Емітент

Емітент ( англ. issuer ) - Організація, що випустила (емітувала) цінні папери для розвитку та фінансування своєї діяльності

Основні відомості

Емітентом може бути юридична особа, органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, що несуть від свого імені зобов'язання перед власниками цінних паперів по здійсненню прав, закріплених цими цінними паперами.

Емітентом може виступати орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування або юридична особа, якому в установленому порядку, на певних умовах надано право емісії (випуску в обіг) грошей, облігацій, акцій та інших цінних паперів і документів, включаючи кредитні, (пластикові) картки, дорожні чеки. Емітент несе від свого імені зобов'язання перед власниками грошей і цінних паперів по здійсненню прав, закріплених ними.


Примітки