Ель-Агейла

Ель-Агейла ( араб. العقيلة ) - Населений пункт в в Лівії, муніципалітет Ель-Вахат. Розташований на березі затоки Сідра.

Історія

На місці Ель-Агейла розташовувався укріплений римський місто Анабікус (Anabucis) [1] та його грецький попередник Автомала (Automala) [2].

Під час італійської окупації Лівії на території Ель-Агейла розміщувався концентраційний табір для бедуїнів. Табір був розташований на південь від поселення і налічував 10 тисяч ув'язнених, тисячі з яких загинули [3].

AfricaMap3.jpg

Під час Другої світової війни Ель-Агейла була ареною декількох битв в рамках північноафриканської кампанії, в їх числі битва за Ель-Агейла (en: Battle of El Agheila).


Примітки

  1. Goodchild, RG (1951) "Boreum of Cyrenaica" The Journal of Roman Studies 41 (1/2): pp. 11-16, p. 11
  2. The site of Automala was found on a small promontory opposite the island of Bu Sceefa, a few kilometers west of el-Agheila. P. 16 of Goodchild, RG (1951) "Boreum of Cyrenaica" The Journal of Roman Studies 41 (1/2): pp. 11-16
  3. Ham, Anthony (2002) "East of Tripoli - Medinat Sultan to Ajdabiyya: Al-'Aghela" Libya Lonely Planet, London, p. 154, ISBN 0864426992