Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

Кант, Іммануїл


Kant foto.jpg

План:


Введення

Іммануїл Кант ( ньому. Immanuel Kant [ɪma ː nu̯e ː l kant] ; 22 квітня 1724, Кенігсберг, Пруссія [1] - 12 лютого 1804, там же) - німецький філософ, родоначальник німецької класичної філософії, що стоїть на межі епох Просвітництва і Романтизму.


1. Біографія

Народився в небагатій родині ремісника-сідлярів. Хлопчик був названий на честь святого Іммануїла. Під піклуванням доктора теології Франца Альберта Шульца, помітив в Іммануілу обдарованість, Кант закінчив престижну гімназію "Фрідріхс-Колегіум", а потім вступив до Кенігсберзький університет. Через смерть батька завершити навчання йому не вдається і, щоб прогодувати сім'ю, Кант на 10 років стає домашнім учителем. Саме в цей час, в 1747 - 1755 роки, він розробив і опублікував свою космогонічну гіпотезу походження Сонячної системи з первісної туманності, не втратила актуальності й досі.

В 1755 Кант захищає дисертацію і отримує докторську ступінь, що, нарешті, дає йому право викладати в університеті. Почалися сорок років викладацької діяльності.

Під час Семирічної війни з 1758 по 1762 рік Кенігсберг перебував під юрисдикцією російського уряду, що знайшло відображення в діловому листуванні філософа. Зокрема, прохання на посаду ординарного професора в 1758 він адресує імператриці Єлизаветі Петрівні.

Природничонаукові і філософські пошуки Канта доповнюються "політологічними" опусами: у трактаті "До вічного миру" він вперше прописав культурні та філософські основи майбутнього об'єднання Європи в сім'ю освічених народів, стверджуючи, що " просвітництво - це мужність користуватися власним розумом ".

З 1770 прийнято вести відлік "критичного" періоду у творчості Канта. У цьому році у віці 46 років він призначений професором логіки і метафізики Кенігсберзькому університету, де до 1797 викладав великий цикл дисциплін - філософських, математичних, фізичних.

До цього часу [2] визріло принципово важливе визнання Канта про мету його роботи: "Давно задуманий план щодо того, як потрібно обробити поле чистої філософії, полягав у вирішенні трьох завдань:

 • 1) що я можу знати? ( метафізика);
 • 2) що я повинен робити? ( мораль);
 • 3) на що я смію сподіватися? ( релігія);
 • нарешті, за цим повинна була піти четверте завдання - що таке людина? ( антропологія, лекції з якої я читаю протягом більш ніж двадцяти років) " [3].

У цей період Кантом були написані фундаментальні філософські роботи, що принесли вченому репутацію одного з видатних мислителів XVIII століття і зробили величезний вплив на подальший розвиток світової філософської думки:

Будучи слабкий здоров'ям, Кант підпорядкував своє життя жорсткого режиму, що дозволило йому пережити всіх своїх друзів. Його точність проходження розпорядку стала притчею во язицех навіть серед пунктуальних німців і викликала до життя чимало приказок та анекдотів. Одружений він не був. Жартував, що коли він хотів мати дружину, не міг її утримувати, а коли вже міг - то не хотів [4]. Втім, жінконенависником також не був, охоче з ними розмовляв, був приємним співрозмовником світським. У старості за ним доглядала одна з сестер. [5]

Незважаючи на філософію, міг інколи проявити етнічні забобони, зокрема, юдофобії. [6]

Кант був похований біля східного кута північного боку Кафедрального собору Кенігсберга у професорському склепі, над його могилою була зведена каплиця. В 1924, до 200-річчя Канта, каплицю замінили новим спорудою, у вигляді відкритого колонного залу, разюче відрізняється по стилю від самого собору.


1.1. Етапи творчості

Кант пройшов у своєму філософському розвитку два етапи: "докритичний" і "критичний" (Ці терміни визначаються роботами філософа "Критика чистого розуму", 1781 рік; "Критика практичного розуму", 1788 рік; "Критика здатності судження", 1790 рік)

I етап (до 1770 року) - Кант розробляв проблеми, які були поставлені попередньої філософської думкою. Крім того, в цей період філософ займався природничими проблемами:

 • розробив космогонічну гіпотезу походження Сонячної системи з гігантської первісної газової туманності (Загальна природна історія і теорія неба", 1755 рік);
 • намітив ідею генеалогічної класифікації тваринного світу, тобто розподілу різних класів тварин по порядку їх можливого походження;
 • висунув ідею природного походження людських рас;
 • вивчав роль припливів і відливів на нашій планеті.

II етап (починається з 1770 чи з 1780-х років) - займається питаннями гносеології (процесом пізнання), розмірковує над метафізичними, тобто загальфілософських, проблемами буття, пізнання, людини, моральності, держави і права, естетики.


2. Філософія

2.1. Теорія пізнання

Кант відкидав догматичний спосіб пізнання і вважав, що замість нього потрібно взяти за основу метод критичного філософствування, сутність якого полягає в дослідженні самого розуму; кордонів, які може досягти розумом людина, і вивченні окремих способів людського пізнання.

Головним філософським твором Канта є "Критика чистого розуму". Вихідною проблемою для Канта є питання "Як можливо чисте знання?". Перш за все це стосується можливості чистої математики і чистого природознавства ("чистий" означає "неемпіричний", тобто такий, до якого не домішується відчуття). Зазначене питання Кант формулював в термінах розрізнення аналітичних і синтетичних суджень - "Як можливі синтетичні судження апріорі?" Під "синтетичними" судженнями Кант розумів судження з приростом змісту в порівнянні з вмістом входять до судження понять. Ці судження Кант відрізняв від аналітичних суджень, які розкривають зміст самих понять. Термін "апріорі" означає "поза досвіду", на противагу терміну "апостеріорі" - "з досвіду".

Кант, слідом за Юмом, погоджується, що якщо наше пізнання починається з досвіду, то його зв'язок - загальність і необхідність - не з нього. Однак, якщо Юм з цього робить скептичний висновок про те, що зв'язок досвіду є всього лише звичкою, то Кант цей зв'язок відносить до необхідної апріорної діяльності розуму. Виявлення цієї діяльності розуму щодо досвіду Кант називає трансцендентальним дослідженням. Ось як про це пише сам Кант: "Я називаю трансцендентальним усе знання, що займається не стільки предметами, скільки видами нашого пізнання предметів, оскільки це пізнання повинно бути можливим апріорі".

Кант не розділяв безмежної віри в сили людського розуму, називаючи цю віру догматизмом. Кант, за його словами, зробив Коперниканська переворот у філософії, тим, що першим вказав, що для обгрунтування можливості знання слід визнати, що не наші пізнавальні здібності повинні узгоджуватися зі світом, а світ має узгоджуватися з нашими здібностями, щоб взагалі могло відбутися пізнання. Інакше кажучи, наша свідомість не просто пасивно осягає світ як він є насправді (догматизм), але, скоріше, навпаки, світ узгоджується з можливостями нашого пізнання, а саме: розум є активним учасником становлення самого світу, даного нам в досвіді. Досвід по суті є синтез того змісту, матерії, яке дається світом (речей в собі) і тією суб'єктивної форми, в якій ця матерія (відчуття) осягається свідомістю. Єдине синтетичне ціле матерії і форми Кант і називає досвідом, який за необхідності стає чимось тільки суб'єктивним. Саме тому Кант розрізняє світ, як він є сам по собі (тобто поза формує діяльності розуму) - річ-в-собі, і світ, як він даний в явищі, тобто в досвіді.

У досвіді виділяються два рівні формоутворення (активності) суб'єкта. По-перше, це суб'єктивні форми почуття - простір і час. У спогляданні чуттєві дані (матерія) усвідомлюються нами у формах простору і часу, і тим самим досвід почуття стає чимось необхідним і загальним. Це чуттєвий синтез.

По-друге, завдяки категоріям розуму зв'язуються даності споглядання. Це розумовий синтез.

Основою всякого синтезу є, згідно Канту, самосвідомість - єдність апперцепції (лейбніцевскій термін). В "Критиці" багато місця приділяється тому, як поняття розуму (категорії) підводяться під вистави. Тут вирішальну роль відіграє уява та розумовий категоріальний схематизм.

Кант виділяє наступні категорії розуму:

 1. Категорії кількості
  1. Єдність
  2. Безліч
  3. Цілісність
 2. Категорії якості
  1. Реальність
  2. Заперечення
  3. Обмеження
 3. Категорії відносини
  1. Субстанція і приналежність
  2. Причина і наслідок
  3. Взаємодія
 4. Категорії модальності
  1. Можливість і неможливість
  2. Існування і неіснування
  3. Необхідність і випадковість

Знання дається шляхом синтезу категорій і спостережень. Кант вперше показав, що наше знання про світ не є пасивним відображенням реальності, а є результатом активної творчої діяльності розуму.

Нарешті, описавши емпіричне застосування розуму (тобто застосування його в досвіді), Кант задається питанням можливості чистого застосування розуму (розум, згідно Канту - нижчий щабель розуму, застосування якої обмежується сферою досвіду). Тут виникає нове запитання: "Як можлива метафізика ? ". В результаті дослідження чистого розуму Кант доводить, що розум не може мати конститутивного значення, тобто засновувати на самому собі чисте знання, яке мало б скласти чисту метафізику, оскільки" заплутується "в паралогізми і нерозв'язних антиномії (суперечності, кожне з тверджень яких однаково обгрунтовано), але тільки регулятивне значення - давати систему принципів, яким повинна задовольняти будь-яке знання. Власне, будь-яка майбутня метафізика, згідно Канту, повинна брати до уваги його висновки.


2.2. Етика

2.2.1. Про абсолютної моралі і доброї волі

У вступі до "основоположення до метафізики моралі" (інший переклад: "Основи метафізики моральності"), 1785 рік, Кант сформулював вихідну аксіому своєї теоретичної етики: якщо моральний закон обов'язковий, то він неодмінно містить в собі абсолютну необхідність. На відміну від законів природи, "за якими все відбувається", в моральності йдеться про закони, "по яких все має відбуватися". Каждый человек должен знать законы морали и те случаи, в которых они реализуются. Абсолютный закон лежит в основе морального закона, а тот, в свою очередь, опирается на добрую волю.

Добрая воля - чистая (безусловная) воля. Чистая добрая воля не может существовать вне разума, так как она чистая и не содержит в себе ничего эмпирического. И для того, чтобы породить эту волю, нужен разум.


2.2.2. Категоричний імператив

Нравственный закон - принуждение, необходимость действовать вопреки эмпирическим воздействиям. А значит, он приобретает форму принудительного веления - императива.

Гипотетические императивы (относительные или условные императивы) говорят о том, что поступки хороши для достижения определенных целей (таковы, например, советы врача человеку, заботящемуся о своем здоровье).

Категорический императив предписывает поступки, которые хороши сами по себе, объективно, безотносительно к какой-либо иной цели (например, требование честности):

 • " поступай только согласно такой максиме, руководствуясь которой ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом ";
 • " поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого также, как к цели, и никогда не относился бы к нему только как к средству ";
 • " принцип воли каждого человека как воли, всеми своими максимами устанавливающей всеобщие законы ": следует "совершать все, исходя из максимы своей воли как такой, которая могла бы также иметь предметом самое себя как волю, устанавливающую всеобщие законы".

Это три разных способа представлять один и тот же закон, и каждый из них объединяет в себе два других.

Для проверки соответствия конкретного поступка нравственному закону Кант предложил использовать мысленный эксперимент.

Этическое учение Канта развито в " Критике практического разума ". Этика Канта основана на принципе "как если бы". Бога и свободу невозможно доказать, но надо жить так, как если бы они были. Практический разум - это совесть, руководящая нашими поступками посредством максим (ситуативные мотивы) и императивов (общезначимые правила). Императивы -- об этом уже говорилось -- могут быть двух видов: категорические и гипотетические. Категорический императив требует соблюдения долга. Гипотетический императив требует, чтобы наши действия были полезны (целесообразны). Существуют следующие (несколько упрощённые по сравнению с кантовскими) формулировки категорического императива:

 • "Поступай всегда так, чтобы максима (принцип) твоего поведения могла стать всеобщим законом (поступай так, как ты бы мог пожелать, чтобы поступали все)";
 • "Относись к человечеству в своем лице (так же, как и в лице всякого другого) всегда как к цели и никогда - только как к средству".

В этическом учении человек рассматривается с двух точек зрения:

 • человек как явление;
 • человек как вещь в себе.

Поведение первого детерминировано исключительно внешними факторами и подчиняется гипотетическому императиву. Поведение второго должно подчиняться категорическому императиву, высшему априорному моральному принципу. Таким образом, поведение может определяться и практическими интересами, и моральными принципами. Возникают две тенденции: стремление к счастью (удовлетворению некоторых материальных потребностей) и стремление к добродетели. Эти стремления могут противоречить друг другу, и так возникает " антиномия практического разума".


2.2.3. Долг

Человек, стремящийся к добродетели, обладает волей, побуждающей его к совершению добрых дел. Это чистая, добрая воля. Она разумна, так как имеет в себе способность действовать согласно представлению о том, как должно (следует) поступать, - то есть о законе правильности. Человек проявляет свое отношение к закону через степень уважения. Уважение как чувство, свойственное человеку, целиком зависит от разума. Необходимость действия из уважения к нравственному закону и есть долг. Долг выражает нравственные соображения, пусть даже порой и противоречащие эмпирическим интересам индивида.

Мнимая мораль - та, которая основана на принципах полезности, приятности, инстинкте, внешнем авторитете и различного рода чувствах.

Нравственное достоинство "приписывается [Кантом] лишь тому, кто не только какие-нибудь частные и случайные интересы, но и все благополучие своей жизни безусловно подчиняет моральному долгу или требованиям совести" [7].


2.3. Нравственное учение и проблема религии

Свои ранние взгляды по данному вопросу Кант изложил в работе докритического периода "Единственно возможное основание для доказательства бытия Бога" (1763 год). Бог - "абсолютно необходимая сущность". Искренне верить в Бога - значит быть добрым и вообще истинно нравственным.

В философии Канта нравственное соединено с идеей божественного. Церковь, исходя из идеала веры, есть всеобщее и необходимое нравственное соединение всех людей и представляет собою царство Божие на земле. Стремление же к господству нравственного миропорядка в земной и чувственной жизни есть высшее благо.


2.4. Естетика

В эстетике Кант различает два вида эстетических идей - прекрасное и возвышенное. Эстетическое - это то, что нравится в идее, безотносительно к наличию. Прекрасное - это совершенство, связанное с формой. Возвышенное - это совершенство, связанное с безграничностью в силе (динамически возвышенное) или в пространстве (математически возвышенное). Пример динамически возвышенного - шторм. Пример математически возвышенного - горы. Гений - это человек, способный к воплощению эстетических идей.


2.5. О человеке

Воззрения Канта на человека отражены в книге "Антропология с прагматической точки зрения" (1798 год). Главная её часть состоит из трёх разделов в соответствии с тремя способностями человека: познание, чувство удовольствия и неудовольствия, способность желать.

Человек - это "самый главный предмет в мире", так как у него есть самосознание.

Человек - это высшая ценность, это личность, индивидуальность. Самосознание человека порождает эгоизм как природное свойство человека. Человек не проявляет его только тогда, когда рассматривает свое "Я" не как весь мир, а только как часть его. Нужно обуздывать эгоизм, контролировать разумом душевные проявления личности.

Относись к человеку как к цели, а не как к средству.

Человек может иметь неосознанные представления - "тёмные". Во мраке сознания может протекать процесс рождения творческих идей, о которых человек может знать только на уровне ощущений.

Від сексуального чувства (страсти) мутится разум. Но у человека на чувства и желания накладывается нравственная и культурная норма.

Анализу Канта подверглись такие способности человека, как талант и гений. " Талант к изобретению и открытию - это высший уровень дарования. Таков гений." [7]


2.6. Идея права и государства

В учении о праве Кант развивал идеи французских просветителей: необходимость уничтожения всех форм личной зависимости, утверждение личной свободы и равенство перед законом. Юридические законы Кант выводил из нравственных.

В учении о государстве Кант развивал идеи Жан-Жака Руссо : идею народного суверенитета (источник суверенитета, однако, у Канта -- не народ, а монарх, которого осуждать нельзя, так как он "не может поступать не по праву" [8]).

Кант рассматривал и идеи Вольтера : признавал право на свободное высказывание своего мнения, но с оговоркой: "рассуждайте сколько угодно и о чем угодно, но повинуйтесь".

Государство (в широком смысле) - объединение множества людей, подчинённых правовым законам.

Все государства имеют три власти:

 • законодательная (верховная) - принадлежит только объединенной воле народа;
 • исполнительная (действует согласно закону) - принадлежит правителю;
 • судебная (действует согласно закону) - принадлежит судье.

Государственные устройства не могут быть неизменными и меняются тогда, когда перестают быть необходимыми. И лишь республика отличается прочностью (закон самостоятелен и не зависит от какого-то отдельного лица). Истинная республика - система, управляемая уполномоченными депутатами, избранными народом.

У вченні про відносини між державами Кант виступає проти несправедливого стану цих відносин, проти панування в міжнародних відносинах права сильного. Тому Кант за створення рівноправного союзу народів, який би надавав допомогу слабким. І вважав, що такий союз наближає людство до здійснення ідеї вічного миру.


2.7. Про кінець сущого

В "Берлінському щомісячнику" (червень 1794) Кант опублікував свою статтю. Ідея кінця всього сущого представляється в цій статті як роздум про долю всього людства. У статті йдеться про кінцеву мету людського буття.

Три варіанти кінця:

 1. природний - "відповідний моральним цілям божественної мудрості" [7];
 2. надприродний - з незрозумілих для людей причин;
 3. протиприродний - який "ми викличемо самі внаслідок неправильного розуміння кінцевої мети".

3. Твори

3.1. Російські видання

 • Іммануїл Кант. Твори в шести томах. Том 1. - М., 1963, 543 с ( Філософські погляди, Т. 4)
 • Іммануїл Кант. Твори в шести томах. Том 2. - М., 1964, 510 с (Філософська спадщина, Т. 5)
 • Іммануїл Кант. Твори в шести томах. Том 3. - М., 1964, 799 с (Філософська спадщина, Т. 6)
 • Іммануїл Кант. Твори в шести томах. Том 4, частина 1. - М., 1965, 544 с (Філософська спадщина, Т. 14)
 • Іммануїл Кант. Твори в шести томах. Том 4, частина 2. - М., 1965, 478 с (Філософська спадщина, Т. 15)
 • Іммануїл Кант. Твори в шести томах. Том 5. - М., 1966, 564 с (Філософська спадщина, Т. 16)
 • Іммануїл Кант. Твори в шести томах. Том 6. - М., 1966, 743 с (Філософська спадщина, Т. 17)
 • Іммануїл Кант. Критика чистого розуму. - М., 1994, 574 с (Філософська спадщина, Т. 118)
 • Іммануїл Кант. Лекції з етики. - М.: Республіка, 2000. - 431 с.
 • Іммануїл Кант. Критика чистого розуму / Пер. з нім. Н. Лоського звірений і відредагований Ц. Г. Арзаканяном і М. І. Иткина; Прим. Ц. Г. Арзаканяна. - М.: Ексмо, 2007. - 736 с. - ISBN 5-699-14702-0
 • Іммануїл Кант. Критика чистого розуму / (Пер. з нім.; Предисл. І. Евлампіева). - М.: Ексмо; СПб.: Мідгард, 2007. - 1120 с. - (Гіганти думки) ISBN 5-91016-017-4

3.2. Російські переклади, доступні в мережі


4. Перекладачі Іммануїла Канта на російську мову


Примітки

 1. нині Калінінград, Росія
 2. У листі К. Ф. Штойдліну від 4 травня 1793
 3. Imm. Kant Briefwechsel - Mnchen: Bei Georg Mller, 1912. - Т. II. - С. 366. - 403 с.
 4. Karl Vorlnder Immanuel Kant. Der Mann und das Werk - Leipzig: Felix Meiner, 1925.
 5. Куно Фішер, "Історія нової філософії. Іммануїл Кант і його вчення".
 6. Про юдофобство Канта пише Фішер К. в своїй відомій праці "Історія нової філософії. Іммануїл Кант і його вчення". Книга 4, глава 6. Цитується як сам Кант в листі Рейнгольду, так і думку про нього його кореспондента І. Г. Гамана. Куно Фішер повідомляє і про прекрасних стосунках Канта з Мойсеєм Мендельсоном, якого Кант дуже цінував. У свою чергу, саме до Мендельсону звернулися з проханням зробити ескіз ювілейної медалі для Канта на 60-річчя останнього.
 7. 1 2 3 Спиркин Олександр Георгійович. Філософія. Розділ 1. Гл.6
 8. Кант І. Твори. Т. 4. Ч. 2. С. 243.

Література


Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати

Схожі роботи:
Валлерстайн, Іммануїл
Великовский, Іммануїл
Фабелінський, Іммануїл Лазаревич
Фіхте, Іммануїл Герман
Аншюц, Генріх Іоганн Іммануїл
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru