Капітулярій

Капітулярій (від лат. capitula - Голова) - закони і розпорядження (укази) франкських королів з ​​династій Меровінгів і Каролінгів. Складалися на латинською мовою, поділялися на невеликі глави і параграфи. Складання капітулярій припинилося в кінці IX століття.

Текст Капітулярієм оголошувався королем на зборах вищих посадових осіб. Капітулярій поєднував у собі риси публічного, тобто державного, і приватного, тобто вотчинного, права. Він містив різноманітну інформацію про господарство, політичних інститутах, соціальному ладі, про управління завойованими землями (наприклад, " Капітулярій про маєтках " Карла Великого або " Кьерсійскій капитулярий " Карла II Лисого).

Жодного оригіналу Капітулярієм не збереглося, є лише збірники копій.


Хронологія капітулярій

Перераховані найважливіші.