Електровіхревое протягом

Електровіхревое течія - течія в електропровідної рідини, що виникає в результаті взаємодії електричного струму, що пропускається через рідину з власним магнітним полем. Протягом викликається електромагнітної силою:

\ Mathbf {F} = \ mathbf {j} \ times \ mathbf {B} ,

де F - об'ємна електромагнітна сила, Н / м ;
j - щільність електричного струму, А/м2;
B - індукція магнітного поля, Тл.
Термін введений в 1970-х роках Е. В. Щербініним, під керівництвом якого проводилися дослідження гідродинаміки рідких металів в Інституті фізики ЛаССР.