Кворум

Кворум ( лат. quorum praesentia sufficit - Яких присутність достатньо) - встановлене законом, статутом організації або регламентом число учасників зборів (засідання), достатня для визнання даного зборів правомочними приймати рішення з питань його порядку денного.

Кворум може визначатися числом присутніх або процентним відношенням кількості присутніх до загальної кількості членів якого органу.

До найбільш часто вживаним варіантам кворуму відносяться:

  • Збори правомочні розглядати будь-які питання, якщо на ньому присутні більше половини (або більше 2/3) від його складу.
  • Для прийняття будь-якого рішення потрібно, щоб у голосуванні взяли участь більше половини від усіх мають право голосу.

Для різних питань порядку денного зборів можливе встановлення різних вимог до кворуму.

Кворум може визначатися наступними способами:

  • Тільки на початку засідання при реєстрації учасників; після реєстрації лічильна комісія доповідає про явку і про наявність (відсутність) кворуму;
  • На вимогу учасників;
  • Постійний контроль (облік вхідних-вихідних учасників лічильною комісією або за допомогою електронної системи).

За відсутності кворуму, як правило, засідання не розпочинається або переривається. Однак, регламенти деяких парламентів дозволяють за відсутності кворуму приймати рішення з питань забезпечення явки депутатів. Також в деяких парламентах, наприклад, в Палаті представників США, під час обговорень законопроектів кворум не перевіряється, навіть якщо його відсутність очевидно.


Література

  • Юридична енциклопедія / За ред. М.Ю. Тихомирова. М., 2000. С. 198.


Перегляд цього шаблону Парламентська процедура
Основні концепції
Допоміжні питання
Перейти до голосування Внести поправку
Побічні питання
Зняти питання Заперечити проти розгляду
Позачергові питання
Повернутися до порядку Оголосити перерву Припинити дебати Перенести засідання
Дисциплінарні процедури
Вотум довіри Відсторонення голови Імпічмент
Збірники регламенту зборів