Економіка Ісландії


1. Загальні макроекономічні показники країни

Скандинавський тип соціально-ринкової економіки Ісландії дозволив країні бути однією з найбільш економічно розвинених держав в світі до кризи, який почався в країні в 2008. Одними з головних макроекономічних показників країни до 2008 року були низький рівень безробіття (у різні роки в цій країні рівень безробіття був 1-3%, а в червні 2010 року становив 7,6%), високі темпи зростання економіки (до кризи зростання ВВП на початку 2000-х в середньому становив 4-5%, в 2008 році 1,6%, а в 2009 спад ВВП склав 6,5%), рівномірний розподіл доходів (у 2005 році індекс Gini був на рівні всього 25) і т. д. Єдиний слабкий макроекономічний показник - високий рівень інфляції, який тримався вище 10% до кризи, однак під час кризи інфляція не змінилася дефляцією, як у багатьох розвинених країнах, а тільки знизилася до 3-4%. До кризи ВВП на душу населення по паритетом купівельної спроможності становив понад 38,000 доларів США. ВВП країни (за паритетом купівельної потужності) у 2007 році становив 12.85 млрд. доларів США, у 2008 році 13.02 млрд доларів США, а в 2009 році 12.2 млрд доларів США. В 2010 очікується, що ВВП країни може досягти докризового рівня (рівня 2007 року). Однак МВФ пророкує спад ВВП країни на 3% в 2010 році і зростання на 2,3% в 2011 році. [1]


2. Фінанси

Колишній будинок банку Landsbanki

В кінці 90-х в Ісландії почалося розвиток фінансової системи. Країна, більша частина ВВП якої припадала на рибальство, стала одним з найголовніших фінансових центрів Європи. Розвиток фінансової системи Ісландії мало як позитивний, так і негативний вплив на економіку країни. Позитивний вплив полягало в стимулюванні економіки країни в цілому, зміцненні банківської системи, підвищення реальних доходів населення і так далі. Однак таке швидке розвиток призвело до так званої голландської хвороби, вкрай слабкою диверсифікації економіки, що і послужило причиною того, що криза вдарила по цій країні сильніше, ніж по іншим розвиненим країнам. У 1985 була організована Ісландська фондова біржа, спочатку як спільне підприємство деяких банків та брокерських фірм за ініціативою центрального банку Ісландії. Ринок фінансових послуг регулюється централізованим органом - Управлінням з фінансового нагляду Ісландії.


2.1. Банківська система

До 2006 року банківська система Ісландії була однією з найрозвиненіших у світі. Виходячи з досліджень, зроблених компанією " Moody's "у квітні 2006 року [2], три найбільших банки країни, Глітнір, Койптінг і Ландсбаункі, були в стійкому фінансовому становищі, однак їх діяльність виявилася під загрозою деяких ризиків. До фінансової кризи 2008 року, сильними сторонами банківської системи Ісландії були: диверсифікація доходів і витрат за типами бізнесу і за географічним принципом; велика ймовірність державної допомоги в разі неблаготворно явищ у банківській системі; хороший фінансовий фундамент; висока ефективність; якісний портфель фінансових зобов'язань; менеджмент кредитних ризиків на високому рівні; а також адекватний рівень капіталізації. До кризи слабкими сторонами банківської системи Ісландії були: дисбаланс в економічній і соціальній сферах економіки через утримування доходів і витрат на одному рівні і жорстка конкуренція всередині банківської системи країни.


2.2. Грошово-кредитна політика

В Ісландії регулятором грошової маси є Центральний банк Ісландії, який координує грошово-кредитну політику країни. Головні завдання Центрального Банку Ісландії: стабілізація цін, управління інфляцією та курсом національної валюти країни. Центральний банк Ісландії повинен щороку опублікувати дані про грошову масу країни, а також дати оцінку національній валюті та передбачити інфляцію на три роки вперед, виходячи з досліджень динаміки макроекономічних показників. Головна мета Центрального банку Ісландії - стабілізація цін і утримування інфляції на низькому рівні. Інтервенція в іноземну валюту допускається тільки якщо за допомогою її утримується зростання інфляції. Через високий рівень інфляції ставка рефінансування центрального банку безперервно зростала до січня 2009, коли вона сoставляла 18% і була однією з найвищих у світі. Після того як Центральний банк Ісландії кілька разів уточнював ставку рефінансування, знижуючи її, в травні 2009 року ставка досягла рівня 13% (рівень вересня 2006), а в третьому кварталі 2010 року ставка була знижена до 4,5%. [3]


2.3. Податково-бюджетна політика

Основні джерела державних доходів - податки, митні мита та інші платежі. Держава отримує значні доходи від комерційних підприємств, якими воно розпоряджається, наприклад від поштового і телефонного, судноплавства, а також ряду монополій (продаж алкогольних напоїв і тютюнових виробів). Крім звичайних державних витрат, уряд Ісландії витрачає кошти на утримання артистів і письменників і на субсидування сільського господарства і різних промислових галузей. До 2008 року бюджет країни був профіцитним, в окремі роки був невеликий дефіцит. Однак у 2008 році дефіцит бюджету Ісландії склав 1,4 млрд. доларів США.

У програмі МВФ по наданні допомоги найбільш уразливим країнам світу Ісландія займала одне з головних місць. Хоча й бюджет Ісландії завжди мав соціальне спрямування, головною метою податково-бюджетної політики країни під час кризи стало підвищення соціальних витрат. У 2009 році автоматичні стабілізатори діяли з невеликими обмеженнями, що означає, що велика система соціального захисту Ісландії допомогла пом'якшити удар для найбільш уразливих груп. На 2010-2012 роки була запланована фіскальна консолідація, яка має своєю метою поступовий і впорядкований повернення до стійким рівнями запозичення при збереженні прийнятої Ісландією північноєвропейської моделі держави загального добробуту. З цією метою в бюджеті на 2010 рік були збережені ключові програми соціальних витрат і навіть були введені нові програми для вирішення конкретних проблем. Серед нових програм викорінення безробіття серед молоді та надмірної заборгованості домашніх господарств. Тепер в процесі планування бюджету головне місце відводиться консультацій з соціальними партнерами та досягнення консенсусу. [4]

В Ісландії є дев'ять податкових відомств, кожен з до торих управляється начальник податкового департаменту. У цій країні одні з найвищих ставок податків. Так ставка податку на додану вартість в Ісландії - 24,5%. Ставки податку на прибуток в Ісландії:

  • 37,2% - для приватного підприємця;
  • 26% - для партнерства. Самі партнери звільняються від подальшого оподаткування в Ісландії;
  • 18% - для компанії і філії. Виплачувана акціонерам прибуток підлягає додатковому оподаткуванню за ставкою 15%.

Базою для утримання прибуткового податку є доходи після вирахування внеску в пенсійний фонд. Прибутковий і муніципальний податки стягуються готівкою, вони складають на 2009 рік 37,2%. Ці податки утримуються готівкою кожен місяць з зарплати або інших доходів.


2.4. Страховий ринок

3. Промисловість

Значну частку економіки займає рибальство.

4. Сільське господарство

В Ісландії обробляються всі землі, які можна використовувати в сільськогосподарських цілях, що займає лише 1% території країни. При цьому тільки 5% населення зайняті в сільському господарстві, а валова продукція сільського господарства становить лише 1,4% від ВВП (2005 рік). При цьому не можна сказати, що сільське господарство Ісландії - відстала галузь. У 2006 році в країні налічувалося близько 4500 ферм, з яких приблизно 80% належали приватним особам. У 2008 році в Ісландії було більш 130,000 голів великої рогатої худоби, близько 460,000 овець, 75,000 коней (див. ісландська кінь), близько 500 кіз, більше 4,000 свиней і близько 200,000 курей. [5]

В останні роки почали розвиватися напрямки сільського господарства, які не були традиційними для цієї країни. Так за останні 20 років збір врожаю пшениці виріс більш ніж в 20 разів, склавши 11 тисяч тонн.


5. Рибна ловля

Частка рибних продуктів в експорті країни становить 63%, а середньорічний улов досягає 1,3 мільйонів тонн. В Ісландії прийнятий ряд заходів щодо обмеження риболовецької діяльності, заснований на індивідуальній переходить системі квот, яка в сукупності з показником загального допустимого улову (ТАС) є наріжним каменем ісландської системою управління рибними ресурсами. Показник загального допустимого улову встановлюється Морським дослідним інститутом у відповідності з даними про чисельність косяків. В залежності від цього показника між судами розподіляється фіксована частка квоти на вилов. Існують також правила, що стосуються допустимого типу обладнання для лову, зокрема мінімальні розміри мережі. Рибна ловля з використанням тралів заборонена в багатьох районах поблизу узбережжя, які служать місцем нересту та нагулу. Передбачається тимчасове, часткове і остаточне закриття рибальських районів нересту риби для захисту молодняку.


6. Сфера послуг

7. Інфраструктура

7.1. Транспорт

7.2. Енергетика

Виробництво електрики в Ісландії на душу населення в кілька разів перевершує середні показники по Євросоюзу і в 2008 досягло значення 53 129 кВт год / ( чол рік) . [6] Основними споживачами є різні підприємства кольорової металургії. При сумарної встановленої потужності 1,7 ГВт в 2006, енергетичний сектор Ісландії базується на відновлюваних джерелах енергії - на теплових електростанціях виробляється менше 10% від загальної кількості виробленого електрики. [7] У 2012 році в країні не було вітроелектростанцій, основними розвивати напрямок були гідроенергетика та геоенергетики.

Найбільш великою електроенергетичною компанією є Лендсвіркьун, в її власності знаходиться найбільша станція на території країни - ГЕС Каурахньюкар. Найбільш потужна з геотермальних електростанцій Ісландії, ГеоТЕС Хеллішейді, в 2012 році була найбільшою станцією цього типу в світі.8. Економічні відносини

9. Вплив Всесвітнього економічного кризи на Ісландію

Примітки

  1. Iceland and the IMF - Page 1 of 6 - www.imf.org / external / country / ISL / index.htm
  2. http://www.ils.is/Uploads/document/CreditRating/Moodys% 20report% 2020061220_101190_BSO.pdf - www.ils.is / Uploads / document / CreditRating / Moodys report 20061220_101190_BSO.pdf
  3. http://www.sedlabanki.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=7034 - www.sedlabanki.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=7034
  4. http://www.imf.org/external/np/exr/facts/rus/protectr.pdf - www.imf.org / external / np / exr / facts / rus / protectr.pdf Роль МВФ у наданні сприяння в захисті найбільш уразливих груп під час глобальної кризи
  5. http://bondi.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=2211 - bondi.is / lisalib / getfile.aspx? itemid = 2211 Icelandic Agricultural Statistics 2009
  6. (Англ.) Specific electricity production per inhabitant with breakdown by power source (kWh / person) in 2008 (T26) - in Sweden, Facts and figures, The Swedish Energy Agency
  7. (Англ.) Capacity for Competition, Investing for an Efficient Nordic Electricity Market Report - www.kkv.se / upload / Filer / Trycksaker / Rapporter / nordiska / Capacity_for_competition.pdf, The Nordic competition authorities 1/2007 Capacity and electricity consumption page 58
Перегляд цього шаблону Ісландія в темах
Ісландія
Країни Європи : Економіка

Австрія Азербайджан Албанія Андорра Білорусь Бельгія Болгарія Боснія і Герцеговина Ватикан Великобританія Угорщина Німеччина Греція Грузія Данія Ірландія Ісландія Іспанія Італія Казахстан Кіпр Латвія Литва Ліхтенштейн Люксембург Республіка Македонія Мальта Молдавія Монако Нідерланди Норвегія Польща Португалія Росія Румунія Сан-Марино Сербія Словаччина Словенія Туреччина Україна Фінляндія Франція Хорватія Чорногорія Чехія Швейцарія Швеція Естонія

Залежні території

Азорські острови Аландські острови Гернсі Гібралтар Джерсі Острів Мен Фарерські острови Шпіцберген Ян-Маєн

Невизнані і частково визнані держави
Частково або повністю в Азії, в залежності від проведеної кордону В основному в Азії
Перегляд цього шаблону Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР, OECD)
OECD Logo
Перегляд цього шаблону Держави - ​​члени Світової організації торгівлі

Австралія Австрія Албанія Ангола Антигуа і Барбуда Аргентина Вірменія Бангладеш Барбадос Бахрейн Беліз Бельгія Бенін Болгарія Болівія Ботсвана Бразилія Бруней Буркіна-Фасо Бурунді Вануату Великобританія Угорщина Венесуела В'єтнам Габон Гаїті Гайана Гамбія Гана Гватемала Гвінея Гвінея-Бісау Німеччина Гондурас Гонконг Гренада Греція Грузія Данія Джибуті Домініка Домініканська Республіка ДРК Європейське співтовариство Єгипет Замбія Зімбабве Ізраїль Індія Індонезія Йорданія Ірландія Ісландія Іспанія Італія Кабо-Верде Камбоджа Камерун Канада Катар Кенія Кіпр Киргизія Китай Колумбія Конго Республіка Корея Коста-Ріка Кот-д'Івуар Куба Кувейт Латвія Лесото Литва Ліхтенштейн Люксембург Маврикій Мавританія Мадагаскар Макао Республіка Македонія Малаві Малайзія Малі Мальдіви Мальта Марокко Мексика Мозамбік Молдавія Монголія М'янма Намібія Непал Нігер Нігерія Нідерланди Нікарагуа Нова Зеландія Норвегія ОАЕ Оман Пакистан Панама Папуа - Нова Гвінея Парагвай Перу Польща Португалія Росія Руанда Румунія Сальвадор Самоа Саудівська Аравія Свазіленд Сенегал Сент-Вінсент і Гренадіни Сент-Кітс і Невіс Сент-Люсія Сінгапур Словаччина Словенія Соломонові Острови Сурінам США Сьєрра-Леоне Таїланд Тайвань Танзанія Того Тринідад і Тобаго Туніс Туреччина Уганда Україна Уругвай Фіджі Філіппіни Фінляндія Франція Хорватія ЦАР Чад Чорногорія Чехія Чилі Швейцарія Швеція Шрі-Ланка Еквадор Естонія ПАР Ямайка Японія