Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

ЕтнополітологіяПлан:


Введення

Етнополітологія - дисципліна, що вивчає політичну обумовленість етнічних явищ і процесів [1].


1. Основні категорії та проблеми етнополітології

Одними з основних категорій етнополітології є етнос і етнічність [2]. Основні проблеми етнополітології формують питання про влади, про прагнення етнічних еліт до неї, про роль еліт в мобілізації [3].

2. Етнополітологія та суміжні дисципліни

2.1. Етнополітологія та етносоціологія

Якщо етносоціологія вивчає соціальну структуру етносів, соціальний статус етнічних груп, що визначає специфіку їхніх інтересів і поведінки, соціально значимі явища в етнічній культурі, соціальну мобільність етнічних груп, то етнополітологія досліджує ці ж процеси під іншим кутом зору - як на них впливають політичні феномени, і перш всього держава [1].


2.2. Етнополітологія та етнопсихологія

У центрі уваги етнопсихології знаходяться характеристики психіки людей, зумовлені їх етнічної приналежністю, етнічні стереотипи, особливості того, що називають "базової етнічної особистістю", та ін Все це, безсумнівно, цікавить і етнополітологія, але головне тут у тому, щоб з'ясувати вплив психологічних факторів на політичне життя суспільства в цілому, взаємини представників різних етнічних груп по приводу політичної влади та її інститутів, на специфіку їх політичної поведінки і ступінь їх залученості або виключеності з політичного процесу [1].


2.3. Етнополітологія та Етнодемографія

Етнодемографія вивчає особливості відтворення етносів - народжуваність, смертність, брачность (наявність або відсутність міжетнічних шлюбів), особливості відносин між полами і поколіннями, обумовлені етнічною приналежністю, та ін Етнополітологія розглядає ці ж явища, але крізь призму впливу на них політичних інститутів і процесів [1].


Примітки

  1. 1 2 3 4 Введення - book-md.narod.ru/ackasov.html / / Ачкасов В.А. Етнополітологія. С-Пб., 2005
  2. Красова Є.Ю. Етнополітологія: Навчально-методичний посібник зі спецкурсу - window.edu.ru/window_catalog/files/r39958/nov05094.pdf. - Воронеж: Изд-во ВДУ, 2005. - 39 с.
  3. Сава Е.В. Проблеми становлення етнополітології як навчальної дисципліни - pprv.kubannet.ru/1savva.htm, 2000

Література

  • Садохін А.П., Шабаєв Ю.П. Етнополітологія. - М .: Юніті, 2005. - 319 с. - ISBN 5-238-00872-4
  • Шелістов Ю. І. Етнополітологія. - М .: МДУ, 2006. - 19 с.
Перегляд цього шаблону Етнополітика
Наукові дисципліни і теорії Етнополітологія Етноконфліктологія Етнопсихологія Етнолінгвістики Міжнародне право
Ідеології Мультикультуралізм Інтеграція Асиміляція Акультурація Сегрегація Мухаджірство Ірредентизм Сепаратизм
Міжнародне і російське право Декларація прав народів Росії Федеральний закон про національно-культурної автономії Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації Європейська хартія регіональних мов або мов меншин Рамкова конвенція про захист національних меншин Конвенція ООН про статус біженців Декларація ООН про права корінних народів
Різновиди етнічних конфліктів Етнополітичний конфлікт Етноконфесійних конфлікт Етнотериторіальних конфлікт Етнодіаспорний конфлікт Асиметричний конфлікт
Форми подолання та згладжування конфліктів Врегулювання конфлікту Дозвіл конфліта Припинення конфлікту Управління конфліктом Трансформація конфлікту
Форми етнічної політики Інкорпорація (політична) Етноцид Лінгвоцид Геноцид Заохочення еміграції Федералізація Політична автономія Національно-культурна автономія Сецесія Депортація Толерантність
Основні поняття Корінні народи Етнічна меншина Державотворчий народ Нація Титульна нація Білінгви Етнофанатізм Етнічна індіффірентность Етноцентризм Етноекономіка Етнічна злочинність Трайбалізм Етнічна мобілізація
Федеральні структури Міністерство у справах національностей Громадська палата Росії Федеральна міграційна служба
Громадські організації і рухи Асамблея народів Кавказу Рух проти нелегальної імміграції Союз трудових мігрантів Таджикистану

Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru