Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

Етимологічний словникПлан:


Введення

Етимологічний словник - це словник, який містить інформацію про історію окремих слів, а іноді й морфем, тобто інформацію про фонетичних і семантичних змінах, які вони зазнали. Великі тлумачні словники також можуть містити нотатки про етимології слів. Так як походження багатьох слів не піддається точному однозначного визначення, то етимологічні словники фіксують різні точки зору і містять посилання на відповідну літературу.

Традиція складання етимологій окремих слів бере початок у давнину, але етимологічні словники в сучасному розумінні цього слова з'явилися лише наприкінці XVIII ст. Їх попередниками в XVII в. були Етімологікум латинської мови ( лат. Etymologicum linguae Latinae ) Воссіуса (1662), Етімологікон англійської мови ( лат. Etymologicon Linguae Anglicanae ) С. Скіннера (1671). Після встановлення в XIX в. законів регулярних звукових змін складання етимологічних словників стало однією з важливих завдань фахівців, що працюють в області порівняльно-історичного мовознавства.

Деякі етимологічні словники включають інформацію про групи мов і містять реконструкцію словникового запасу прамови і його контактів з іншими реконструйованими прамови.


1. Список етимологічних словників

1.1. Словники за групами мов

Індоєвропейські мови :

 • Walde A. Vergleichendes Wrterbuch der indogermanischen Sprachen. / Hrsg. von J. Pokorny. I-III. Berlin, 1928.
 • Carnoy A. Dictionnaire tymologique du proto-indo-europen. Lv., 1955.
 • Pokorny J. Indogermanisches etymologisches Wrterbuch. Bd. 1-2. Bern; Mnchen, 1959-1965. 2-е вид. Bern; Stuttgart, 1989.
 • Lexikon der indogermanischen Verben. Die Wurzeln und ihre Primrstammbildungen. / Ed. Rix H. ET Al. Wiesbaden, 1998. 2 Aufl. 2001. 823 p.
 • Lexikon der indogermanischen Nomina. / DS Wodtko, B. Irslinger, C. Schneider. 2008. 863 p.

Слов'янські мови :

 • Miklosich F. Etymologisches Wrterbuch der slavischen Sprachen, W., 1886 (переізд., Amst., 1970)
 • Berneker E. Slavisches etymologisches Wrterbuch. I-II. Heldelberg, 1913-1915. 2-е вид. 1924.
 • Etymologick slovnk slovanskch jazyků. Sv. IV. Praha, 1973-1995.
 • Etymologick slovnk slovanskch jazyků. Slova gramatick a zjmena, Sest. F. Kopečn, V. aur, V. Polk. Praha, 1973-1980.
 • Etymologick slovnk slovanskch jazyků. Ukazove cuslo. Brno, 1966.
 • Słownik prasłowiański, pod red. F. Sławskiego, t. 1-8. Wrocław-[ii], 1974-2001. (Опубліковані томи на A-Gy)
 • Етимологічний словник слов'янських мов. Праслов'янська лексичний фонд. / Под ред. О. Н. Трубачова (1974-2002), А. Ф. Журавльова (2002-2009). М.: Наука, 1974-2009 -. (Видання триває, видано 35 випусків, доведений до * or-)
 • Лаучюте Ю. А. Словник балтізмов в слов'янських мовах. Л., 1982.
 • Derksen R. Etymological dictionary of the Slavic Inherited Lexicon. Leiden; Boston: Brill, 2008. 726 p.

Іранські мови :

 • Расторгуєва В. С., Едельман Д. І. Етимологічний словник іранських мов. М.: Півд. лит., 2000-2007 -. (Розпочато, видано 3 томи)
 • Cheung J. Etymological Dictionary of the Iranian Verb. Leiden: Brill, 2007.

Германські мови :

 • Левицький В. В. Етимологічний словник германських мов. Т. 1-3. Чернівці: Рута, 2000.

Кельтські мови :

 • Matasović R. Etymological Dictionary of Proto-Celtic. Leiden: Brill, 2009. 458 p.
 • Калигін В. П. Етимологічний словник кельтських теоніма. М.: Наука, 2006.

Романські мови :

 • Diez F. Ch. Etymologisches Wrterbuch der romanischen Sprachen. 1-е изд. 1853. (Engl. trans. 1864) T. 1-2. Bonn, 1869-1870. 4-е изд. Bonn, 1878.
 • Meyer-Lbke W. Romanisches etymologisches Wrterbuch, 1911, 3 Aufl., Hdlb., 1935.

Інші ностратичні мови :

Уральські мови :

 • Collinder B. Fenno-Ugric Vocabulary. An etymological dictionary of the Uralic languages. Stockholm, 1955.
 • Rdei, Kroly. Uralisches etymologisches Wrterbuch / Unter mitarbeit von M. Bakr-Nagy et al. I-III. Wiesbaden, 1986-1991.

Алтайські мови :

 • Starostin SA, Dybo AV, Mudrak OA An etymological dictionary of Altaic languages. Leiden; Boston, 2003.
 • Rsnen M. Versuch eines etymologischen Wrterbuchs der Trksprachen. Hs., 1969.
 • Етимологічний словник тюркських мов. М.: Наука, 1974-2003 -. (Видання продовжується, на 2003 рік видано 7 томів)
 • Цінціус В. І. Порівняльний словник тунгусо-маньчжурських мов. Матеріали до етимологічному словнику. В 2 т. Л.: Наука, 1975-1977.

Дравідійські мови :

 • Burrow T., Emeneau MB A Dravidian etymological dictionary. Oxford, 1961. 2nd ed. Oxford, 1986. XLI, 823 p.

Картвельські мови :

 • Климов Г. А. Етимологічний словник картвельских мов. М.: Видавництво АН СРСР, 1964.
  • Klimov GA Etymological dictionary of the Kartvelian languages. Berlin; NY, 1998.
 • Етимологічний словник картвельских мов / Хайнц фенріх, Зураб Сарджвеладзе. Тбілісі: Изд-во тбілі. ун-ту, 1990 - 618, [1] с., 2-е дополн. вид. Тб., 2000. (Грузинською мовою)
  • Fhnrich H., Sardshweladse S. Etymologisches Wrterbuch der Kartwel-Sprachen. Ld., 1995.

Афразійські мови :

 • Militarev A., Kogan L. Semitic etymological dictionary. Vol. I-II. Mnster, 2000-2005 -. (Видання триває)
 • Orel V., Stolbova O. Hamito-Semitic etimological dictionary. Leiden; NY; Kln, 1995.
 • Leslaw W. Etymological dictionary of Gurage (Ethiopic). I-III. Wiesbaden, 1979.

Неностратіческіе мови Євразії:

Північнокавказькі мови :

 • Nikolayev SL, Starostin SA A North-Caucasian etymological dictionary. Moscow, 1994.
 • Шагіров А. К. Етимологічний словник адигські (черкеських) мов. В 2 т. М.: Наука, 1977.

Чукотсько-камчатські мови :

 • Мудрак О. А. Етимологічний словник чукотсько-камчатських мов. М.: Яз. рус. культури, 2000. 284, [2] с.

Амеріндском макрогіпотеза :

 • Ruhlen M., Greenberg JH An Amerind Etymological dictionary. Stanford UP, 2007. 311 p.

Окремі групи:

 • Rensch, Calvin R. An Etymological Dictionary Of The Chinantec Languages ​​, Arlington, Texas. 1989.
 • Kuipers AH Salish etymological Dictionary. 2002. 240 p.

1.2. Словники по стародавніх мов

Давньоєгипетський і коптський мови:

 • Takacs G. Etymological dictionary of Egyptian. Leiden; Brill. 1999-2008 -. (На 2007 рік видано 3 томи)
 • Cerny J. Coptic Etymological Dictionary. Cm., 1976.
 • Vycichl W. Dictionnaire tymologique de la langue copte. Leuven, 1983.

Хітіті мова :

 • Juret A. Vocabulaire tymologique de la langue hittite. Limoges, 1942.
 • Kronasser H. Etymologie der hethitischen Sprache. Wiesbaden. 4 Bde. 1962-1966.
 • Tischler J. Hethitisch etymologisches Glossar. Bd. 1-3 (fasc. 1-10). Innsbruck, 1977-1994. (Видано 3 томи на літери AT)
 • Puhvel J. Hittite etymological dictionary. Berlin; NY, 1984-2007 - (видано 7 томів)
 • Kloekhorst A. Etymological dictionary of the Hittite Inherited Lexicon. Leiden; Boston: Brill, 2008. 1162 p.

Давньоіндійський мова (ведійський і санскрит):

 • Mayrhofer M. Kurzgefasstes etymologisches Wrterbuch des Altindischen, Bd 1-4, Hdlb., 1956-80.
 • Mayrhofer M. Etymologisches Wrterbuch DES Altindoarischen. Bd. I-II. Heidelberg, 1986-1996.

Давньокитайський мова :

 • Schuessler A. ABC Etymological Dictionary of Old Chinese. University of Hawaii Press. 2006. 656 p.

Давньогрецька мова :

 • Boisacq E. Dictionnaire tymologique de la langue grecque. tudie dans ses rapports avec les autres langues indo-europens. 2-e d. Heidelberg; Paris, 1923.
 • Hofmann JB Etymologisches Wrterbuch des Griechischen. Mn., 1950.
 • Frisk H. Griechisches etymologisches Wrterbuch. Bd. 1-3. Heidelberg, 1954-1972.
 • Frisk H. Griechisches etymologisches Wrterbuch. Heidelberg, 1960-1972
 • Chantraine P. Dictionnaire tymologique de la langue grecque. Histoire des mots. T. I-IV. Paris, 1968-1980.

Латинська мова :

Древнеірландском мову :

 • Vendrys J. Lexique tymologique De L'irlandais Ancien. Paris, 1959-1987 -. (Не завершено, vol. A, B, C, MNOP, RS, TU, з окремою пагінації на кожну букву)

Готський мова :

 • Feist S. Etymologisches Wrterbuch der gotischen Sprache. 2-te auflage. Halle (Saale), 1923.
 • Holthausen F. Gotisches Etymologisches Wrterbuch. Heidelberg, 1934.
 • Lehmann WP A Gothic etymological dictionary. Leiden: Brill, 1986.

Древнесеверном (древнескандінавской) мова :

 • Holthausen F. Vergleichendes und etymologisches Wrterbuch des Altwestnordischen. Gottingen, 1948.
 • Vries J. de. Altnordisches Etymologisches Wrterbuch. Leiden; Brill, 1957-1961.

Англосаксонський мову :

 • Holthausen F. Altenglisches Etymologisches Wrterbuch. Heidelberg, 1934. 3-е изд. Heidelberg, 1974.

Древневерхненемецком мову :

 • Etymologisches Wrterbuch des Althochdeutschen / Von Albert L. Lloyd u. Otto Springer. Gttingen; Zrich: Vandenhoeck & Ruprecht, Cop. 1988-1998 -.

Старослов'янська мова :

 • Etymologick slovnk jazyka staroslověnskho / Českosl. akad. věd. st. slavistiky; Hl. red.: Eva Havlov. Se. 1-14 -. Praha, 1989-2004 -. (Видання триває)

Тохарської мови :

 • Windekens AJ van. Lexique timologique des dialectes tokhariens. Louvain, 1941.
 • Jrundur Hilmarsson, Materials for a Tocharian Historical and Etymological Dictionary, edited by Alexander Lubotsky and Gurn rhallsdttir with the assistance of Sigurur H. Plsson. Reykjavk (Mlvsindastofnun Hskola slands), 1996.

1.3. Словники з сучасних мов

Слов'янські мови :

Російська мова :

Приватні:

 • Анікін А. Е. Етимологічний словник російських діалектів Сибіру: Запозичення з урал., Алт. і палеоазіатів. яз. М.; Новосибірськ: Наука. 2000, 765 с.
 • Анікін А. Е. Досвід словника лексичних балтізмов в російській мові. Новосибірськ: Наука, 2005. 394 с.
 • Шетеля В. М. Історико-етимологічний словник полонізмів російських текстів XIX-XX століть. Москва: Изд-во МГОУ, 2007. 295 с.

Українська мова :

Білоруська мова :

 • Етималагічни слоўнік беларускай Мови, Ред. В. Ў. Мартинаў. Мінск, 1978-2005 -. (Видано 10 томів, видання триває)

Польська мова :

Чеська мова :

 • Holub J., Kopečn F. Etymologick slovnk jazyka českho. Praha, 1952.
 • Machek V. Etymologick slovnk jazyka českho, 2 vyd., Praha, 1968.

Словацька мова :

 • Machek V. Etymologick slovnk jazyka českho A slovenskho. Praha, 1957.

Болгарська мова

 • Б'лгарскі етімологічен речник. / Под ред. В. Георгієва, І. Дуріданова. Софія, 1971-1996 -. (Видані 5 томів, видання триває)

Сербсько-хорватська мова :

 • Skok P. Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, t. 1-4. Zagreb, 1971-74;
 • Gluhak F. Hrvatski etimologijski rječnik. Zagreb, 1993.

Словенська мова :

 • France Bezlaj. Etimoloki slovar slovenskega jezika. Ljubljana: Sloven. akad. znanosti in umetnosti. Inst. za sloven. jezik, t. 1-4, 1976-2005.

Балтійські мови :

Латиська мова :

 • Karulis K. Latvieu etimologijas vārdnīca. Sēj. 1-2. Rīga, 1992.

Литовська мова :

 • Fraenkel E. Litauisches etymologisches Wrterbuch. Bd. I-II. Heidelberg, 1962-1965.
 • Vanagas A. Lietuvių hidronimų etimologinis odynas. Vilnius: Mokslas, 1981. 408 с.
 • Smoczyński W. Słownik etymologiczny języka litewskiego. Vilnius, 2007-2009.

Прусська мова :

 • Топоров В. Н. Прусський мову. М., 1975-1989 -. (Видано 5 томів, не завершений)
 • Maiulis V. Prūsų kalbos etimologijos odynas. T. I-IV. Vilnius, 1988-1997.

Германські мови :

Англійська мова :

 • Skeat WW Etymological dictionary of the English language. Oxford, 1953. New ed. 1963. (Перевидання)
 • Klein E. A comprehensive etymological dictionary of the English language. I-II. Amsterdam, 1966-1967. 1776 p.
 • The Oxford dictionary of English etymology. / Ed. by CT Onions. Oxford, 1966.
 • The Concise Oxford dictionary of English etymology / Ed. by TF Hoad. Oxford: Clarendon press, 1986 - XIV, 552 з.
 • Partridge E. Origins: An etymological dictionary of Modern English. Routledge. 992 p.
 • Liberman A. A Bibliography of English Etymology: Sources and Word List. University of Minnesota Press. 2009. 974 p.

Німецька мова :

 • Kluge Fr. Etymologisches Wrterbuch des Deutschen Sprache. Berlin, 1883. Berlin-NY, 1989. (Неодноразово перевидавався, з 1989 в переробці Е. Зеебольда)
 • Etymologisches Wrterbuch des Deutschen / / Aut.: Wilhelm Braun, Gunhild Ginschel, Gustav Hagen et al. Berlin, 1989.
 • Hiersche R. Deutsches Etymologisches Wrterbuch. I-. Heidelberg, 1986-1990 -. (Видання розпочато, видані 2 томи)
 • Gerhard Kbler: Deutsches Etymologisches Wrterbuch. 1995. (Див. онлайн)
 • Bahlow, Hans. Deutschlands geographische Namenwelt: Etymologisches Lexikon der Fluss-und Ortsnamen alteurop. Herkunft. [Frankfurt a. M.]: Suhrkamp, ​​1985 - XVI, 554 с.

Нідерландська мова :

 • Francks etymologisch woordenboek der nederlandsche taal. 'S-Gravenhage, 1949.
 • Vries J. de. Nederlands etymologisch woordenboek. Leiden, 1971.

Старофрізскій мова:

 • Boutkan D., Siebinga SM Old Frisian Etymological Dictionary. Leiden; Boston: Brill, 2005.

Ісландська мова :

 • Johannesson A. Islndisches etymologisches Wrterbuch. Bern, 1956.

Данська і норвезький мови:

 • Falk H., Torp A. Norwegisch-Dnisches etymologisches Wrterbuch, v. 1-2. Heidelberg, 1910-1911. 2-е вид. 1960.
 • Torp A. Nynorsk etymologisk Ordbok. Chr., 1919.

Шведська мова :

 • Hellquist E. Svensk etymologisk ordbok, v. 1-2. Lund, 1920-1922. 2-е вид. 1948.

Романські мови :

Іспанська мова :

 • Roque Barcia & Eduardo de Echegaray. Diccionario general etimolgico de la lengua espaola. 1887.

Італійська мова :

 • Pianigiani O. Vocabolario etimologico della lingua italiana. 1907. Vol. 1-2. Mil., 1943.
 • Cortelazzo M., Zolli P. Dizionario etimologico della lingua italiana. Vol. 1-5. Bologna, 1979-1988.

Ладинського мову :

 • Kramer J. Etymologisches Wrterbuch des Dolomitenladinischen. Bd. 1-8. Hamburg, 1988-1998.

Румунська мова :

 • Sextil Puşcariu. Etymologisches Wrterbuch der rumnischen Sprache. Heidelberg, 1905.

Сардинський мову :

 • Wagner ML Dizionario etimologico sardo. Heidelberg, 1957-1964.

Французька мова :

 • Dauzat A. Dictionnaire tymologique de la langue franaise. P., 1938.
 • Baldinger K. Dictionnaire tymologique de l'ancien franais. Fasc. 1-3. Quebec; Tbingen; Paris, 1971.
 • Wartburg W. v. Franzzischen etymologisches Wrterbuch. 23 fasc. Bonn; Lpz.; Paris; Basel, 1922-1970.
 • Bloch O., Wartburg W. Dictionnaire tymologique de la langue franaise, 2 d., P., 1950; 9. d. Paris: Presses univ. de France, 1991 - XXXII, 682 с.
 • Gamillscheg E. Etymologisches Wrterbuch der franzzischen Sprache. Heidelberg, 1965.
 • Picoche, Jacqueline. Dictionnaire tymologique du franais. Paris: Dict. le Robert, 1993 - X, 619 с.
 • Dauzat A., Deslandes G., Rostaing Ch. Dictionnaire tymologique des noms de rivires et de montagnes en France. Paris, 1978.

Фріульскій мову :

 • Pellegrini GB, Cortelazzo M., Zamboni A. et al. Dizionario etimologico storico friulano. Vol. 1-2. Udine, 1984-1987.

Іранські мови :

Ваханський мову :

Курдська мова :

 • Цаболов Р. Л. Етимологічний словник курдської мови. Тома 1-2. М.: Півд. лит. 2001-2010.]

Осетинська мова :

 • Абаєв В. І. Історико-етимологічний словник осетинської мови. У 5 т. М.: Л., 1958-1995.

Пушту мову :

 • Morgenstierne G. An Etymological Vocabulary of Pashto. Oslo, 1927.

Шугнанская група:

 • Morgenstierne G. Etymological Vocabulary of the Shughni Group. Wiesbaden, 1974.

Інші індоєвропейські мови:

Албанська мова :

 • Meyer G. Etymologisches Wrterbuch der albanesischen Sprache. Straburg, 1891.
 • Huld ME Basic Albanian Etymologies. Columbus, Ohio. 1984.
 • abej, Eqrem. Studime rreth etymologjis s gjuhs shqipe. / / Studime gjuhsore. I-II. Psh., 1986.
 • Demiraj, Bardhyl. Albanische Etymologien. Amst.; Atlanta, 1997.
 • Orel V. Albanian Etymological Dictionary. Leiden, 1998. 672 p.

Вірменська мова :

 • Ачарян Гр. Етимологічний словник корінний вірменської мови (Hayeren armatakan barraran). В 4 т. Ер., 1971-1979. (На вірменській мові)
 • Martirosyan Hrach K. Etymological Dictionary of the Armenian Inherited Lexicon. Leiden: Brill, 2009.

Гельський мову :

 • Macbain A. An etymological dictionary of the Gaelic language. 1896. 2nd ed. Stirling, 1911.

Новогрецька мова :

 • Dictionnaire tymologique complmentaire de la langue grecque: Nouv. contrib. l'interprtation hist. et compare du vocabulaire / AJ van Windekens. Leuven; Paris: Peeters, 1986 - XII, 256 с.

Непальський мову :

 • Turner RL A Comparative and Etymological Dictionary of the Nepali language. L., 1931.

Тюркські мови :

Башкирська мова :

 • Башҡорт теленең Таріх-етімілогік топоніміки һүҙлеге. / Азат Камалов, Фірүзә Камалова. Өфө: Кітап, 2007-331, [1] с.

Киргизька мова :

 • Короткий етимологічний словник киргизької мови / К. Сейдакматов; АН КіргССР, Ін-т яз. і літ. Фрунзе: Ілім, 1988. 332, [2] с. (На киргизькому мовою)

Татарська мова :

 • Ахметьянов Р. Г. Короткий історико-етимологічний словник татарської мови. Казан, 2001.
 • Ахметьянов Р. Г. Етимологічний словник татарської мови в 2 т. Бірськ, 2005 -. (Татарською мовою)

Тувинський мову :

 • Татаринцев Б. І. Етимологічний словник тувинської мови. У 5 т. Видано т. 1-3. Новосибірськ, 2000-2004.

Турецька мова :

 • Clauson G. An etymological Dictionary Of Pre-thirteenth-century Turkish. Oxford, 1972.
 • Sevan Nişanyan. Szlerin Soyağacı - ağdaş Trke'nin Etimolojik Szlğ. 3-е изд. 2007.

Чуваська мова :

 • Золотницький, Н. І. Кореневий чувасько-російський словник, порівняний з мовами і прислівниками різних народів тюркського, фінського та інших племен / Н. І. Золотницький. Казань: Тип. ун-ту, 1875. VIII, 279 с.
 • Єгоров В. Г. Етимологічний словник чуваської мови / В. Г. Єгоров. Чебоксари, 1964.
 • Федотов М. Р. Етимологічний словник чуваської мови / М. Р. Федотов. Т. 1-2. Чебоксари, 1996. 2-е изд., Испр. і доп. Чебоксари: Изд-во Чуваш. ун-ту, 2002. 470 із.

Якутська мова :

 • Попов Г. В. Етимологічний словник якутського мови. У 3 ч. К.: Наука, 2003 -. (Видана ч. 1)

Уральські мови :

Угорська мова :

 • Gombocz Z., Melich J. Magyar etimolgiai sztr. I-II. Budapest, 1914-1944.
 • A magyar nyelv trtneti etimolgiai sztra. I-III. Budapest, 1967-1976.
 • Etymologisches Wrterbuch des Ungarischen. / Erarb. im Inst. fr Sprachwiss. der Ung. Akad. der Wiss; Hrsg. Lornd Benko. Budapest, 1992-1994.

Комі мова :

 • Литкін В. І., Гуляєв Є. С. Короткий етимологічний словник комі мови; Під ред. В. І. Литкіна. - М.: Наука, 1970. Перєїзд. з доп. Сиктивкар: Комі кн. вид-во, 1999-430 с.

Марійський мову :

 • Гордєєв Ф. І. Етимологічний словник марійської мови. I-II. Йошкар-Ола, 1979-1983.

Мокшанська і ерзянську мови:

 • Келін М. А., Мосін М. В., Циганкін Д. В. Мокшень кялень нюрхкяня етимологічний словник. Саранськ, 1981. 92 с.
 • Вершинін В. І. Етимологічний словник мордовських (ерзянського і мокшанська) мов. Йошкар-Ола. Т. 1-4. 2004-2009 -. (Не завершений)

Удмуртська мова :

 • Алатир В. І. Етимологічний словник удмуртського мови. Букви А, Б. Іжевськ, 1988. 238 с.

Фінська мова :

 • Toivonen Y., Itkonen E., Joki A., Peltola R., Tanner S., Cronstedt S. Suomen kielen etymologinen sanakirja. I-VII. Helsinki, 1955-1981.
 • Suomen sanojen alkuper. Etymologinen sanakirja. Ed. by E. Itkonen and U.-M. Kulonen. I-III. Helsinki, 1992-2000.
 • Meri, Veijo. Sanojen synty. - Uud. laitos. 4, tyd. pain. Jyvskyl; Helsinki: Gummerus, 1985-457 с.

Інші мови Євразії :

 • Анікін А. Е. Етимологічний словник російських запозичень у мовах Сибіру. Новосибірськ: Наука, 2003. 785 з.

Монгольська мова :

 • Raiky A. Mongolian Etymological Dictionary. Budapest, 2006.

Іврит :

 • Klein E. A Comprehensive Etymological dictionary of the Hebrew language for readers in English. J.; TA, 1987.

Баскська мова :

Мови Африки:

 • Leslaw W. Etymological Dictionary Of Harari. Berkeley-LA, 1963.

Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати

Схожі роботи:
Етимологічний словник російської мови М. Фасмера
Етимологічний список хімічних елементів
Словник
Словник
Зворотний словник
Хозарський словник
Тлумачний словник
Ідеографічний словник
Словник Кансі
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru