Електронний документ

Електронний документ -

  • Інформація, зафіксована на матеріальному носії у вигляді набору символів, звукозаписи або зображення і призначена для передачі в часі і просторі з використанням засобів обчислювальної техніки та електрозв'язку з метою зберігання та громадського використання.
  • Форма подання інформації з метою її підготовки, відправлення, одержання або зберігання за допомогою електронних технічних засобів, зафіксована на магнітному диску, магнітній стрічці, лазерному диску і іншому електронному матеріальному носії. [1]
  • Документ, в якому інформація представлена ​​в електронно-цифровій формі. [2]
  • документована інформація, представлена ​​в електронній формі, тобто у вигляді, придатному для сприйняття людиною з використанням електронних обчислювальних машин, а також для передачі по інформаційно-телекомунікаційних мереж або обробки в інформаційних системах. [3]

Юридичну значимість електронному документу надає електронний цифровий підпис, який на території Російської Федерації рівнозначна власноручного підпису в документі на паперовому носії при одночасному дотриманні наступних умов: [4]

  1. сертифікат ключа підпису, що відноситься до цієї електронного цифрового підпису, не втратив чинність (діє) на момент перевірки або на момент підписання електронного документа;
  2. при наявності доказів, що визначають момент підписання;
  3. підтверджена автентичність електронного цифрового підпису в електронному документі;
  4. електронний цифровий підпис використовується у відповідності з відомостями, зазначеними в сертифікаті ключа підпису.