Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

КарабахПлан:


Введення

Карабах ( азерб. Qarabağ , арм. Ղարաբաղ ) - Історико-географічний регіон в Східному Закавказзі.

У XVI - середини XVIII століть - бейлербейство Сефевідської імперії [1]; в середині XVIII - початку XIX століть - Карабахське ханство; з 1805 року - у складі Російської імперії; за радянських часів - у складі Азербайджанської РСР. В даний час де-юре входить до складу Азербайджанської Республіки. Значна частина території з початку 1990-х років де-факто контролюється невизнаній Нагірно-Карабахської Республікою.


1. Етимологія

Назва Карабах етимологічно походить від тюркського [2] [3] [4] "кара" - чорний, і перського [5] "бах" - сад.

2. Історичний нарис

Етнічна карта Кавказу в V-IV ст., До н. е.. Карта складена на підставі свідчень античних авторів і археологічних припущень. Незабарвлені місця пояснюються недостатньою вивченістю даних територій
Велика Вірменія в I-IV ст., По карті-вкладишу до II тому "Всесвітньої історії" (М., 1956) (Заштриховані землі Великої Вірменії, що відійшли від неї до сусідніх держав після розділу в 387 р.)
Багратідская Вірменія на початку XI століття (Велика сов. енциклопедія, т. I, М., 1969)
Вірменія в епоху Закарідов, XIII століття

Карабах охоплює територію, що простягнулася від Малого Кавказького хребта до рівнин біля злиття Кури і Араксу. Розділяється на Рівнинний Карабах і Нагірний Карабах. Автохтонним населенням регіону були різні кавказькі племена. Історики вважають, що при найвищому могутність персів, кавказькі племена підкорялися ахеменідських сатрапу Мідії, а з падінням ахеменідський держави - царям Атропатени. На початку II століття до н. е.. регіон був завойований Великої Вірменією у Мідії Атропатени (або підкорила жили там кавказькі племена) і складають дві вірменські провінції: Арцах (нагірна частина) і Утіка (рівнинна частина) [6]. З початку II століття до н.е.. до 90-х рр.. IV століття н. е.. територія знаходилася в межах вірменської держави Велика Вірменія династії Арташесідов, потім Аршакідов, північно-східна межа якого, за свідченням ряду греко-римських і древнеармянскіх істориків і географів, проходила по річці Кура [7]. Після падіння Великої Вірменії ці провінції відійшли до васальної від Персії [8] Кавказької Албанії, [6] [9] [10] сама столиця якої була перенесена в Рівнинний Карабах - у місто Партала ( Барда). У період довгого знаходження в складі Вірменії регіон був арменізован [11]. Антропологічні дослідження показують, що нинішні карабахський вірмени є прямими фізичними нащадками автохтонного населення області [12] [13]. У Арцах (Нагірний Карабах) [14] [15] [16] [17] [18] [19] і частини Утіка [16] [20] жили вірмени. Вже в 700 році повідомляється про наявність арцахского (карабахського) діалекту вірменської мови [21]. Арабський автор X століття Істахрі повідомляє про етнічний склад регіону Нагірного Карабаху:

"... За Берда'а і Шамкуром народ із племені вірмен ... "

"Шлях із Берда'а в Дабіль йде по землях вірмен, і всі ці міста в царстві санбаті, сина Ашута " [22]

На початку IX століття під предводітельстом Сахл Смбатян (Сахл ібн Сунбат ал-Армані [23]), якого Каганкатваці іменує "Саhлем з роду hАйка " [24], на території Нагірного Карабаху утворюється вірменське феодальне князівство Хачен проіснував з IX по XVI століття. Область входить до складу відновленого Вірменського держави Багратидов [25]. З XIII століття тут правлять вірменські князівські династії Гасан-Джалаляни і Допяни - відгалуження нащадків Сахл Смбатян. Як зазначають автори академічного "Історії Сходу" в XII -XIII століттях армянонаселенний [26] [27] Нагірний Карабах стає одним з центрів вірменської культури [27]. Першим європейцем побували в Карабасі стає німець Йоганн Шільтбергер [28], що потрапив в полон до монголів і побував в Карабасі, писав близько 1420 р.:

По смерті Тамерлана, потрапив я до сина його, володів двома королівствами у Вірменії. Цей син, на ім'я Шах-Рох, мав звичай зимувати на великій рівнині, іменованою Карабаг і відрізняється хорошими пасовищами. Її зрошує річка Курей, звана також Тигр, і біля берегів сей річки збирається найкращий шовк. Хоча ця рівнина лежить у Вірменії, тим не менше вона належить язичникам. У селах проживають також і вірмени, однак вони примушені платити данину язичникам. Вірмени завжди обходилися зі мною добре, тому що я був німець, а вони взагалі дуже розташовані на користь німців, (Німіц), як вони нас називають. Вони навчали мене своєї мови і передали мені свій " Патер Ностер ". [29] [30]

Про Карабахської зимівлі Шахруха пише також вірменський історик XV століття Фома Мецопеці [31]. Після монгольських завоювань, в Рівнинному Карабасі обгрунтовуються кочові тюркські племена. У результаті населення рівнинної частини Карабаху було мусульманізіровано і тюркізірованних, тоді як у нагірній частині продовжувало існувати вірменське князівство Хачен, згодом розпалося на п'ять вірменських князівств (Хачен, Дізак, Варандей, Джраберд і Гюлистан), сохранявшихся аж до кінця XVIII століття і управлялися власними князями - Мелік Хамси. Хамс стає останнім вогнищем вірменського національно-державного устрою [32]. Документ XVIII століття відзначає про Хамсі / Карабасі, як про "єдиний залишки стародавнього Вірменії зберігається чрез багато повіки незалежність свою" [33].

Монета викарбувана карабахського ханом Панах Алі в 1787
Карабаг є країна лежить між лівого берега Араксу і правого річки Кури, вище Муганской поля, в горах. Найголовніші мешканці її - вірмени, керовані спадково 5 своїми Мелік або природними князями, по числу Сігнагі мулу кантонів: 1 - Чараперт, 2 - Ігермадар, 3 - Дузах, 4 - Варандей, 5 - Хачен. Кожен може виставити до 1 т. людина військових. Ці меліки, по установі Надира, безпосередньо залежали від шаха, а місцеве управління мав католікос їх (або титулярний патріарх, який постачається від головного всій Вірменії патріарха Ечміадзинського), що має прикметник титул агванского, яким ім'ям древле Вірменія називалася.

Документ, 1740-і рр.. [34]

У часи Сефевідів ( 1502 - 1722 рр..) Карабах становив особливу бейлербегство, Нагірна частина якого залишалася в руках вірменських правителів, а низовини і передгір'я входили в мусульманські ханства [1]. В 1747 в Рівнинному Карабасі було утворено Карабахське ханство, який, вперше за всю історію [1] [35], встановив владу над переважно армянонаселенним [36] Нагірним Карабахом. Спочатку вона перебувала під перським, з 1805 р. - Під російським суверенітетом. Ханство було зайнято російськими військами під час російсько-перської війни і прийнято в російське підданство по трактату 14 травня 1805 [37] :

Азербайджанські ханства, друга половина XVIII століття - початок XIX ст. [38]

В. А. Потт зазначав:

Серед уламків колись великого вірменського царства Карабах, що належав персияне, один зберіг у себе, як пам'ятники минулого величі, ті родові уділи вірменських Меліков *, які займали собою весь простір від Араксу до річки Курак, верстах в 20-ти від Ганджі, нинішнього Єлизаветпіль. У Арцах, або в Нижньому Карабасі, ці родові уділи були: Дізак, Варандей, Хачен, Чароперт ** і Гюлистан, власне і складали Карабахське володіння, як про те згадують старовинні російські акти. Гірська частина Карабаху, Сюнік або Зангезур, містила в собі тільки одне значне мелікство - Каштахское, оточене землями інших більш дрібних вірменських володінь, а частина, що прилягала до самого Аракс, по перевазі була населена татарськими кочівниками. Серед руйнування і загального погрому вірменського царства володарі цих уділів, меліки, одні зуміли зберегти за собою старовинні спадкові права і навіть утримати в країні майже до самого початку XIX століття той політичною лад, який склався тут з часів перських царів Сефевідів. Як васали Персії, вони затверджувалися у своїх спадкових правах перськими шахами і платили їм данину, але зате зберегли політичну самостійність у внутрішньому управлінні своїми землями, мали свій суд і розправу, свої укріплені замки і навіть власні дружини, які охороняли край від лезгін і турків [ 39].

Після ліквідації ханство було перетворене в в Карабахську провінцію з військовим управлінням, з 1846 р. в складі Шемахінской (потім Бакинської) губернії, з 1868 року - Елізаветпольской губернії, будучи поділена на повіти: Шушінскій, Джебраільскій, Джеваншірскій і Зангезурський (нині на території Вірменії; Зангезур географічно до Карабаху не відноситься). В 1828 році в Карабах було переселено 700 вірменських сімей, в основному в Рівнинний Карабах - на руїни Барди; при цьому 300 сімей повернулося назад, а значна частина решти загинула від епідемії чуми. [40]

Герб Шуші - гласний для Карабаху: зображена коня Карабах. 1843

У XVIII-XIX століттях Карабах був знаменитий особливою породою скакових коней, що носила назву "карабаської".

З 1918 року рівнинний Карабах в складі Азербайджану, Нагорний ж був спірною територією і ареною запеклих зіткнень між азербайджанцями і вірменами аж до 1920 року, коли він був зайнятий Червоною Армією. Рішенням Кавбюро ЦК РКП (б) від 5 липня 1921 року територія Нагірного Карабаху з 94% вірменським населенням [41] [42] [43] [44] був залишений в складі Азербайджанської РСР з наданням широкої обласної автономії. [45] - см. НКАО.


2.1. Карабахський конфлікт

З другої половини 1987 року в НКАО і Вірменії активізувався рух за передачу Нагірного Карабаху зі складу Азербайджану Вірменії [46] [47]. У вересні-жовтні 1987 у вірменському селі Чардахли Шамхорского району виникає конфлікт між першим секретарем Шамхорского райкому Компартії Азербайджану М. Асадовим і місцевими жителями [48] [49] [50]. У листопаді 1987 року в результаті міжетнічних зіткнень азербайджанці, компактно проживали в Кафанском і Мегрійском районах Вірменської РСР, виїжджають в Азербайджан. У своїй книзі Томас де Ваал наводить свідчення вірменки Світлани Пашаєва і азербайджанця Аріфа Юнусова про азербайджанських біженців з Вірменії, які прибули в Баку в листопаді 1987 року і січні 1988 року. Пашаєва розповідає, що бачила два товарних вагонах, в яких прибули біженці, в тому числі люди похилого віку і діти [49] [51]. 20 лютого 1988 сесія народних депутатів НКАО приймає звернення з проханням приєднати НКАО до Вірменської РСР. 22 лютого відбувається зіткнення між вірменами і азербайджанцями у Аскерана, що призвело до смерті двох людей. 26 лютого в Єревані проходить численний мітинг (майже півмільйона людей) з вимогою приєднати НКАО до Вірменії. 27 лютого радянськими властями по центральному телебаченню оголошено, що загиблі у Аскерана були азербайджанцями. З 27 по 29 лютого 1988 в місті Сумгаїт спалахнув вірменський погром, що супроводжувався масовим насильством щодо вірменського населення, пограбуваннями, вбивствами, підпалами і знищенням майна, в результаті якого постраждала значна частина місцевого вірменського населення, загинули 26 вірмен і 6 азербайджанців. Протягом 1988 року в Нагірному Карабасі відбувалися міжетнічні зіткнення між місцевим азербайджанським і вірменським населенням, що призвели до вигнання мирних жителів з ​​місць постійного проживання .

Сформоване загрозливе становище змусило радянський уряд оголосити на території області надзвичайний стан. Для підтримки порядку були перекинуті частини дивізії Дзержинського, повітряно-десантних військ, міліції. У населених пунктах НКАО була введена комендантська година [Джерело не вказано 944 дні] .


2.2. Карабахська війна

В 1991 на території НКАО і деяких прилеглих до неї землях була проголошена Нагірно-Карабахська Республіка, послідував Розпад Радянського Союзу. В ході Карабахської війни 1991-1994 років між азербайджанцями і вірменами азербайджанці встановили контроль над територією колишнього раніше в основному заселеного вірменами Шаумяновского району Азербайджанської РСР, вірмени - над територією колишньої НКАО і деякими прилеглими до неї і раніше в основному заселеними азербайджанцями районами.


3. Культурні пам'ятники


Примітки

 1. 1 2 3 Шнірельман В. А. Війни пам'яті: міфи, ідентичність і політика у Закавказзі / Под ред. Алаєва Л. Б. - М .: Академкнига, 2003. - С. 199. :

  "При перської династії Сефевідів Карабах був однією з провінцій (бегларбекство), де низовини і передгір'я входили в мусульманські ханства, а гори залишалися в руках вірменських правителів. Система мелікств остаточно склалася в Нагірному Карабасі в роки правління шаха Аббаса I (1587-1629) в Персії. Тоді перські влади, з одного боку, заохочували вірменських Меліков до активних дій проти Османської імперії, а з іншого, намагалися послабити їх, відокремивши їх від основних вірменських територій шляхом переселення курдських племен в район, розташований між Арцах і Сюніке. Проте , в XVII-XVIII століттях п'ять вірменських мелікств Карабаху становили силу, з якою доводилося рахуватися їх могутнім сусідам. Саме ці гірські райони стали тим центром, де виникла ідея вірменського відродження і утворення незалежної вірменської держави. Однак боротьба за владу в одному з мелікств призвела до усобиці, в яку з вигодою для себе втрутилося сусіднє кочове плем'я сариджали, і в середині XVIII століття влада в Карабасі перший раз за всю його історію дісталася тюркському хану "

 2. Невизнані держави Кавказу: витоки проблеми - www.apn.ru/publications/print1564.htm
 3. Східні топоніми - www.tatmir.ru/article.shtml?article=147§ion=0&heading=55
 4. Глава V Між монголами і португальцями (Азія і Північна Африка в XIV-XV ст.). Закавказзі в XI-XV ст. Проникнення тюрків в Східне Закавказзя поступово призвело до тюркизации значної частини місцевого населення, що поклало саме в XI-XIII ст. початок формуванню тюркомовної азербайджанської народності - www.kulichki.com/ ~ gumilev/HE2/he2510.htm
 5. Leonidas Themistocles Chrysanthopoulos. Caucasus chronicles: nation-building and diplomacy in Armenia, 1993-1994, 2002, p. 8: "From the fourteenth century, the region between the Kura and Araks River became known as Gharabagh or Karabagh (kara in Turkish for black and bagh in Persian for garden or vineyard)."
 6. 1 2 Ананія Ширакаци. Вірменська Географія - vehi.net/istoriya/armenia/geographiya/04.html
 7. Всесвітня історія. Енциклопедія. Том 3, гл. VIII: "Внутрішній лад країн Закавказзя залишався без зміни до середини V в., Незважаючи на те, що в результаті договору 387 р. Вірменія виявилася розділеною між Іраном і Римом, Лазике була визнана сферою впливу Риму, а Картлі й Албанія повинні були підкоритися Ірану . "
 8. Історія стародавнього світу, М., 1989, т.3, стор 286
 9. Всесвітня Історія, М., т.2, стр.769, і карта-вкладиш Закавказзі в I-IV ст. н. е.. - www.sno.pro1.ru/projects/cartography/maps/perifer/zakavkaz.jpg
 10. А. П. Новосельцев. До питання про політичну кордоні Вірменії та Кавказької Албанії в античний період - www.vehi.net / istoriya / armenia / kagantv / novoseltsev.html
 11. Етнічна одонтологія СРСР, - М., 1979, с. 135.
 12. Бунак В. Антропологічний склад населення Кавказу / / Вестн. держ. музею Грузії. Т. XIII. 1946. С.94
 13. "Історія Сходу", Закавказзя в IV-XI ст - www.kulichki.com/ ~ gumilev/HE2/he2103.htm
 14. В. А. Шнірельман, "Війни пам'яті. Міфи, ідентичність і політика у Закавказзі", М., 2003 - www.vehi.net / istoriya / armenia / albanskymif.html
 15. 1 2 К. В. треверів. Нариси з історії та культури Кавказької Албанії IV в. до н. е.. - VII В. Н. Е. (джерела та література). Видання Академії наук СРСР, М.-Л., 1959
 16. "Історія Сходу", Закавказзі в XI-XV ст. - www.kulichki.com/ ~ gumilev/HE2/he2510.htm
 17. Б. А. Рибаков. Нариси історії СРСР. Криза рабовласницької системи і зародження системи феодалізму на території СРСР III-IX ст. М., 1958, стор, сс. 303-313
 18. Том де Ваал. "Чорний сад". Глава 10. Урекаванк. Непередбачуване минуле - news.bbc.co.uk/hi/russian/in_depth/newsid_4670000/4670649.stm
 19. Б. А. Рибаков. Криза рабовласницької системи і зародження системи феодалізму на території СРСР. Нариси історії СРСР. М., 1958, стор, сс. 303-313
 20. Н. Адонц. Діонісій Фракийський і вірменські тлумачі. - Пг. , 1915. - С. 181-219.
 21. КАРАУЛОВ Н. А. Відомості арабських письменників X і XI століть по Р. Хр. про Кавказ, Вірменії та Адербейджане. - www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/Karaulov/text1.htm
 22. Пер.: Вірменин Сахль син Смбата. Див Абу-л-Хасан 'Алі ібн ал-Хусайн ібн' Алі аль-Масуді. Золоті копальні і розсипи самоцвітів (Історія Аббасидской династії 749-947 рр.). М., 2002, стор, 262 (СР також прим., 52) - www.vostlit.info/Texts/rus5/Masudi_2/frametext8.htm
 23. Каганкатваці, кн. III, гл. XXIII
 24. Петрушевський І. П. Нариси з історії феодальних відносин в Азербайджані і Вірменії в XVI - початку XIX ст. - Л. , 1949. - С. 28. : "Хасан-Джалалян походив із знатної вірменського прізвища спадкових Меліков округу Хачен в нагірній частині Карабаг, населеної вірменами; предок цього прізвища Хасан-Джалал був князем хачена в період монгольського завоювання, в XIII в. При кизилбашском володарювання Хасан-Джалаляни зберегли своє становище Меліков хаченскіх ... "
 25. 1 2 Лев Гумільов. "Історія Сходу" (Схід у середні віки - з XIII в. Х. Е..). - М: "Східна література", 2002 - У 6 т. Т. 2. - www.kulichki.com/ ~ gumilev/HE2 / he2510.htm
 26. Том де Ваал, Глава 10. Урекаванк. Непередбачуване минуле (інтерв'ю з Р. Хьюсеном) - news.bbc.co.uk/hi/russian/in_depth/newsid_4670000/4670649.stm
 27. "Подорож Івана Шільтбергера по Європі, Азії та Африці". Переклад та примітки Ф.Бруна, Одеса, 1866, с.110; Johannes Schiltberger, Als Sklave im Osmanischen Reich und bei den Tataren: 1394-1427 (Stuttgart: Thienemann Press, 1983), p. 209
 28. Johann Schiltberger. Bondage and Travels of Johann Schiltberger - books.google.com / books? id = E9qODPDJBWsC & pg = PA86 & vq =. Translated by J. Buchan Telfer. Ayer Publishing, 1966. ISBN 0-8337-3489-X, 9780833734891, р 86
 29. ... Він (Тамерлан) повний диявольської злоби, змусив [Баграта] відректися [від віри] і взявши [її] з собою, пішов в Карабах, на місце зимівлі наших колишніх царів. Див Фома Мецопскій. Історія Тимур-Ланка і його наступників - www.vostlit.info/Texts/rus/Metz/frameme1.htm
 30. Hewsen, Robert H. "The Kingdom of Arc'ax" in Medieval Armenian Culture (University of Pennsylvania Armenian Texts and Studies). Thomas J. Samuelian and Michael E. Stone (eds.) Chico, California: Scholars Press, 1984, pp. 52-53
 31. "Кавказький календар на 1864 рік", Тіфліс, 1863, с. 183-212: Акакій, т I, с.111-124
 32. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ НОВОЇ ІСТОРІЇ КАВКАЗУ З 1722 ПО 1803 РІК - www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/Butkov1/pril2.htm. Топонім Агванка був поширений на східних територіях історичної Вірменії зокрема на території стародавньої області Арцах, проте назва Албанія / Арран в армянсонаселенном Нагірному Карабасі було лише топонімом без будь-якого етнічного вказівки. Див А. Л. Якобсон, З історії вірменського середньовічного зодчества (Гандзасарскій монастир), стр. 447 - armenianhouse.org/caucasian-albania/433-456.html
 33. Michael P. Croissant, The Armenia-Azerbaijan conflict: causes and implications, p.11:

  Importantly, disunion amongst the five princes allowed the establishment of a foothold in mountainous Karabakh by a Turkic tribe around 1750. This event marked the first time that Turks were able to penetrate the eastern Armenian highlands ...

 34. Richard G. Hovannisian. The Armenian People from Ancient to Modern Times: Foreign dominion to statehood: the fifteenth century to the twentieth century - books.google.com / books? id = s2ByErk19DAC & pg = PA94 & dq = Eastern Armenia areas & lr = & as_brr = 3 & hl = ru & cd = 3 # v = onepage & q = Eastern Armenia areas & f = false, Palgrave Macmillan, 2004, p.96:

  "The Armenians of Ganja had also been reduced to a minority. Only in the mountains regions of Karabakh and Zangezur did the Armenian manage the maintain a solid majority"

 35. Акти зібрані кавказької Археографічної Коммисия. Том II. Тифліс 1868 р. з. 705. - www.hrono.ru/dokum/1800dok/18050514kara.html: "В ІМ'Я Всемогутнього Бога Ми, тобто Ібрагім-хан Шушінскій і Карабахський і Всеросійських військ генерала від інфантерії, Кавказької інспекції з інфантерії, інспектор та інш. кн. Павло Цицианов по повній сечі і влади, даної мені від Його Імператорської Величності наймилостивішого мого великого Государя Імпреатора Олександра Павловича, приступивши за допомогою Божею до справи про вступ Ібрагім-хана Шушінского і Карабаського з усім його сімейством, потомством і володіннями в вічне підданство Всеросійської Імперії. "
 36. "In Safavi times, Azerbaijan was applied to all the muslim-ruled khanates of the eastern Caucasian as well as to the area south of the Araz River as fas as the Qezel Uzan River, the latter region being approximately the same as the modern Iranian ostans of East and West Azerbaijan. "Muriel Atkin, Russia and Iran, 1780-1828. 2nd. ed. Minneapolis: University of Minnesota Press Press, 2008, ISBN 0-521-58336-5
 37. Потто В.А. Перші добровольці Карабаху в епоху проштовхування російського панування - armenianhouse.org / potto / docs-ru / volunteers.html
 38. "Колоніальна політика російського царизму в Азербайджані в 20-60-х рр.. XIX в." Частина I, АН СРСР, М.-Л., 1936 з 201, 204
 39. Підсумки сільськогосподарського перепису в Азербайджані, видання Центрального статистичного управління Азербайджану, Баку, 1924 р.
 40. Авдєєв М. Н. Чисельність і національно-племінний склад сільського населення Азербайджану. За даними сільськогосподарського перепису 1921, Известия ЦСУ Азербайджану, № 2 (4), Баку, 1922
 41. "Бакинський робочий", 26. 11. 1924 р
 42. В. Худадова, "Новий Восток", М., 1923, кн. 3. с, 525-527
 43. Постанова Кавбюро від 4 липня 1921 року. ЦПА ІМЛ, ф. 85, оп. 18, д. 58, л. 17. Постанова від 5 липня: ЦПА ІМЛ, ф. 85, оп. 18, д. 58, л. 18. / / Нагорний Карабах в 1918-1923 рр.. Збірник документів і матеріалів. Видавництво АН Вірменії. Єреван, 1991, стор 649-650.
 44. Michael P. Croissant. The Armenia-Azerbaijan conflict: causes and implications

  In the latter part of 1987 the Armenians 'growing optimism for union with Nagorno-Karabakh was given a powerful voice in the budding Armenian nationalist movement.

 45. Том де Ваал. Чорний сад

  У 1987 року з тліючого руху карабахських вірмен поступово розгорілося живе полум'я. Активісти об'їжджали колгоспи і фабрики в Нагірному Карабасі, збираючи підписи для документа, який вони називали "референдум" про возз'єднання з Вірменією. Кампанія зі збору підписів була завершена до літа 1987 року, і в серпні величезна петиція - десять томів з більш ніж 75 тисячами підписів з Вірменії та Карабаху - була відправлена ​​до Москви

 46. Contested borders in the Caucasus. Ethnic Conflicts in the Caucasus 1988-1994, Chapter 1, by Alexei Zverev - poli.vub.ac.be/publi/ContBorders/eng/ch0102.htm
 47. 1 2 Бі-бі-сі. Карабах: хронологія конфлікту - news.bbc.co.uk/hi/russian/in_depth/newsid_3681000/3681079.stm
 48. "Сільське життя", 24 грудня 1987
 49. Том де Ваал. "Чорний сад" - news.bbc.co.uk/hi/russian/in_depth/newsid_4640000/4640183.stm

Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати

Схожі роботи:
Нагорний Карабах
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru