Ефект Ейнштейна - де Хааса

Ефект Ейнштейна - де Хааса (ефект Ейнштейна - де Гааза, ефект Ейнштейна - де Хааса - Річардсона) - один з магнітомеханіческіх ефектів, що полягає у зміні біля тіла моменту імпульсу вздовж якої-небудь осі при зміні його намагніченості вздовж цієї осі. Доданий момент імпульсу при цьому пропорційний зміні намагніченості. Це явище було передбачене у 1908 році О. Річардсон, відкрито і теоретично пояснено в 1915 Ейнштейном і нідерландським фізиком В. де Хааса. Ефект обернений ефекту Барнетта. Як і ефект Барнетта, він демонструє наявність зв'язку між власним механічним і магнітним моментами мікрочастинок (зокрема, атомів).


Література

  • Вонсовський С. Ст, Магнетизм, М., 1971.