Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

Економіка Росії


Москва-Сіті, 28 березня 2010

План:


Введення

Економіка Росії - шоста економіка серед країн світу за обсягом ВВП по ППС (на 2010 рік) [1] [23]. За номінальним обсягом ВВП Росія займає 11-е місце.

Номінальний ВВП Росії за 2010 рік склала 44,5 трлн рублів, [5] ВВП за ПКС - $ 2,23 трлн. [1]

За даними на 2007 рік, частка економіки Росії у світовій економіці - 3,2%. [24]


1. Структура економіки

У структурі економіки Росії переважає сектор послуг (торгівля, транспорт, ресторани, готелі, зв'язок, фінансова діяльність, операції з нерухомим майном, державне управління, безпека, освіта, охорона здоров'я, інші послуги) - більш 56,7% структури доданої вартості в 2007 році (у ВВП - 48,6%). Крім того, є ще обробна промисловість (харчова промисловість, текстильне і швейне виробництво, виробництво виробів зі шкіри, виробництво взуття, оброблення деревини, виробництво з дерева, целюлозно-паперове виробництво, видавнича діяльність, поліграфічна діяльність, виробництво коксу та нафтопродуктів, хімічне виробництво, виробництво гумових та пластмасових виробів, виробництво інших неметалевих мінеральних продуктів, металургійне виробництво, виробництво машин і устаткування, виробництво електроустаткування, виробництво електронного та оптичного устаткування, виробництво транспортних засобів та обладнання, інші виробництва) - 19,1% структури доданої вартості (16,4 % ВВП), на видобуток корисних копалин припадає лише 10,4% структури доданої вартості (9,0% ВВП). Будівництво становить всього 5,9% структури доданої вартості (5,1% ВВП), сільське, лісове господарство та рибальство складають в сумі 4,5% структури доданої вартості (4,5% ВВП Росії). Найменшу частку в структурі доданої вартості займає виробництво і розподіл електроенергії, газу та води - 3,1% (2,7% ВВП). На чисті податки на продукти припадає 14,2% ВВП.

Серед всіх галузей промисловості Росії найбільш сильними, по відношенню до 1991 року, виглядають: виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування, хімічне виробництво, обробні виробництва, видобуток паливно-енергетичних корисних копалин; целюлозно-паперове виробництво (лісові ресурси Росії - найбільші у світі) ; видавнича та поліграфічна діяльність; металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів, виробництво і розподіл електроенергії, газу та води (за даними до 2006 року) [25].


2. Економічний поділ

В даний час відсутня. Законодавчо закріплено тільки адміністративний поділ на федеральні округи. Радянська Росія ділилася на одинадцять великих економічних районів : Північно-Західний, Північний, Центральний, Волго-Вятский, Центрально-Чорноземний, Поволзький, Північно-Кавказький, Уральський, Західно-Сибірський, Східно-Сибірський і Далекосхідний. В даний час федеральної і регіональної владою і бізнесом шикуються галузеві кластери.

Видобуток нафти і газу зосереджена в Західному Сибіру, ​​гідроелектростанції, кольорова металургія і лісова промисловість - у Східному Сибіру. Далекий Схід виділяється видобутком золота, алмазів, риби і морепродуктів. У Північному районі до основних галузей належать видобуток вугілля, нафти, газу, апатитів, нікелю та інших металів, а також заготівля лісу і вилов риби. Північно-Західний, Центральний, Волго-Вятський, Уральський і Поволзький райони виділяються розвиненим машинобудуванням, хімічної, легкої, харчової промисловістю, енергетикою і сферою послуг. Центрально-Чорноземний район і Північний Кавказ мають розвинуте сільське господарство і харчову промисловість.


3. Історія

3.1. 1992-1999

Багато цілі і методи економічної політики влади, що проводилася в 1990-і роки, формувалися виходячи з вказівок міжнародних фінансових організацій, у першу чергу МВФ. [26]

Методи економічної політики, що застосовувалися в 1995-1998 роках, нагадували "погану нескінченність": знову і знову повторювалися схожі за змістом заходи, не дивлячись на те, що вони кожного разу давали негативні результати. [26] Ставка постійно робилася на вкрай обмежений набір грошово- кредитних і бюджетно-податкових заходів. [26] Характеристика основних з цих заходів: [26]

 • Абсолютний пріоритет заходів з протидії інфляції над заходами зі стимулювання капиталообразующие інвестицій і виробництва. [26]
 • В якості основної і фактично єдиною заходи по боротьбі з інфляцією використовувалося скорочення пропозиції грошей. [26] Цей захід включала в себе в тому числі затримку у виплатах пенсій, неоплату за продукцію за державним замовленням, невиконання фінансових зобов'язань перед бюджетними організаціями і т. п. [26]
 • Застосування завищеного курсу російського рубля як заходи для стримування інфляційних очікувань. [26]
 • Збережіть великих ставок податків з метою скорочення дефіциту держбюджету. [26]
 • Фінансування дефіциту держбюджету за рахунок продажу на ринку боргових зобов'язань держави ( ДКО, ОФЗ та інших). [26] Причому обсяг їх розміщення постійно збільшувався (з 160 млрд рублів в 1995 році до 502 млрд рублів в 1997 році), а потрібний обсяг попиту на них підтримувався великими ставками відсотків і значним залученням спекулятивних фінансових ресурсів з-за кордону. [26] Орієнтація на іноземний капітал зажадала ліквідації багатьох обмежень на вивезення капіталу за кордон. [26]
 • Абсолютний пріоритет ідеологічних і бюджетно-податкових мотивів при проведенні приватизації над мотивом пошуку ефективних власників. [26]

Ці заходи не виправдали навіть невеликої частки тих очікувань, які на них покладалися. [26] В умовах загальної недовіри і невизначеності чисто монетарні антиінфляційні заходи були неефективними. [26] Хоча темпи інфляції зменшилися, це не привело до виникнення ринкових імпульсів, які забезпечили б активізацію процесів модернізації економіки і зростання капіталовкладень. [26] Учасники економічних процесів по-прежднему не вважали фінансову ситуацію в країні стабільною, вважали рівень ризиків надмірно великим і утримувалися від значних інвестицій в основний капітал. [26] Причому держава, застосовуючи сумнівні заходи протидії інфляції і перетворившись на найбільшого порушника фінансових зобов'язань, внесло дуже значний вклад в підтримку великого рівня недовіри в економіці. [26] Крім того, економічна політика влади, яка застосовувалася в ті роки, не змогла ефективно протидіяти тієї складової інфляції, яка виникала внаслідок впливу сплесків цін на світовому ринку, структурних і технологічних перекосів в економіці і т. д. [26] Внаслідок цього, вкладення в основний капітал в російській економіці продовжували знижуватися випереджаючими темпами аж до 1999 року. [26]

Інші аспекти економічної політики 1995-1998 років також мали негативні наслідки для динаміки виробництва в країні. [26] Надмірне зменшення пропозиції грошей призводило до зростання неплатежів, бартеру та взаємозаліків, що, зокрема, призводило до сильного збільшення трансакційних витрат фірм. [26] завищений обмінний курс російського рубля значно знижував цінову конкурентоспроможність російських виробників. [26] Занадто велике податкове навантаження приводила до зростання або боргового навантаження у законослухняних фірм, або неформальної антиподаткове активності у нелояльних фірм. [26] Фінансування бюджетного дефіциту за рахунок запозичень на фінансових ринках також мало ряд негативних наслідків для економіки. [26] По-перше, висока прибутковість операцій з державними цінними паперами відтягувала фінансові ресурси з реального сектора економіки у фінансовий сектор. [26] По-друге, орієнтація витрат держбюджету на рефінансування державних цінних паперів значно звужувала можливості держави з підтримки соціальної сфери та економіки країни. [26] По-третє, різке зростання державного боргу приводив до значного збільшення ризиків, пов'язаних з коливаннями курсів цінних паперів і курсу російського рубля. [26] По-четверте, лібералізація міжнародних операцій з валютою послаблювала захист економіки країни від зовнішнього тиску на російський рубль і від витоку капіталів. [26]

Наслідком проведеної у 1995-1998 роках економічної політики стали: економічний спад, значний відтік капіталу з країни, нестача грошей у реальному секторі та в соціальній сфері, що посилився опортунізм з боку фірм, значне послаблення зв'язків між неблагополучними і благополучними секторами економіки, посилення структурних і технологічних диспропорцій в економіці, низький рівень життя населення і т. п. [26]

До серпня 1998 року влада втратили ресурси для фінансування короткострокового держборгу і утримання курсу рубля. [26] 17 серпня 1998 року був оголошений дефолт за внутрішніми зобов'язаннями ( ДКО, ОФЗ) і фактично оголошено про відмову підтримувати курс рубля. [26] Це означало крах макроекономічної політики, що проводилася з 1992 року. [26] У результаті фінансової кризи російська економіка отримала важкий удар, наслідком чого стало різке знецінення рубля, спад виробництва, значне зростання інфляції, падіння рівня життя населення. [26] Економічний спад був короткочасним і незабаром змінився масштабним економічним зростанням. [26]

Значну роль у переході від спаду до зростання зіграли зміни в макроекономічній політиці. [26] До кінця 1998 року багато фірм в Росії були готові до збільшення випуску своєї продукції, стримувало їх тільки відсутність сприятливої ​​макроекономічної обстановки в країні. [26] І як тільки економічна політика влади стала більш адекватною і забезпечила фірмам необхідні умови для здійснення діяльності, в країні почалося економічне зростання. [26] Нова макроекономічна політика набагато більше орієнтувалася на реальні потреби економіки, а поради міжнародних фінансових організацій перестали сприйматися російською владою як догма, ставлення до цих порад стало більш виваженим. [26] По суті було прийнято рішення про відмову від найбільш неадекватних заходів, що застосовувалися в рамках попередньої економічної політики. [26] У першу чергу зміни торкнулися фінансової та антиінфляційної політики. [26]

По-перше, відновлення економічного зростання було визнано більш важливим пріоритетом, ніж стримування інфляції. [26]

По-друге, було визнано неефективним використання завищеного курсу рубля як засобу стримування інфляції. [26] Після серпня 1998 року формування курсу російського рубля фактично стало ринковим. [26] Хоча перехід до ринкового курсоутворення привів до короткострокового сплеску цін (у першу чергу, з Через різке підвищення імпортних цін), інші його наслідки були для економіки благотворними. [26] Зокрема, зниження курсу рубля значно зменшило витрати російських підприємств, виміряні в доларах, внаслідок чого значно зросла конкурентоспроможність продукції російських фірм. [26] Крім того, ринкове формування курсу рубля полегшило можливість накопичення валютних резервів, а це призвело до підвищення стійкості фінансової системи країни. [26]

По-третє, грошово-кредитне регулювання стало більш гнучким. [26] Хоча політика обмеження пропозиції грошей з метою стримування інфляції збереглася, було вжито заходів по ліквідації затримок по пенсіях, посібниками і зарплатах. [26] Так, якщо в III кварталі 1998 року борги із зарплат бюджетникам становив 20,9 млрд рублів, то на початок 2000 року вони зменшилися до 7,1 млрд рублів. [26] Крім цього, держава практично повністю відмовилося від мала місце до цього практики невиконання своїх фінансових зобов'язань перед підрядниками за держзамовленнями і перед бюджетними організаціями, що дозволило підвищити довіру до економічної політики держави і нормалізувати ситуацію з фінансами в бюджетній сфері. [26]

По-четверте, було прийнято рішення про відмову від відновлення ринку фінансових держзобов'язань, оскільки було визнано, що покриття дефіциту бюджету за рахунок масштабних позик створює значні ризики економічної стабільності, не забезпечуючи при цьому достатнього ефекту стримування інфляції. [26] Крім того, фактична ліквідація ринку ГКО-ОФЗ знизила прибутковість вкладень в цінні папери і тим самим підвищила привабливість вкладень в товарні активи, внаслідок чого значна частина звільнених фінансів була направлена ​​в реальний сектор економіки, що стало одним з чинників відновлення зростання виробництва. [26]

По-п'яте, наприкінці 1998 року і в 1999 році влада успішно застосували регулювання цін природних монополістів (залізничного транспорту, електроенергетики, газової промисловості) як економічний важіль, в результаті чого до початку 2000 року темп зростання цін на продукцію природних монополій був приблизно в 1 , 7 рази нижче середнього темпу зростання цін в економіці. [26] Внаслідок цього заходу вдалося уповільнити темпи інфляції і надати додатковий імпульс виробничому зростанню в економіці, тому що в той період у багатьох російських фірм питомі витрати на транспорт і енергію фактично знизилися. [26 ]

Навіть з урахуванням поліпшення загальноекономічної ситуації в Росії після дефолту 1998 р. країна не вийшла за основними параметрами розвитку на рівень 1990 р. На початок 2005 р. російська економіка, незважаючи на стійко позитивні темпи розвитку в останні шість років, втратила в порівнянні з 1990 г . 17% валового внутрішнього продукту (ВВП), 30% обсягу промислового і аграрного виробництва, інвестиції в основний капітал знизилися на 2 / 3 [27].

Практично неконтрольований наплив на внутрішній ринок Росії зарубіжних аналогів продукції галузей імпортозаміщення став діяти по наростаючій як агресивний фактор, що блокує відновлення і розвиток виробничого і конкурентного потенціалу вітчизняних промислових підприємств і аграрного сектора [27].

Схема руйнування конкурентного потенціалу імпортозамінних галузей під впливом внутрішніх і зовнішніх сил носила в Росії класичний характер (держава практично самоусунулася від вирішення проблем захисту національних виробників від іноземних конкурентів за допомогою тарифної політики; система контролю за безпекою та якістю ввозяться в Росію товарів продовжує залишатися неефективною (імпортні товари , особливо продовольство, програють в сортності російським); човниковий імпорт, крім того що сприяє деградації галузей імпортозаміщення, позбавляє державний бюджет вагомої частини податкових надходжень; відсутність реального митного бар'єру на шляху контрафактної і контрабандної продукції) [27].


3.2. З 2000 року

Інтеграція в Євразії
Євразія - багатозначний термін. У даній статті не мається на увазі весь континент Євразія.
Етапи інтеграції
Див також
Динаміка ВВП Росії після 1991 року

У 1990-і роки рівень оподаткування в Росії був завищеним і неприйнятним для фірм і, незважаючи на постійне посилення податкового законодавства в ті роки, підприємства продовжували масово й успішно ухилятися від податків. [26] У 2000-ті роки президентом Росії В. В. Путіним було підписано низку законів, якими були внесені поправки до податкового законодавства: була встановлена ​​плоска шкала прибуткового податку з фізичних осіб в 13%, знижена ставка податку на прибуток до 24%, введена регресивна шкала єдиного соціального податку, скасовані оборотні податки і податок з продажів, загальна кількість податків було скорочено в 3 рази (з 54 до 15) [28] [29] [30] [31]. В 2006 заступник міністра фінансів РФ Сергій Шаталов заявив, що за період податкової реформи податкове навантаження знизилася з 34-35% до 27,5%, а також відбувся перерозподіл податкового навантаження в нафтовий сектор [31]. Податкова реформа також сприяла збільшенню збирання податків [28] [32] [33] [34] і стимулювала економічне зростання [32] [34] [35] [36] [37].

У жовтні 2001 року В. В. Путін підписав новий Земельний кодекс РФ, який закріпив право власності на землю (крім земель сільгосппризначення) і визначив механізм її купівлі-продажу. [29] У липні 2002 В. В. Путіним був підписаний федеральний закон " Про обіг земель сільськогосподарського призначення ", який санкціонував купівлю-продаж і земель сільськогосподарського призначення. [29]

Було проведено ряд інших соціально-економічних реформ: пенсійна ( 2002), банківська (2001-2004), монетизація пільг (2005), реформи трудових відносин, електроенергетики і залізничного транспорту.

До 1 липня 2006 року російський рубль став конвертованим по поточних і капітальних операціях. [38]

В економіці Росії відзначалося зростання ВВП (у 2000 - 10%, в 2001 - 5,1%, в 2002 - 4,7%, в 2003 - 7,3%, в 2004 - 7,2%, в 2005 - 6, 4%, в 2006 - 8,2%, в 2007 - 8,5%, в 2008 - 5,2%), промислового і сільськогосподарського виробництва, будівництва, реальних доходів населення. [39] Відбувалося зниження чисельності населення, що живе нижче рівня бідності (з 29% в 2000 році до 13% в 2007). [40] [41] З 1999 по 2007 роки індекс виробництва обробних галузей промисловості зріс на 77%, у тому числі виробництва машин і устаткування - на 91%, текстильного і швейного виробництва - на 46%, виробництва харчових продуктів - на 64%. [42]

Обсяг ВВП у 2005 році склав 21 665,0 млрд руб. і збільшився на 6,4% в порівнянні з попереднім роком. Приріст промислового виробництва в 2005 році склав 4,0%, оборот роздрібної торгівлі - 12,0%, інвестицій в основний капітал - 10,5%, вантажообігу транспорту - 2,6%. Індекс потрбітельскіх цін склав 10,9%, дефлятор ВВП - 18,8%. Зовнішньоторговельний оборот у 2005 році склав $ 370,4 млрд. Сальдо торгового балансу - $ 120,1 млрд.

Обсяг російського ВВП в 2006 році склав, за попередніми даними, 26 621 млрд рублів [43], або $ 979 100 000 000 за середньозваженим курсом за рік (рік тому - $ 763 200 000 000), що в реальному вираженні на 6,7% більше . Податкові надходження, перераховані Федеральною податковою службою у федеральний бюджет в 2006, склали 3000700000000 руб. (Зростання на 19,7% в порівнянні з 2005). Російський золотовалютний резерв встановив черговий рекорд - за станом на 5 січня 2007 золотовалютні резерви центрального банку становили $ 303 900 000 000 [44]. Це забезпечило Росії третє місце за цим показником у світі після Китаю та Японії. Відповідно до федерального закону від 01.12.2006 № 197-ФЗ, параметри федерального бюджету на 2006 були остаточно затверджені в наступному розмірі: витрати в сумі 4431076 807,1 тис. рублів, доходи в сумі 6170484 600,0 тис. рублів. Таким чином, профіцит федерального бюджету на 2006 становить 1739407 792,9 тис. рублів. Офіційна інфляція склала 9%.

У 2007 році темпи зростання російської економіки (8%) виявилися найвищими за останні роки. За підсумками цього року Росія увійшла в 7-ку найбільших економік світу, залишивши позаду Італію і Францію, [45] а також увійшла до групи країн з високим рівнем людського розвитку [46] [47] [48].

Вибухнув світова економічна криза не обійшов стороною і Росію. За оцінкою Світового банку, російська криза 2008 року "розпочався як криза приватного сектора, спровокований надмірними запозиченнями приватного сектора в умовах глибокої потрійного шоку: з боку умов зовнішньої торгівлі, відпливу капіталу та жорсткості умов зовнішніх запозичень". [49] Відбувся обвал на фондовому ринку Росії, девальвація рубля, зниження промислового виробництва, ВВП, доходів населення, а також зростання безробіття. Антикризові заходи уряду зажадали значних витрат. Станом на 1 липня 2009 року міжнародні резерви Центрального банку становили $ 412,6 млрд. У порівнянні з 1 липня 2008 року, коли обсяг міжнародних резервів Росії становив $ 569 млрд, цей показник знизився на 27,5%. У травні 2009 року ВВП Росії знизився на 11% по відношенню до аналогічного місяця минулого року. Експорт за цей місяць впав у порівнянні з травнем 2008 на 45%, склавши $ 23,4 млрд, імпорт знизився на 44,6% до $ 13,6 млрд. Сальдо торгового балансу зменшилося в 1,8 рази. [50] У другій половині 2009 року економічний спад був подоланий, в III і IV кварталах цього року зростання ВВП Росії з урахуванням сезонності склало 1,1% і 1,9% відповідно. [51] За підсумками 2009 року ВВП Росії впав на 7,9%, що було одним з найгірших показників динаміки ВВП в світі, в той же час показавши кращу динаміку, ніж кілька країн колишнього СРСР. [52] [53] [54]. Дані показники дозволили Росії вийти на третє місце за ВВП на душу населення серед країн колишнього СРСР, обігнавши за цим показником Латвію і поступившись тільки Естонії і Литві [55] [56].

В 2009 валовий внутрішній продукт ( ВВП) Росії оцінювався в 2109 млрд дол. Аналогічний ВВП мають Великобританія (2281 млрд дол), Франція (2097 млрд дол) і Бразилія (2030 млрд дол.) ВВП на душу населення Росії - 14 900 дол., В Об'єднаному Королівстві - 35 900, Франції - 33 100, в Бразилії - 10 600 дол Восени 1999 державний борг Росії (включаючи борг СРСР) досяг 160 млрд дол, і за цим показником вона вийшла на перше місце в світі, але цей борг був фактично повністю ліквідований 2005 - 2007 рр. ..

У березні 2010 року в доповіді Світового банку зазначалося, що втрати економіки Росії виявилися меншими, ніж це очікувалося на початку кризи [57]. На думку Світового банку, частково це сталося завдяки масштабним антикризовим заходам, що їх вжив уряд [57].

За підсумками першого кварталу 2010 року, за темпами зростання ВВП (2,9%) і зростання промислового виробництва (5,8%) Росія вийшла на 2-е місце серед країн "Великої вісімки", поступившись лише Японії. [58] За підсумками 2010 року зростання ВВП Росії склав 4,0%, [5] [6] Росія вийшла на 6-е місце серед країн світу за обсягом ВВП за ПКС. [59]


4. Переробна промисловість

За даними гендиректора медіахолдингу Експерт Валерія Фадєєва додана вартість у промисловості на одну особу на рік становить для РФ 1,4 тис. доларів США проти 6-10 тис. в розвинених країнах Заходу [60]. За останні 20 років країна не приділяла необхідної уваги промисловості, закуповуючи дешеву продукцію за кордоном [60]. Згідно точним даними на сайті журналу Експерт, в 2007 році максимальна додана вартість обробної промисловості у розрахунку на душу населення становила у США, що займає перше місце за загальним показником доданої вартості, 5,8 тис доларів [61]. Росія в загальносвітовому рейтингу за показником доданої вартості займає 9 місце за загальним обсягом, а в розрахунку на душу населення перевершує такі країни як Китай, Таїланд і Бразилія, і трохи поступається Мексиці та Туреччині [61]

Частка обробних виробництв у російському промисловому виробництві в 2007 році становила 66%. [62] Обсяг валової доданої вартості в обробних виробництвах - 6,3 трлн руб (2010 р.). [63]


4.1. Оборонно-промисловий комплекс

У 2007 році обсяг реалізації ОПК Росії склав $ 18,6 млрд, з них $ 11,6 млрд припадало на державне замовлення, $ 7 млрд - на експорт. [64] З 2000 по 2007 роки обсяг реалізації російського ОПК збільшився в 3,7 рази, в тому числі держзамовлення - в ​​6,4 рази, експорт - у 2,2 рази. [64]

У 2009 році обсяг виробництва в російському ОПК виріс приблизно на 10%. [65]

У 2010 році загальний обсяг закордонних продажів Рособоронекспорту склав 8,7 млрд доларів (з 2001 року зріс в 10 раз) [66]

Частка Росії на світовому ринку озброєнь становить 23%, і поступається тільки частці США (32%) [67]. У грошовому обчисленні в 2010 році експорт продукції військового призначення вперше перевищив 10 млрд доларів США. [68]

У 2009 році Росія мала військово-технічне співробітництво більш ніж з 80 державами світу, і здійснювала поставки продукції військового призначення в 62 країни [69], а обсяг російського експорту продукції військового призначення в 2009 році перевищив 260 000 000 000 рублів ($ 8,8 млрд) [ 70]. Згідно з даними СІПРІ, частка поставкок бойових літаків в період 2005-2009 рр.. склав для Росії 40% від загального обсягу експорту [71], згідно з даними Рособоронекспорту ця частка становить приблизно 50% від обсягу всіх продажів російських озброєнь [72].

РФ має багатомільярдні контракти на поставку озброєнь і продукції подвійного призначення з Індією [73] [74] [75], Венесуелою [76], Китаєм [75] [77], В'єтнамом [78] [79], Алжиром [75], Кувейтом [80], Грецією [81], Іраном [82], Бразилією [83], Йорданією [84], Сирією, Малайзією, Індонезією, Перу [85].

У квітні 2010 року представник концерну ППО " Алмаз Антей "повідомив, що Росія виконала контракт на поставку до Китаю 15 дивізіонів ЗРК С-300 "Фаворит" [86].

У 2006 році була затверджена російська державна програма розвитку озброєнь на 2007-2015 роки, яка передбачає закупівлю і розробку бойової техніки (військово-транспортної авіації, космічних засобів, автотранспорту, бронетехніки, ПРО і ППО, судів і підводних човнів) для армії Росії. На фінансування цієї програми в цілому за час її дії буде виділено 4900000000000 рублів. В кінці вересня 2010 року віце-прем'єр Сергій Іванов озвучив іншу суму: протягом десяти років, до 2020 року, бюджет державної програми озброєнь складе не менше 22 трлн руб. [87]

Російські підприємства ОПК: Іжевський машинобудівний завод, Нижегородський машинобудівний завод, Стрийський завод та інші.

Компанія Виручка від реалізації, млн руб. Рік звітності
ВАТ "Концерн ППО" Алмаз-Антей "" в т.ч.: 116146.9 (2009) [88]
ОКБ "Новатор" 8538.1 (2009)
ВАТ "Об'єднана авіабудівна корпорація" в т.ч.: 114000 (2009)
ВАТ "АХК" Сухой "" 49100 (2009)
ВАТ "НПК" Іркут "" 36806.7 (2009)
ВАТ "Об'єднана двигунобудівного корпорація" в т.ч.: 72347 (2009)
ВАТ "Уфимське моторобудівне ПО" 20014 (2009)
ВАТ "НВО Сатурн" 15779 (2007) [89]
ВАТ "Вертольоти Росії" 57674.1 (2009)
ВАТ НПК "Уралвагонзавод ім. Дзержинського" 36272.4 (2009)
ВАТ "Корпорація" Тактичне ракетне озброєння "" 31367.5 (2009)
ВАТ ПО "Севмашпредприятие" 21160.8 (2009)
ВАТ "Корпорація" Аерокосмічне обладнання "" 20966 (2007). [89]
ФГУП "ММПП Салют" 16513.2 (2009)
ФГУП "КБ приладобудування" 12680 (2007) [89]
ВАТ СЗ "Північна верф" 10719.5 (2009)
Група "Мотовилихинские заводи" 8200 (2009)
ВАТ "Курганський машинобудівний завод" 4855 (2009)
ФГУП ПО "УОМЗ" 3828.5 (2009)

4.2. Суднобудування

Суднобудівна промисловість Росії традиційно є однією з найбільш технологічно розвинених галузей економіки [90]. Російські верфі мають досвід будівництва суден практично будь-якого класу, типу і тоннажу. У галузі є найбільші виробники силових систем і систем автоматизації [90]. Науковий потенціал науково-дослідних і проектних інститутів, лабораторій галузевого і академічного напряму дозволяє не тільки виконувати унікальні замовлення з проектування суден, але і розробляти нові концептуальні напрями в суднобудуванні [90].

У Росії існує більше 1000 підприємств, зайнятих в суднобудуванні, судноремонті, виробництві рухового, гідроакустичного, навігаційного, допоміжного, палубного та інших видів обладнання, матеріалів і комплектуючих для суден, а також здійснюють наукову діяльність в галузі кораблебудування і морської техніки [91].

За іншими оцінками, у Росії налічується близько 4000 підприємств і організацій, які в тій чи іншій мірі забезпечують виробництво продукції і послуг в області створення техніки для вивчення континентального шельфу, а також господарської та військової діяльності на внутрішніх морях і в міжнародних водах [90].

Найбільшими центрами російського суднобудування є Санкт-Петербург, Северодвинск, Нижній Новгород, Калінінградська область.

Відповідно до указу президента РФ, підписаного у березні 2007 року, створена Об'єднана суднобудівна корпорація, основним полем діяльності якої розглядається розвиток громадянського суднобудування. Об'єднана суднобудівна корпорація консолідувала 19 існуючих великих суднобудівних і судноремонтних підприємства [92].

У 1995-2005 роках на російських суднобудівних підприємствах розміщувалося 4% обсягу російських замовлень судів. [93] До 2007 року цей показник підвищився до 6%, в 2008 році склав 8%. [93] У 2008 році обсяг продажів в російському суднобудуванні склав 150 млрд рублів. [93]

Обсяг виробництва в російському суднобудуванні за 11 місяців 2009 року збільшився на 50% [94] [95]. У новий 2010 російське суднобудування увійшло із зростанням в 62% [96] [97].


4.3. Автомобільна промисловість

Виробництво автомобілів в Росії в 2000-2008 роках

Найбільші російські підприємства автомобільної промисловості:

За підсумками 2008 року в Росії було вироблено 1471000 легкових автомобілів і 256 тис. вантажних автомобілів [101]. У тому ж році з Росії було експортовано 132 тис. легкових і 45 тис. вантажних автомобілів на загальну суму $ 1,7 млрд [102].

У період з 2000 по 2010 роки в Росії було відкрито кілька десятків автомобільних заводів, що випускають автомобілі під марками відомих виробників, серед яких Volkswagen, Skoda, BMW, Ford, Renault, Toyota, Chevrolet, Автомобільний альянс Peugeot - Citroen - Mitsubishi, Nissan, Opel, Kia, Volvo Truck і деякі інші. Потужності заводів розраховані на виробництво, починаючи від від великовузлового до дрібновузлового складання, включаючи Completely Knocked Down (CKD) складання з високим ступенем локалізації виробництва, зі зварюванням і фарбуванням кузовів, і агрегатів [103] [104] [105] [106]. Відкриття нових заводів триває [107].

У автопромисловості РФ існують також амбітні проекти російського суперкара Marussia [108] і Е-мобіль Михайла Прохорова [109].


4.4. Авіакосмічна промисловість

Виробництво цивільних вертольотів у Росії в 1997-2009 роках, штук

Стратегія розвитку авіаційної промисловості РФ на період до 2015 року Активи російського авіабудування сконцентровані у двох профільних інтегрованих структурах: Об'єднана авіабудівна корпорація (до неї входять найбільші літакобудівні підприємства) і Оборонпром (до неї входять найбільші вертольотобудівний і двигунобудівних підприємства). Ці компанії включають в себе 214 підприємств і організацій, у тому числі 103 - промислові, 102 - НДІ та ОКБ. Загальна чисельність зайнятих у російській авіаційної промисловості - понад 411 тис. осіб. Найбільшими науковими центрами авіабудування є: ВІАМ, ЦІАМ, ЦАГІ, ЛІІ, ДержНДІАС, ОНПО "Технологія". [110]

За обсягом випущеної продукції військового літакобудування Росія знаходиться на 2-му місці в світі, вертольотобудування - на 3-му місці в світі (6% світового ринку вертольотів). [110]

У 2010 році обсяг виручки російських підприємств авіапрому склав більше 504 млрд рублів, з яких 31% - частка літакобудування, 18% - вертольотобудування, 24% - двигунобудування, 8% - агрегатостроенія, 11% - приладобудування, 8% - виробництва спецтехніки. За цей рік в Росії було випущено більше 100 військових літаків. [110]

Після саміту БРІК в квітні 2010 року, стало відомо, що ведуться переговори з бразильською аерокосмічної корпорацією Embraer про спільну розробку та виробництво літака для російської регіональної авіації. Ймовірно, мова йде про використання потужностей Казанського авіаційного заводу [111].

Існують оцінки, за якими в разі об'єднання російського і українського авіапрому, літакобудівники двох країн здатні утворити третій за значимістю - після США та Західної Європи - центр світового авіабудування [112]. У квітні 2010 року ОАК і українська державна компанія " Антонов "домовилися про створення компанії, яка координує спільне виробництво літаків Ан-124, виробництво літаків Ан-148, Ан-70 і Ан-140. [113] Передбачається також, що ОАК отримає контроль над "Антоновим" в обмін на пакет акцій ОАК. [113]

Російські виробники авіаційної промисловості співпрацюють (кооперація, спільні виробництва) практично з усіма провідними світовими виробниками, серед яких корпорації Боїнг, Airbus, Snecma, бразильської Embraer, ряд італійських концернів з групи Finmeccanica (наприклад, Agusta Westland, Alenia Aeronautica) [114], з французькими виробниками (12 компаній) [115], з китайськими виробниками [116], з рядом українських заводів [117] [118].

Останнім часом російськими авіабудівниками укладені багатомільярдні тверді контракти на поставку цивільних літаків іноземним авіаперевізникам ( SSJ-100 і МС-21 [119], загальна сума понад $ 7 млрд).

До структури Роскосмоса, за даними офіційного сайту агентства, входить 66 підприємств. [120]. Найбільші підприємства космічної промисловості:

За даними на 2006 рік за Росією було приблизно 11% світового ринку космічних послуг [121]. Згідно Державної стратегії розвитку ракетно-космічної промисловості, частка продукції російської ракетно-космічної промисловості на світовому ринку до 2015 року має досягти 15% [122].

За інтенсивністю космічної діяльності ( за кількістю запущених космічних кораблів і кількості запущених космічних апаратів) Росія займає лідируючі позиції протягом останніх декількох років [123] [124].

За обсягом фінансування цивільної космічної діяльності за даними останніх років Росія займає шосте місце у світі [124].

В даний час агентством Роскосмос укладені міжурядові угоди про співробітництво у космічній діяльності з 19-ма країнами, серед них США, Японія, Індія, Бразилія, Швеція, Аргентина і країни, що входять до Європейське космічне агентство (ЄКА) [125]

У березні 2010 року Франція замовила у Росії 14 ракет-носіїв " Союз "на $ 1 млрд [126]. У листопаді 2011 року, у світлі успішного співробітництва РФ і Франції в ході підготовки і запуску ракети-носія з французького космодрому Куру, стало відомо про укладення контракту на будівництво 21 ракети-носія "Союз", оціночна вартість не менше 32 млрд, крб. (також крім цього контракту російські та французькі фахівці займуться розробкою ракети-носія нового покоління) [127]

(Укладено контрактів на суму: в 2005 - $ 5 млрд, в 2007 - $ 3 млрд, в 2009 - $ 10 млрд).


4.5. Мікроелектроніка

За оцінками компаній Роснано та Система обсяг російського ринку мікроелектроніки в 2010 р. склав $ 1,5 млрд. Це менше 1% світового (оцінюється в $ 280 млрд). Якщо російський ринок не регулювати, до 2015 р. він виросте до $ 2840000000, а якщо стимулювати імпортозаміщення - до $ 9930000000, прогнозують АФК і "Роснано". [128] За оцінками учасників ринку частка російських чипмейкеров в сегменті промислової мікроелектроніки - близько 30-50%, і приблизно в 5% в сегменті споживчих електротоварів. [129]

В 2008 темпи зростання мікроелектроніки в Росії були близько 25%, а в 2009 році - близько 15%, що перевищувало темпи зростання інших галузей російської промисловості [130]. У лютому 2010 року заступник міністра промисловості і торгівлі Росії Юрій Борисов заявив, що реалізація стратегії уряду Росії в галузі мікроелектроніки скоротила технологічне відставання російських виробників від західних до 5 років (до 2007 року це відставання оцінювалося в 20-25 років) [130].

Російська група підприємств " Ангстрем "і компанія" Мікрон "є одними з найбільших виробників інтегральних схем у Східній Європі [131]. Близько 20% продукції "Мікрон" експортується. [132]

У жовтні 2009 року була заснована компанія "СІТРОНІКС-Нано" для роботи над проектом по створенню в Росії виробництва інтегральних схем розміром 90 нм. [133] "Сітронікс-нано" добудовує фабрику з випуску таких мікрочіпів, яка повинна почати працювати в 2011 р. Такі чіпи можна використовувати для випуску sim-карт, цифрових телеприставок, приймачів "Глонасс" і ін Вартість проекту складе 16,5 млрд рублів. [134]

До кінця 2010 року в Росії було розпочато виробництво чіпів за технологією 90 нм, що використовуються, зокрема, в мобільних телефонах російського виробництва. У 2011 році також планується почати виробництво чіпів по процесу 45-65 нм. [135]

Існують плани створення єдиного інноваційного Центру для досліджень і розробок, аналога "Кремнієвої (силіконової) долини" в США [136], характерною рисою якого є велика щільність високотехнологічних компаній. Місце майбутнього центру має бути визначено в найближчому майбутньому [137]. Помічник президента Аркадій Дворкович застеріг від порівняння майбутнього інноваційного центру з відомим центром комп'ютерних технологій в США. За його словами, "пряме порівняння тут не підходить", "в майбутньому російському центрі не буде такого фокусу на одній області, зокрема, комп'ютерних технологіях" [138].


4.6. Нафтопереробна промисловість

У Росії діють 30 великих нафтопереробних підприємств із загальною потужністю по переробці нафти 261,6 млн. тонн, а також 80 міні-НПЗ із загальною потужністю переробки 11300000 тонн. Середня потужність російських НПЗ складає 9,1 млн тонн. [139].

За період економічних реформ 1990-х років в нафтопереробці і нафтохімічних галузях відбулося значне скорочення обсягу виробництва [140]. Через різке скорочення внутрішнього споживання нафти при сумарних потужностях з первинної її переробки 296 млн тонн на рік в 2000 році фактично було перероблено 168 700 000 тонн, тобто завантаження нафтопереробних заводів впала до 49,8% [140]. Це зумовило низьку глибину переробки нафти і низька якість випускалися нафтопродуктів. [140] Глибина переробки нафти в 1999 році склала в середньому по Росії 67,4%, і лише на Омському НПЗ вона досягла 81,5%, наблизившись до стандартів західноєвропейських країн і США [140].

В останні роки намітилася обнадійлива тенденція. Ознакою поліпшення ситуації є, зокрема, істотне збільшення інвестицій в нафтопереробку. Так, за 2006 рік вони зросли на 11,7%, склавши 40 млрд рублів. Зростає і внутрішній попит на нафтопродукти [140]. З 2004 по 2008 рік загальний обсяг переробки нафти збільшився з 194 до 236 млн тонн, причому обсяг переробки в ці роки ріс випереджаючими темпами в порівнянні з обсягом видобутку. Якщо в 2004 році в Росії перероблялося 42,3% видобутої в нафті, то до 2008 року цей показник склав 48,2%. [139] Глибина переробки нафти за період з 2005 по 2006 зросла з 67,6 до 71,3% [ 140]. В останні роки на ряді НПЗ активно ведеться будівництво комплексів глибокої переробки нафти [140].

У 2008 році в Росії було вироблено 36 млн тонн автомобільного бензину, 69 млн тонн дизельного палива, 64 млн тонн топкового мазуту [141].

До 2012 року при держпідтримку планується побудувати найбільший в Росії НПЗ в кінцевій точці нафтопроводу Східна Сибір - Тихий океан, глибина переробки нафти складе 93%, що відповідає досягнутому рівню на нафтопереробних заводах США [140].


4.7. Харчова промисловість

У галузь входить близько 50 тис. підприємств, на яких працюють близько 1,5 млн осіб. Зростання виробництва в харчовій промисловості за 2000-2008 роки склав 77%.

Компанія Балтика - найбільший російський виробник пива, що експортує свою продукцію в 46 країн світу [142] [143].

Російська компанія " Черкізово "є великим виробником і переробником м'яса птиці і свинини. [144] У 2009 році обсяг виручки компанії склав $ 1,02 млрд. [144] В даний час компанія здійснює будівництво в Єлецькому районі Липецької області найбільшого в Росії агропромислового комплексу. [144]

У Росії діють близько 80 тютюнових підприємств, на яких працює близько 65 тис. робітників. Провідні компанії тютюнової промисловості: БАТ Росія ( Москва), ЗАТ Ліггетт-Дукат ( Москва), ТОВ Петро ( Санкт-Петербург), ТОВ Тютюнова фабрика Реемтсма-Волга ( Волгоград).

У 2008 році в Росії було вироблено 2,9 млн тонн м'яса, 2,5 млн тонн ковбасних виробів, 3,7 млн ​​тонн харчової рибної продукції, 2,5 млн тонн рослинного масла, 120 тис. тонн чаю, 50 млн декалітрів виноградних вин , 1140000000 декалітрів пива, 413 млн декалітрів мінеральних вод [145].

У 2009 році з Росії було експортовано горілки на суму $ 140 млн. [146]


4.8. Сільськогосподарське машинобудування

Російські підприємства сільськогосподарського машинобудування:

У 2008 році в Росії було вироблено 11,2 тис. тракторів на колісному ходу, 8 тис. зернозбиральних комбайнів, 803 кормозбиральних комбайнів [101].


4.9. Залізничне машинобудування

Російські підприємства залізничного машинобудування: Трансмашхолдинг ( у складі 13-ти великих підприємств), Тихвинський вагонобудівний завод, Уралвагонзавод, Вагонобудівних компаній Мордовії, Вагонмаш, Калінінградський вагонобудівний завод, Торжокский вагонобудівний завод.

У 2008 році в Росії було вироблено 49 секцій магістральних тепловозів, 259 магістральних електровозів, 2,1 тис. магістральних пасажирських вагонів, 42,7 тис. магістральних вантажних вагонів [101].

Ряд російських вагонобудівних підприємств ведуть активну співпрацю у спільному виробництві і розробці устаткування для залізничної галузі з рядом зарубіжних компаній, серед яких Alstom, Siemens, Starfire Engineering & Technologies, Nippon Sharyo Ltd, American Railcar Industries і Amsted Rail [148] [149] [150] [151] [152] [153].

У травні 2010 року ВАТ РЖД підписав з Трансмашхолдингом два контракти, на поставку 200 - пасажирських електровозів, і 221 - для вантажних перевезень. Загальна сума контракту понад 2 млрд євро. Пасажирські електровози, розробляються у співпраці з французькою Alstom, будуть поставлені в 2012-2020 рр.. Вантажні електровози будуть виробляти і постачати ТОВ "Уральські локомотиви" (спільне підприємство німецького Siemens і групи "Сінара") [154].


4.10. Легка промисловість

Легка промисловість є однією з найважливіших галузей російської економіки. У неї входить 17 підгалузей, 14 тис. підприємств. У легкій промисловості на 2008 рік були зайняті 463 тис. чоловік, з них 75% - жінки. Частка легкої промисловості у загальному обсязі виробництва країни становить менше 1,0%. [155]

У легкій промисловості функціонують 15 спеціалізованих науково-дослідних і проектних інститутів. Багато розробок цих інститутів відповідає і перевищують світовий рівень. [155]

Основними підгалузями легкої промисловості є: [155]

 • текстильне виробництво (45% обсягу випуску по галузі);
 • виробництво одягу, вироблення та фарбування хутра (30%);
 • виробництво шкіри, виробів зі шкіри та взуттєве виробництво (25%).

Балансова вартість основних фондів у легкій промисловості на 2008 рік становить 26,6 млрд рублів. [155]

Підприємства легкої промисловості розташовані практично у всіх суб'єктах Російської Федерації. Серед російських регіонів особливо виділяється Іванівська область, в якій легка промисловість є основною галуззю промисловості.

Питома вага легкої промисловості у загальному обсязі виробництва регіону в 2003 році,% [156]
Регіон Питома вага
Іванівська область 32,8
Єврейська автономна область 7,9
Тверська область 6,8
Чувашія 6,5
Костромська область 5,8
Рязанська область 5,5
Володимирська область 5,2
Псковська область 4,6
Ростовська область 4,5
Ульяновська область 4,2
Кабардино-Балкарія 4,0

Легка промисловість Росії на 2005 рік включала близько 14 тис. підприємств і організацій, з яких 1437 ставилися до великих і середнім [157]. 70% обсягу виробництва припадає на 300 найбільш великих підприємств [158]. Частка продукції, виробленої на замовлення силових структур, становила близько 11% від загального обсягу випуску продукції легкої промисловості [157].


4.11. Меблева промисловість

За даними на 2000 рік, в меблевій промисловості Росії працювали близько 3 тис. підприємств з чисельністю зайнятих 116 тис. осіб. Обсяг виробництва в галузі становив $ 634 млн.

У 2008 році в Росії було вироблено 6800000 стільців і крісел, 470 тис. диванів-ліжок, 5600000 столів, 6,0 млн шаф, 1,4 млн дерев'яних ліжок [159].

4.12. Хімічна промисловість

Компанія, штаб-квартира Обсяг продажів в 2005,
млн. руб.
Спеціалізація
Сибур Холдинг,
Москва,
+142700000000 Руб в 2007 Нафтохімія
Салаватнефтеоргсинтез,
Салават, Башкортостан
63 997,8 Нафтохімія
Єврохім,
Москва
53 490,3 Виробництво добрив
Нижнекамскнефтехим,
Нижнєкамськ, Татарстан
48069 Синтетичні каучуки
Акрон
Великий Новгород
23 547,3 Мінеральні добрива
Уралкалий,
Березники, Пермський край
20 721,2 Калійні добрива

Частка хімічної промисловості в структурі ВВП Росії в 2006 році становила близько 6%, в структурі експорту - близько 5%, у галузі було зосереджено майже 7% основних фондів промисловості.

У 2009 році було експортовано 3,1 млн тонн аміаку на суму $ 626 млн, 814 тис. тонн метанолу на суму $ 156 млн, 22 млн тонн мінеральних добрив на суму $ 5,6 млрд, 702 тис. тонн синтетичного каучуку на суму $ 1,2 млрд [102].

На саміті АТЕС-2010 Росія, Японія і Китай підписали контракт на будівництво в Татарстані заводу з виробництва карбамідних добрив загальною вартістю $ 1 млрд. [160], введення в експлуатацію намічене на 2015 р.


4.13. Хіміко-фармацевтична промисловість

Російський фармацевтичний ринок є одним з найбільш зростаючих в світі. У 2008 році продажі на ньому склали близько 360 млрд рублів. Фармацевтична галузь України забезпечує російське охорону здоров'я приблизно на 70%. [161]

На початок 2008 року у фармацевтичній промисловості діяли близько 350 підприємств, які мають ліцензії на виробництво ліків. 10 найбільших заводів випускають понад 30% вироблених в Росії ліків. У 2007 році обсяг експорту лікарських засобів з Росії склав близько 6 млрд рублів. [161]

Ведуться переговори між ГК нанотехнологій ("Роснано") і британськими партнерами по створенню великої фармацевтичної компанії зі створення інноваційних фармацевтичних препаратів. Обсяг проекту $ 900 млн. [162]


4.14. Оптико-механічна промисловість

Компанія ЛОМО - найбільший російський виробник оптико-механічних та оптико-електронних приладів [163].

Виробниче об'єднання "Уральський оптико-механічний завод" імені Е. С. Яламова - одне з найбільших російських підприємств з розробки та виробництва оптико-електронних приладів військового та цивільного призначення


4.15. Двигунобудування

У Росії діють підприємства авіаційного, танкового, ракетного та інших підгалузей двигунобудування.

Більше 80% активів у сфері російського двигунобудування контролює Об'єднана двигунобудівного корпорація. [164]

4.16. Нанотехнологічні виробництва

У 2007 році була створена Російська корпорація нанотехнологій, метою якої є реалізація державної політики у сфері нанотехнологій, розвиток інноваційної інфраструктури у сфері нанотехнологій, реалізації проектів створення перспективних нанотехнологій і наноіндустрії. [165]

4 травня 2008 урядом Росії була прийнята Програма розвитку наноіндустрії в Російській Федерації до 2015 року. [51]

26 квітня 2010 року в Рибінську відкрився завод з виробництва монолітного твердосплавного інструмента з багатошаровим наноструктурованих покриттям. [166] Це перше нанотехнологічної виробництво в Росії. [166] "Російська корпорація нанотехнологій" витратила на фінансування цього проекту близько 500 млн рублів. [166] Глава російського наукового центру " Курчатовський інститут " Михайло Ковальчук заявив: "" Роснано "в Рибінському проекті зіграла дуже важливу роль в ланцюжку між науковою організацією, які фінансують органом і кінцевим виробництвом. Ми за бюджетні гроші створили інтелектуальну власність, а потім за допомогою" Роснано "комерціалізувати її і легально продали виробничникам ліцензію на її використання. Таким чином, завдяки цій держкорпорації наша технологія була перетворена в комерційний продукт. " [166]

Станом на початку червня 2010 року наглядова рада Російської корпорації нанотехнологій схвалив фінансування 76 індустріальних проектів, які реалізуються в 27 російських регіонах. Загальний обсяг інвестицій у них становить близько $ 8 млрд, у тому числі, частка Роснано - близько $ 3,5 млрд. До середини травня 2010 року в Роснано надійшло 1607 заявок на фінансування проектів у сфері наноіндустрії. З них 920 заявок до цього часу було відкинуто, 321 проект проходив науково-технічну та інвестиційну експертизу, а 290 перебували на розгляді науково-технічної ради і ради з інвестиційної політики. [167].


4.17. Чорна металургія

Виробництво сталі в Росії в 1992-2008 роках, в млн тонн
Динаміка виробництва сталевих труб в Росії в 1992-2008 роках, в млн тонн

Частка чорної металургії в обсязі промислового виробництва Росії становить близько 10%. [168] До складу чорної металургії входить більше 1,5 тис. підприємств і організацій, 70% з них - містоутворюючі, число зайнятих - більше 660 тис. чоловік. [168]

Більше 80% обсягу промислового виробництва чорної металургії Росії припадає на 9 великих компаній: " Євразхолдинг "," Северсталь "," Новолипецький металургійний комбінат "," Магнітогорський металургійний комбінат "," УК Металлоинвест "," Мечел "," Трубна металургійна компанія "," Об'єднана металургійна компанія "," Група Челябінський трубопрокатний завод ". [168]

Обсяги виробництва основних видів продукції чорної металургії в 2006 році перевищили показники початку 1990-х років. [168] У 2000-2007 роках зросли обсяги виробництва сталі і сплавів, що відбулося завдяки випереджальному розвитку сучасних передових методів, зокрема, електросталеплавильного виробництва. [168 ] У 2007 році виробництво прокату чорних металів склав 59,6 млн тонн. [168] За даними на 2008 рік, Росія займала 4 місце в світі з виробництва сталі (72 млн тонн на рік) і 3 місце в світі з експорту сталевої продукції ( 27600000 тонн на рік). [168]

З 2000 по 2007 роки виробництво труб в Росії виросло в 2,7 рази. [168] В останні роки в модернізацію російської трубної промисловості було вкладено близько $ 8 млрд, був освоєний випуск нових видів продукції, підвищилася якість. [169] До 2010 року близько 40% труб в Росії випускалося на новому обладнанні. [169]


4.18. Кольорова металургія

За даними на 2010 рік, частка кольорової металургії в російському ВВП - 2,6%, у промисловому виробництві - 10,2%. [170]

Російські виробники кольорових металів:


4.19. Електроенергетика

На території Росії функціонують об'єднані енергетичні системи Центру, Північно-заходу, Поволжя, Північного Кавказу, Уралу, Сибіру і Далекого Сходу. Електроенергію виробляють на теплових, атомних і гідроелектростанціях.

За підсумками 2009 року в Росії було вироблено 1040000000000 кВт * г електроенергії (4-е місце в світі) [175]. У тому ж році з Росії було експортовано 17900000000 кВт * г електроенергії на суму $ 789 млн [102]. У 2010 році було експортовано 19,0 млрд кВт * год електроенергії на суму $ 1,03 млрд. [146]


4.19.1. Гідроенергетика

Станом на 2009 рік у Росії є 15 діючих, добудовуються і знаходяться в замороженому будівництві гідравлічних електростанцій понад 1000 МВт і більше сотні гідроелектростанцій меншої потужності.

Найменування Потужність,
ГВт
Середньорічна
вироблення, млрд кВт год
Власник Географія
Саяно-Шушенська ГЕС 1,28 (6,40) [176] 23,50 [176] ВАТ РусГідро р. Єнісей, м. Саяногорск
Красноярська ГЕС 6,00 20,40 ВАТ "Красноярська ГЕС" р. Єнісей, м. Дивногорськ
Братська ГЕС 4,52 22,60 ВАТ Іркутськенерго, РФФД р. Ангара, м. Братськ
Усть-Ілімськ ГЕС 3,84 21,70 ВАТ Іркутськенерго, РФФД р. Ангара, м. Усть-Ілімськ
Богучанська ГЕС [177] 3,00 17,60 ВАТ "Богучанська ГЕС", ВАТ РусГідро р. Ангара, м. Кодінск
Волзька ГЕС 2,57 12,30 ВАТ РусГідро р. Волга, м. Волзький
Жигулевская ГЕС 2,32 10,50 ВАТ РусГідро р. Волга, м. Жигульовськ
Бурейская ГЕС 2,01 7,10 ВАТ РусГідро р. Бурея, сел. Талакан
Чебоксарська ГЕС 1,40 [178] 3,31 [178] ВАТ РусГідро р. Волга, м. Новочебоксарск
Саратовська ГЕС 1,27 5,35 ВАТ РусГідро р. Волга, м. Балаково
Зейская ГЕС 1,33 4,91 ВАТ РусГідро р. Зея, м. Зея
Нижнєкамська ГЕС 1,25 [178] 2,67 [178] ВАТ "Генеруюча компанія", ВАТ " Татенерго " р. Кама, м. Набережні Челни
Загорська ГАЕС 1,20 1,95 ВАТ РусГідро р. Кунья, сел. Богородське
Воткінська ГЕС 1,02 2,60 ВАТ РусГідро р. Кама, м. Чайковський
Чиркейськая ГЕС 1,00 2,47 ВАТ РусГідро р. Сулак

4.19.2. Атомна енергетика

На початок 2010 року за Росією було 16% на ринку послуг з будівництва та експлуатації АЕС у світі [179]. Згідно з дослідженням РБК від липня 2010 року, на сьогодні " Атомстройекспорт ", основним акціонером якого є державна корпорація Росатом, зберігає за собою 20% світового ринку будівництва АЕС [180]. Ця частка може збільшитися до 25% [179]. За даними на березень 2010 року, Росатом будує 10 атомних енергоблоків в Росії і 5 за кордоном. [181]

У Росії побудовано 10 АЕС, на яких експлуатується 31 енергоблок. З 1991 року в лад було введено 3 нових блоку. На початок 2006 року в стадії будівництва знаходилися ще три.

У 2007 році російські АЕС виробили 159 790 000 000 кВт год електроенергії, що склало 15,7% від загального виробітку в країні. Понад 4% електроенергії, виробленої в європейській частині Росії і на Уралі, припадає на АЕС.

У 2009 р. приріст виробництва урану склав 25% в порівнянні з 2008 р. [182]

Після запуску енергоблоку Волгодонської АЕС в 2010 році, голова уряду Росії В. В. Путін озвучив плани доведення атомної генерації в загальному енергобалансі Росії з 16% до 20-30% [179].

Зараз Росатому належить 40% світового ринку послуг зі збагачення урану і 17% ринку з постачання ядерного палива для АЕС [179] [183] ​​. Росія має великі комплексні контракти в галузі атомної енергетики з Індією [184], Бангладеш [185], Вірменією [186], Венесуелою [187], Китаєм [188], В'єтнамом [189] [190], Іраном [191], Туреччиною [192] [193], Болгарією [194], Білорусією [195] і з низкою країн Центральної Європи [196] [197] [198]. Вірогідні комплексні контракти в проектуванні, будівництві атомних енергоблоків, а також у поставках палива з Аргентиною [199], Нігерією [198], Казахстаном [198], Україна [200], Катаром [201]. Ведуться переговори про спільні проекти з розробки уранових родовищ з Монголією [202]

У Росії існує велика національна програма з розвитку ядерної енергетики, що включає будівництво 28 ядерних реакторів у найближчі роки, на додаток до 30, вже побудованим в радянський період [184]. Так, введення першого і другого енергоблоків Нововоронезької АЕС-2 повинен відбутися в 2013-2015рр [203].

Федеральним агентством з атомної енергії Росії ведеться не має аналогів у світі проект зі створення унікальних плавучих атомних електростанцій малої потужності. У 2010 році заступник голови концерну "Росенергоатом" заявив, що роботи з будівництва першого примірника йдуть за графіком. Готовність станції - кінець 2012 року, вихід на експлуатацію - в 2013 році [204].


4.19.3. Вітроенергетика

Технічний потенціал вітрової енергії Росії оцінюється понад 50 000 млрд кВт год / рік. Економічний потенціал складає приблизно 260 млрд кВт год / рік, тобто близько 30% виробництва електроенергії всіма електростанціями Росії [205].

Встановлена ​​потужність вітрових електростанцій в країні на 2006 рік становить близько 15 МВт.

Одна з найбільших вітроелектростанцій Росії (5,1 МВт) розташована в районі селища Куликове Зеленоградського району Калінінградській області. Її середньорічна вироблення становить близько 6 млн кВт год [206]

На Чукотці діє Анадирський ВЕС потужністю 2,5 МВт (10 вітроагрегатів по 250 кВт) середньорічний виробленням понад 3 млн кВт год, паралельно станції встановлено ДВС, що виробляє 30% енергії установки [207].

Також великі вітроелектростанції розташовані біля села Тюпкільди Туймазінское району респ. Башкортостан (2,2 МВт) [205].

В Калмикії в 20 км від Елісти розміщена майданчик Калмицької ВЕС планувалася потужністю в 22 МВт і річним виробленням 53 млн кВт год, на 2006 рік на майданчику встановлена ​​одна установка "Веселка" потужністю 1 МВт і виробленням від 3 до 5 млн кВт год

У республіці Комі районі Воркути будується Заполярная ВДЕС потужністю 3 МВт. На 2006 діють 6 установок по 250 кВт загальною потужністю 1,5 МВт.

На острові Берінга Командорських островів діє ВЕС потужністю 1,2 МВт.

В 1996 в Цимлянском районі Ростовської області встановлено Маркінская ВЕС потужністю 0,3 МВт.

В Мурманську діє установка потужністю 0,2 Мвт.

Успішним прикладом реалізації можливостей вітряних установок в складних кліматичних умовах є ветродізельний електростанція на мисі Мережа-Наволок Кольського півострова потужністю до 0,1 МВт. У 17 кілометрах від неї в 2009 році розпочато обстеження параметрів майбутньої ВЕС працює в комплексі з Кислогубской ПЕМ.

Існують проекти на різних стадіях опрацювання Ленінградської ВЕС 75 МВт Ленінградська область, Єйській ВЕС 72 МВт Краснодарський край, Морський ВЕС 30 МВт Карелія, Приморської ВЕС 30 МВт Приморський край, Магаданської ВЕС 30 МВт Магаданська область, Чуйської ВЕС 24 МВт Республіка Алтай, Усть-Камчатської ВДЕС 16 МВт Камчатська область, Новиковський ВДЕС 10 МВт Республіка Комі, Дагестанської ВЕС 6 МВт Дагестан, Анапської ВЕС 5 МВт Краснодарський край, Новоросійської ВЕС 5 МВт Краснодарський край і Валаамской ВЕС 4 МВт Карелія.

Почалося будівництво "Морського вітропарку" в Калінінградській області потужністю 50 МВт. У 2007 році цей проект був заморожений [208].

Як приклад реалізації потенціалу територій азовського моря можна вказати Новоазовську ВЕС, що діє на 2007 рік потужністю в 20,4 МВт, встановлену на українському узбережжі Таганрозької затоки.

Реалізується "Програма розвитку вітроенергетики РАО" ЄЕС Росії "". На першому етапі ( 2003 - 2005 р.) розпочато роботи зі створення багатофункціональних енергетичних комплексів (МЕК) на базі вітрогенераторів і двигунів внутрішнього згоряння. На другому етапі буде створено дослідний зразок МЕТ в селищі Тіксі - вітрогенератори потужністю 3 МВт і двигуни внутрішнього згоряння. У зв'язку з ліквідацією РАО ЄЕС Росії всі проекти, пов'язані з вітроенергетикою були передані компанії РусГідро. Наприкінці 2008 року РусГідро почала пошук перспективних майданчиків для будівництва вітряних електростанцій [209].

Робилися спроби серійного випуску вітроенергетичних установок для індивідуальних споживачів, наприклад водопідйомних агрегат " Ромашка ".

У рамках німецько-російського бізнес-форуму було підписано угоду (між "Ростехнології", "РусГідро" і Siemens) про створення спільного підприємства з виробництва вітряних турбін [153].


4.19.4. Геотермальна енергетика

Всі російські геотермальні електростанції розташовані на Камчатці і Курилах, сумарний електропотенціал пароводних терм однієї Камчатки оцінюється в 1 ГВт робочої електричної потужності. Російський потенціал реалізований тільки в розмірі не набагато більше 80 МВт встановленої потужності ( 2009) і близько 450 млн. кВт год річного виробітку ( 2009):

 • Мутновскій родовище:
  • Верхньо-Мутновскій ГеоЕС встановленою потужністю 12 МВт е ( 2007) і виробленням 52900000 кВт год / рік ( 2007) (81,4 в 2004),
  • Мутновскій ГеоЕС встановленою потужністю 50 МВт е ( 2007) і виробленням 360 700 000 кВт год / рік ( 2007) (на 2006 ведеться будівництво, збільшує потужність до 80 МВт е і вироблення до 577 млн кВт год)
 • Паужетская родовище біля вулканів Кошелева і Камбального - Паужетская ГеоТЕС потужністю 14,5 МВт е ( 2004) і виробленням 59500000 кВт год (на 2006 проводиться реконструкція з збільшенням потужності до 18 МВт е).
 • Родовище на острові Ітуруп ( Курили): Океанська ГеоТЕС встановленої потужністю 2,5 МВт е ( 2009). Існує проект потужністю 34,5 МВт і річним виробленням 107 млн ​​кВт год
 • Кунашірское родовище ( Курили): Менделеевская ГеоТЕС потужністю 3,6 МВт е ( 2009).

В Ставропольському краї на Каясулінском родовищі розпочато та призупинено будівництво дорогої дослідної Ставропольської ГеоТЕС потужністю 3 МВт.


5. Добувна промисловість і природні ресурси

Основні газові басейни
Основні нафтові басейни
Динаміка цін на нафту

Добуваються багато видів мінеральної сировини: нафта і природний газ ( Західна Сибір - головна база країни), вугілля, залізна руда ( Курська магнітна аномалія, родовища Уралу, Західного Сибіру та ін), апатити, калійні солі, фосфорити, алмази та ін

Обсяг валової доданої вартості у видобутку корисних копалин - 3,1 трлн руб (2009 р.). [63]

Доходи від експорту сировини традиційно складають солідну частину бюджету країни. Володимир Путін у своїй статті в німецькій газеті Sddeutsche Zeitung зазначив, що "Росія все ще сильно залежить від сировинного ринку." [210] [211]

На думку Семена Ароновича Кімельмана, висловлену в 2001 році, "основу економіки Росії складає і, ймовірно, ще довго буде складати освоєння та розробка мінерально-сировинної бази" [212].


5.1. Нафта і газ

У 2009 році в Росії було видобуто 494 млн тонн нафти (1-е місце в світі), що на 1,2% вище рівня 2008 року. [213] [214]

За підсумками 2009 року Росія знаходилася на другому місці в світі з видобутку та експорту нафти і на першому місці в світі з видобутку та експорту природного газу [175].

У 2009 році в Росії було видобуто 582 млрд кубометрів природного газу. [215]

У 2007 році в Росії було видобуто 491 500 000 т нафти і газового конденсату (на 2,2% більше, ніж роком раніше, у 2006 році зростання склало також 2,2%, в 2005 році - 7,9%). Більшість нафтових компаній в 2007 році продемонстрували падіння видобутку нафти; зростання спостерігалося в основному за рахунок шельфових нафтових проектів " Сахалін-1 "і" Сахалін-2 ", які здійснюються у партнерстві з іноземними нафтовими компаніями [216].

За підсумками 2009 року Газпром став найприбутковішою компанією в світі, випередивши американську Exxon Mobil, зайнявши при цьому 50-е місце за загальним обсягом виручки [217].

У листопаді 2010 року в Росії видобувалося в середньому по 10240000 барелів на день, що є рекордним показником після розпаду СРСР в 1991 році. [218]


5.2. Уран

В Якутії знаходиться Ельконское уранове родовище - найбагатший з розвіданих родовищ в Росії, на нього припадає більше половини розвіданих запасів урану в країні - близько 344 тис. тонн і вважається одними з найбільших у світі. Воно розділене на 8 ліцензійних ділянок, один з яких - зона "Південна", запаси урану якої оцінюються на рівні понад 250 тис. тонн.

У 2006 році досить розвідані і готові до розробки запаси урану в надрах Росії оцінювалися в 615 тис. тонн.


5.3. Алмази

Російська компанія АЛРОСА є найбільшою в світі з розвідки, видобутку та реалізації алмазів [219].

5.4. Мідь

Удоканського родовище є одним з найбільших у світі за запасами міді [220]. Великі запаси міді є в Норильську.

5.5. Срібло

Дукатское родовище є одним з найбільших у світі за запасами срібла [221].

6. Сільське господарство

Динаміка індексу обсягу продукції сільського господарства в Росії в 1990-2008 роках, у відсотках від рівня 1990 року

Обсяг валової доданої вартості в сільському господарстві, мисливстві та лісовому господарстві Росії - 1,53 трлн руб (2009 р.). [63]

За даними Росстату, в 2007 році загальний валовий продукт сільського господарства Росії склав 2099600000000 руб., З яких на рослинництво ( землеробство) припадало 1174900000000 руб. (55,96%), а на тваринництво - 924 700 000 000 руб. (44,04%). По категоріях виробників найбільше продукції дали особисті підсобні господарства (48,75% або на суму 1023600000000 руб.), на другому місці-с / г організації ( колгоспи, радгоспи і т. д.), що дали 43,76% або 918 700 000 000 руб.; найменше виробили фермерські господарства - 7,49% або на суму 157 300 000 000 руб.

З 1999 по 2008 рік індекс виробництва продукції сільського господарства Росії виріс на 55%. [222] У 2008 році обсяг випуску сільського господарства Росії склав 87% від рівня 1990 року, рослинництва - приблизно 130%, тваринництва - приблизно 60%. [222]

Обсяг кредитів в агропромисловому комплексі Росії склав у 2007 році 615 млрд рублів (з них субсидовані кредити - 285 млрд рублів), у 2008 році - 715 млрд рублів (з них субсидовані кредити - 310 млрд рублів). [222]

У 2008 році обсяг витрат федерального бюджету Росії на сільське господарство склав 138,3 млрд рублів. [222] Питома вага сільського господарства у видатковій частині федерального бюджету збільшився з 0,7% в 2005 році до 1,97% в 2008 році. [222 ]

У березні 2010 року глави аграрних міністерств Бразилії, Росії, Індії і Китаю ( БРІК) підписали декларацію про співпрацю, яка передбачає реалізацію чотирьох напрямів багатостороннього співробітництва: зокрема, збільшення взаємного сельхозтоварооборота між країнами, зі створенням сільськогосподарської інформаційної бази країн БРІК [223].


6.1. Рослинництво

Збір зернових культур в Росії в 1990-2009 роках, млн тонн

У Росії знаходиться 10% всіх орних земель світу. Понад 4 / 5 ріллі в Росії припадає на Центральне Поволжі, Північний Кавказ, Урал і Західний Сибір. Основні сільськогосподарські культури: зернові, цукрові буряки, соняшник, картопля, льон.

У 2008 році в Росії було зібрав 108 млн тонн зернових культур, це найбільший урожай з 1990 року. [224]

За підсумками 2009 року було зібрано 97 млн тонн зернових. [224] За той же рік з Росії було експортовано 16800000 тонн пшениці на суму $ 2,7 млрд [102].

За даними на початок 2010 року, Росія знаходиться на 3-му місці в світі по експорту зернових (після США і Євросоюзу) і на 4-му місці у світі з експорту пшениці (після США, Євросоюзу і Канади). [225] [226 ] Керуючий Amundi Funds Global Agriculture Ніколя Фрагно прогнозує, що в 2010 році Росія з експорту зерна може впритул наблизитися до Євросоюзу. [227]

У квітні 2010 року газета "Le Figaro" писала, що виробництво пшениці в Росії може вперше в історії перевищити її урожай в США. [227] На думку газети, такий показник є результатом нової російської сільськогосподарської стратегії. [227]

У 2008 році в Росії було вироблено 29100000 тонн цукрових буряків, 28,9 млн тонн картоплі, 13,0 млн тонн овочів, 7,3 млн тонн соняшнику. [222]

У 2011 році в Росії був зібраний рекордний урожай цукрових буряків (46,2 млн тонн), завдяки яким країна перейшла до експорту бурякового цукру в значних обсягах (понад 200 тисяч тонн за рік). [228] [229] Були також зібрані рекордні врожаї ріпаку (1,1 млн тонн), сої (1,6 млн тонн), соняшника (9,6 млн тонн). [229] Урожай картоплі перевищив 32 млн тонн, урожай зернових - 93 млн тонн (у чистій вазі), овочів - 14 млн тонн, гречки - 800 тис. тонн. [229] [230] За підсумками року Росія стала третьою в світі країною за обсягом експорту пшениці. Коло споживачів російської пшениці збільшився до 84 країн Європи, Азії, Африки і Південної Америки. [230]


6.2. Тваринництво

Динаміка виробництва м'яса, включаючи субпродукти I категорії, в Росії в 1992-2008 роках, в млн тонн

У Росії розвинене м'ясо-молочне і м'ясо-вовняне тваринництво.

У 2000-2008 роках в Росії спостерігалося постійне зростання щорічних обсягів виробництва м'яса. [231] У 2008 році його було вироблено 2,9 млн тонн, що в 2,6 рази більше показника 1999 року. [231]

З 2002 по 2008 роки виробництво курятини в Росії потроїлася, досягнувши 2 млн тонн на рік. [232] За прогнозом продовольчої організації ООН, в 2010 році обсяги виробництва курятини досягнуто 2,8 млн тонн. [232] За оцінкою журналу Poultry International, зростання виробництва курячого м'яса в Росії принаймні частково пояснюється діями держави, що виділив в 2009 році пільгові кредити виробникам курятини на суму понад $ 4 млрд. [232]

За даними на 2010 рік, Росія займає 7-е місце в світі за обсягом виробництва курячого м'яса. [233] Poultry International прогнозує, що до 2012 року Росія може практично повністю забезпечувати себе курячим м'ясом, звівши частку імпорту до 10% від обсягу споживання. [232]

У 2008 році в Росії було вироблено 32400000 тонн молока і 51800000 тонн вовни. [222]

У Росії послідовно скорочується квоти на імпорт в країну м'яса птиці: у 2009 р. вона склала близько 950 тис. т, в 2010 р. - трохи понад 700 тис. тонн, на 2011 р. спочатку планувалося визначити її на рівні 600 тис. т, але була визначена вдвічі нижче - 350 тис.т. [234]


7. Будівництво

Обсяг валової доданої вартості в будівництві - 1,89 трлн руб (2009 р.). [63]

Інвестиції в основний капітал у будівництві - 298 млрд рублів (2008 р.). [231]

У 2005 році обсяг іпотечного житлового кредитування становив 50 млрд рублів, в 2008 році - 630 млрд рублів. [235]

У 2008 році забезпечення житлом населення Росії складає 22,0 кв. м / чол, що на 16% більше показника 1999 року. [231]

У 2008 році середньорічна чисельність зайнятих у сфері будівництва в Росії становила 5,47 млн осіб, що на 24% перевищувало показник 1999 року. [231]


8. Рибогосподарський комплекс

Обсяг валової доданої вартості в рибальстві і рибництві Росії - 77,2 млрд руб (2009 р.). [63] Інвестиції в основний капітал у рибальстві і рибництві - 4,3 млрд рублів (2008 р.). [231] У 2008 році середньорічна чисельність зайнятих в рибництві і рибальстві Росії становила 143 тис. осіб. [231]

У 2009 році обсяг видобутку водних біоресурсів виріс на 11,6%, досягнувши 3,7 млн тонн. [236]


8.1. Рибальська промисловість

Радянські рибалки в 70-х роках XX століття у водах Перу виловлювали 1 млн т. риби. Існують плани відновити вилов і довести його обсяг у водах Перу до 300-350 тис. т. риби на рік [237].

8.2. Рибництво

9. Фінанси

Обсяг валової доданої вартості у фінансовій діяльності - 1,72 трлн руб (2009 р.). [63] У 2008 році середньорічна чисельність зайнятих у сфері фінансів в Росії складає 1,13 млн людей, що на 74% перевищувало показник 1999 року. [ 231]

Інвестиції в основний капітал у сфері фінансової діяльності в Росії - 86 млрд рублів (2008 р.). [231]

Чисті активи 500 найбільших російських банків в I півріччі 2010 року зросли майже на 8,5%, досягнувши, таким чином, станом на 1 липня 2010 позначки в 28,36 трлн.руб. ($ 0,91 трлн.). [238]

Найбільші російські банки:

Банк Чистые активы на 1.07.2010 (млн. руб.) [238]
1. Сбербанк 7.904.906,77
2. ВТБ 2.578.887,55
3. Газпромбанк 1.624.364,12
4. Россельхозбанк 1.006.923,46
5. Банк Москвы 823.466,46
6. ВТБ 24 777.922,28
7. Альфа-банк 692.479,48
8. ЮниКредит Банк 549.211,07
9. Райффайзенбанк 508.217,12
10. Уралсиб (банк) 461.205,41
11. Промсвязьбанк 457.435,47
12. Росбанк 388.857,62

В апреле 2008 года Россия имела наибольшее количество облигаций Министерства финансов США - на сумму $60,2 млрд, став на тот момент одним из крупнейших кредиторов Соединённых Штатов [239].

По состоянию на конец 2007 года Россия занимала второе место в мире по вложениям в иностранные активы ($811 млрд) [239].


9.1. Государственный и внешний долг

Динамика государственного долга России в 1999-2010 годах, в % к ВВП.

Внешний долг Российской Федерации на 1 октября 2011 года составляет 1 трлн 99 млрд рублей ($36 млрд) [240]. По относительным показателям, российский внешний госдолг составляет лишь 3 % от объёма ВВП страны, что является одним из самых низких показателей в мире. Для сравнения, после кризиса 1998 года внешний долг России составлял почти 146,4 % от ВВП. [241]

Осенью 1999 внешний долг России (включая долг СССР) достиг 160 млрд долл., и по этому показателю она вышла на первое место в мире, но этот долг был почти полностью погашен в 2000-е годы.

По принятому трёхлетнему бюджету на период 2008-2010 годов, государственный долг должен был удерживаться в рамках 2,5 % от ВВП. Однако вследствие падения цен на нефть бюджет России стал дефицитным, и уже в 2010 году дефицит планируется покрывать за счёт новых кредитов. В середине 2009 года (когда долг был около $38 млрд) прогнозировалось, что в ближайшие три года внешний долг России вырастет не менее, чем на $60 млрд. [242]

Внутренний долг Российской Федерации на 1 октября 2011 года составляет 3 трлн 995 млрд рублей ($130,86 млрд) [240].

Долги субъектов Российской Федерации на 1 октября 2011 года суммарно составляют 1 трлн 296 млрд рублей ($42,46 млрд) [240].

Внешний, внутренний государственный долг вместе с долгами субъектов Российской Федерации на 1 октября 2011 года всего лишь эквивалентны 16% ВВП 2010 года [240].

Внешний корпоративный долг российских компаний и банков в начале 2009 года составлял $500 млрд. (около 40 % от ВВП России) [243].


9.2. Кредитные рейтинги

 • Standard & Poor's : BBB/Стабильный в иностранной валюте по международной шкале, BBB+/Стабильный в национальной валюте по международной шкале и ruAAA по национальной шкале (последнее изменение 21.12.2009) [244].
 • Moodys : Baa1/Позитивный в иностранной валюте по международной шкале (последнее изменение 23.10.2008) и Baa2/Стабильный в национальной валюте по международной шкале (последнее изменение 25.10.2005) [ источник не указан 690 дней ].
 • Fitch Ratings : BBB/Стабильный в иностранной валюте по международной шкале и BBB/Стабильный в национальной валюте по международной шкале (последнее изменение в январе 2010) [245].

В рейтинге кредитоспособности стран мира за 2009 год, составленном "Национальным рейтинговым агентством", Россия находится на 15 месте из 41, имея рейтинг A- (высокая кредитоспособность - третий уровень). [246] [247]


10. Транспорт

10.1. Залізничний транспорт

Протяжённость железнодорожных путей составляет 154 000 км. Из них 75 300 км электрифицированных. Также имеется около 30 000 км не общедоступных железнодорожных путей (на территориях предприятий и в местах разработки полезных ископаемых). Россия занимает 1-е место в мире по протяжённости электрифицированных железных дорог [248] и 2-е место в мире по общей протяжённости железных дорог (после США). [249]

Насчитывается около 20 тысяч локомотивов, более чем 550 тысяч грузовых и около 70 тысяч пассажирских вагонов. В 2007 году объём перевозок грузов по железным дорогам общего пользования составил 1344,2 млн т, не общего пользования - 3681,5 млн т; грузооборот железных дорог общего пользования составил 2090,3 млрд.т.км, не общего пользования - 33,8 млрд.т.км; объём перевозок пассажиров (без метрополитена и трамвая) - 1281,9 млн чел., пассажирооборот составил 174,7 млрд пасс.км.

Управление железными дорогами осуществляет Федеральное агентство железнодорожного транспорта России. Хозяйственные функции на подавляющем большинстве железных дорог принадлежат ОАО " Российские железные дороги ", которое является одной из крупнейших транспортных компаний в мире [250].

Важнейшая железнодорожная артерия - Транссибирская магистраль. Основное строительство - Амуро-Якутская магистраль. Планируется также реализация совместного проекта России, Украины, Словакии и Австрии по строительству железной дороги с колеёй 1520 мм от украинской границы по территории Словакии до Вены. [51] [251] Осуществление этого проекта позволит ускорить развитие транспортных связей между Евросоюзом, странами СНГ и Китаем. [251]


10.2. Автомобильный транспорт

Автомобильных дорог в России 701 тыс. км (2006 год). Из них 597 тыс. км с твердым покрытием. По протяжённости автомобильных дорог Россия занимает 10 место в мире. Плотность автодорожной сети составляет 44,2 км на 1000 км.

Количество официально зарегистрированных в стране автотранспортных средств на 2008 год достигло 38 млн, из них грузовых около 5 млн единиц. Грузооброт в 2006 году составил 199 млрд т. км, пассажирооборот автобусного транспорта - около 126 млрд пасс. км, значительная часть пассажирооборота осуществляется на личном автотранспорте. Уровень автомобилизации в России составил в 2009 году 270 автомобилей на 1000 жителей (при этом в Москве - 350 автомобилей, во Владивостоке - 500). [252]

Важнейшая автомобильная трасса - широтная цепь автодорог "Беларусь" - "Урал" - "Байкал" - "Амур" - "Уссури".

Основной проект - Скоростная автомагистраль Москва - Санкт-Петербург.

По данным "Большой Российской энциклопедии" (том "Россия") дорожная сеть России на начало 2002 г. составляла 904,7 тыс. км, в том числе 759,3 тыс. км - дороги с твердым покрытием, 145,4 тыс. км - грунтовые дороги.


10.3. Повітряний транспорт

На территории России, в государственном реестре аэропортов на 2010 год насчитывалось 232 аэропорта, 71 из них являются международными [253] [254].

В России действуют 46 авиакомпаний различных форм собственности [255], из них 11 компаний являются крупными, с объёмом перевозок более 1 миллиона пассажиров в год [256].

На 2006 год зарегистрировано около 5,6 тысяч гражданских воздушных судов.

Грузооборот авиатранспорта в 2006 году составил 2,9 млрд т. км, пассажирооборот - 93,9 млрд пасс. км.

Минтранспорта РФ ожидает роста авиаперевозок в 2010 г. на 14-15 % (или 3-4 % по отношению к докризисному 2008 году) [257]. Рост авиаперевозок в течение последнего десятилетия во многом обусловлен ростом экономики государств - участников СНГ, хотя во многом он ещё имеет восстановительный характер. По прогнозам, объёмы авиаперевозок могут восстановиться к советскому уровню 1990 года в 2012-2015 годах [258].

Крупнейшие проекты - реконструкция аэропортов Пулково, Владивосток (к саммиту АТЭС 2012), Казань (к Универсиаде 2013), Сочи (к Зимней Олимпиаде 2014), Емельяново [259] [260]; строительство аэропортов Иркутск-Новый и Омск-Фёдоровка, постановка на производство самолёта Sukhoi Superjet 100.

Крупнейшие аэропорты России по пассажирообороту, тыс.чел. [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270]
Аеропорт Місцезнаходження Код ИКАО Код ИАТА 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 1970-е-1980-е
1. Домодєдово Москва UUDD DME 25 701 22 250 18 676 20 438 18 755 15 370 13 960
2. Шереметьєво Москва UUEE SVO 22 555 19 330 14 764 15 066 14 040 12 764 12 128
3. Внуково Москва UUWW VKO 9 460 7 730 7 923 6 790 5 131 3 619 5 500 [3]
4. Пулково Санкт-Петербург ULLI LED 9 611 8 444 6 758 7 071 6 139 5 103 4 654 10 000 [4]
5. Кольцово Єкатеринбург USSS SVX 3 355 2 749 2 092 2 438 2 300 1 730 1 566
6. Толмачёво Новосибірськ UNNT OVB 2 766 2 262 1 804 1 941 1 874 1 657 1 647
7. Пашковский Краснодар URKK KRR 2 463 2 086 1 575 1 609 1 390 1 220
8. Адлер Сочі URSS AER 2 086 1 920 1 571 1 530 1 340 1 213 2500
9. Курумоч Самара UWWW KUF 1 571 1 306 1 392 1 200 1 130 1 040
10. Уфа Уфа UWUU UFA 1 689 1500 1 227 1 340 995
11. Хабаровск-Новый Хабаровськ UHHH KHV 1 464 1 180 852
12. Ростов-на-Дону Ростов-на-Дону URRR ROV 1 440 1 138 1 250 1 035 728
13. Емельяново Красноярськ UNKL KJA 1 632 1 275 956 1 001 1 320 1 160 1 123
14. Владивосток-Кневичи Владивосток UHWW VVO 1 263 989 1 004 924 896
15. Іркутськ Іркутськ UIII IKT 1 079 855 1 042 1 020 895 894
16. Сургут Сургут USRR SGC 1 050 925 832
17. Храброво Калінінград UMKK KGD 1 229 1 024 1 357 1 925 1 204 732 311
18. Рощино Тюмень USTR TJM 968 785 905 862 1500 [5]
19. Казань Казань UWKD KZN 1 227 959 676 700 535 479 1 650 [6]
20. Минеральные Воды Минеральные Воды URMM MRV 888 702

10.4. Речной транспорт

Длина внутренних водных судоходных путей - 200 тыс. км.

На 2006 год зарегистрировано около 6,5 тыс. речных грузовых и 600 речных пассажирских и грузопассажирских судов.

Грузооборот на внутренних водных путях в 2006 году составил 58 млрд т. км, пассажирооборот - 0,6 млрд пасс. км.


10.5. Морской транспорт

В 2009 г. объём перевалки грузов через порты в РФ увеличился на 9 % [271].

Открыта линии трансатлантических морских грузоперевозок по маршруту Гуаякиль (Эквадор) - Панамский канал - Роттердам - Бремерхафен - Санкт-Петербург (проект "Экубекс"). Это первый прямой трансокеанский маршрут грузовых перевозок между Россией и Латинской Америкой [271].

Крупнейшие морские порты России
Порт Грузооборот,
млн тонн (2007) [272]
Новоросійськ 113,4
Приморськ 74,2
Санкт-Петербург 59,5
Мурманск 24,6
Восточный 21,6
Туапсе 19,5
Высоцк 16,5
Знахідка 13,4
Де-Кастри 11,3
Владивосток 10,0

Общая перевалка грузов в российских морских портах в 2007 году составила примерно 451 млн т. (2005 году - 405 млн т.), основная доля (свыше половины) грузов составляет нефть и нефтепродукты.

На 2006 год зарегистрировано около 173 тыс. грузовых морских судов и около 6 тыс. пассажирских и грузопассажирских.

Грузооборот морского транспорта в 2006 году составил 48 млрд т. км. пассажирооборот - 0,03 млрд пасс. км.

Крупнейшее строительство - развитие порта Усть-Луга.


10.6. Трубопроводный транспорт

Длина магистральных трубопроводов - 214 тыс. км. Грузооборот трубопроводного транспорта в 2006 году составил 1154 млрд т. км.

Действует крупная сеть нефте- и газопроводов, снабжающих экономику России, а также ведущих в Западную Европу, Турцию, Юго-Восточную Азию.

Российская государственная компания Транснефть владеет крупнейшей в мире системой магистральных нефтепроводов, по которой прокачивается более 90 % российской нефти [273]. Крупным оператором трубопроводного транспорта также является государственная компания Газпром.

Основні діючі трубопроводи: Балтійська трубопровідна система, Дружба, Ямал - Європа, Уренгой - Помари - Ужгород, Східний нафтопровід, Каспійський трубопровідний консорціум.

Будуються газопроводи Північний потік, Бованенково - Ухта, Сахалін - Хабаровськ - Владивосток і Джубга - Лазаревське - Сочі.

Проектуються газопроводи Південний потік, Алтай, Якутія-Хабаровськ-Владивосток і Прикаспійський газопровід, нафтопроводи Балтійська трубопровідна система-II, Мурманський нафтопровід і Заполяр'я-Пурпе-Самотлор. [274]


11. Телекомунікації

За даними на 2008 рік, в Росії налічувалося 44200000 стаціонарних телефонів (5-е місце в світі), 187 500 000 мобільних телефонів (4-е місце в світі). По состоянию на 2010 год в России насчитывается 59,7 млн интернет-пользователей (7-е место в мире) [175] (60 млн, по подсчётам мониторинговой компания Pingdom [275]).

Инвестиции в основной капитал в сфере связи в России - 294 млрд рублей (2008 г.). [231]

Компанія Связьинвест є найбільшою телекомунікаційною компанією в Росії і однією з найбільших в світі [276].

Російські компанії мобільного зв'язку:

Вартість послуг стільникового зв'язку в Росії є однією з найнижчих у світі. [279] За даними дослідження компанії Informa Telecoms & Media від 2007 року, за вартістю послуг стільникового зв'язку Росія займала 148 місце з 186 країн. [279]

У березні 2010 року в Буенос-Айресі за підсумками візиту Д. А. Медведєва в Аргентину був підписаний меморандум про взаєморозуміння в галузі розвитку російської Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) [199].


12. Туризм

У Росії понад 100 курортів : курорти на Чорноморському узбережжі Кавказу ( Сочі тощо), група курортів Кавказьких Мінеральних Вод та ін

Популярними об'єктами міжнародного та внутрішнього туризму є:

У 2007 році в Росії були прийняті 580 тис. туристів, які є громадянами інших країн. [280]

В 2008 году в России действовали 6,48 тыс. туристических фирм, что в 1,9 раза больше показателя 2002 года. [231] За тот же год в России были реализованы населению 4,31 млн туристических путёвок совокупной стоимостью 117,8 млрд рублей. [231] Общее число туристов, обслуженных российскими турфирмами за 2008 год, составило 7,67 млн человек. [231]


12.1. Спортивний туризм

Внутрішній туризм в Росії широко представлений також у вигляді спортивного туризму (пішого, водного, гірського). Спортивний туризм має широку мережу спортивних товариств, багато в чому організовану на базі освітніх установ (шкіл і вузів), по країні прокладено величезна кількість спортивних туристичних маршрутів різних категорій складності.

13. Соціальна сфера

Объём валовой добавленной стоимости в сфере образования - 1,05 трлн руб (2009 г.). [63] Государственные расходы на образование в 2005 году составляли 3,8 % ВВП, [175] в 2006 году - 3,9 % ВВП. [62] Частные расходы на образование в 2006 году составляли 0,7 % ВВП. [62] Совокупные расходы на образование в 2006 году составляли 4,6 % ВВП, в 2007 году - 4,8 % ВВП. [24] [62]

Інвестиції в основний капітал у сфері освіти в Росії - 174 млрд рублів (2008 р.). [231]

У 2008 році середньорічна чисельність зайнятих у сфері освіти в Росії становила 5980000 осіб. [231]

Объём валовой добавленной стоимости в здравоохранении и предоставлении социальных услуг - 1,31 трлн руб (2009 г.). [63] Совокупные расходы на здравоохранение в 2006 году составляли 3,9 % ВВП (из них 3,2 % ВВП - государственные расходы, 0,7 % ВВП - частные), 2007 году - 4,4 % ВВП. [24] [62]

Інвестиції в основний капітал у сфері охорони здоров'я та надання соціальних послуг у Росії - 207 млрд рублів (2008 р.). [231]

У 2008 році середньорічна чисельність зайнятих у сфері охорони здоров'я та надання соціальних послуг у Росії становила 4670000 осіб. [231]


14. Економічні і митні союзи

14.1. Євразійське економічне співтовариство

14.2. Єдиний економічний простір

З ЄЕП пов'язують ідею побудови нового міжнародного фінансового центру [281].

Одним з етапів на шляху до ЄЕП є створення митного союзу Росії, Білорусії і Казахстану.

14.3. Митний союз РФ, Білорусії і Казахстану

28 ноября 2009 года президенты России, Белоруссии и Казахстана Д. А. Медведев, А. Г. Лукашенко и Н. А. Назарбаев в Минске подписали договор о создании на территории этих государств с 1 января 2010 года единого таможенного пространства. После получения официального подтверждения со стороны Белоруссии в июне 2010 года, таможенный союз будет запущен в трехстороннем формате вступлением в силу Таможенного кодекса трех стран [282]. В июле 2010 года таможенный союз вступил в действие [283].

По оценкам специалистов, создание Таможенного союза Белоруссии, Казахстана и России позволит стимулировать экономическое развитие и может дать дополнительно 15 % к ВВП стран-участниц к 2015 году [284] [285] [286]. Полное использование потенциала Таможенного союза может привести к сокращению сроков перевозки грузов из Китая в Европу примерно в 4 раза. [287]

Украине, экономические отношения с которой за последние пять лет с 2004 года сильно пострадали, также предложено вступить в таможенный союз [288]. Президенты Киргизии и Таджикистана на саммите ЕврАзЭС-2010 в Астане заверили, что их страны изучают возможность вступления в Таможенный союз [283].


14.4. Еврорегионы

На 2010 год существуют несколько [[еврорегион[[ов: "Донбасс" (Ростовская и Луганская области), "Днепр" (Брянская, Черниговская и Гомельская области), "Слобожанщина" " (Белгородская и Харьковская области), "Ярославна" (Курская и Сумская области) [289], "Балтика", "Карелия" (Карелия (Россия), региональные союзов Северная Похъянмаа, Кайнуу и Северная Карелия (Финляндия)), "Неман" (5 районов Калининградской области, Гродненская область Белоруссии, Подлясское воеводство Польши, Вильнюсский, Алитусский и Марьямпольский поветы Литвы), "Псков-Ливония" (5 районов Псковской области, 4 района Латвии и 3 уездных Союза самоуправления Эстонии).


14.5. Всесвітня торгова організація

16 декабря 2011 года Россия была принята в ВТО.

15. Зовнішня торгівля

Внешнеторговый оборот России вырос в 2008 году на 33,2 % - до $735 млрд (по данным Федеральной таможенной службы) [290]. Позитивне сальдо составило $201,2 млрд. Товарооборот России со странами дальнего зарубежья вырос в 2008 году на 34 % - до $628,5 млрд. Товарооборот России со странами СНГ увеличился в 2008 году на 29 % и составил $106,5 млрд.

В страновой структуре внешней торговли России особое место занимает Европейский союз, как крупнейший экономический партнер страны. На долю Европейского союза в 2008 году приходилось 52 % российского товарооборота (в 2007 году - 51,3 %). На страны СНГ в 2008 году приходилось 14,5 % российского товарооборота (в 2007 году - 15 %), на страны ЕврАзЭС - 8,2 % (8,7 %), на страны АТЭС - 20,4 % (19,3 %).

Основными торговыми партнёрами России в 2008 году среди стран дальнего зарубежья были Германия, товарооборот с которой составил $67,3 млрд, Нидерланды - $61,8 млрд, Китай - $55,9 млрд, Италия - $52,9 млрд, Турция - $33,8 млрд, Япония - $29 млрд, США - $27,3 млрд, Польша - $27,2 млрд, Великобритания - $22,5 млрд, Финляндия - $22,4 млрд.


15.1. Экспорт из России

Структура экспорта России по данным Федеральной службы государственной статистики [2]

Россия экспортирует в основном углеводородное сырьё (нефть, газ, уголь), нефтепродукты, металлургическую продукцию, машины и оборудование, вооружения, минеральные удобрения, пшеницу. Крупнейшая тройка товаров экспорта за январь-ноябрь 2010 года: сырая нефть - 33 % (общей стоимости экспорта), нефтепродукты - 17,7 %, природный газ - 10,9 %. [291] (Недоступна посилання) [ источник не указан 65 дней ]

В 2009 году из России было экспортировано машин и оборудования на $17,9 млрд, в том числе в страны за пределами СНГ - $11,8 млрд, в страны СНГ - $6,1 млрд. [102] С 1999 по 2009 год суммарный экспорт машин и оборудования из России увеличился в 2,3 раза, их экспорт в страны за пределами СНГ - 2,0 раза, в страны СНГ - в 3,2 раза. [102]

Российский экспорт транспортных услуг в 2007 году составил $11,8 млрд. [62]

Экспорт России в 2008 году составил $468,1 млрд и по сравнению с 2007 годом увеличился на 33 %. Импорт в Россию в 2008 году увеличился по сравнению с 2007 годом на 33,6 % и составил $266,9 млрд.

Крупнейший импортер товаров из России - Нидерланды ($36,3 млрд, 2009 [292]).


15.2. Импорт в Россию

В 2007 году доля импорта в Россию готовых товаров во внутреннем конечном спросе составляла 14,2 %. [62]

Ведущие статьи импорта за январь-ноябрь 2010 года: машины и оборудование - 42,9 % (от общей стоимости импорта), лекарства - 4,1 %, мясо и рыба - 2,8 %, одежда - 2,5 %. [291]

Крупнейший импортер товаров в Россию - Германия ($21,2 млрд, 2009 [292]).

16. Торгівля

Крупные российские торговые компании:

 • X5 Retail Group - крупнейшая в России розничная компания по объёмам продаж; [144] [293]
 • " Магнит " - крупная российская розничная сеть, одна из наиболее эффективных в отрасли. [144] Общее число торговых точек - 3368, в том числе 25 гипермаркетов; [144]
 • "Дикси-групп". [144]

В 2008 году в России было продано 2,9 млн легковых автомобилей (5-е место в мире) [294]. Среднегодовой темп роста российского автомобильного рынка в 1998-2008 годах составлял 13,2 % [294].

Розничная торговля в России (по данным Росстата)
Годы Оборот, млрд руб. Доля стационарной торговли Доля торговли на рынках Удельный вес продовольственных товаров Удельный вес непродовольственных товаров
2004 6102 77,9 % 22,1 % 45,7 % 54,3 %
2005 6934 79,0 % 21,0 % 46,0 % 54,0 %

17. Інвестиції

В 2008 году объём инвестиций в основной капитал в России составил 8,8 трлн рублей, в том числе: [231]

 • инвестиции в здания (кроме жилых) и сооружения - 3,9 трлн рублей;
 • инвестиции в машины, оборудование, транспортные средства - 3,1 трлн рублей;
 • инвестиции в жилища - 1,2 трлн рублей.

Индекс физического объёма инвестиций в основной капитал с 1999 по 2008 год увеличился в 3 раза. [231]

Главный экономист банка Goldman Sachs Джим О'Нил считает Россию более привлекательной для инвестиций страной, чем Бразилия [295]

Инвестиции в России, $млрд (по данным Росстата)
Годы Инвестиций всего [296] Иностранные инвестиции [297] [298] Инвестиции в ТЭК [299] Иностранные инвестиции в ТЭК
1992 21,5 н / д 3,6 н / д
1995 59,3 3,0 8,5 0,5
2000 41,7 10,9 7,7 0,6
2001 51,5 14,3 9,9 1,0
2002 55,9 19,8 9,4 1,9
2003 72,8 29,7 11,6 5,3
2004 94,4 40,5 16,8 8,1
2005 121,0 53,65 6,6
2006 142,9 55,1
2007 220,6 120,0

17.1. Іноземні інвестиції в Росію

Поступление иностранных инвестиций в Россию в 1995-2010 годах, $млрд

По данным на март 2010 года, общий объём накопленных иностранных инвестиций в российской экономике составлял $265,8 млрд. [300] По данным на 31 декабря 2010 года, по объёму накопленных иностранных инвестиций Россия находится на 17-м месте в мире. [301]

По результатам опроса, проведённого в 2003 году консалтинговой компанией AT Kearney, Россия вошла в десятку наиболее привлекательных стран для корпоративных инвесторов. [302]

В 2005 году в Россию поступило $53,65 млрд иностранных инвестиций. Лидерами стали Люксембург ($13,8 млрд), Нидерланды ($8,9 млрд), Великобритания ($8,6 млрд), Кипр ($5,1 млрд) и Германия ($3 млрд).

По данным Минфина России, чистый приток капитала в страну по итогам 2007 года должен был составить $80 млрд. При этом Минфин существенно превысил свой первоначальный прогноз (примерно $40 млрд), рассчитанный исходя из данных по притоку капитала за предшествующий 2006 год, когда этот показатель достиг отметки $41 млрд. [303]

В сентябре 2008 года ЮНКТАД опубликовала доклад, согласно которому Россия находится на четвёртом месте в списке стран, которые транснациональные корпорации считают наиболее привлекательными местами для размещения будущих зарубежных инвестиций [304]. Как отмечалось в докладе, инвестиционная привлекательность России в сравнении с данными доклада ЮНКТАД от 2007 года заметно возросла [304].

По итогам 2008 года, приток прямых иностранных инвестиций в Россию составил $70 млрд - 5-е место среди стран мира. [305]

В марте 2010 года в Париже президент РФ Дмитрий Медведев на встрече с представителями французских и российских деловых кругов сообщил, что объём накопленных французских инвестиций в Россию превышает $10 млрд: "С 2003 по 2008 г., то есть в докризисный год, наш товарооборот вырос в 5 раз. Действительно у нас уже очень приличный объем накопленных французских инвестиций. Причем около половины из них - это инвестиции не в сырьевые отрасли, а в переработку" [306].

По данным из пресс-релиза компании Boeing за лето 2009 года, на ближайшие 30 лет планы развития бизнеса Boeing в РФ составляют около $27 млрд. Они будут вложены в программу сотрудничества с российскими партнерами в области производства титана, проектирование и разработку гражданской авиатехники, а также приобретение различных услуг и материалов [307].

В июне 2010 года в докладе британской аудиторской компании Ernst & Young отмечалось, что в 2009 году Россия вошла в первую 5-ку стран по количеству привлечённых новых инвестиционных проектов. Согласно докладу, наблюдается рост интереса крупных и средних европейских компаний к российскому рынку. [308]

ВАТ "Російські залізниці" (РЖД) розмістило дебютний випуск євробондів на $ 1,5 млрд. [309]

У рамках Петербурзького міжнародного економічного форуму ПМЕФ-2010 сумарний обсяг укладених інвестиційних угод перевищив 15 млрд євро [310]


17.2. Інвестиції Росії

За даними на кінець 2009 року, обсяг накопичених інвестицій, спрямованих з Росії за рубіж, становив $ 65100000000, у тому числі в Білорусію - $ 2,3 млрд, на Україна - $ 1,2 млрд, до Вірменії - $ 754 млн, в Узбекистан - $ 581 млн. [311]

18. Мале та середнє підприємництво

Кількість малих підприємств у Росії в 2000-2007 роках

За 2004-2007 роки частка малих підприємств у ВВП Росії підвищилася з 12,5 до 13,4% [312]. За даними на 1 січня 2009 року внесок продукції, виробленої малими підприємствами, в сукупний обсяг ВВП Росії становив 21%, що на 4% більше в порівнянні з даними на 1 січня 2008 року. [313]

За даними на 2007 рік число малих підприємств у Росії становить 1,14 млн, що на 29% більше, ніж у 2000 році [314] [315]. За даними на 1 січня 2009 року в Росії діяли 1370000 малих підприємств, що на 20% більше в порівнянні з даними на 1 січня 2008 року. [313]

За 2009 год число субъектов малого и среднего предпринимательства в России увеличилось на 143,6 тыс. [51]

За даними на 1 січня 2009 року середня сукупна чисельність працівників, зайнятих на малих підприємствах Росії, становить 11,4 млн осіб, що на 12% більше в порівнянні з даними на 1 січня 2008 року. [313]

У 2008 році обсяг державної підтримки малого підприємництва в Росії склав 3,5 млрд рублів, в 2009 році - майже 50 млрд рублів. [316]


19. Інновації

Заготівля розділу
Цей розділ не завершений.
Ви допоможете проекту, виправивши і доповнивши його.

В 2007 году доля промышленных предприятий в России, осуществляющих инновации, составляла 13 %. [24]

У 2008 році в Росії діяло 3414 організацій, що здійснюють інноваційну діяльність. [317] З 2006 по 2008 рік їх кількість збільшилася на 3,9%. [317]

У 2008 році обсяг інноваційних товарів, робіт і послуг в Росії склав 1103000000000 рублів. [318]

Витрати на технологічні інновації у 2008 році в Росії склали 307 млрд рублів, в 2009 році - 399 млрд рублів. [319]

На початку 2011 року американське видання Fast Company, що спеціалізується на темі інновацій, склало рейтинг 10 провідних інноваційних компаній Росії. До рейтингу увійшли ІТ-компанія " Яндекс ", виробники програмного забезпечення Kaspersky Lab і ABBYY, компанія в області нанотехнологій " Роснано ", державна корпорація з атомної енергії" Росатом ", компанія з виробництва чіпів M2M Telematics, виробник яскравих світлодіодів" Оптоган ", компанія з виробництва інтегральних схем" Мікрон ", компанія з виробництва газотурбінних двигунів НВО "Сатурн" і нафтова компанія Лукойл. [320]


20. Великі міжгалузеві державні проекти

20.1. Зимові Олімпійські ігри 2014 і проведення Гран-прі Формули-1 в Cочі

20.2. Чемпіонат світу з футболу 2018

20.3. Державна програма "Інформаційне суспільство"

Розроблена державна програма "Інформаційне суспільство" на 2011-2018 рр.. Реалізація планується з 2011 р. Програма об'єднає федеральні цільові програми, відомчі та регіональні програми в сфері інформатизації. Головний розробник програми Мінкомзв'язку. Виберіть фінансування з федерального бюджету 375 млрд руб. З позабюджетних джерел планується залучити таку ж суму [321].


20.4. Соціально-економічний розвиток Далекого Сходу і Байкальського регіону

В кінці 2009 року була прийнята Стратегія соціально-економічного розвитку Далекого Сходу і Байкальського регіону до 2025 року [322]. У найближчі десять років інвестиції на розвиток регіону складуть не менше 3,3 трильйона рублів [322]. Основний частина коштів буде направлена ​​на розвиток інфраструктури: будівництво газо-і нафтопроводів, будівництво і модернізація автодоріг, морських портів і аеропортів, розвиток низки галузей промисловості. З урахуванням затвердженої стратегії розвитку Далекого Сходу до 2025 року ці інвестиційні плани зростають майже в три рази - до 9 трильйонів рублів [322]. У рамках підготовки до саммиту АТЭС-2012 в строительных работах участвуют более 150 проектных и подрядных организаций. Предполагается дальнейшее развитие Байкало-Амурской магистрали (БАМа) [322]. Так, по оценочным прогнозам ряда крупных компаний, работающих на Дальнем Востоке, объёмы грузоперевозок к восточным портам Хабаровского края могут к 2050 году вырасти до 108 миллионов тонн [322].


20.5. Развитие курортов Северного Кавказа

На развитие горнолыжных курортов, туристической и транспортной инфраструктуры Северного Кавказа планируется потратить 451,44 млрд руб в срок до 2020 года (общая площадь пяти курортов 4 тыс. га, 104,5 тыс. мест для размещения туристов, два новых аэропорта). К проекту планируется привлечь Сбербанк, Morgan Stanley, JPMorgan, Citi, Allianz. Сумма инвестиций в два раза больше средств, чем на подготовку Сочи к Олимпиаде-2014 [323].

Так в 2011 году стало известно о том, что французский госбанк Caisse des Depots et Consignations согласился выделить 10 млрд евро на строительство пяти новых горнолыжных курортов на Северном Кавказе [324], также существуют договорённости с другими странами, например, с корейской компанией Korea Wester Power (1 млрд инвестиций) [324].


20.6. Створення федеральних гральних зон

Общая стоимость проектов "игорных резерваций" оценивается в 727,5 млрд руб. ($31,2 млрд). Проекты предполагают строительство казино, гостиниц, аквапарков, театров и концертных залов, spa-салонов, магазинов, ресторанов, спортивных арен и комплексов курортно-спортивного назначения, а также строительство инфраструктуры, включая строительство аэропортов в некоторых зонах [325] [326]. "Янтарная" - суммарные инвестиции 270,9 млрд руб. [327] (по другим оценкам - 600 млрд в течение 7-10 лет [328]). "Азов-Сити" - 415,9 млрд руб. [326] [327]. "Сибирская монета" - 28,18 млрд руб. [326] [327]. "Приморье" - 12,88 млрд руб. [326] [327]


20.7. Пограничная инфраструктура

На обустройство пограничной инфраструктуры РФ будет вложено около 700 млрд руб. до 2017 г. Планируется обустроить более 800 объектов линейной инфраструктуры и реконструировать почти половину пунктов пропуска в стране (199 пунктов), включая пункты в Арктике [329] [330].

20.8. Восстановление Северного Морского Пути

На развитие Северного морского пути планируется выделить несколько сотен миллиардов рублей для восстановления инфраструктуры, включая расширении действующих портов и строительстве новых, а также для создания 10 центров МЧС по ликвидации возможных катастроф, на развертывание спутниковой группировки и строительство нескольких дизельных и нескольких атомных ледоколов [331]

21. Экономические рейтинги и прогнозы

 • У рейтингу конкурентоспроможності країн світу, складеному в 2009 році аналітичною групою Всемирного экономического форума, Россия находится на 63 месте из 133. [332]
 • В рейтинге экономической свободы Fraser Institute [333] Россия занимает 83-е место, следуя за Китаем (из 141 рассмотренных)(2007) [334]
 • За индексу экономической свободы Heritage Foundation у России 143-е место из 179 (2010) [335].
 • В рейтинге Всемирного банка Knowledge Economy Index, который показывает как преуспели те или иные страны в использовании изобретений учёных и инженеров на практике, Россия занимает 41-е место из 128 [336].
 • В рейтинге недееспособности государств (Failed States Index) американского Фонда мира и журнала Foreign Policy (2010) Россия находится на 80-м месте (чем выше место, тем меньше дееспособность). [337]
 • Согласно прогнозу PricewaterhouseCoopers, Россия уже в 2014 г. обгонит Германию по объёму ВВП (рассчитываемого по паритету покупательной способности, ППК) и войдет в пятерку крупнейших экономик мира [338].
 • В 2011 году Всемирный банк снизил прогноз роста российской экономики с 4,4 % до 4 %. Снижение темпов экономического роста на глобальном уровне спровоцирует сокращение спроса, особенно на продукцию обрабатывающих отраслей в России, при сохранении относительно высоких цен на нефть. [339].

22. Оценка экономики России в иностранной прессе

Издание "Экономист" в 2008 году писало, что в экономике остаются нерешенными ряд проблем, что могут создать значительное препятствие для роста в долгосрочной перспективе. По мнению ряда экспертов, в 2000-е годы проблемы российской экономики были лишь законсервированы или даже обострились: "В начале 00-х Россию захлестнул поток нефтедолларов, замаскировавший экономические проблемы. Доля нефти и газа в ВВП России увеличилась более чем вдвое с 1999 года, и по состоянию на 2 квартал 2008 года составила более 30 %. Нефть и газ составляют 50 % доходы российского бюджета и 65 % ее экспорта" [340].


23. Доходы населения

Реальные доходы населения России в 1991-2008 годах, в % к уровню 1991 года
Регіональний продукт на душу населення, 2008 рік ($ тис.):
більше 50 000 30 000 - 50 000 20 000 - 30 000 9750 (ср.по Росії) - 20 000 7500 - 9750 5000 - 7 500 3 000 - 5 000 менше 3000
Індекс розвитку людського потенціалу для регіонів Росії, 2006 рік:
0,900-0,949 0,850-0,899 0,800-0,849 0,750-0,799 0,700-0,749 0,650-0,699
Динамика средней зарплаты по России в долларах США и в рублях в 1996-2006 годах

В апреле 2010 года средний денежный доход на душу населения в России составил 18721 руб. [9] В июне 2010 года среднемесячная начисленная заработная плата составляла 21597 руб. [341]

По данным на IV квартал 2009 года величина прожиточного минимума - 5144 руб/месяц. [9]

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума - 13,1 % (2009 г.). [9]


23.1. Обеспеченное население

По данным Boston Consulting Group, в 2006 году в России было 440 000 домохозяйств с активами более $100 тыс., общее богатство домохозяйств увеличивается в среднем на 22,5 % в год, по итогам 2006 года составило $540 млрд [342]. 60,1 % активов российские домохозяйства держат в денежной форме (португальские - 59,5 %, чешские - 62,5 %, венгерские - 72 %) [343].

По данным "Ренессанс капитал управление инвестициями" ранее публиковавшиеся данные говорят, что в России около 7 млн домовладений имеют доход более $30 тыс. в год, их доходы выросли за прошлый год на 65 %, доходы домохозяйств-миллионеров росли несколько быстрее. Для богатых домохозяйств в России характерно консервативное инвестирование средств, доля рискованных инвестиций не превышает 30 % [343].

В 2007 году " Росгосстрах " опубликовал исследование доходов обеспеченных жителей России [344]. Согласно этому исследованию, в России жило 5 млн семей с доходом свыше $30 тыс. в год [344]. Если считать, что средний размер семьи в России составлл 2,7 человека, то следовательно было около 13,5 млн жителей России с высокими доходами [344]. Семей-миллионеров было 160 тысяч, а семей с доходом свыше $5 млн - 12 тысяч. [344] 80 % семей-миллионеров жило в Москве и Московской области [344]. Всего обеспеченных россиян за 2006-2007 стало больше на 60 %, заметнее остальных выросла группа с доходом $30100 тыс. - на 71 %, самая высокодоходная группа - с доходом свыше $5 млн, увеличилась наполовину [344].

В 2007 году исполнительный директор Центра развития Наталья Акиндинова утверждала, что в Московском регионе живут около 50 тысяч семей с доходом свыше $1 млн [344].

В 2007 году журнал Forbes утверждал, что суммарное состояние 14 самых богатых граждан России составляло 26 % ВВП страны [345]. По данным "Forbes" на сентябрь 2007 года, суммарное состояние 100 богатейших россиян выросло за год на 36 % [344]. По данным журнала Forbes, с мая 2008 года по февраль 2009 года число российских долларовых миллиардеров сократилось со 110 до 32 человек, а их общее состояние уменьшилось почти в 5 раз [346].


23.2. Доклад ВБ от 2004 года по оценке бедности

Всемирный банк (ВБ) 22 сентября 2004 года представил свой "Доклад по оценке бедности" в России. По его оценкам, за период с 1997 по 1999 год бедность в России выросла с 24,1 % населения (35,3 млн человек) до 41,5 % (60,5 млн). Затем, с 1999 по 2002 год, России удалось сократить бедность более чем вдвое - до 19,6 %. Безработица за это время сократилась с 13,2 до 8,2 % трудоспособного населения, а средняя зарплата выросла на 15 %.

Бедные в России - это чаще всего трудоспособные жители сёл и маленьких городов, имеющие детей. Очень высока доля проживающих ниже официальной черты бедности среди работников образования, культуры и здравоохранения. При этом эксперты ВБ и российские статистики используют разные методики определения уровня бедности. Российские специалисты оценивают долю бедного населения по ежемесячным доходам. Например, во II квартале 2004 года официальный прожиточный минимум составил 2363 руб. в месяц на человека, а доходы ниже этого уровня имели 29,8 млн человек - 20,8 % населения. Всемирный банк считает эту методику не совсем корректной и предлагает оценивать бедность не по уровню доходов (о которых люди не всегда говорят правду), а по уровню потребления. Поэтому в 2002 году от бедности страдало, по оценке ВБ, 19,6 % российского населения, а по оценке российского правительства - 25 %.

По данным ВБ, 8 % транспортных субсидий достаётся 20 % беднейших граждан страны, тогда как 20 % богатейших получают 30 % таких субсидий. А объём жилищных пособий, получаемых самыми богатыми, в 2,1 раза больше помощи, достающейся беднякам.


23.3. Расслоение по доходам

Одной из существенных проблем современного российского общества является большое различие в доходах граждан. В таблице приведены данные по отношению доходов 10 % самых богатых граждан России к доходам 10 % самых бедных (децильный коэффициент) [347] [348] [349] :

Рік 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2008 2009 2010
Отношение 8,0 13,5 13,8 13,9 15,2 16,8 16,8 16,7 16,5

Для сравнения, самый низкий децильный коэффициент - в скандинавских странах Дании, Финляндии и Швеции - 3-4. В Германии, Австрии и Франции этот коэффициент варьируется от 5 до 7, в США он равен 15 [350], в Бразилии - 39 [351]. По утверждению журналиста Анны Гараненко, экономисты считают оптимальным соотношение от 5 до 7. В 2007 году глава Института экономики РАН Руслан Гринберг заявил: "Как только децильный коэффициент достигает 10, в стране появляются условия для социальных беспорядков. Это правило не действует разве что в Америке, где коэффициент держится на уровне 10-12. Но там это считается нормальным, поскольку философия американцев отличается от нашей. Там считается: если ты бедный, то сам виноват." [352]


24. Трудовые ресурсы

По данным на июнь 2010 года, численность экономически активного населения в России составляла 76,1 млн человек (около 54 % общей численности населения), из них занятые - 71,1 млн человек, безработные - 5,0 млн человек. [10] По данным на август 2010 года, общее число замещённых рабочих мест в организациях (без субъектов малого предпринимательства) составляло 36,6 млн человек. [10] На малых предприятиях (без микропредприятий) численность работников списочного состава (без внешних совместителей) на 2009 год составляла 5,7 млн человек. [353]

Уровень безработицы - 6,6 % (сентябрь 2010 г.). [10]

В 2008 году удельный вес численности женщин в общей численности занятых в экономике России составлял 49,2 %, что на 1,2 процентных пункта превышало показатель 1999 года. [231]

По данным на 2008 год, средний возраст занятых в экономике России составляет 39,7 лет. [231]


25. Основные фонды экономики

По состоянию на начало 2009 года стоимость основных фондов в России составляла 74,5 трлн рублей. [354]

Структура основных фондов по отраслям экономики: [6]

 • транспорт и связь - 28,9 %
 • операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставления услуг - 25 %
 • добыча полезных ископаемых - 8,6 %
 • обрабатывающие производства - 8,1 %
 • производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 6,6 %

С 2004 по 2009 год удельный вес полностью изношенных основных фондов в российской экономике уменьшился с 14,8 % до 13 %. [355]

Износ сооружений, машин, оборудования и транспортных средств по состоянию на конец 2008 года составил соответственно 46,6 %, 50,6 % и 41,6 % [356].


26. Ціни

26.1. Индекс потребительских цен

Изменения индекса инфляции (индекса потребительских цен) в России представлены в таблице.

Рік 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Инфляция, % [357] 160,4 2508,8 839,9 215,1 131,3 21,8 11,0 84,4 36,5 20,2
Рік 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Инфляция, % [357] 18,6 15,1 12,0 11,7 10,9 9,0 11,9 13,3 8,8 8,8

26.2. Сопоставимый уровень цен

Sopostavimiy yroven cen.jpg

В начале 1990-х годов в России расхождение между номинальным курсом валют и паритетным значением было очень велико: сопоставимый уровень цен в 1992 году составлял всего 7,3 % (Россия была очень дешёвой страной) [358]. Но уже к 1996 году сопоставимый уровень цен достиг 42-43 % [358] [359] .

Правильность расчётов, сделанных на основании данных МВФ, для некоторых годов (1996, 1999, 2002, 2005) подтверждается данными международных сопоставлений [359] [360] [361] [362]. На графике, начиная с 2007 года, приведены прогнозные значения, рассчитанные на основании данных МВФ [358].


27. Критика экономической политики

27.1. Закон о монетизации льгот

В 2005 году вступил в силу Федеральный закон № 122 от 22 августа 2004 года ("О монетизации льгот "). Он вызвал критику со стороны оппозиции и массовые протесты. [363] [364] По мнению оппозиции закон был направлен на ухудшение положения бедных слоев населения. [ источник не указан 625 дней ] Утверждалось, что размер компенсаций, установленных за отменённые льготы, гораздо меньше реальной стоимости предоставлявшихся услуг. [ источник не указан 625 дней ]


27.2. Стабилизационный фонд

У 2003 році був створений Стабилизационный фонд. В 2005 году президент России В. В. Путин заявил: "Стабфонд создается для того, чтобы удержать макроэкономические показатели, не разрушить экономику, с тем чтобы не взлетали цены, с тем чтобы удержать инфляцию и чтобы все эти условия позволили нам решать социальные задачи в той системе отсчётов, в которой мы сейчас живём и развитие которой мы планируем" [365]. 31 января 2006 года В. В. Путин заявил, что "если бы не было Стабилизационного фонда, думаю, что Центральному банку не удалось бы выйти на тот параметр инфляции, который мы сегодня имеем по прошлому году - 10,9 %. Она была бы больше". [366] Концепция и проект Федерального закона РФ "О стабилизационном фонде" подготовлены в институте Гайдара [367]

Критики из газеты "Советская Россия" негативно относились к его концепции. По их мнению, средства стабфонда следовало израсходовать на социальные нужды и развитие экономики [368] [369].

В феврале 2008 года Стабфонд был разделён на два фонда: Резервный фонд и Фонд национального благосостояния.

30 сентября 2010 года президентом Д. А. Медведевым подписан федеральный закон "О внесении изменений в бюджетный кодекс российской федерации и иные законодательные акты РФ" 245-ФЗ [370], согласно которому формирование обоих фондов приостановлено до 1 января 2014 года. На этот же срок Правительство получает право принимать решения о направлении средств обоих фондов на финансирование дефицита федерального бюджета (Статья 6 закона [371]). При этом от Правительства не требуется вносить соответствующие изменения в закон о федеральном бюджете (утверждается Государственной Думой и Советом Федерации РФ). Приостанавливается обязательство Правительства отчитываться перед Государственной Думой и Советом Федерации РФ о поступлении и использовании нефтегазовых доходов федерального бюджета, формировании и использовании средств обоих фондов (предусмотрены соответствующие квартальные и годовые формы отчетности [372]).


27.3. Роль нефти и газа в экономике России


Слева : график роста российской экономики; справа : динамика нефтяных цен.

Одним из множества факторов влияющих на рост экономики России является рост мировых цен на нефть. Рост мировых цен на нефть имеет положительное влияние на российский фондовый рынок, а также укрепление рубля по отношению к американскому доллару [373].

После распада СССР в 90-е гг. роль НТК в экономике России заметно выросла, в 1999 году на долю НТК приходилось 12% промышленного производства России и 3% занятых в нём. В докладе, подготовленном д.э.н. А.А. Конопляником, д.э.н. А.А. Арбатовым, д.э.н Э.В. Грушевенко и д.э.н AM Мастепановым, отмечалось, что повышение роли НТК в экономике страны для неспециалистов и ряда ангажированных политиков являлось поводом, чтобы говорить об усилении монотоварной сырьевой ориентации экономики России, о превращении её в своего рода банановую республику [374]

Научный руководитель ВШЭ Евгений Ясин отмечает что в различные периоды влияние роста цен на нефть было разным. Также экономисты отмечают, что рост цен на нефть оказывает укрепляющее давление на курс рубля, вызывая увеличение объёма денежной массы и возникновение монетарной инфляции. Это в определенной мере сказывается на снижении конкурентоспособности отечественных производителей, потому что импорт по понятным причинам дешевеет.Также экономисты отмечают, что сейчас рост российской экономики достаточно устойчив к возможному изменению нефтяных цен. Ведь сверхдоходы от нефти более чем наполовину уходят из экономики и накапливаются в Стабилизационном фонде, то есть стерилизуются, и в целом влияние роста цен минимально, так как большая часть избыточных средств, поступающая от нефти, отправляется непосредственно в Стабфонд. [375]

По оценке западной прессы, Россия сохраняет значительную зависимость от цен на энергоресурсы [340]. Видання The Economist высказывает мнение, что положительный баланс федерального бюджета России будет сохраняться лишь при цене на нефть около $110 долл., называя в качестве главных причин для этого "коррупцию и неэффективность" [376]. При этом действующий бездефицитный бюджет-2011 сверстан на основе прогнозной цены на нефть в 105 долларов за баррель [377]. В Совете федерации идёт рассмотрение закона о федеральном бюджете на 2012-2014 годы, в котором параметры бюджета рассчитаны исходя из прогноза среднегодовой цены на нефть марки Urals в 2012 году в размере 100 долларов за баррель, в 2013 году 97 долларов, в 2014 году 101 доллар за баррель [378].

По данным Игоря Шувалова, после кризиса 2008 года сырьевая зависимость российской экономики только усилилась. [379]. В 2009 году, вице-премьер С. Иванов, говоря о сроках выхода их кризиса, также высказал мысль, что в России кризис показал "сильную сырьевую зависимость" экономики [380].


27.3.1. 2000-е годы

В 2000-е годы зависимость состояния экономики России от нефтяных цен снизилась, в частности, благодаря созданию Стабилизационного фонда. [381]

В 2003 году журнал " Эксперт " писал, что слишком сильная связь российского экономического роста с нефтяными ценами является заблуждением. Журнал привел подсчеты МВФ, согласно которым вклад нефтяных цен - это не более 40 % российского роста, остальные 60 % - результат роста внутреннего рынка. [382]

По оценке Минэкономразвития, вклад нефтяных цен в рост ВВП России в 2007 году составил 1,4 % из 8,1 %. [383]

З 2000 г. реальный курс российского рубля вырос в 2,43 раза [384] [ нет в источнике ]. За 6 лет с 2003 по 2008 г. средний рост ВВП составил около 7 %, доходы населения росли на 11 % [385] [ нет в источнике ]..

Рост ВВП был обеспечен преимущественно ценами на энергоносители и сервисным сектором [386] [ нет в источнике ].

По оценке главного экономиста банка Goldman Sachs Джима О'Нила, экономика России тяжело больна " голландской болезнью ". Также он считает, что "Нефть - это очень сомнительное богатство для России". Давая прогноз на ближайшие 10 лет, О'Нил предполагает, что рост экономики будет в меньшей степени обусловлен ценами на энергоносители, очень мощным источником роста может стать область новых технологий и связанные с ней сервисы [295].

Нельзя сказать, что и в 2000-м производители России находились в равных конкурентных условиях с Китаем или Германией. Россия экспортировала, а не импортировала нефть, газ. Это оказывало повышающее давление на курс рубля. Если бы энергоносители импортировались, давление оказывалось бы в противоположную сторону, курс был бы значительно ниже, а условия конкуренции существенно благоприятнее.

Видання Коммерсант в статье 2005 года писала, что "голландские" симптомы проявились уже во второй половине 2004 года. Это прежде всего потребительский бум, который все в большей степени удовлетворяется за счет растущего импорта, а также роста производства в сфере услуг, и прежде всего строительстве, и все в меньшей - за счет роста в несырьевых отраслях, особенно в отраслях перерабатывающей промышленности. Причина - более высокая норма прибыли в нефтегазовом секторе, которая приводит к перераспределению факторов производства в пользу этого сектора и небольшой группы обслуживающих его производств. Также в статье выссказывается мысль, что для российской экономики плохо и когда цены на нефть высокие, и когда низкие [387].


27.3.2. Состояние основных фондов и ресурсов

По мнению экспертов [ кто? ] , если не случится перелом, то при существующих темпах и типах [388] добычи и разведки возможен сценарий, при котором обычные запасы газоконденсатных месторождений иссякнут к 2025 году, нефти к 2015 году. [389] [ неавторитетный источник? ]

По мнению Минприроды, крупнейшие разведанные запасы россыпного золота в РФ иссякнут уже в 2014 году. Значительных месторождений урана, меди и коренного золота не останется к 2025 году. Издание, приводящее данные высказывания министра Трутнева, делает оговорку, что "впрочем, ведомство Ю. Трутнева распространяет настолько пессимистичные прогнозы, что в их реальности легко усомниться." [390].

Износ сооружений, машин, оборудования и транспортных средств по состоянию на конец 2008 года составил соответственно 46,6 %, 50,6 % и 41,6 % [356]. В результате повышается риск техногенных катастроф, таких, как аварии на Саяно-Шушенской ГЭС [ источник не указан 66 дней ].


Література

 1. Экономика переходного периода. Очерки экономической политики посткоммунистической России. 1991-1997 / под ред. Е. Т. Гайдара - М.: ИЭПП, 1998. - 1096 с.
 2. Экономика переходного периода. Очерки экономической политики посткоммунистической России. 1998−2002 / под ред. Е. Т. Гайдара. - М.: Дело, 2003. - 832 с. - ISBN 5-7749-0340-0.
 3. Экономика переходного периода. Очерки экономической политики посткоммунистической России. Экономический рост 2000-2007 под ред. Е. Т. Гайдара - М.: [Издательство "Дело" АНХ, 2008.- 1328 с.- ISBN 978-5-7749-0544-7
 4. Гайдар Е. Т., Чубайс А. Б. Экономические записки. - М.: "Российская политическая энциклопедия", 2008. - 192 с. - ISBN 978-5-8243-1066-5.
 5. Кризисная экономика современной России: тенденции и перспективы под ред. Е. Т. Гайдара - М.: Проспект, 2010.- 656 с. - ISBN 978-5-392-00966-4
 6. Российская экономика в 2009 году. Тенденции и перспективы (Выпуск 31) / под. ред. Синельникова-Мурылёва - М.: ИЭПП, 2010. С. 707 - ISBN 978-5-93255-283-4.
 7. Курс лекций "Российская экономическая модель" д.э.н. А.В.Бузгалина на экономическом факультете МГУ (видео)

Примітки

 1. 1 2 3 CIA - The World Factbook - Country Comparison :: National product // CIA; в рейтинге ЦРУ у России 7-е место, минус Евросоюз, который не является страной
 2. Валовой внутренний продукт в текущих ценах, млрд. руб. - www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/tab1.xls (xls). Федеральная служба государственной статистики.
 3. 1 2 3 4 Международный валютный фонд (октябрь 2010) -
 4. РИА НОВОСТИ. Экономика - ria.ru/economy/20120112/537775272.html
 5. 1 2 3 Росстат. Национальные счета - www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/account/
 6. 1 2 3 Медведев: В этом году мы не падали, а развивались - Макроэкономика, ВВП России, Медведев - Новости экономики, бизнес-новости - Росбалт - www.rosbalt.ru/2010/12/24/804203.html
 7. Индексы физического объема валового внутреннего продукта - www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/tab8.xls // Росстат
 8. Федеральная служба государственной статистики: Об оценке индекса потребительских цен в декабре 2011 года - www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d02/286zen30.htm
 9. 1 2 3 4 Уровень жизни населения - www.gks.ru/bgd/free/B10_00/IssWWW.exe/Stg/d04/6-0.htm // Росстат
 10. 1 2 3 4 5 Занятость и безработица - www.gks.ru/bgd/regl/b10_01/IssWWW.exe/Stg/d09/3-2.htm // Росстат
 11. ФСГС, среднегодовая численность занятых в экономике по видам экономической деятельности - www.gks.ru/bgd/regl/b08_11/IssWWW.exe/Stg/d01/06-03.htm
 12. 1 2 3 4 ФТС, статистика внешней торговли за 2009 г. - www.customs.ru/ru/stats/arhiv-stats-new/popup.php?id286=632
 13. Структура государственного внешнего долга Российской Федерации по состоянию на 1 ноября 2011 года - www1.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2011/11/STR_WEB_01.11.2011.xls - Минфин, 23.11.2011
 14. ЦБРФ, Внешний долг - cbr.ru/statistics/credit_statistics/print.asp?file=debt_09.htm
 15. Доходы в принятом Государственной Думой законе
 16. 1 2 http://www1.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2009/12/fz308fzot021209.zip - www1.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2009/12/fz308fzot021209.zip
 17. 1 2 Основные производные показатели динамики обменного курса рубля в 2010 году | Банк России - cbr.ru/statistics/credit_statistics/print.asp?file=ex_rate_ind_10.htm
 18. Расходы в принятом Государственной Думой законе
 19. Доходы консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов
 20. 1 2 ФСГС, Исполнение бюджета (по данным Федерального казначейства) - www.gks.ru/bgd/regl/b10_01/IssWWW.exe/Stg/d02/2-6-1-1.htm
 21. 1 2 ЦБРФ, основные производные показатели динамики обменного курса рубля в 2009 г. - cbr.ru/statistics/credit_statistics/print.asp?file=ex_rate_ind_09.htm
 22. Расходы консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов
 23. International Monetary Fund -
 24. 1 2 3 4 Россия 2020. Основные задачи стратегического развития Российской Федерации - www.msps.su/UserFiles/present01.ppt // Министерство экономического развития России, март 2008
 25. Индексы производства по видам экономической деятельности - www.gks.ru/free_doc/2007/b07_11/14-03.htm
 26. Б. Кувалин "Экономическая политика и поведение предприятий: механизмы взаимного влияния" Глава "Способы адаптации российских предприятий к трансформационному экономическому кризису" - www.ecfor.ru/pdf.php?id=books/kuvalin/gl5-7 // М.: МАКС Пресс, 2009
 27. 1 2 3 Динамика импорта и развитие отраслей импортозамещения в России - ria-stk.ru/stq/adetail.php?ID=5442
 28. 1 2 Налоги для богатых? Экономику не пустили в "тень" - www.prime-tass.ru/news/articles/-201/{A662ABBA-1CF1-4901-BC38-A82B6AD18B9D}.uif // Прайм-ТАСС, 13 мая 2010
 29. 1 2 3 Барсенков А. С., Вдовин А. И., "История России. 1917-2007" - М.: Аспект Пресс, 2008 - стр. 772
 30. Основные направления налоговой политики в Российской Федерации на 2008-2010 гг. - www1.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2007/05/taxpoltend.pdf // Министерство финансов Российской Федерации
 31. 1 2 Высказывания руководства - www.minfin.ru/ru/press/speech/index.php?pg4=36&id4=4229 // Минфин РФ
 32. 1 2 Налоговая политика Путина сулит успех - online.wsj.com/article/0,,SB1038271514450758308,00.html?mod=opinion_main_review_and_outlooks // The Wall Street Journal, 26 ноября 2002, Перевод на русский - www.inosmi.ru/untitled/20021126/165054.html
 33. Возрождение России - www.inosmi.ru/untitled/20011030/139565.html // Financial Times, 30 октября 2001
 34. 1 2 Жуков подтверждает планы правительства по снижению НДС | Экономика | Лента новостей "РИА Новости" - www.rian.ru/economy/20040928/692652.html
 35. Политический жест - www.expert.ru/printissues/expert/2008/12/ukroschenie_minfina_editorial/ // Эксперт, 24 марта 2008
 36. Филиппов А. В. "Новейшая история России. 1945-2006 гг" - www.prosv.ru/umk/istoriya/6.html
 37. Менеджеры от экономики делают ставку на Путина - // Frankfurter Allgemeine Zeitung, 11 марта 2004, Перевод на русский - inosmi-back.rian.ru/print/208357.html
 38. Background Note: Russia - www.state.gov/r/pa/ei/bgn/3183.htm // Государственный департамент США
 39. Роскомстат. Динамика реального объема произведенного ВВП - www.gks.ru/bgd/free/b01_19/IssWWW.exe/Stg/d000/i000640r.htm
 40. Основные социально-экономические индикаторы уровня жизни населения - www.gks.ru/free_doc/2006/b06_11/07-01.htm
 41. Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, в процентах от общей численности населения, процент - www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=2340009 // Росстат
 42. Индексы производства по отдельным видам экономической деятельности Российской Федерации в % к 1992 году - www.gks.ru/free_doc/new_site/business/prom/ind_prom_okved.htm // Росстат
 43. http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d020/i020400r.htm - www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d020/i020400r.htm
 44. http://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/print.asp?file=inter_res_07.htm - www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/print.asp?file=inter_res_07.htm
 45. ВЗГЛЯД / РФ вошла в "семерку" крупнейших экономик мира - vz.ru/news/2008/2/8/143489.html
 46. Россия и Белоруссия вошли в список стран с высоким уровнем человеческого развития - www.finmarket.ru/z/nws/news.asp?id=721414&hot=721576
 47. Беларусь и Россия вошли в список стран с высоким уровнем человеческого развития. - www.gazeta.spb.ru/12713-0/
 48. Беларусь и Россия вошли в список стран с высоким уровнем человеческого развития - www.press-uz.info/index.php?title=politic&nid=3956&my=112007&st=6&date=20071130
 49. "Доклад об экономике России" № 18 - siteresources.worldbank.org/INTRUSSIANFEDERATION/Resources/rer18rus.pdf // Всемирный банк
 50. Экономика России в мае обвалилась на 11 процентов - lenta.ru/news/2009/06/23/gdp/
 51. 1 2 3 4 Доклад "Итоги деятельности Минэкономразвития России в 2009 году и задачи на 2010 год" - www.economy.gov.ru/report2009/common/upload/Report.pdf // Министерство экономического развития России, 2010
 52. Индексы физического объема (% к предыдущему году) (1996-2009гг.) - www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/tab3.xls (xls). Федеральная служба государственной статистики.
 53. CIA - The World Factbook - Country Comparison :: National product real growth rate // CIA; (207 место в рейтинге роста ВВП из 214)
 54. Индийский премьер смутил Путина ростом ВВП - www.lenta.ru/news/2009/12/08/india/ // Lents.ru, 8 декабря 2009
 55. CIA - The World Factbook - Country Comparison :: GDP - per capita (PPP)
 56. Rank Order - GDP - per capita (PPP) - www.umsl.edu/services/govdocs/wofact2008/rankorder/2004rank.html // Фактбук ЦРУ за 2008 год
 57. 1 2 Всемирный банк поверил в Россию - top.rbc.ru/economics/24/03/2010/383833.shtml // РБК, 24 марта 2010
 58. РФ неплохо выглядит в G8, если не считать инфляцию - www.newizv.ru/news/2010-05-24/126862/ // Новые известия, 24 мая 2010
 59. Country Comparison :: GDP (purchasing power parity) - www.peeep.us/8c663a5e // CIA Factbook
 60. 1 2 Модернизация в России оборачивается жирной кляксой - www.rusbiznews.ru/news/n1177.html
 61. 1 2 Добавленная стоимость в обрабатывающей промышленности в 2007 году ( Фото №4 ) - expert.ru/expert/2011/34/ne-hvataet-klassa/media/99854/
 62. 1 2 3 4 5 6 7 План мероприятий по достижению количественных и качественных показателей, установленных на 2008 год для Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации - www.economy.gov.ru/minec/resources/433ca20040a040c082c6c6b1e9ba48ef/slaidi_k_dokladu_1.ppt // Министерство экономического развития России
 63. 1 2 3 4 5 6 7 8 Валовой внутренний продукт и валовая добавленная стоимость по видам экономической деятельности - www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/tab10.xls // Росстат
 64. 1 2 ООО "Курганмашзавод-Финанс" - data.cbonds.info/emissions/7312/KMZ_memo.pdf // Cbonds
 65. Председатель Правительства Российской Федерации В. В. Путин провел рабочую встречу с Министром промышленности и торговли России В. Б. Христенко и руководителем Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) М. А. Дмитриевым - premier.gov.ru/events/news/9412/ // Сайт председателя правительства России, 15 февраля 2010
 66. Объем экспорта российского оружия с 2001 года вырос в 10 раз - ВПК.name - vpk.name/news/59603_obem_eksporta_rossiiskogo_oruzhiya_s_2001_goda_vyiros_v_10_raz.html
 67. Германия вошла в число ведущих мировых экспортеров оружия - arms-tass.su/?page=article&aid=82202&cid=43. АРМС-ТАСС (19 марта 2010).
 68. Иванов: экспорт вооружений за 2010 год достигнет $ 10 млрд - rus.ruvr.ru/2010/12/14/36836211.html
 69. В 2009 году Россия осуществляла поставки продукции военного назначения в 62 страны - ФС ВТС - arms-tass.su/?page=article&aid=81947&cid=43. АРМС-ТАСС (12 марта 2010).
 70. В 2009 году объем российского экспорта продукции военного назначения превысил 8,8 млрд долларов - ФСВТС - arms-tass.su/?page=article&aid=81954&cid=43. АРМС-ТАСС (12 марта 2010).
 71. На боевые самолеты приходятся 27 процентов торговли оружием в мире в период 2005-2009 годов - СИПРИ - arms-tass.su/?page=article&aid=82018&cid=43. АРМС-ТАСС (15 марта 2010).
 72. Экспорт российского оружия и военной техники в разные страны - ВПК.name - vpk.name/news/28405_eksport_rossiiskogo_oruzhiya_i_voennoi_tehniki_v_raznyie_stranyi.html
 73. Россия поставит Индии 29 МиГов на сумму более $1,5 млрд :: Экономика :: Top.rbc.ru - top.rbc.ru/economics/12/03/2010/379261.shtml
 74. Представители индийских ВМС в течение двух недель прибудут в Россию для испытаний подлодки "Нерпа" - arms-tass.su/?page=article&aid=82088&cid=43. АРМС-ТАСС (17 марта 2010).
 75. 1 2 3 Газета. Ru - Братья по рынку оружия - pda.gazeta.ru/politics/2010/03/15_a_3338913.shtml
 76. Объем заказов российского оружия Венесуэлой превысит $5 млрд :: Экономика :: Top.rbc.ru - top.rbc.ru/economics/05/04/2010/389459.shtml
 77. Россия завершила контракт по поставке Китаю 15 дивизионов ЗРС С-300ПМУ2 "Фаворит" и четырех систем управления СУ 83М6Е2 - arms-tass.su/?page=article&aid=82412&cid=43. АРМС-ТАСС (26 марта 2010).
 78. Зеленодольский судостроительный завод планирует в мае-июне получить контракт на строительство еще 2-х фрегатов "Гепард-3.9" для ВМС Вьетнама - arms-tass.su/?page=article&aid=82075&cid=43. АРМС-ТАСС (16 марта 2010).
 79. Заказанные Вьетнамом подлодки проекта 636 будут оснащаться ракетным комплексом "Клаб-С" - arms-tass.su/?page=article&aid=82473&cid=43. АРМС-ТАСС (29 марта 2010).
 80. Россия заключила контракт с Кувейтом на поставку эмирату двух десантных катеров на воздушной подушке типа "Мурена" - arms-tass.su/?page=article&aid=82476&cid=43. АРМС-ТАСС (30 марта 2010).
 81. РФ и Греция подпишут контракты на поставку БМП-3М и десантных катеров типа "Зубр" - arms-tass.su/?page=article&aid=82482&cid=43. АРМС-ТАСС (30 марта 2010).
 82. Россия будет выполнять контракт на поставку в Иран зенитно-ракетных комплексов С-300 - Лавров - arms-tass.su/?page=article&aid=81411&cid=43. АРМС-ТАСС (24 февраля 2010).
 83. ВВС Бразилии получили российские транспортно-боевые вертолеты Ми-35М - arms-tass.su/?page=article&aid=83273&cid=43. АРМС-ТАСС (18 апреля 2010).
 84. Иордания закупает в России Ил-76 и совместно производит гранатометы | Оборона и безопасность | Лента новостей "РИА Новости" - rian.ru/defense_safety/20110119/323487895.html
 85. PосБизнесКонсалтинг - Новости дня - Республика Перу закупит у "Рособоронэкспорта" 8 вертолетов - www.rbc.ru/rbcfreenews/20100723140847.shtml
 86. Россия поставила Китаю 15 дивизионов С-300 - www.interfax.ru/news.asp?id=130644 // Интерфакс, 2 апреля 2010
 87. Россия за 10 лет потратит на вооружения не менее 22 трлн руб. :: Экономика :: Top.rbc.ru - top.rbc.ru/economics/22/09/2010/470230.shtml
 88. Крупнейшие российские предприятия ОПК по общей выручке за 2009 год - www.expert-ural.com/1-442-9072/ // Эксперт Урал, 5 июля 2010
 89. 1 2 3 Рейтинг предприятий российского ВПК по общей выручке (стандарт РСБУ) - www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=903478 // Коммерсантъ, 17 июня 2008
 90. 1 2 3 4 [1] - www.roktes.ru/article41.shtml Российское и мировое судостроение: состояние и перспективы
 91. Российское судостроение / Предпрятия отрасли - shipbuilding.ru/rus/companies/?vid=1
 92. "Финанс." ОСК консолидирует активы - www.finansmag.ru/news/8140
 93. 1 2 3 ОСК консолидирует активы - www.finansmag.ru/news/8140 // Финанс, 19 марта 2009
 94. Российское судостроение выросло в полтора раза | Водный транспорт | Транспорт | Газета "Гудок" - www.gudok.ru/transport/vodniy/news.php?ID=336797
 95. PortNews - Новости - Объем производства в российском судостроении за 11 месяцев 2009 года вырос в 1,5 раза - portnews.ru/news/50767/
 96. Российское судостроение вошло в новый год с ростом в 62 процента - www.5-tv.ru/news/26645/
 97. РОССИЙСКОЕ СУДОСТРОЕНИЕ ВОШЛО В НОВЫЙ ГОД С РОСТОМ В 62 ПРОЦЕНТА - СУДОСТРОЕНИЕ, ОБЪЕДИНЕННАЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ, НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, СТАТЬИ, НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, СТАТЬИ - www.korabel.ru/news/comments/rossiyskoe_sudostroenie_voshlo_v_noviy_god_s_rostom_v_62_protsenta.html
 98. ОАО "АвтоВАЗ". Справка - www.rian.ru/economy/20091006/187719308.html // РИА Новости, 6 октября 2009
 99. Daimler Trucks при участии Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) увеличивает свою долю в ОАО "КАМАЗ" - крупнейшем российском производителе тяжелых грузовых автомобилей - www.rostechnologii.ru/archive/0/detail.php?ID=6583 // Ростехнологии, 11 февраля 2010
 100. http://www.bzkt.ru/about.html - www.bzkt.ru/about.html ООО "Брянский автомобильный завод"
 101. 1 2 3 Производство транспортных средств и оборудования - www.gks.ru/free_doc/new_site/business/prom/natura/natura38g.htm // Росстат
 102. 1 2 3 4 5 6 Экспорт по товарам и товарным группам в разрезе ТН ВЭД России - www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=2123011 // Росстат
 103. http://www.autoreview.ru/archive/2008/04/stat_map/map_1024.jpg - www.autoreview.ru/archive/2008/04/stat_map/map_1024.jpg
 104. Зарубежные - abt0.ru/zarubjezhnyje-25.html
 105. Иностранные автозаводы в России загружены на треть - autorambler.ru/journal/autobiz/13.11.2009/560955675/
 106. Альянс Peugeot-Citroen-Mitsubishi 23 апреля запустит завод в Калуге - rian.ru/economy/20100326/216583656.html
 107. Калужские французы и японцы: PSA Peugeot-Citroen и Mitsubishi открыли свой завод в России - www.rbcdaily.ru/2010/04/23/industry/474088 // РБК daily, 23.04.2010
 108. Autonews :: Статьи-аналитика 22/10/2010 :: Русский суперкар стал реальностью. Фото - www.autonews.ru/autobusiness/news.shtml?2010/10/22/1601234
 109. В Москве показали "народный автомобиль" от М.Прохорова (ФОТО) :: Общество :: Top.rbc.ru - top.rbc.ru/society/12/10/2010/480721.shtml
 110. 1 2 3 Армс-Тасс - armstass.su/?page=article&aid=93588&cid=45
 111. В Бразилии завершил работу саммит БРИК: итоги и соглашения :: Экономика :: Top.rbc.ru - top.rbc.ru/economics/16/04/2010/395037.shtml
 112. Под одно крыло - www.expert.ru/printissues/ukraine/2004/01/01uk-ukraero/. Журнал Эксперт (11 октября 2004).
 113. 1 2 Свой "Антонов" - www.rbcdaily.ru/2010/04/23/industry/474030 // РБК daily, 23 апреля 2010
 114. PосБизнесКонсалтинг - Новости дня - Объем инвестиций в строительство совместного с Италией производства вертолетов AW139 в России составит 40 млн евро - www.rbc.ru/rbcfreenews/20100622130855.shtml
 115. Российская национальная выставка - www.paris.inconnect.ru/?id=60&newsid=52
 116. Россия и Китай намерены разрабатывать и производить тяжелый вертолет - rian.ru/defense_safety/20100713/254374997.html. РИА Новости (13 июля 2010).
 117. http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20100708095603.shtml - www.rbc.ru/rbcfreenews/20100708095603.shtml " РБК daily ": Российско-украинское СП "ОАК-Антонов"
 118. http://www.rbcdaily.ru/2010/07/20/industry/496184 - www.rbcdaily.ru/2010/07/20/industry/496184 Украина планирует закупать авиадвигатели из России
 119. Дополнение: "Иркут" подписала твердый контракт на поставку 50 самолетов МС-21 малазийской Crecom за 3,4 млрд долл. :: Лента фондовых новостей :: Quote.rbc.ru - quote.rbc.ru/stocks/fond/index.shtml?2010/07/21/32893023
 120. CNews: Ракетно-космическая отрасль России откажется от бумаги и перейдет на СПО - corp.cnews.ru/news/top/index.shtml?2010/04/08/385805
 121. К 2015 году Россия займет 1/5 мирового рынка космических услуг - Новые Известия - www.newizv.ru/lenta/49718/
 122. Парламентские слушания - www.duma.gov.ru/promstroykom/listen/opk6.3.7.htm
 123. Главные события - Interfax-Russia - www.interfax-russia.ru/main.asp?id=142376
 124. 1 2 Федеральное Космическое Агентство (Роскосмос) | Статистика - www.federalspace.ru/main.php?id=47
 125. ФЕДЕРАЛЬНОЕ КОСМИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО (РОСКОСМОС) | Международное сотрудничество - www.federalspace.ru/main.php?id=23
 126. Франция заказала России 14 ракет-носителей "Союз" на $1 миллиард - interfax.ru/politics/news.asp?id=126003 // Интерфакс, 2 марта 2010 года
 127. Россия продала Франции рекордную партию ракет :: Экономика :: Top.rbc.ru - top.rbc.ru/economics/19/11/2011/625836.shtml
 128. "Продавай отечественное!" - Ведомости - www1.e-gov.su/index.php?newsid=3508 // www1.e-gov.su, 28 августа 2010
 129. "Незламні чіпи" - Відомості - sdelanounas.ru/blogs/2891 / / / sdelanounas.ru, 28 серпня 2010
 130. 1 2 Реализация стратегии правительства РФ в области микроэлектроники к 2010 году сократила до 5 лет отставание отечественных производителей от западных - armstass.su/?page=article&aid=81498&cid= 25 // АРМС-ТАСС, 26 февраля 2010
 131. АМD поділилася нанометрами - www.itogi.ru/archive/2007/49/10773.html / / Підсумки, 1 грудня 2007
 132. РБК daily: Росія отримає доступ до технологій, на які припадає 80% світового ринку мікроелектроніки - www.rusnanonet.ru/articles/47788/
 133. "Банк Москви" відкриває для "СІТРОНІКС-Нано" акредитив на 27 млн євро для фінансування передачі ліцензій та технології | Нанотехнології Nanonewsnet -
 134. "Як допомогти мікрочіп" - Відомості - accord-audit.ru /? p = 3125 / / accord-audit.ru, 28 серпня 2010
 135. Lenta.ru: Технології: Путіну показали російський аналог iPhone 4 - www.lenta.ru/news/2010/12/28/ohwow/
 136. Розташування "Кремнієвої долини" в РФ визначать через 10 днів:: Суспільство:: Top.rbc.ru - top.rbc.ru/society/10/03/2010/378285.shtml
 137. Російським аналогом Кремнієвої долини займеться Чубайс - lenta.ru/news/2010/03/10/dolina /. Lenta.ru (10 березня 2010).
 138. Дни.Ру ІНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА ВЕРСІЯ 5.0 / Для міста майбутнього шукають місце - www.dni.ru/tech/2010/3/10/187110.html
 139. 1 2 Презентація Міністра енергетики Російської Федерації Сергія Шматко до доповіді в Державній Думі Російської Федерації 02/12/2009 - minenergo.gov.ru/upload/iblock/333/33363d868cf93701591957ccd67583b1.pdf
 140. 1 2 3 4 5 6 7 8 У критичної позначки - www.ng.ru/energy/2008-09-09/17_nehvatka.html?mright=0 / / Незалежна газета, 9 вересня 2008
 141. Виробництво коксу і найважливіших видів нафтопродуктів (мільйонів тонн) - www.gks.ru/free_doc/new_site/business/prom/natura/natura34g.htm / / Росстат
 142. "Балтика" закупить у місцевих аграріїв - www.beerunion.ru/article.php?art=1943 / / Союз російських пивоварів, 18 лютого 2008
 143. "Балтика" почала постачати пиво в країни Західної Африки - www.rian.ru/economy/20100302/211797813.html / / РІА Новини, 2 березня 2010
 144. 1 2 3 4 5 6 7 Лакмус фондового ринку - www.expert.ru/printissues/expert/2010/28/lakmus_fondovogo_rynka/ / / Експерт, 19 липня 2010
 145. Виробництво основних видів харчових продуктів - www.gks.ru/free_doc/new_site/business/prom/natura/natura31g.htm / / Росстат
 146. 1 2 Экспорт по товарам и товарным группам в разрезе ТН ВЭД России - www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=2123011
 147. 1 2 Комбайни - іномарка шкідлива - www.gzt.ru/topnews/politics/213304.html / / Gzt.ru, 11 грудня 2008
 148. Siemens і Alstom прицілилися на залізничну Росію:: Економіка:: Top.rbc.ru - top.rbc.ru/economics/13/04/2010/393419.shtml
 149. Концерн "Тракторні заводи" готовий наситити ринок новими вагонами - www.rian.ru/interview/20100402/217857196.html. РИА Новости (2 квітня 2010).
 150. Новини ЗАТ Промтрактор-Вагон - www.promtractor-vagon.com/news/news_47.html
 151. Alstom Transport і Трансмашхолдинг підписали угоду про стратегічне партнерство / Прес-релізи компанії / Прес-центр - www.tmholding.ru/main/press/realises/10158
 152. ВАТ "Тверський вагонобудівний завод" / прес-центр / ЗМІ про нас - www.tvz.ru/?action=54&data=2502101
 153. 1 2 Візит А. Меркель до Росії приніс багатомільярдні контракти:: Економіка:: Top.rbc.ru - top.rbc.ru/economics/15/07/2010/436344.shtml
 154. РЖД замовило більше 400 електровозів на суму понад 2 млрд:: Економіка:: Top.rbc.ru - top.rbc.ru/economics/27/05/2010/412726.shtml
 155. 1 2 3 4 Стратегія розвитку легкої промисловості Росії на період до 2020 року - www.roslegprom.ru/filestore/0004/0016/7084/s2020.zip
 156. Російський статистичний щорічник, 2004: стат. СБ / Федер. служба держ. статистики; редкол. В. Л. Соколін. - М.: Федер. служба держ. статистики, 2004. - 727 с. - ISBN 5-89476-152-2
 157. 1 2 Пояснювальна Записка до Плану заходів щодо розвитку легкої промисловості на 2006-2008 роки (Мінпроменерго Росії) - www.roslegprom.ru/article_print.html/812
 158. Положення легкої промисловості обговорили на прес-конференції в Уфі - www.textileclub.ru/index.php?option=news&task=viewarticle&sid=84
 159. Виробництво основних видів продукції інших виробництв в Російській Федерації - www.gks.ru/free_doc/new_site/business/prom/natura/natura39g.htm / / Росстат
 160. Китай і Японія побудують в Татарстані завод вартістю $ 1 млрд:: Економіка:: Top.rbc.ru - top.rbc.ru/economics/13/11/2010/498037.shtml
 161. 1 2 Стратегія розвитку фармацевтичної промисловості Російської Федерації на період до 2020 року - www.minpromtorg.gov.ru/ministry/strategic/sectoral/7/utverzhdennaya_strategiya_farma2020_231009.pdf
 162. "Роснано" хоче створити велику фармацевтичну компанію:: Економіка:: Top.rbc.ru - top.rbc.ru/economics/25/11/2010/504917.shtml
 163. Відкрите акціонерне товариство "ЛОМО" - www.lomo.ru / site / about / index.php
 164. Інформація про ОДК - www.oboronprom.ru/show.cgi?/business/dvigat.htm / / Оборонпром
 165. Державна корпорація "Російська корпорація нанотехнологій" (РОСНАНО) - www.rusnano.com/Section.aspx/Show/14501 / / Роснано
 166. 1 2 3 4 У Рибінську відпрацьовуються елементи запуску системи інновацій - голова Курчатовський інститут - www.rusnano.com/Document.aspx/Download/26304 # data_3857290 / / ІТАР-ТАСС, 29 квітня 2010
 167. Наглядова рада "Роснано" затвердив чотири нових проекти - rian.ru/economy/20100604/242572862.html / / РІА Новини
 168. 1 2 3 4 5 6 7 8 Про стан і перспективи розвитку чорної металургії в Російській Федерації - www.premier.gov.ru/visits/ru/6050/info/1750/ / / Сайт голови уряду Росії, 24 липня 2008
 169. 1 2 Трубна промисловість Росії готова до участі у великих міжнародних проектах - www.interfax.ru/business/news.asp?id=142123 / / Інтерфакс, 21 червня 2010
 170. Блиск металу надихнув інвесторів - www.rg.ru/2010/05/25/metall.html / / Російська газета, 25 травня 2010
 171. Борги не збентежили - www.expert.ru/articles/2010/01/22/rusal_ipo/ / / Експерт, 22 січня 2010
 172. 1 2 Учасники огляду - www.expert.ru/printissues/siberia/2007/26/uchastniki_obzora/ / / Експерт, 9 липня 2007
 173. "Норнікель" витратиться на дорогу - www.expert.ru/printissues/expert/2007/03/news_nornikel_potratitsya_na_dorogu/ / / Експерт, 22 січня 2007
 174. Авіавложенія - www.expert.ru/news/2009/07/07/boeing-rossia-invest / / Експерт, 7 липня 2009
 175. 1 2 3 4 Russia / / CIA
 176. 1 2 Відновлюється після аварії (2009 рік), в дужках вказано доаварійних значень.
 177. Об'єкти, що будуються.
 178. 1 2 3 4 Потужність і вироблення при проектному рівні водосховища; в даний час фактична потужність і вироблення значно нижче.
 179. 1 2 3 4 Росія побудує атомні станції по всьому світу / / KP.RU - amur.kp.ru/daily/24458/620649 /
 180. РБК Дослідження ринків. Російська компанія утримує 20% світового ринку будівництва АЕС - marketing.rbc.ru/news_research/21/07/2010/562949978710343.shtml
 181. Поточні проекти - www.atomstroyexport.ru/projects/current/ / / Атомстройекспорт
 182. С. Кирієнко доповів В. Путіну про успіхи "Росатома":: Економіка:: Top.rbc.ru - top.rbc.ru/economics/04/05/2010/402669.shtml
 183. Володимир Путін провів нараду на Волгодонській АЕС - www.rosatom.ru/ru/about/press_centre/details/index.php?id4=17583 / / Росатом, 19 березня 2010
 184. 1 2 Россия построит в Индии 12 энергоблоков для АЭС :: Экономика :: Top.rbc.ru - top.rbc.ru/economics/12/03/2010/379263.shtml
 185. PосБізнесКонсалтінг - Новини дня - Бангладеш підтримала проект з будівництва АЕС потужністю 1 ГВт спільно з РФ - www.rbc.ru/rbcfreenews/20100413155222.shtml
 186. Вірменія разом з Росією планує побудувати новий блок АЕС - www.rosbalt.ru/2010/08/20/763995.html
 187. Росія і Венесуела домовилися про будівництво АЕС у Венесуелі | Економіка | Стрічка новин "РИА Новости" - rian.ru/economy/20101015/285907432.html
 188. Росія поступально виходить на азіатський ринок атомної енергетики: експерти - www.regnum.ru/news/1267075.html. REGNUM (26 березня 2010).
 189. Росія побудує першу АЕС у В'єтнамі: Голос Росії - rus.ruvr.ru/2010/03/17/5371441.html
 190. Росія збудує у В'єтнамі першу в країні АЕС:: Економіка:: Top.rbc.ru - top.rbc.ru/economics/31/10/2010/490837.shtml
 191. Іран має намір побудувати в країні ще 20 АЕС - віце-президент - АЕІ "ПРАЙМ-ТАСС" - www.prime-tass.ru/news/0/ {D2DEAA2E-7500-408D-9403-B9B5EA81BD0E}. uif
 192. РФ і Туреччина узгодили всі умови будівництва АЕС, повідомив Шматко - rian.ru/economy/20100508/232023678.html. РИА Новости (8 травня 2010).
 193. Росія і Туреччина підписали угоду про будівництво АЕС:: Економіка:: Top.rbc.ru - top.rbc.ru/economics/12/05/2010/405932.shtml
 194. PосБізнесКонсалтінг - Новини дня - Росія і Болгарія до кінця року планують схвалити технічний проект з будівництва АЕС "Белене" - www.rbc.ru/rbcfreenews/20101113183007.shtml
 195. РФ виділить Білорусії близько 6 млрд дол на будівництво АЕС:: Економіка:: Top.rbc.ru - top.rbc.ru/economics/16/03/2011/559958.shtml
 196. Медведєв обговорить у Братиславі співпрацю в енергетиці та транспорті - www.rian.ru/economy/20100406/218510118.html. РИА Новости (6 квітня 2010).
 197. Державна корпорація з атомної енергії "Росатом":: Новини:: Росія побудує АЕС в Гродненській області Білорусі -
 198. 1 2 3 Кремлівська енергетична стратегія це щось більше, ніж нафта і газ | Економічна - www.economica-digest.ru/oil&gas/article/1177142.html
 199. 1 2 Росія повертається до Латинської Америки - top.rbc.ru/politics/15/04/2010/394337.shtml / / РБК, 15 квітня 2010
 200. Росатом обіцяє Україна знижку в $ 1 млрд у випадку контракту на 25 років - rian.ru/economy/20100430/228699738.html. РИА Новости (30 квітня 2010).
 201. Росія і Катар підписали меморандум про співпрацю в атомній сфері | Економіка | Стрічка новин "РИА Новости" - rian.ru/economy/20101102/291707533.html
 202. PосБізнесКонсалтінг - Новини дня - С. Кирієнко: "Росатом" планує збільшити обсяг виробництва урану як мінімум на 11%, зростання в 2009 р. склав 25% - www.rbc.ru/rbcfreenews/20100504144108.shtml
 203. PосБізнесКонсалтінг - Новини дня - В. Путін: Введення першого і другого блоків Нововоронезької АЕС-2 повинен відбутися в 2013-2015рр - www.rbc.ru/rbcfreenews/20100318173252.shtml
 204. Будівництво першої в РФ плавучої АЕС йде за графіком - Росенергоатом - eco.rian.ru/business/20100304/212222542.html. РИА Новости (4 березня 2010).
 205. 1 2 Енергетичний портал. Питання виробництва, збереження і переробки енергії - www.smenergo.ru/wind/
 206. http://www.yantene.ru/cgi-bin/archives.cgi?category=4&view=4-07 - www.yantene.ru/cgi-bin/archives.cgi?category=4&view=4-07
 207. Region 87 * Щоквартальний журнал про можливе чудо * Регіон 87 - www.region87.ru/index.php?nm=7&pg=5
 208. Чи повернуться до розвитку вітроенергетики в Калінінграді? - www.bellona.ru/articles_ru/articles_2007/yantarenergo_finale
 209. http://www.riarealty.ru/ru/article/34636.html - www.riarealty.ru/ru/article/34636.html "РусГідро" визначає перспективні майданчики в РФ для будівництва вітроелектростанцій
 210. Von Lissabon bis Wladiwostok -
 211. Путін: "Росія може запропонувати Європі ресурси" - lenta.ru/news/2010/11/25/wirtschaft /
 212. Помилка цітірованіяНеверний тег ; для зазначений текст
 213. CIA - The World Factbook - Country Comparison:: Oil - production / / CIA
 214. Путін пояснив зростання видобутку нафти в 2009 році - www.rosbalt.ru/2010/04/20/730043.html / / Росбалт, 20 квітня 2010
 215. У Туркменії виявили поклади нафти на газовому родовищі - lenta.ru/news/2010/04/30/oilsearch / / / Lenta.ru, 30 квітня 2010
 216. Вектор / / Ведомости, № 2 (2024), 10 січня 2008
 217. Газпром в 2009 р. став найприбутковішою компанією світу - top.rbc.ru/economics/09/07/2010/433424.shtml
 218. Lenta.ru: Економіка: Росія поставила рекорд з видобутку нафти - lenta.ru/news/2011/01/03/output /
 219. Алроса - www.expert.ru/tags/companies/alrosa/ / / Експерт
 220. П'ятірка бажаючих - www.expert.ru/articles/2008/07/18/udokan/ / / Експерт, 18 липня 2008
 221. Золота пора - www.expert.ru/printissues/ural/2003/07/07ur-utema/ / / Експерт, 24 лютого 2003
 222. 1 2 3 4 5 6 7 Виступ на розширеному засіданні Колегії Міністерства сільського господарства Російської Федерації: "Підсумки роботи промислового та лісогосподарського комплексу в 2008 р." - www.mcx.ru/_data/news/0003293/1_1_vystuplenie_30_03_09.doc / / Міністерства сільського господарства Росії, 30 березня 2009
 223. Країни БРІК мають намір збільшити взаємний сельхозтоварооборот між країнами - www.rbc.ru/rbcfreenews/20100326153934.shtml / / PосБізнесКонсалтінг
 224. 1 2 Валові збори сільськогосподарських культур - www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=1416003 / / Росстат
 225. У 2010 році Мінсільгосп буде підтримувати вирощування пшениці, цукрового буряка і кукурудзи - tass-ural.ru/lentanews/96628.html / / ІТАР-ТАСС, 19 березня 2010
 226. Вільна Україна відстала від Росії в експорті зерна - www.rosbalt.ru/2010/01/13/703550.html / / Росбалт, 13 січня 2010
 227. 1 2 3 Росія обійшла США по урожаю пшениці - / / Le Figaro, 19 квітня 2010, переклад російською - www.inosmi.ru/economic/20100419/159413226.html
 228. Основним імпортером російського цукру виступає Казахстан - kazakh-zerno.kz/index.php? option = com_content & view = article & id = 50587 & fromfeed = 1
 229. 1 2 3 Під керівництвом Олени Скриннік відбулась нарада "Прикінцеві підсумки збирання врожаю 2011 року та завдання на 2012 рік" - soyanews.ru / news / detail.php? IBLOCK_ID = 1 & SECTION_ID = 2 & ELEMENT_ID = 70874
 230. 1 2 Росія: АПК ставить рекорди - kazakh-zerno.kz/index.php? option = com_content & view = article & id = 50206 & fromfeed = 1
 231. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Соціально-економічні показники Російської Федерації в 1992-2008 рр.. - www.gks.ru/doc_2009/year09_pril.xls / / Росстат
 232. 1 2 3 4 "Куряча війна" - www1.voanews.com/russian/news/Analysis-and-perspectives/US-polutry_2010_01_14-81543537.html / / Голос Америки, 14 січня 2010
 233. Росія - найбільший у світі імпортер заморожених частин тушок і субпродуктів з курей - marketing.rbc.ru/news_research/21/07/2010/562949978710582.shtml / / РБК, 21 липня 2010
 234. Влада РФ вдвічі скоротили квоту на імпорт м'яса птиці:: Економіка:: Top.rbc.ru - top.rbc.ru/economics/23/11/2010/503611.shtml
 235. В. В. Путін провів засідання Наглядової ради Зовнішекономбанку - www.premier.gov.ru/events/news/8300/ / / Сайт голови уряду Росії, 19 листопада 2009
 236. Голова Уряду Російської Федерації Володимир Путін провів нараду про витрати федерального бюджету в 2011-2013 роках в частині сільського господарства - premier.gov.ru/events/news/11222 / / / Сайт голови уряду Росії, 29 червня 2010
 237. PосБізнесКонсалтінг - Новини дня - Росриболовство: Росія готова виловлювати у водах Перу 300-350 тис. т риби - www.rbc.ru/rbcfreenews/20100402090722.shtml
 238. 1 2 "РБК.Рейтінг: Найбільші банки Росії в I півріччі 2010 року" - rating.rbc.ru / article.shtml? 2010/08/24/32933238.
 239. 1 2 Росія стала одним з найбільших кредиторів США - www.izvestia.ru/news/news182408 / / Известия, 17 липня 2008
 240. 1 2 3 4 Золота кубушка, в якій миші не знають, що вже здохли - www.svpressa.ru/economy/article/49846/ Вільна Преса, 14 листопада 2011
 241. Звернення посла Россйіской Федерації П. В. Стегній до учасників чорноморського форуму з питань розвитку ділового співробітництва. Стамбул, 3 березня 2004 - www.turkey.mid.ru/hron/hronika31.html / / Посольство Російської Федерації в Туреччині
 242. Уряд Росії займе за кордоном до 60 мільярдів доларів - lenta.ru/articles/2009/07/28/budjet / / / Lenta.Ru, 28 липня 2009
 243. "Зовнішній корпоративний борг РФ досяг $ 500 млрд". - www.finansmag.ru/news/7207 (24.02.2009)
 244. Cbonds.Info: Російська Федерація - картка емітента - www.cbonds.info/rus/organisations/organisation.phtml/params/id/138
 245. Росії повернули стабільність - www.gazeta.ru/financial/2010/01/22/3315011.shtml / / Gazeta.ru, 25 січня 2010
 246. Рейтинг кредитоспроможності країн світу за 2009 рік - rating.rbc.ru/articles/2010/03/24/32746917_tbl.shtml? 2010/03/24/32746916 / / РБК
 247. Рейтинг кредитоспроможності країн світу за 2009 рік - www.ra-national.ru/?page=world-raitings / / "Національне рейтингове агентство"
 248. Створення інфраструктурних об'єктів (автомобільні і залізні дороги, морські / річкові порти, аеропорти, енергетика та трубопроводи) - invest.gov.ru / ru / government_support / sectors / infrastructure /
 249. Питання державного регулювання тарифів на залізничному транспорті - council.gov.ru/files/journalsf/number/20061109155409.pdf / / Рада федерації
 250. Відкрите акціонерне товариство "Російські залізниці". Довідка - www.rian.ru/spravka/20080725/114902184.html / / РІА Новини, 25 липня 2008
 251. 1 2 Залізні інвестиції - www.rg.ru/2010/05/27/zhukov-poln.html / / Російська газета, 28 травня 2010
 252. Блінкін М. Я., Саричев А. В. Куди ведуть російські дороги - strategy2020.rian.ru/documents/index_4.html / / Стратегія соціально-економічного розвитку Росії до 2020 року
 253. Федеральне агентство повітряного транспорту - www.favt.ru/ap/ap_pma/
 254. Бібліотека зображень "РИА Новости" - visualrian.ru/images/large/505437
 255. Авіакомпанії Росії - Авіакомпанії - Авіапідприємства Росії:: Аеропорти Росії та світу, міжнародні аеропорти, робота аеропортів, авіакомпанія Северсталь, авіаперевезення - airport.cpv.ru / modules / smartsection / category.php? categoryid = 1
 256. Російські авіакомпанії, які перевезли понад 1 млн пасажирів за 11 місяців 2008 року - www.kommersant.ru/doc.aspx?fromsearch=cbe9255b-9a3d-4fda-8eb9-b2b159892072&docsid=1099602
 257. Добре забуте старе: росіяни стали літати, як до кризи:: Економіка:: Top.rbc.ru - top.rbc.ru/economics/25/03/2010/384401.shtml
 258. Доповідь про стан конкуренції на ринку авіаперевезень держав - учасниць СНД - www.fas.gov.ru/analyses/transport/a_21436.shtml
 259. Медведєв: треба будувати великі вузлові аеропорти, хаби і розвивати малу авіацію - АН-online - www.argumenti.ru/society/online/2011/10/134161
 260. У красноярський і московський аеропорти вкладуть 100 млн доларів - Globalsib.com - globalsib.com/11904 /
 261. http://www.tch.ru/doc/1451/AP_pass-vsego.pdf - www.tch.ru/doc/1451/AP_pass-vsego.pdf
 262. Найбільші аеропорти Росії в 2010 році - tourest.ru/dir/23/96
 263. Рейтинги авіакомпаній Росії та світу. 30 найбільших аеропортів Росії 2009 - www.airlines-inform.ru/rankings/russian_airports_2009.html
 264. Коммерсант-Газета - Найбільші аеропорти Росії за підсумками 2005 року - www.kommersant.ru/Doc/754684
 265. Пасажиропотік аеропорту "Рощино" в 2010р виріс на 23% / / Інтерфакс. - 2011. - 13 січня.
 266. Пасажиропотік аеропорту "Рощино" в 2009 р. скоротився на 13% / / Інтерфакс. - 2010. - 13 січня.
 267. Пасажиропотік аеропорту "Толмачево" в 2011 році виріс на 22% / / Інтерфакс. - 2012. - 11 січня.
 268. Красноярський аеропорт "Емельяново" в 2011р збільшив пасажиропотік на 28% / / Інтерфакс. - 2012. - 11 січня.
 269. Майже на чверть зросло в 2011 році число пасажирів Кольцово, значно перевищивши тримільйонний рубіж - www.koltsovo.ru/?novosti&000775
 270. У 2011 році міжнародний аеропорт "Уфа" обслужив майже 1,7 млн пасажирів - proufu.ru/content/view/17537/100 /
 271. 1 2 В. Путін відкрив прямий морський шлях до Південної Америки:: Економіка:: Top.rbc.ru - top.rbc.ru/economics/22/03/2010/382962.shtml
 272. Вантажообіг російських портів в 2007 році виріс на 7,2% - транспорт, порти, вантажообіг - Росбалт-Бізнес - www.rosbalt.biz/2008/01/24/450306.html
 273. І менеджер, і бюрократ-віртуоз - www.expert.ru/printissues/expert/2007/36/i_menedzher_i_byurokrat_virtuoz/ / / Експерт, 1 жовтня 2007
 274. Уряд РФ підписав розпорядження про будівництво нафтопроводу "Заполярне-Пурпе" - www.interfax.ru/business/news.asp?id=134793 / / Інтерфакс, 29 квітня 2010
 275. У Росії налічується 60 мільйонів користувачів Інтернету - www.xakep.ru/post/52815/default.asp
 276. Щоголєв може увійти до ради директорів "Связьинвеста" - www.rian.ru/economy/20100219/210000143.html / / РІА Новини, 19 лютого 2010
 277. Коротко про МТС - www.company.mts.ru/press-centre/briefly/ / / МТС
 278. МТС увійшов до Топ-10 операторів світу - www.cnews.ru/reviews/free/telecom2009/articles/mts.shtml / / CNEWS,
 279. 1 2 Найдорожча мобільний зв'язок в світі - rating.rbc.ru / article.shtml? 2007/11/22/31723341 / / РБК, 22 листопада 2007
 280. Число прийнятих туристів (громадян інших країн) - www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=2379117 / / Росстат
 281. PосБізнесКонсалтінг - Новини дня - І. Шувалов: У Росії з'являться нові шанси щодо побудови міжнародного фінансового центру при формуванні ЄЕП - www.rbc.ru/rbcfreenews/20100415120633.shtml
 282. Лукашенко одумався: Мінськ приєднується до Митного союзу - www.rbcdaily.ru/2010/06/07/focus/484364 / / РБК daily, 7 червня 2010
 283. 1 2 Д. Медведєв заявив про запуск Митного союзу:: Економіка:: Top.rbc.ru - top.rbc.ru/economics/05/07/2010/431439.shtml
 284. Митний союз РФ, Білорусії і Казахстану збільшить ВВП на 15% - www.rian.ru/politics/20100104/202835596.html
 285. Від союзу до простору - vz.ru/economy/2009/12/19/360225.html
 286. Росія, Казахстан і Білорусь створили Митний союз - www.annews.ru/news/detail.php?ID=202112
 287. Повернення в транзитну сім'ю - Expert.ru - eng.expert.ru/northwest/2010/38/estoniya /
 288. В. Путін запропонував Україні вступити в Митний союз:: Політика:: Top.rbc.ru - top.rbc.ru/politics/05/03/2010/377356.shtml
 289. PосБізнесКонсалтінг - Новини дня - МЗС: Створення єврорегіону "Донбас" важливо для співпраці РФ і Україною - www.rbc.ru/rbcfreenews/20101113133345.shtml
 290. Пояснення до таблиць (експорт / імпорт Росії найважливіших товарів за 2008 рік) - www.customs.ru/ru/stats/arhiv-stats-new/trfgoods/popup.php?id286=510
 291. 1 2 Експорт-імпорт Росії найважливіших товарів за січень-листопад 2010 року - www.customs.ru/ru/stats/ekspress/detail.php?id286=9384&i286=1
 292. 1 2 Зовнішня торгівля Російської Федерації по основним країнам за 2009 рік - www.customs.ru/ru/stats/arhiv-stats-new/popup.php?id286=632 / / Сайт Федеральної митної служби РФ
 293. Про компанію - www.x5.ru/ru/about/ / / X5 Retail Group
 294. 1 2 10 найбільших у світі ринків легкових автомобілів - www.expert.ru/tables/expert/2009/22/document512251/ / / Експерт, 8 червня 2009
 295. 1 2 Джим О'Ніл: "Росія страждає важкою формою" голландської хвороби" -
 296. За даними Росстату в поточних цінах рублевих, перераховано в долари за середньорічним курсом.
 297. Надходження іноземних інвестицій за типами - www.gks.ru/free_doc/new_site/business/invest/in_inv1.htm / / Росстат
 298. У іноземні інвестиції входять кошти російських компаній, перекачаних через офшорні зони.
 299. За даними Росстату в поточних цінах рублевих, перераховано в долари за середньорічним курсом. Без урахування електроенергетики.
 300. Щодо іноземних інвестицій в I кварталі 2010 року - www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d04/102inv20.htm / / Росстат
 301. Stock of direct foreign investment - at home / / CIA
 302. У 2003 році Росія увійшла в першу десятку найпривабливіших країн для інвесторів - 9-03.olo.ru/news/economy/13277.html
 303. Новості@Mail.Ru: МЕРТ РФ: Чистий приплив капіталу може перевищити $ 90 млрд - news.mail.ru/economics/1516720 /
 304. 1 2 Фінансова криза та економічний спад негативно позначаються на планах компаній щодо майбутніх зарубіжних інвестицій - www.unctad.ch/sections/press/docs/pr08038_ru.pdf / / ЮНКТАД, 24 вересня 2008
 305. Доповідь про світові інвестиції 2009 - www.un.org/ru/development/surveys/docs/investments2009.pdf / / ООН
 306. PосБізнесКонсалтінг - Новини дня - Д. Медведєв: Обсяг накопичених французьких інвестицій до Росії перевищує 10 млрд дол - www.rbc.ru/rbcfreenews/20100302114602.shtml
 307. Авіавложенія - Експерт Online 2.0 - www.expert.ru/news/2009/07/07/boeing-rossia-invest/
 308. Росія зміцнюється в рейтингах світових інвесторів - Макроекономіка, криза, Росія - Новини економіки, бізнес-новини - Росбалт - www.rosbalt.ru/business/2010/06/02/741765.html
 309. РЖД зайняли на міжнародному ринку $ 1,5 млрд на сім років:: Економіка:: Top.rbc.ru - top.rbc.ru/economics/26/03/2010/384819.shtml
 310. ПМЕФ-2010 - rian.ru/economy/20100620/248376224.html
 311. Накопичено інвестицій, спрямованих з Росії за рубіж - www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=2108877 / / Росстат
 312. Частка валової доданої вартості малих підприємств у ВВП, відсоток, значення показника за рік - www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=1163082 / / Росстат
 313. 1 2 3 Проект "Розвиток малого та середнього підприємництва" Основних напрямів діяльності Уряду Російської Федерації до 2012 року - www.economy.gov.ru/minec/resources/3bacf28040a076479eabdeb1e9ba48ef/prezidium_180509.ppt / / Міністерство економічного розвитку Росії, 18 травня 2009
 314. Кількість малих підприємств - www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=1108016 / / Росстат
 315. Кількість малих підприємств - www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=1106010 / / Росстат
 316. В. В. Путін провів засідання Президії Уряду Російської Федерації - premier.gov.ru/events/news/8827 / / / Сайт голови уряду Росії, 30 грудня 2009
 317. 1 2 Число організацій, що здійснювали інноваційну діяльністю - www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=1214023 / / Росстат
 318. Обсяг інноваційних товарів, робіт, послуг - www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=1214008 / / Росстат
 319. Витрати організацій на технологічні інновації - www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=1214001 / / Росстат
 320. Яндекс, ABBYY і "Роснано" очолили рейтинг інноваційних компаній РФ | Новини | Стрічка новин "РИА Новости" - www.rian.ru/nano_news/20110317/354819349.html
 321. PосБізнесКонсалтінг - Новини дня - Мінкомзв'язку РФ розробило нову держпрограму інформатизації, на яку необхідно 375 млрд руб. з бюджету - www.rbc.ru/rbcfreenews/20100416162309.shtml
 322. 1 2 3 4 5 Віктор Ішаєв: Далекий Схід потрібно розвивати з прогнозом на 40 років - rian.ru/interview/20100415/222701628.html. РИА Новости (15 квітня 2010).
 323. Москва витратить 450 млрд рублів на курорти Північного Кавказу:: Економіка:: Top.rbc.ru - top.rbc.ru/economics/17/05/2010/407479.shtml
 324. 1 2 Французи забудують курорти Північного Кавказу - Новини Економіки. Новості@Mail.ru - news.mail.ru/economics/6830566 /
 325. Азартні ігри дорожче Олімпійських - www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=878520. Коммерсант № 60 (3877) (10 квітня 2008).
 326. 1 2 3 4 Проект "гральних резервацій" виявився вдвічі дорожчим сочинського | | Журнал "Вісник грального бізнесу" - vib.adib92.ru/main.mhtml? PubID = 6541
 327. 1 2 3 4 Гральні зони в Росії. Довідка РИАНовости - www.rian.ru/infografika/20100701/251508517.html
 328. Гральна зона в Калінінградській області приверне інвестицій на суму 600 мільярдів руб - kaliningrad.kp.ru/online/news/499987 /
 329. PосБізнесКонсалтінг - Новини дня - РБК-ТБ: У облаштування прикордонної інфраструктури РФ до 2017 р. буде вкладено близько 700 млрд руб - rbc.ru/rbcfreenews2.shtml? / 20100602145424.shtml
 330. Роль Федерального агентства з облаштування державного кордону Російської Федерації (Роскордону) в підвищенні конкурентоспроможності російських портів на міжнародному ринку ... - www.rosgranitsa.ru/node/1511
 331. Росія націлилася на відновлення Північного морського шляху:: Суспільство:: Top.rbc.ru - top.rbc.ru/society/22/09/2011/616925.shtml
 332. Найбільш конкурентоспроможні країни світу - rating.rbc.ru/articles/2009/10/20/32593008_tbl.shtml? 2009/10/20/32592989 / / РБК
 333. The Fraser Institute - A free and prosperous world through choice, markets and responsibility - www.fraserinstitute.ca
 334. Exhibit 1.2: Summary Economic Freedom Ratings, 2007 стор.34 - www.freetheworld.com/2009/reports/world/EFW2009_BOOK.pdf
 335. Ranking the Countries - www.heritage.org / Index / Ranking.aspx
 336. http://info.worldbank.org/etools/kam/kei_table.asp - info.worldbank.org / etools / kam / kei_table.asp
 337. Failed States Index Scores 2010 - www.fundforpeace.org/web/index.php?option=com_content&task=view&id=452&Itemid=900 / / Fundforpeace.org
 338. PwC: Росія до 2014 р. увійде в п'ятірку найбільших економік світу:: Економіка:: Top.rbc.ru - top.rbc.ru/economics/02/02/2011/537069.shtml
 339. Росія в шоці - www.gazeta.ru/financial/2011/09/15/3769049.shtml
 340. 1 2 Trouble in the pipeline - www.economist.com/business/PrinterFriendly.cfm?story_id=11332313, The Economist (8 May 2008).
 341. Основні економічні та соціальні показники - www.gks.ru/bgd/regl/b10_01/IssWWW.exe/Stg/d06/1-0.htm / / Росстат
 342. У Росії є 440 000 багатих родин - newsru.com/finance/05oct2007/bcg.html NEWSru, 5 жовтня 2007
 343. 1 2 Кашин В. У Росії 440 000 багатих / / Відомості, № 188 (1962), 5 жовтня 2007
 344. 1 2 3 4 5 6 7 8 В Росії є п'ять мільйонів сімей, що відносяться до середнього класу - newsru.com/finance/06sep2007/billioners.html NEWSru, 6 вересня 2007
 345. Що таке плутократія і як вона шкодить молодим ринковим економікам - inosmi.ru/translation/237697.html The Financial Times, Мартін Вулф, 7 листопада 2007
 346. Звиклися з кризою - www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/04/08/190065 / / Відомості, 8 квітня 2009
 347. Закон нерівномірного збагачення - www.gazeta.ru/money/2007/05/03_a_1650997.shtml Газета.ру, 4 травня 2007
 348. "Коммерсант" № 22 (3839) від 12 лютого 2008, Дар'я Миколаєва - www.kommersant.ru/doc.aspx?fromsearch=bc396924-b177-4728-879e-2b4edfca2aa1&docsid=851841
 349. Коефіцієнт фондів (співвідношення доходів 10% найбільш і 10% найменш забезпеченого населення) - www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=2340004 / / Росстат
 350. United States
 351. Brazil
 352. Страшно багаті - www.izvestia.ru/economic/article3107047/ "Известия", 9 серпня 2007
 353. Малий бізнес Росії в 2009 році: підсумки та результати - www.osspb.ru/otrasli_MB/
 354. Про стан, оновлення і видовий структурі основних фондів - www.gks.ru/bgd/regl/b09_04/IssWWW.exe/Stg/d10/3-fond.htm
 355. Питома вага повністю зношених основних фондів на кінець року, відсоток - www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi?pl=1001116
 356. 1 2 Про стан, оновлення і видовий структурі основних фондів - www.gks.ru/bgd/regl/b09_04/IssWWW.exe/Stg/d10/3-fond.htm
 357. 1 2 ФСГС, індекси споживчих цін на товари та платні послуги населенню по РФ в 1991-2009 рр.. - www.gks.ru/free_doc/new_site/prices/potr/2009/I-ipc.htm
 358. 1 2 3 imf.org -
 359. 1 2 Результати міжнародних зіставлень ВВП Російської Федерації за даними за 1996 - www.gks.ru/bgd/free/b02_18/IssWWW.exe/Stg/d000/i000000r.htm
 360. Результати міжнародних зіставлень ВВП Російської Федерації та інших країн за даними за 1999 - www.gks.ru/bgd/free/b02_18/IssWWW.exe/Stg/d000/i000010r.htm
 361. Про міжнародних порівняннях ВВП за 2002 рік - www.gks.ru/bgd/free/b02_18/IssWWW.exe/Stg/d000/i030860r.htm
 362. Про результати Глобального раунду міжнародних зіставлень ВВП - www.gks.ru/bgd/free/b02_18/IssWWW.exe/Stg/d000/i040070r.htm
 363. Михайло Делягін: "сім'ю" змінила "бригада". Світ. Статті www.newsinfo.ru - newsinfo.ru/news/2005/01/news89469.php? id_r = 6
 364. "Монетизація пільг - це друга шокова терапія": Юрій Нікітін - Архангельські Новини - www.arnews.ru/news/397545.html
 365. Пряма Лінія З Президентом Росії В. Путіним - www.liniya2005.ru/
 366. Lenta.ru: У Росії: Велике інтерв'ю - www.lenta.ru/articles/2006/01/31/putin/
 367. ІЕП Перспективи створення стабілізаційного фонду в РФ (Наукові праці № 27) - www.iet.ru/ru/perspektivy-sozdaniya-stabilizacionnogo-fonda-v-rf-nauchnye-trudy-27.html
 368. http://www.sovross.ru/2006/74/74_12_1.htm - www.sovross.ru/2006/74/74_12_1.htm
 369. CBSU - центр підтримки бізнесу "UNISERVICE" | Весь спектр аудиторських, бухгалтерських, юридичних послуг - www.fin-u.ru/?id_page=news/news_read&category_id=4&ndata_id=11649
 370. електронна картка документа в базі документів Державної думи - asozd2.duma.gov.ru/main.nsf / (Spravka)? OpenAgent & RN = 428284-5 & 02
 371. текст 245-ФЗ - ntc.duma.gov.ru / duma_na / asozd / asozd_text.php? nm = 245-ФЗ & dt = 2010
 372. Бюджетний кодекс РФ, Наказ Мінфіну РФ від 4 травня 2008 р. N 49н
 373. Вплив зростання світових цін на нафту на російську економіку. Матеріали XI регіональної науково-технічної конференції "Вузівська наука - Північно-Кавказького регіону" - science.ncstu.ru/conf/past/2007/11region/theses/24/092.pdf/file_download
 374. http://www.konoplyanik.ru/ru/publications/255/255.HTM - www.konoplyanik.ru/ru/publications/255/255.HTM ОСНОВНІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ розвитку нафтогазового комплексу РОСІЇ "Енергетична політика" випуск № червень 1999 г А.А. Конопляник, А.А. Арбатов, Е.В. Грушевенко, AM Мастепанов Президент Фонду розвитку енергетичної та інвестиційної політики та проектного фінансування, радник Мінпаливенерго та Мінекономіки Росії, д.е.н.; Зам. голови Ради з вивчення продуктивних сил Мінекономіки Росії і РАН, д.е.н., Голова Експертно-консул'татівного ради Мінпаливенерго Росії; Керівник Департаменту стратегічного розвитку ПЕК Мінпаливенерго Росії, д.е.н.
 375. Як зростання цін на нафту впливає на російську економіку? - www.finansmag.ru/81745
 376. Russia's future: The cracks appear - www.economist.com/node/21541401
 377. Держдума розгляне в другому читанні поправки про нульовий дефіцит бюджету-2011 - expert.ru/2011/10/21/byudzhet-bez-defitsita /
 378. Бюджет РФ на 2012-2014 роки передбачає зниження нафтових доходів - expert.ru/2011/11/25/neft-i-nalogi /
 379. За час кризи сировинна залежність економіки Росії посилилася - finam.fm/news/44937 /
 380. Медведєв залишив прогнози по кризі "ревним оптимістам" - lenta.ru/news/2009/06/03/optimist /
 381. Михайлова О. І. Вплив світових цін на нафту на розвиток російської економіки - science.ncstu.ru/conf/past/2006/10region/theses/econfin/72.pdf/file_download
 382. Наша маленька свобода - www.expert.ru/printissues/expert/2003/33/33ex-ukos8/
 383. Мінекономрозвитку Росії: Вклад цін на нафту в зростання ВВП в 2009-2011 роках знизиться втричі - Агентство нафтогазової інформації - angi.ru / news.shtml? oid = 2024314
 384. ІКСІ, Основні макроекономічні показники. Валютний курс. - www.icss.ac.ru/macro/index_year.php?id=8
 385. ІКСІ, Основні макроекономічні показники. Соціальні показники - www.icss.ac.ru/macro/index_year.php?id=5
 386. [Www.worldbank.org.ru./files/rer/RER_10_rus.pdf Світовий Банк, Доповідь про економіку Росії N10. 5 квітня 2005.]
 387. Сировинна залежність - www.kommersant.ru/doc/559209
 388. Сланцева нафта - загроза Росії? - Енергетика, сланці, нафта, газ, США - Росбалт - www.rosbalt.ru/business/2011/01/24/811884.html
 389. Грані. Ру / / Економіка / Трутнєв: Російське золото вичерпається через 6 років - grani.ru/Economy/m.79514.html
 390. З 1992 р. видобуток нафти і газу в РФ не компенсується запасами - bizvision.ru/news/160322
Росія Росія в темах
Державні символи Прапор Герб Гімн Flag-map of Russia-edit.svg
Державний лад Громадянин Конституція Президент Уряд Федеральні збори Громадська палата Судова система Конституційний суд Політичні партії Внутрішня політика Зовнішня політика
Географія Столиця Геологія Мінеральні ресурси Рельєф Клімат Грунти Рослинний світ Тваринний світ Екологія
Історія Передісторія Київська Русь Феодальна роздробленість Велике князівство Московське / Царство Російське Російська імперія СРСР / РРФСР Російська Федерація
Економіка Історія Валюта Промисловість Сільське господарство Транспорт Зв'язок Пошта ( історія і марки) Корисні копалини Туризм ( національні парки світової спадщини) Банківська справа Економічні райони
Збройні сили Сухопутні війська Військово-повітряні сили Військово-морський флот Космічні війська Ракетні війська стратегічного призначення Повітряно-десантні війська
Населення Міста Демографічна криза Міграції населення Розміщення населення Релігія Сільське розселення Етноси Мови
Культура Наука Освіта Література Архітектура Образотворче мистецтво Музика Балет Театр Цирк Кінематограф Рунет Свята ЗМІ ( телебачення радіо)
Спорт Автоспорт Баскетбол Волейбол Гімнастика Легка атлетика Самбо Теніс Футбол Хокей Шахи
Category Категорія П: Портал ВП: П: Проект
Економіка Росії
Промисловість Видобуток корисних копалин | Легка | Машинобудування | Металургія | Харчова | Хімічна | Енергетика
Сільське господарство Тваринництво | Рослинництво
Транспорт Автомобільний | Повітряний | Залізничний | Морський | Річковий | Трубопровідний
Зв'язок Стільниковий зв'язок | Інтернет
Фінанси Банківська система | Зовнішній борг | Фондовий ринок | Інвестиції | Іноземні інвестиції | Федеральний бюджет
Торгівля Оптова торгівля | Роздрібна торгівля
Зовнішня торгівля Імпорт | Експорт
Соціально-економічна політика Економічні реформи 1990-х | Податкова реформа | Земельна реформа | Пенсійна реформа | Монетизація пільг | Реформа ЖКГ | Національні проекти
Історія Московська держава | Російська імперія | СРСР | 1990-ті роки | 2000-і роки
Інше Доходи населення | Обов'язкове соціальне страхування | Податкова система | Будівництво | Трудові ресурси | Економічне районування | ЖКГ
Економіка Росії
ЦФО Білгородська область Брянська область Володимирська область Воронезька область Іванівська область Калузька область Костромська область Курська область Липецька область Московська область Орловська область Рязанська область Смоленська область Тамбовська область Тверська область Тульська область Ярославська область Москва
СЗФО Карелія Комі Архангельська область Вологодська область Калінінградська область Ленінградська область Мурманська область Новгородська область Псковська область Санкт-Петербург Ненецький АО
ЮФО Адигея Краснодарський край Астраханська область Волгоградська область Ростовська область
ПКФО Дагестан Інгушетія Кабардино-Балкарія Карачаєво-Черкесія Північна Осетія Чечня Ставропольський край
ПФО Башкортостан Марій Ел Мордовія Татарстан Удмуртія Чувашія Пермський край Кіровська область Нижегородська область Оренбурзька область Пензенська область Самарська область Саратовська область Ульяновська область
УФО Курганська область Свердловська область Тюменська область Челябінська область Ханти-Мансійський АО - Югра Ямало-Ненецький АО
СФО Республіка Алтай Бурятія Хакасія Алтайський край Забайкальський край Красноярський край Іркутська область Кемеровська область Новосибірська область Омська область Томська область
ДФО Саха (Якутія) Камчатський край Приморський край Хабаровський край Амурська область Магаданська область Сахалінська область Єврейська АО Чукотський АТ
Країни Європи : Економіка

Австрія Азербайджан Албанія Андорра Білорусія Бельгія Болгарія Боснія і Герцеговина Ватикан Британія Угорщина Німеччина Греція Грузія Данія Ірландія Ісландія Іспанія Італія Казахстан Латвія Литва Ліхтенштейн Люксембург Республіка Македонія Мальта Молдавія Монако Нідерланди Норвегія Польща Португалія Росія Румунія Сан-Марино Сербія Словаччина Словенія Туреччина Україна Фінляндія Франція Хорватія Чорногорія Чехія Швейцарія Швеція Естонія

Залежні території

Азорські острови Аландські острови Гернсі Гібралтар Джерсі Острів Мен Фарерські острови Шпіцберген Ян-Майєн

Невизнані і частково визнані держави
Частково або повністю в Азії, в залежності від проведеної кордону (en)
В основному в Азії
Країни Азії : Економіка
Залежні території
Невизнані і частково визнані держави

Республіка Абхазія Китайська Республіка Нагірно-Карабахська Республіка Палестинська національна адміністрація / Держава Палестина Турецька Республіка Північного Кіпру Республіка Південна Осетія

В основному в Африці Частково в Європі

Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати

Схожі роботи:
Економіка
Економіка
Економіка Грузії
Економіка Данії
Економіка Чорногорії
Економіка Ірландії
Економіка Ісландії
Економіка Іспанії
Економіка Угорщини
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru