Збройний конфлікт - збройне протиборство між державами або соціальними спільнотами всередині окремих держав, що має метою дозвіл економічних, політичних, національно-етнічних та інших протиріч через обмежене застосування військової сили.

Збройний конфлікт відрізняється від війни :

  • обмеженістю політичних цілей протиборствуючих сторін;
  • висуненням на перший план як причинних факторів не корінних, а більш приватних протиріч між сторонами;
  • кількісним і якісним обмеженням меж застосування військової сили;
  • порівняно невеликими територіальними масштабами протиборства;
  • порівняно меншою тривалістю або пульсуючим характером протистояння.

Одним з основних формальних ознак війни є участь у збройному конфлікті незалежних держав.

Міжнародні збройні конфлікти є предметом міжнародного права. Основні норми права збройних конфліктів закріплені в Гаазьких конвенціях 1907 р., Женевських Конвенціях "Про захист жертв війни" 1949 р. і Додаткових протоколах до них 1977 р.


Деякі збройні конфлікти XX століття