие" (скрывается и готовит силы для возвращения себе престола). Позднее это трансформировалось в религиозное убеждение, что Хаким появится в День Страшного суда в качестве махди. Принявшие взгляды Дарази племена и кланы и составили основу друзов. Российский востоковед XIX века Константин Базили отмечает, что вместе с ними были и "другие раскольники мухаммеданства, бежавшие из Месопотамии", которые вместе с сторонниками Дарази из Египта и Леванта и "составили в Ливане независимое племя друзов".

Крупнейшими религиозными авторитетами друзов считаются Хамза Ибн Али и Ас-Сайид Абдалла ат-Танухи.

Базили полагал, что "при самом начале политического своего существования племя это появляется разделенным на две партии - иемени и кейси Семейства Танух, Джемаль эд-Дин, Алам эд-Дин были иемени. Эмиры Маан почитались главами противной партии кейси. Они были обрадованы прибытием новых союзников в соседний Антиливан, ибо Шихабы, по своему происхождению из Хиджаза, принадлежали к партии кейси. Мааны из своих родословных открыли старинные связи и родство своего дома с предками Шихабов в Аравии. Родственные связи возобновились между двумя семействами, подкрепили политический союз, неразрывно существовавший около шести веков, среди борьбы двух партий народных, а затем узаконили переход к Шихабам наследия Маанов по прекращении рода последних [в конце XVII в.]".

У XII і XIII ст. друзы принимали деятельное участие в борьбе с крестоносцами, а по их изгнании продолжали составлять конфедерации с другими владетельными эмирами, вести войны и распространять свое влияние на другие области Сирии, признававшей тогда над собою власть египетских султанов. При нашествия монголов под руководством Хулагу, и при нашествии Тимурленга, Шихабы, княжество которых находилось в Антиливанском хребте по соседству с Дамаском, было покорено и разорено дикими завоевателями, и они искали убежища на Ливанском хребте, в неприступном округе Шуф, где устояли эмиры Мааны.

"При завоевании Сирии турками (в 1516 г.) и по разбитии султаном Селимом халебских эмиров и войска египетского эмиры Южного Ливана и Антиливана, между коими особенно славился Фахр эд-Дин Маан, основатель величия друзов, перешли на сторону победителя, помогли ему своим оружием и были им утверждены в своих наследственных уделах". Владетели северных отрогов Ливана, эмиры Танух и Джемаль эд-Дин оставались верными египетскому правлению, а потому были вынуждены спасаться бегством от турецкого нашествия.

Таким образом, на протяжении средних веков и нового времени друзы имели свою наследственную землевладельческую аристократию, династии правящих эмиров (Мааны, сменившие их Шихабы и др.). Наибольшего подъёма власть друзских эмиров в Ливане достигла при Фахр-ад-дине (Фахраддине) II Маане (правил в 1590-1633 годах) и Башире II Шихабе (правил в 1788 или 1789-1840 годах). Основным занятием населения было земледелие; ремеслом и торговлей друзы до начала XX века почти не занимались.

Генеалогическое древо Маанов по проф. Филиппу К.Хитти

Турецкое правительство систематически разжигало конфликты между алавитами и друзами для противостояния феодальной вольнице, последовательно поддерживая то одну, то другую стороны, хотя алавитские шейхи Хамади и эмиры Харфуш из округов Джубейль и Баальбек по собственному движению признавали над собой власть Фахраддина и домогались его покровительства. (Племена алавитов также занимали окрестности Сайды и городок Сур), а также алавиты и друзы многократно объединялись в борьбе с турками и египтянами.

В начале XVIII века в результате войны между кланами Джумблатов и Арсланов, с одной стороны, и аль-Атрашей, которые являются потомками Фахраддина Маана, и Хамданов, с другой, часть друзов (проигравшие аль-Атраши и Хамданы) переселилась в Хауран (современная Сирия), район, получивший название Джебель-Друз (горы друзов).

В XVIII веке алавитские феодалы и племена в Леванте стали более сильными, чем друзы. В этот период друзы часто поддерживали алавитов, несмотря на происки турецких специальных служб, пытавшихся развязать конфликты между друзами, алавитами и исмаилитами, последние же, выступив против алавитов, были практически полностью вытеснены со своих территорий в Леванте. (Алавитский шейх Насиф Нассар помимо прочего выступил союзником российского Средиземноморского флота в во время русско-турецкой войны 1768-1774 гг., когда Екатерина II направила русскую эскадру под командованием А. Г. Орлова из Балтийского в Средиземное море для операций против турецкого флота и для поддержки антитурецкого движения греков и славян. После поражения турецкого флота в битве при Чесме 26 июня 1770 г. русская эскадра осуществляла полный контроль над восточной частью Средиземного моря. Основная база русского флота находилась на о-ве Паросе в порту Ауза, откуда русские суда блокировали средиземноморские владения Турции и уничтожали остатки турецкого флота). Во время Египетского похода Бонапарта алавиты поддержали французскую армию при осаде Акко. После капитуляции французского экспедиционного корпуса шейхи алавитов стали жертвой мстительности турецких пашей, мамелюков и местных феодалов. Они пытались обратиться за спасением к своим историческим врагам друзам, но те отказали в помощи, главным образом, в силу неопределенности своего собственного статуса и историческими связами с Британией. Тем не менее, друзские шейхи смогли заметно снизить масштабы расправы, которая не приняла формы геноцида, но ограничилась ликвидацией большой части феодальной верхушки и резкого сокращения территорий под контролем алавитских шейхов.

В 40-60-х годах XIX века в Ливане происходили вооружённые столкновения между различными общинами, особую ожесточенность принял затяжной конфликт между друзами и христианами-маронитами (наиболее вспышки боевых действий в 1841, 1845, 1860 годах). На самом деле религиозный антагонизм играл меньшую роль, чем проблемы эксплуатации крестьян и проблемы оттоманского административного деления в Леванте. Как правило, культовые сооружения сторонами не уничтожались, а покушения на христианских клириков и аджавидов рассматривались обеими сторонами как крайне предосудительные вещи. Решающую роль сыграл тот факт, что конфликт разжигался интригами соперничавших в Сирии и Ливане европейских держав, причем Британия поддерживала друзов, Франция - маронитов, а Россия - православных.

Спроби влади Османської імперії в 2-ій половині 19-20 ст. покласти кінець друзьких "вольностям" (відсутність військової повинності, право носіння зброї, необмежена влада друзский знаті над іншими друзами) викликали часті антитурецькі виступи (1869, 1888, 1894-1897, 1904, 1910 та ін.)

Після першої світової війни по угодою Сайкс-Піко друзькі території в Лівані та Сирії увійшли до складу французького мандата (1920-43), однак британські зовнішньополітичні і секретні відомства продовжували інтенсивні контакти з левантійський друзами. Джебель-друз був центром общесірійского національного повстання в 1925-27 роках. У 1921-1936 роках автономне друзькі держава існувала в рамках французького мандата.

У роки Другої світової війни після кровопролитного звільнення Леванту військами Борються Франції (раніше Вільна Франція) і Великобританії в 1941 році від вішистського військ генерала Денцу, британці спробували сформувати друзькі кавалерійські ескадрони під своїм керівництвом і зайняли французьке представництво в Сувейді. Це призвело до гострого конфлікту режиму Де Голля і Уряду Черчілля. За словами Де Голля це був "найгостріший конфлікт" між Британією і його режимом. Крім того, британці монополізували торгівлю Леванту і отримали право на будівництво залізниці без узгодження з Де Голлем.

При формуванні перших суверенних, але підмандатних Урядів Лівану друзи отримували в них один-два міністерські посади. В даний час друзам зазвичай надається три міністерські посади, причому завжди їм віддається пост Міністра у справах переміщених осіб.


5. Релігія друзів

5.1. Вчення про переселення душ (танасух)

Друзи приймають вчення про переселення душ. На думку друзів, існує обмежена кількість душ, які переходять з одного тіла в інше в момент смерті. Для душі визначені поняття, близькі до детермінованості і відсутності свободи волі, сама душа при цьому, виникнувши від іскри вічної волі, безсмертна. Усі діяння душі протягом всіх її перевтілень будуть враховані на Страшному Суді.

Вчення про переселення душ служило важливим чинником в морально-психологічній підготовці знаменитої друзский кавалерії (британські збройні сили наполягали на формуванні друзьких ескадронів для своєї армії навіть під час Другої світової війни). Так як душа відроджується в новому тілі, то смерть не є лякаючою для друзьких бійців, які йшли в атаку зі знаменитим вигуком "Під утробі матері" (я знову з'явлюся), наганяли жах на супротивників (починаючи від хрестоносців і закінчуючи маронітськими феодалами).

Під питанням залишається наявність душі у жінки. Ряд источников утверждает, что согласно друзским верованиям у женщин бессмертной души нет, однако более достоверные источники сообщают, что друзы полагают, что душа по своей сути беспола, а следовательно, может возрождаться как в мужском, так и в женском теле. Это нашло отражение в ливанской школе психоанализа.

Доктрина Танасух находит свое отражение в друзской литературе и фольклоре, где как литературный прием часто используются воспоминания о предыдущих жизнях лирического героя. Очень часто описывается лирический герой, проживающий множество жизней; при этом получается рациональный, но очень эмоциональный, чрезвычайно тонкий, "рвущий душу" текст.


5.2. Религия друзов и ислам

Вопрос о том, является ли религия друзов самостоятельной или частью ислама, остается дискуссионным. Помимо прочего он несет и политическое значение, так как в ряде стран (например, Сирии, Израиле или Ливане) некоторые высшие должностные посты могут занимать по учредительным или конституциональным актам только мусульмане, иудеи или христиане. В этой связи важным является классификация религии друзов.

С формальной точки зрения мусульманином является тот, кто в присутствии двух свидетелей произнесет символ веры (шахаду), состоящий из двух положений: (1) о том, что нет бога, кроме Аллаха и (2) что Мухаммед является пророком Бога. По исламскому законодательству это необходимо и достаточно для признания человека мусульманином. Друзская религиозная практика признает оба положения. Однако ряд мусульманских юристов (наиболее известный - Ибн Таймийя) издавал фетвы о том, что друзы не могут являться субъектами правоотношений с мусульманами по законам, регулирующим отношения между мусульманами. Положение усугубляется практикой "такыя", которая позволяет, например, друзам, произносить шахаду, делая в уме мысленную оговорку, которая с их точки зрения, лишает клятву сакрального смысла. Отмечалось, что в Сирии друзы в разговорах с иноверцами предпочитают называть себя мусульманами, а в Израиле - самостоятельной религией.

Для друзов обязательна моногамия, молитва может быть заменена медитацией и не является обязательной, пост заменён периодами молчания и воспринимается как воздержание от открытия истины непосвящённым, закят (милостыня в пользу бедных) не регламентирован и воспринимается как взаимопомощь. Друзы отмечают только два праздника: общемусульманский праздник жертвоприношения и общешиитский траурный день Ашура.


5.3. Западный взгляд на религию друзов

Все сведения, которыми располагает западное востоковедение о религии друзов, следует считать не вполне достоверными. Положение усугбляется применением принципа такыйя, позволяющего друзам публично отрекаться от своей религии, храня ей верность в душе, а также тем фактом, что среди друзов-уккаль практически не было вероотступников, раскрывающих секреты своей религии. Разглашение же секретов уккаль карается смертной казнью. Блаватская отмечала: "Сочинение, подаренное французскому королю Наср-Аллахом как часть Писаний друзов и переведенное Petis de la Croix в 1701 году, - это явная подделка. Ни одна из копий, содержащихся в Бодлеанской, Венской или Ватиканской библиотеках, не является подлинной, и кроме того все они представляют собой копии друг друга. Велико было всегда любопытство путешественников, и ещё большими - усилия упрямых и назойливых миссионеров проникнуть за покров друзского культа, но все они окончились безрезультатно".

Предположительно, религию друзов систематизировал как самостоятельную парадигму Хамза Ибн Али - современник Ад- Дарази (по друзским легендам - оппонент Дарази; по сведениям противников друзов, единомышленник и ученик Дарази). Крупнейшим идеологом друзской религии был ас-Сайид Абдалла ат-Танухи (умер в 1480).

Друзская религия совмещает принцип единобожия с признанием последнего божественного воплощения в фатимидском халифе аль-Хакимe.

Для религиозной доктрины друзов, по всей видимости, характерна концепция неограниченной свободы воли, отказ от детерминизма и признания самостоятельного существования атрибутов Бога, характерного для доминирующих направлений в исламе.

Религиозные собрания проходят в домах для собраний (хальва) (у современных друзов эти здания по форме напоминают маленькие стадиончики) по четвергам после захода солнца. Некоторые обряды культовой практики друзов, вероятно, уккаль проводят в малодоступных местах, в строгой тайне.

Основным достоинством для человека считается истина. Друзы предположительно верят, что Бог раскрывает себя в последовательных инкарнациях. Первым его проявлением был Универсальный Разум, который воплотился в Хамзе Ибн Али. Почитая Ветхий Завет, Новый Завет, а также Коран, друзы читают собственные священные книги в домах для собраний (хальва). В европейском востоковедении считается, что основной культовой книгой друзов является "Расаиль аль Хукма" (Письма о знании), копия которой находится в завернутом состоянии в местах паломничества друзов, однако прикасаться к ней имеют право только друзы, прошедшие специальную подготовку. Вместе с тем, друзы в беседах с иноверцами часто подчеркивают, что единственной религиозной книгой в их доме является Коран, давая понять, что друзские тексты, не являясь сакральными, представялют собой лишь ученые комментарии на святые тексты. Есть основания полагать, что востоковедам не удастся решить проблему сравнительной значимости религиозных текстов друзов.

Для друзской религиозной практики характерно наличие большого количества мест для паломничества, которые посещают (обычно семьями) друзы из разных стран. Такие места часто служат местом знакомств друзской молодежи, где заключается большое число браков друзов с разным гражданством.

Ряд европейских эзотерических мыслителей (например, Блаватская) считают религию друзов (а заодно и алавитов) видоизмененным наследником "платонических", "гностических", эзотерических древних культов. Однако серьёзные востоковеды к таким положениям относятся со скепсисом и редко даже принимают вопрос к рассмотрению.


5.4. Друзы в рамках материалистического понимания истории

Ряд марксистских историков, а позднее и последователей исторического структурализма, а также последователей Вебера проводили аналогию между крайними (хулат) фракциями шиизма (друзами, алавитами) и протестантскими реформаторами в Германии (Лютер), Швейцарии (Кальвин) или Англии (пуританизм и англикантство). При этом предполагалсь, что взгляды друзов должны были сыграть аналогичную роль, как и "протестантская этика" в Западной Европе в институциональном оформлении перехода от феодальных к капиталистическим отношениям. К сожалению, революция друзов проиграла (как и реформация, например, в Испании) погибнув в результате внешних факторов - крестовых походов и разорительного монгольского завоевания.

Однако С. Гафуров отмечал, что эта аналогия "хромает на обе ноги" и что, "если в отношении алавитов, вышедших из шиитов-двунадесятников, аналогия ещё имеет какое-то нефантомное значение, то для друзов не годится совсем, хотя бы потому, что сами исмаилиты вполне могли сыграть (да и играли в фатимидском Египте) роль институционального оформления для ростков капитализма (преимущественно торгового)". Гафуров подметил интересное противопоставление, что, если для европейских протестантов характерно "отказ от концепции свободной воли в пользу почти полного детерминизма, то для протестантов исламских -(исмаилитов), алавитов, друзов - напротив, характерно признание полной и неограниченной свободы воли, наряду с отказом от признания наличия божественных атрибутов". Из этого Гафуров делает вывод, что "особенности теологии вторичны по сравнению с социальной функцией религии, хотя бы потому, что ассасины шли на верную смерть с не меньшим самопожертвованием, чем кальвинисты ".


6. Друзы Сирии

Новейшая история Сирии после получения независимости показывает, что друзская община, неразвитая в экономическом отношении, подвергающаяся целенаправленному влиянию британской политики (в отличие от остальной, франкофильской Сирии) стала препятствием для социально-экономического преобразования страны. Некоторые исследователи говорят даже о "гражданской войне" между друзскими феодалами и центральным правительством Сирии после получения независимости. В целом, друзы рассматривались как "неблагонадежные элементы". Бывший президент Сирии (правил в 1949-1954 годах) Адиб Шишакли был убит в 1964 году в эмиграции в Бразилии друзом, мстившим за разрушения Джебель-Друз.

Только после прихода к власти партии Баас и особенно алавитского главы государства Хафеза аль Асада положение начало меняться. Лидер друзского движения легендарный патриот Султан Паша аль-Атраш даже получил высшую государственную награду Сирии из рук Президента Хафеза аль Асада. Друзы получили больше равноправия, однако вплоть до сих пор Джебель Друз остается преимущественно аграрным регионом с относительно малоразвитой промышленностью. Среди мусульманского и христианского населения Сирии бытуют антидрузские предрассудки (так, например, многие мусульмане утверждают, что друзы мусульманами не являются, хотя такое утверждение прямо запрещено мусульманским правом). Правительство Сирии часто оказывается не в состоянии разрешить земельные споры между друзскими общинами и окрестными, преимущественно, бедуинскими племенами, что приводит к межобщинным столкновениям, которые Правительство Сирии иногда бывает вынуждено регулировать вводом войск на спорные территории.

Знаменитое, историческое вино, упомянутое ещё в Ветхом завете (Песнь песней) и во всей мировой литературе вплоть до полковника Лоуренса, изготавливаемое в Сувейде, в настоящее время производится, главным образом, друзами (за исключением кагора, которое, естественно, лучше получается у христиан [8]).


6.1. Знаменитые представители друзской общины Сирии

 • Фахраддин II Маан правил в 1590-1633. Крупный друзский феодал. Создал фактически автономное друзское государство. В Пальмире находится хорошо сохранившийся замок Фахраддина, который служит местом религиозного паломничества друзов со всего мира. Портреты Фахраддина являются одним из символов друзов, например, они часто встречаются на транспортных средствах на месте, где у христиан находится иконка, а у мусульман цитата из Корана.
 • Султан Паша аль Атраш (1891-1982) - легендарный вождь друзов Сирии. Прямой потомок Фахраддина II Маана. Верховный главнокомандующий сирийскими войсками во время восстания 1925-1927 годов. После поражения восстания скрывался в Иордании, откуда вернулся после заключения франко-сирийского соглашения 1937 года. После получения страной независимости активно выступал против государственного переворота, произведенного Адибом Шишакли, который для подавления друзских выступлений направил в Джебель-Друз войска, поддержанные бомбардировочной авиацией. Повторно был вынужден бежать в Иорданию. После свержения Шишакли Султан Паша сыграл решающую роль в принятии решения об объединении Сирии и Египта в Объединенную Арабскую Республику (1958 г.) и был категорическим противником разрыва союза в 1961 году. Монументы Султану паше установлены во многих городах Сирии. В 1970 году за заслуги перед родиной Президент Сирии Хафез аль Асад наградил Султана пашу высшей государственной наградой. Известен своим патриотизмом, секуляризмом и личным мужеством. Ему принадлежат знаменитые слова во время объединения сирийских революционеров из разных подмандатных территорий (собственно Сирии, алавитского и друзского государств) в 1925 году "Религия - это для Бога, а нация - она для всех".
 • Асмахан настоящее имя - Амаль (Эмили) аль-Атраш (1918-1944) - знаменитая сирийская певица и киноактриса (много работавшая в Египте). В Сувейде находится её дом-музей. Сестра Фарида аль Атраша.
 • Фарид аль-Атраш (1915-1974) - один из крупнейших арабских композиторов ХХ века (большей частью в сфере популярной кино-музыки). Кроме того, знаменитый актёр, поэт и музыкант (особенно - исполнитель музыки на уде). Работал, главным образом, в Египте. Брат Асмахан.
 • Друзы считают библейского персонажа Авеля - сына Адама, убитого своим братом Каином, - одним из друзов, чья душа часто перерождается в друзских лидеров. В этой связи гробница Авеля, расположенная недалеко от Дамаска, является важным культовым местом для друзов со всего мира. (В настоящее время гробница находится в режимной зоне ПВО Сирии, но сирийское руководство постоянно разрешает друзам из разных стран, получив разрешение, посещать её для проведения культовых мероприятий).

7. Друзы Ізраїлю

Друзское население Израиля включено в активную общественную жизнь страны. В числе депутатов кнессета есть представители общины, друзы служат в Армии обороны Израиля на общих основаниях, несмотря на то, что, как и арабы, друзы могли быть освобождены от службы в армии (друзские старейшины в своё время добровольно взяли на свои общины воинскую обязанность). Друзы участвовали во всех войнах Израиля, наряду с еврейским населением. Ранее друзские территории являлись только аграрными, промышленное производство в них не развивалось. В 70-е годы в районе друзских поселений был создан промышленный парк Тефен, который интегрировал в передовые отрасли промышленности многих представителей друзской общины. Кроме того, друзы работают на многих предприятиях таких городов как Маалот-Таршиха, Кармиэль и Нагария.


7.1. Знаменитые представители друзской общины Израиля

Маджали Ваххаби
Аюб Кара

7.2. Основные друзские населённые пункты


8. Друзы Голанских высот (Израиль)

Карта Голанских высот
Вид на город Мадждаль Шамс на Голанских высотах

В результаті Шестидневной войны (июнь 1967 г.) и Войны Судного дня (октябрь 1973 г.) Израилем были заняты, а впоследствии аннексированы, Голанские высоты. Згідно Резолюции Совета Безопасности ООН 497 эта территория считается частью сирийских оккупированных территорий, ранее принадлежавших Сирии и заселённых преимущественно друзами (сёла Мадждаль Шамс, Масаде, Буката и Айн-Кания). В 1981 году, после аннексии Голанских высот, друзскому населению этого региона было предложено израильское гражданство, но оно в большинстве своём сохранило и сирийское [9]. Согласно Договору об учёбе друзов, заключённом между Израилем, Сирией и ООН в 1989 году, друзы Голанских высот имеют право на бесплатное обучение в сирийских вузах [10] [11]. В друзских поселениях на Голанских высотах основная часть населения занята в сельском хозяйстве и туристическом бизнесе. Друзы Голанских высот, являющиеся гражданами Израиля, служат в израильской армии, пользуются всеми правами и свободами граждан Израиля.


8.1. Друзские населённые пункты на Голанских высотах

9. Друзы Ливана

Принято считать, что политические взгляды определенной части друзской общины Ливана выражает Прогрессивно-социалистическая партия Ливана (входит в Социнтерн), хотя в ПСП состоят представители разных общин Ливана, а сама партия выступает как подчеркнуто антиконфессиональная. Вместе с тем, представители друзской общины состоят в ливанских политических партиях (но не движениях) и выступают против кандидатов от ПСП на выборах на участках, зарезервированных для друзов.

9.1. Знаменитые представители друзской общины Ливана

 • Камаль Джумблат - ( 1917 - 1977), один з найбільш авторитетних світських лідерів друзский громади Лівану, засновник Прогресивно-соціалістичної партії. Для багатьох ліванців Камаль Джумблат був уособленням чесного політика, яка турбується про благо свого народу. Створена ним в 1949 р. ПСП, з її відмовою від принципів конфесіоналізму, практично відразу стала справді масовою партією, яка не знає соціальних градацій. Лауреат Ленінської премії за зміцнення дружби між народами. Очолював Національно-патріотичні сили Лівану - союз ряду Ліванських партій і рухів ( Ліванська комуністична партія (ЛКП), Рух арабських націоналістів (ДАН) та ін.) Вбито 16 березня 1977 У вбивстві лідера друзский громади підозрювалися християнські екстремісти, ізраїльські спецслужби, сирійські спецслужби, і члени Сирійської Соціал-Національної партії (незважаючи на назву ССНП діє виключно на території Лівану).
Валід Джумблат
 • Валід Джумблат (народився в 1949 р.), син Камаля Джумблата, один зі світських лідерів друзский громади. Ліванські друзькі громади, які підтримують сім'ю Джумблат концентруються навколо міста Шуф на південь від Бейрута.

Зовнішньополітичний вектор Джумблата побудований на принципі захисту інтересів Лівану. Для того щоб захистити свій народ від зовнішніх і внутрішніх ворогів, він свого часу зблизився з маронітами, стверджуючи, що всі конфлікти залишилися у минулому і не повторюватися в майбутньому ніколи. Він вважає своїм обов'язком підтримувати палестинський опір і всіма силами протистояти Ізраїлю.

В. Джумблат каже, що у друзів, незалежно від країни проживання, має бути загальноарабської свідомість, яке необхідно виражати в об'єднанні з палестинцями проти ізраїльської політики. Він неодноразово закликав друзів, які проживають в Ізраїлі, до консолідації з палестинцями, з якими їх пов'язують спільні етнічні корені. В. Джумблат пропонував представникам громади перейти до рішучих дій проти ізраїльської влади, вказуючи на те, що вони можуть розраховувати на допомогу і підтримку друзів проживають в Лівані.

Заклики до консолідації ізраїльських друзів і палестинців, під гаслом спільності етносу, не заважають В. Джумблат говорити про свої курдських коренях. На антисирійського мітингах він може заявити, що президент САР не вирішив власну (курдську) проблему в країні, і тому не має права втручатися в проблеми Лівану. Проте він тут же називає себе ліванцем, для якого немає принципової різниці, до якої етноконфесійної спільноти він належить.

Примітно що, будучи головою одного з найбільш впливових друзьких пологів, він вважає, що релігійна приналежність абсолютно не має значення для людини присвячують своє життя стабільності і процвітання Лівану. Позиції лідера ПСП піддаються різкій критиці в середовищі ізраїльських друзів. Вони вважають, що його безкомпромісність у питаннях мирного врегулювання арабо-ізраїльського конфлікту, побічно призводить до негативних наслідків для всіх членів громади без винятку. Заяви, в яких Джумблат говорить про те, що він проти укладення сепаратного миру між Ліваном та Ізраїлем, навіть у тих випадках, якщо Сирії повернуться Голанські висоти, а палестинці отримають незалежну державу, на думку ізраїльських друзів негативно фарбують всю громаду. В даний час є противником сирійського впливу в Лівані.

Взаємини В. Джумблата з Вашингтоном вже давно можна назвати натягнутими. Джумблат відкрито називає США своїми ворогами і робить на адресу їхнього керівництва всілякі негативні заяви. Так у листопаді 2003 р., після замаху на П. Вольфовица, Джумблат відкрито висловив свої співчуття з приводу того, що терористам не вдалося здійснити задумане, назвавши при цьому заступника міністра оборони США "вірусом, який необхідно знищити"

В. Джумблат входив до складу уряду "національної єдності" очолюваного О. Караме. У травні 1992 р., він увійшов в уряд Р. Сольха, а після нього в кабінет Р. Харірі. До складу уряду Омара Караме В. Джумблат не увійшов, оскільки прийняв демонстративне рішення, категорично відмовлятися від роботи будь-якого кабінету при президенті Е. Лахуда.

 • Таймур Джумблат - син Валіда Джумблата, онук Камаля Джумблата. Політичний діяч ПСП Лівану. Після вбивства Рафіка аль-Харірі, батько наполіг на переїзді сина на навчання до Франції з метою безпеки.
 • Т. Арслан - Міністр у справах переміщених осіб Лівану, представник впливового друзьких роду Арсланов - традиційного суперника Джумблат.
 • М. Хамаде - Міністр сільського господарства Лівану - близький і впливовий співробітник В. Джумблата.
 • Г. Аріді - Міністр інформації Лівану
 • Н. Тааме - Міністр у справах переміщених осіб Лівану.
 • Самір Кунтара (народився в 1962 р.), ліванський бойовик, який брав участь в палестинській боротьбі, що проник в 1979 р. з Лівану на територію Ізраїлю і вбив на пляжі в місті Нагарія трьох ізраїльтян, включаючи 4-річну дівчинку. З 1979 року перебував в ув'язненні. У 2008 році, разом з ще 4 ліванцями, які відбувають різні покарання в Ізраїлі, а також тілами 450 бійців Хезболла був обміняний Ізраїлем на тіла двох загиблих і захоплених "Хезболлою" ізраїльських солдатів.

Примітки

 1. С. Гафуров пояснював це відношення друзів до Даразі за аналогією: "Уявіть собі, що існує група в світовому комуністичному русі, історично розділяла погляди Григорія Зінов'єва, але після його самообмови на Московських процесах, що засудила малодушність Зінов'єва. Тим не менше, інші комуністи називають їх" зінов'євцями ", хоча самі вони вважають за краще називати себе "лівими комуністами". Так само і з друзами. Даразі зіграв роль в їх становленні, але належать вони до його діяльності негативно і називають себе "об'єдналися едінобожнікамі", хоча для своїх ворогів вони назавжди залишаться пов'язаними з Даразі "
 2. С. Гафуров зазначав, що "ієрархія уккаль просто зобов'язана існувати, хоча б тому, що уккаль в ісламському (та й колоніальному) праві виконували судові функції, що породжує необхідність в апеляційних інстанціях. Очевидно, класифікацію уккаль ввів Ас-Сайїд Танухі".
 3. 1 2 Origins of the Druze People and Religion, by Philip K. Hitti, 1924
 4. 1911 Encyclopedia Britannica, DRUSES, or DRUZES (Arab. Druz) - encyclopedia.jrank.org / DRO_ECG / DRUSES_or_DRUZES_Arab_Druz_.html. - "There is good reason to regard the Druses as, racially, a mixture of refugee stocks, in which the Arab largely predominates, grafted on to an original mountain population of Aramaic blood." Статичний - www.webcitation.org/61A3bRiC0 з першоджерела 24 серпня 2011.
 5. Voyage, by Lamartine, II, page 109.
 6. Recollections of the Druses of Lebanon (London, 1860), pp. 42-43.
 7. Journal of the Royal Anthropological Institute (London, 1911), page 241.
 8. Це приватна думка С. Гафурова, з яким згодні не всі
 9. Гай Бехор Небезпечні яблука: як Сирія проникає на Голани? - www.zman.com/news/2010/09/09/83317.html. Zman.com (9 вересня 2010 р). - Сьогодні на Голанах проживає 21192 друза, з яких ізраїльське громадянство мають лише 1620 осіб. Фотогалерея - www.webcitation.org/61A3by6BS з першоджерела 24 серпня 2011.
 10. Гай Бехор Небезпечні яблука: як Сирія проникає на Голани? - www.zman.com/news/2010/09/09/83317.html. Zman.com (9 вересня 2010 р). - Сирія оголосила про програму безкоштовного навчання в сирійських ВУЗах жителів "окупованого" Ізраїлем плато. [...] Договір між Ізраїлем, ООН та Сирією про навчання друзов був укладений в 1989 році, з ізраїльського боку - Шимоном Пересом.
 11. Після закінчення навчання випускники ставляться перед вибором: повернутися до Ізраїлю або залишитися в Сирії і порвати всі зв'язки з Ізраїлем.

Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru