Когнітивна етологія

Kingdom of animals.png

Когнітивна етологія ( лат. cognitio - Знання) - наука, що вивчає інтелект тварин. Під інтелектом розуміють здатність до здійснення процесу пізнання і до вирішення проблем, що виникають при освоєнні нового кола життєвих завдань.

Сучасні наукові дані про інтелект в різних концепціях трактуються принципово по-різному. У структурно-генетичному підході Ж. Піаже інтелект трактується як вищий спосіб урівноваження суб'єкта з середовищем, що характеризується універсальністю. При когнитивистской підході інтелект - це набір когнітивних операцій. З точки зору факторно-аналітичного підходу на підставі безлічі тестових показників відшукуються стійкі чинники ( Ч. Спірмена, Л. Терстоун, Г. Айзенк, С. Барт, Д. Векслер, Ф. Вернон).

За визначенням нейропсихолога А. Р. Лурія (1966)

На сьогоднішній момент прийнято вважати, що існує загальний інтелект як універсальна психічна здатність, в основі якої може лежати генетично обумовлене властивість нервової системи переробляти інформацію з певною швидкістю і точністю (Г. Айзенк).

З приводу того, що саме варто розуміти під інтелектом у ставленні до тварин, Н. Н. Ладигіна-Котc (NN Ladygina-Kohts, 1925) зазначала, що при аналізі вищих когнітивних функцій тварин слід

"Відкидати всі зазвичай взаємно перемішують поняття, такі як розум, розум, розум, і замінювати їх терміном" мислення ", маючи на увазі під цим останнім тільки логічне, самостійне мислення, що супроводжується процесами абстрагування, утворенням понять, суджень, умовиводів ..."

Про наявність інтелекту може свідчити тільки встановлення нових адаптивних зв'язків у новій для тварини ситуації.

"Когнітивний" означає "що відноситься до процесу пізнання". До когнітивних процесів належать сприйняття, запам'ятовування, переробка інформації, прийняття рішень.

Сучасні уявлення про вищих психічних функціях тварин засновані на різноплановому комплексі знань, почерпнутих як з експериментів учених різних напрямів, так і зі спостережень за поведінкою в природному середовищі.

Когнітивна етологія є відносно новою міждисциплінарної наукою, навколо якої ще недавно існували критичні думки щодо наукового статусу [1].

Величезний і неоціненний внесок у розвиток когнітивної етології вніс американський зоолог Д. Р. Гріффін, почесний професор Університету Рокфеллера (Donald Griffin) [2] порушивши табу наукових тверджень того часу [3].

Ще в 70-і роки при думці про те, що тварини можуть мати свідомість, психологи буквально кам'яніли

Спостереження етології внесли істотний внесок у сучасні уявлення про прояви свідомості в поведінці тварин. Завдяки систематичним дослідженням поведінки тварин різних видів у природному середовищі існування накопичувалися дані про те, що розум дійсно грає реальну роль у забезпеченні адаптивності поведінки [4].


1. Суміжні дисципліни та галузі науки

Когнітивна етологія має спільні сфери вивчення з цілою низкою наукових областей і дисциплін. У рамках когнітивної етології розглядається:

 • Поведінка тварин (властиве живим істотам взаємодія з середовищем, опосередкований їх зовнішньою (рухової) і внутрішньої (психічної) активністю в природничо, психологічному і філософському плані.
 • Зоопсихологія вивчає філогенез, онтогенез, закономірності та функції психіки, вроджене і набуте, розглядаючи в порівняльному аспекті психологію приматів і людини, особливо дитини.
 • Порівняльна психологія - розділ психології, що вивчає подібності та відмінності в поведінці і психіці між тваринами і людиною, а також еволюцію поведінки і психіки в процесі антpoпoгeнeзa).
 • Етологія вивчає вроджені, інстинктивні форми поведінки [5].

2. Думки вчених

Чарльз Дарвін, основоположник сучасної теорії еволюції (12.02.1809-19.04.1881)

Німецький учений Герман Реймарус допускав наявність у тварин дій, які можна зіставити з розумним поведінкою людини. Реймарус, як і його сучасники і попередники, включав в цю категорію перш за все здатність до наслідування і навчанню.

Про наявність у тварин інтелекту та емоцій вперше висловився Ч. Дарвін, що вважав, що, поряд з інстинктами і асоціаціями, вони володіють і "здатністю до міркування". Дарвін вважав, що зачатки розуму ("здатність до міркування" - англ. reasoning ) Так само притаманні багатьом тваринам, як інстинкти і здатність до формування асоціацій (тобто до навчання).

У 1872 році Ч. Дарвін опублікував книгу "Вираження емоцій у людини і тварин", яка стала поворотним пунктом в розумінні зв'язку біологічних і психологічних явищ, зокрема, організму і емоцій. У ній було доведено, що еволюційний принцип можна застосувати не тільки до біофізичному, але і психолого-поведінкового розвитку живого, що між поведінкою тварини і людини непрохідною прірви не існує [6].

Про еволюційному процесі висловлювався також друг і однодумець Дарвіна, Джон Роменc (1848-1894). Найбільшу популярність здобула його книга "Розум тварин" (1888), де він виступив як натураліст, який прагнув довести єдність і безперервність розвитку психіки на всіх рівнях еволюційного процесу.

А. Н. Северцов з питання еволюції поведінки і розумової діяльності тварин у своїй книзі "Еволюція і психіка" (1922) вважав, що у тварин крім інстинктів і простих умовних рефлексів існує тип поведінки, який може бути охарактеризований як розумний. Северцов також вважав, що цей тип поведінки прогресивно розвивається в ході еволюції і є найважливішим чинником еволюційного процесу.

Ці колись революційні припущення про еволюційний процесі підтверджені численними дослідженнями лише зовсім недавно, за останні 15-20 років.

Варто зауважити, що ще до недавнього часу мислення тварин практично не було предметом окремого розгляду в посібниках з поведінки тварин, вищої нервової діяльності та зоопсихології. Якщо ж автори порушували цю проблему, то намагалися переконати читачів у слабкому розвитку їх розумової діяльності і наявності різкої (непрохідною) межі між психікою людини і тварин. К. Е. Фабрі, зокрема, в 1976 році писав:

"Інтелектуальні здібності мавп, включаючи антропоїдів, обмежені тим, що вся їхня психічна діяльність має біологічну обумовленість, тому вони нездатні до встановлення уявної зв'язку між одними лише уявленнями і їх комбінуванням в образи ".

Е. Л. Торндайк досліджував безліч видів тварин. Він прийшов до наступного висновку:

Формально краб, риба, черепаха, собака, кішка, мавпа і немовля володіють дуже схожим інтелектом і характером, які являють собою систему зв'язків, що змінюється згідно із законами вправи і ефекту.

Марк Хойзер в книзі "Дикий розум" займає позицію "здорового скептицизму" по відношенню до численних доказам емоційних та інтелектуальних здібностей тварин. Розглядаючи проблему з еволюційної точки зору, він доводить, що мозок будь-якої тварини неминуче стикається з аналогічними проблемами, а стало бути, кожен вид має свій власний "набір ментальних інструментів" для переробки інформації про об'єкти, числах і просторі. У різних видів він різний. Випадок Homo sapiens - приклад безпрецедентного ускладнення мислення. Таким чином, підсумовує Хойзер,

Ми живемо на планеті разом з іншими розумними істотами ... І хоча людський розум залишив на планеті свій характерний слід, ми не одні беремо участь в цьому процесі.

Олег Кришталь, академік Національної академії наук України, президент Національного товариства нейронаук зауважує:

І ми, і тварини мислимо і відчуваємо емоції. Тривалий час тваринам відмовляли в праві на свідомість, вважаючи їх, по суті, "живими роботами", які діють за принципом "акція - реакція", в "кращому випадку" спроможними виробляти рефлекси. Зараз ця "єресь біхевіоризму" подолана.

- [7]

Керівник лабораторії фізіології та генетики поведінки біологічного факультету МДУ доктор біологічних наук Зоя Олександрівна Зоріна:

Унікальні здібності людини, його мислення дійсно мають біологічні передумови. І між психікою людини і психікою тварин немає тієї непрохідною прірви, яку довгий час якось по замовчуванню приписували і мали на увазі. Причому ще в середині XIX століття Дарвін про це говорив, що різниця між психікою людини і тварин, як би вона не була велика, це різниця в ступені, а не в якості.

- [8]

У своїй роботі "Зламати клітку: про права тварин "професор Гарвардського університету Стівен Вайз зазначає:

Жоден інший живий вид на Землі не досяг тієї ступені розвитку, на якій знаходиться Homo sapiens, тварини не вміють писати музику, вирішувати геометричні задачі і будувати космічні ракети, але не тільки люди вміють мислити, любити, сумувати, ображатися, одним словом, відчувати і переживати. Не тільки люди виробили комунікативні навички та норми поведінки, не тільки у людей є мораль і естетичні почуття.

- [9]


3. Дослідження вчених

Американський психолог Е. Толмен (1886-1959) провів ряд досліджень з навчання щурів в різних типах лабіринтів і прийшов до висновку, що схема біхевіористів "стимул-реакція" виявляється недостатньою для опису поведінки тварин, оскільки такий підхід зводить всі його різноманіття до сукупності елементарних відповідей на стимули.

Е. Толмен поставив різні типи експериментів, в результаті яких з'ясувалося, що в процесі навчання жовтня набуває знання (соgnition) про всі деталі ситуації, зберігає їх у формі внутрішніх уявлень і може використовувати в потрібні моменти.

Конрад Лоренц, лауреат Нобелівської премії, основоположник етології (1903-1989)

Видатний австрійський біолог, етолог, лауреат Нобелівської премії по фізіології і медицині за 1973 Конрад Лоренц виявив, що тварини здатні передавати один одному знання, набуті шляхом навчання. Це явище, що стало повною несподіванкою для науки того часу, потім було названо импринтингом (запечатання).

Німецький психолог Вольфганг Келер, один з основоположників і ідеологів гештальтпсихології, в експерименті продемонстрував, що шимпанзе здатні і до іншого виду елементарного мислення - екстреного вирішення нових для них завдань.

Роберт Йеркс (Yerkes, 1929; 1943) показав, що із завданнями "келеровского типу" (В. Келер розробив метод вивчення гарматної діяльності тварин, яка і досі залишається однією з найважливіших експериментальних моделей) справляються не тільки шимпанзе, але також орангутан і горила.

У численних роботах встановлено, що здатність до узагальнення (уявного об'єднання предметів і явищ за загальними для них ознаками), як і здатність до екстраполяції, є у багатьох представників птахів, ссавців і у рептилій.

Папуга виконує аналітичну задачу, складаючи однорідні предмети за спільною ознакою

Психолог з Університету Айови Ед Вассерман з групою вчених вивчав здатність тварин до виконання вищих пізнавальних завдань. У ході експериментів з бабуїнами і голубами з'ясувалося, що тварини здатні визначати ідентичність предметів не гірше людини. Ед Вассерман вважає, що висновок деяких вчених про те, що людський інтелект відрізняється від тварини не тільки кількісно, ​​але і якісно, ​​"може поставити людство в дуже незручне становище" [10].

Тварини здатні не тільки до примітивного емпіричному узагальнення за кольором, за формою, але вони здатні виділяти досить абстрактні ознаки, коли інформація в результаті узагальнення набуває високо абстрактну форму [8]. Ця здатність виявляється як в традиційних лабораторних експериментах ("рахунок" у шимпанзе і ворон), так і в ситуації спілкування людини з антропоїди, дельфінами, а також папугами за допомогою мов-посередників [10].

Раніше вчені вважали, що мислення тварин побудовано на формуванні мережі асоціативних зв'язків, а не на розумінні причин і наслідків.

Як показали останні дослідження вчених, тварини, як і людина, здатні бачити справжню причину подій, тобто мислити логічно на основі уявного аналізу умов завдання [4].

Л. В. Крушинський на початку 80-х років XX століття писав,

Звичайно, важко відокремити наукові факти, отримані в результаті спостереження, від тих знань, які встановлюються в експерименті. Ми звикли бачити науку там, де є кількісна оцінка якогось явища. Вивчення розумової діяльності в умовах вільного поведінки призводило в основному до того, що складалося лише враження про наявність у собак розуму. Однак ті лабораторні експерименти, які були розроблені в результаті цих вражень, їх підтвердили.

4. Методика досліджень

Є різноманітні методики вивчення інтелекту тварин. Частина з них спрямована на те, щоб з'ясувати здатність тварин до вищих когнітивним процесам, таким як узагальнення, абстрагування, символізація і умовиводи. Інші оцінюють здатність до вирішення нових завдань у екстрено виниклих ситуаціях, для виходу з яких у особини немає "готового" рішення.

4.1. Метод "проб і помилок"

Едвард Торндайк поряд з І. П. Павловим вважається засновником наукового методу дослідження процесу навчання у тварин в контрольованих лабораторних умовах. Перехід до суворої кількісної оцінці дій піддослідного тваринного зробив Торндайка основоположником експериментальної психології тварин.

Е. Торндайк вважав здатність до навчання показником інтелекту. Спостерігаючи за рішенням завдань в умовах експерименту, вчений дійшов висновку, що інтелект тварин дозволяє їм діяти шляхом проб і помилок і поступово навчатися правильній реакції, тому в його монографії "Animal intelligence" (1911) говорилося тільки про цей бік інтелекту тварин, але не про власне зачатки мислення. Складне научіння шляхом "проб і помилок" і формування нової індивідуальної рухової реакції в елементарній формі присутня у нижчих тварин, починаючи вже з плоских хробаків [11].

Введені Торндайком в практику лабораторного дослідження методи (у тому числі і метод "проблемних ящиків") дозволяли кількісно оцінювати хід процесу научіння. Торндайк першим ввів графічне зображення успішності вироблення навику - "криву навчання". Хід дослідів і результати зображувалися графічно у вигляді кривих, де на осі абсцис відзначалися повторні проби, а на осі ординат - витрачений час [12].

Е. Трондайк використовував "проблемний ящик" для порушення психічної активності тварин, спрямованої на вирішення певних поведінкових завдань. Психолог не виявив слідів розуміння в процесах вирішення тваринами завдань в пропонованих їм проблемних ситуаціях. При цьому варто відзначити, що вчений ставив перед тваринами перцептивні задачі. (Перцептивная завдання не вимагає мислення.)

Типовою задачею на перцептивном рівні є відома задача "обходу перешкоди". У людини вибір обхідного шляху (як і всяка інша чисто перцептивна задача) може, звичайно, вирішуватиметься і на розумовому рівні, проте це лише окремий випадок вирішення завдання такого типу. "Вектор" траєкторії обхідного шляху задається структурою перцептивного поля і не вимагає для його "вилучення" ніяких спеціальних перетворень [ прояснити ].

Таким чином гештальт-психологія, яка досліджувала процес вирішення такого типу задач тваринами (зокрема, антропоидами), не розташовуючи критеріями для проведення чіткої межі між перцепцією і мисленням, ототожнила перцептивний вибір з мисленням (розумінням) [13].


4.2. Коефіцієнт енцефалізаціі

У 1973 році Г. Джерісон (Harry J. Jerison) запропонував оцінювати тварину за так званим коефіцієнтом енцефалізаціі [14] : відношенню маси мозку тварини до маси його тіла. Після того, як цей коефіцієнт був порахований для багатьох тварин, виявилося, що він пов'язаний з їх інтелектом досить тісно. Тобто у відносно кмітливих тварин коефіцієнт був досить високий, а у тварин, які зазнають труднощів з виконанням різних завдань на інтелект, - відносно низьким. [15]


4.3. Дзеркало

Найбільш гарячі суперечки серед вчених донедавна викликало питання про наявність самосвідомості тварин. Одні дослідники вважали, що свідомість у тварин, нехай примітивне, але є, інші ж вважали, що єдина жива істота, наділена самосвідомістю - це людина.

Георгес Бон (1912, с. 175) вважав, що питання про свідомість тварини слід відставити убік, так як відповідь на це питання знаходиться поза можливості наукового дослідження. Клагес говорив:

"Ми не сумніваємося, що тварина відчуває, відчуває, сприймає, пізнає; ми сумніваємося, ми повинні сумніватися лише в тому, що воно здатне і усвідомлювати себе".

Альвердес (1932) висловлювався:

"Ми нічого не можемо з'ясувати про процеси свідомості у тварини ... Питання про свідомість тварин повинен бути, отже, виключений з предмета психології тварин, але не тому, що це не представляє ніякого інтересу, а тому, що це питання нерозв'язний".

Уеллс і Гекслі припускали (1937):

"Можливо, у них є свідомість, але зовсім інше, настільки інше, наскільки різні наші тіла".

Одним з перших, хто допустив постановку питання про наявність самосвідомості тварин, а також звернув увагу вчених на специфіку підходу до питання, був Л. В. Крушинський, він говорив:

Зважаючи на важливість цього питання варто, мабуть, подумати про те, чи правильно ми взагалі його ставимо. Часто виявляється, що труднощі вивчення психології тваринного істотно поглиблюються невдалої постановкою питання. Так, протягом багатьох десятиліть приносили невдачі дослідження, коли знову і знову хотіли відповісти на питання, чи володіє тварина пам'яттю, фантазією, обучаемостью, здатністю до абстракції і т. д., тому що в якості передумови до цього виходили з відповідних здібностей людини. І ніколи нікому не спало на думку, наприклад, враховувати морфологічні відмінності, тобто різницю в будові тіла у людини і тварин. При всіх відмінностях між людиною і твариною є й величезна схожість. І хіба не можна виходячи з цього припустити, що, порівнюючи будову тіла, точно так само можна порівнювати між собою розум, пам'ять, емоції і т. д. І навіть сама свідомість?

У 1970 році американський вчений Гордон Геллопа Молодший (Gordon G. Gallup, Jr.) За допомогою простого дзеркала поклав край незліченних і запеклим дискусіям серед учених умів. Суть експерименту з дзеркалом полягала в тому, що декільком шимпанзе, приспану наркозом, наносили фарбою невеликі цятки на одну з брів і на протилежне вухо. Тварини, прокинувшись, торкалися до пофарбованих ділянок тіла не частіше, ніж до інших, тобто не відчували жодних наслідків. Однак, побачивши себе в дзеркалі, шимпанзе раптом починали активно обмацувати пофарбовані місця. Таким чином, вдалося довести, що примати розуміли, що бачать у дзеркалі себе, пам'ятали, як вони виглядали раніше, і усвідомлювали, що в їхньому вигляді відбулися зміни.

Подібні експерименти з дзеркалом на людських немовлят показали, що люди починають усвідомлювати себе лише до віку 1,5-2 років. Шимпанзе, орангутани і горили впізнають себе в дзеркалі у відносно зрілому віці (старше 4 років).

В даний час вченим відомо п'ять видів тварин, здатних впізнавати себе в дзеркалі, - це шимпанзе, орангутанги, горили, дельфіни та слони. Той факт, що самосвідомість незалежно виникло у таких далеких від людей видів, як слони і дельфіни, свідчить про конвергентної еволюції цієї ознаки [15].


4.4. Інсайт і гарматна діяльність

Поняття інсайт (англ. insight - розуміння) введено гештальтпсихологією. Цей термін, запропонований Вольфгангом Келером, протиставляється біхевіорістской поняттю научения шляхом " проби і помилки ".

Научіння шляхом інсайту відкрито В. Келером в дослідженні поведінки шимпанзе в різних проблемних ситуаціях. (Дослідження проводилося у 2-й пол. 1910-х років на антропоїдних станції, створеної Прусської академією наук на острові Тенеріфе).

Келер змоделював кілька типів завдань, досить різноманітних, але побудованих за одним принципом: тварина могла досягти мети, тільки якщо "виявляло об'єктивні відносини між елементами ситуації, суттєві для успішного вирішення".

В результаті своїх дослідів В. Келер прийшов до висновку, що шимпанзе здатні до вирішення тільки таких завдань, де все відносяться до задачі предмети знаходилися у полі зору одночасно.

Таким чином, тварина мала можливість вирішити завдання не шляхом проб і помилок, а за рахунок уловлювання структури завдання - "інсайту" ("проникнення" або "осяяння"), тобто за рахунок розуміння зв'язків між стимулами і подіями. У цьому полягала принципова відмінність дослідів Келера від "проблемних ящиків" Торндайка, де тварина свідомо не могло "зрозуміти", як впливає замок, відкриває дверцята клітки, хоча б тому, що він знаходився зовні і був прихований від його очей.

Експерименти В. Келера дозволили з'ясувати, що людиноподібні мавпи мають інтелектом, який дозволяє їм вирішувати деякі проблемні ситуації не методом "проб і помилок", а за рахунок особливого механізму - "інсайту", тобто за рахунок розуміння зв'язків між стимулами і подіями.

Завдяки В. Клеру почалося вивчення гарматної діяльності, яка і досі залишається однією з найважливіших експериментальних моделей.

Використання знаряддя для лову термітів

Щоб спровокувати мавп на вживання (а іноді і виготовлення) знарядь - сторонніх предметів для досягнення видимої, але фізично недоступною приманки - дослідники підвішували її на великій висоті, або розміщували за межами досяжності, пропонуючи для подолання відстані ящики, палиці, тасьми і т. п . (Клер, 1925; Новосьолова, 2001; Штодін, 1943; Павлов, 1949; Рогінський, 1948), поміщали її в різного роду вузькі трубки (Роберт Йеркс (Yerkes), 1929; 1943; Ладигіна-Котс, 1957; Visalberghi, 1997 ), створювали спеціальні пристрої, для проникнення в які також були потрібні якісь пристосування ( Фірсов, 1977; 1987).

Перша реакція І. П. Павлова на роботи В. Клера про здібності шимпанзе до "інсайту" як прояву розумного рішення була різко негативною. Щоб спростувати висновки В. Клера і довести, що в поведінці навіть вищих мавп немає нічого, що виходить за рамки умовно рефлекторних механізмів, Павлов приступив до власних експериментів. У цих цілях в лабораторії вченого з'явилися шимпанзе Роза і Рафаель (1933). Мавпам в лабораторії І. П. Павлова для отримання приманки потрібно загасити вогонь спиртівки, добуваючи воду різними способами. Аналізуючи поведінку мавп, Павлов зазначав, що

... Коли мавпа пробує і те, і інше, це і є мислення в дії, яке ви бачите на власні очі.

Однак з ідеологічних міркувань наукового матеріалізму ці пізні вислови І. П. Павлова не приймалися в наукових колах країни того часу [16].


5. Мовні здібності

На думку вченого Хідегера Х. ("Спостереження психології тварин у зоопарку") тварини можуть спілкуватися один з одним в деяких ситуаціях в тому ж сенсі, як людина спілкується за допомогою мови.

5.1. Примати

Близько спілкуючись протягом декількох десятиліть з людиноподібними мавпами, особливо з шимпанзе, Роберт Я. Йеркес (1948) поділяє цю точку зору. Він вважає, що у них безумовно існує мова, традиції і культура, звичайно, в найпримітивніших формах.

Д. Прімек (Premack, 1986) прийшов до висновку, що "мовні" здібності шимпанзе (складна форма комунікативної поведінки) пов'язані з "розумовими процесами вищого порядку". Д. Прімек працював з шимпанзе Сарою, яку навчав своєрідному штучному мові. Це був "язик" пластикових жетонів, кожен з яких позначав предмет, властивість або поняття.

В 1960-х зоопсихологи Ален та Беатріс Гарднер звернули увагу на те, з якими труднощами давалося людиноподібним мавпам відтворення звуків (через особливості будови гортані) і наскільки багатою була їх міміка та жестикуляція. Їм прийшла ідея навчити мавп жестовій мові глухих. Так з'явилася знаменита мавпа Уошо, яка за три роки засвоїла 85 слів, а до кінця п'ятирічного терміну навчання - 160. Словниковий запас обдарованих папуг набагато більше, але Уошо не просто повторювала завчені жести, а активно спілкувалася зі своїми вчителями: зверталася з проханнями, давала цілком розумні відповіді на питання.

Зараз в світі існують десятки "балакучих" мавп, і вони підносять все нові відкриття.

У ході численних експериментів у 1990-х років стало очевидно, що антропоїди здатні самостійно освоювати мову, навчаючи один одного і потомство, можуть не тільки заучувати "слова", з якими їх знайомлять вихователі, але і придумувати свої позначення (винаходячи нові слова) [17].

Коли Уошо після завершення курсу навчання перевели в колонію шимпанзе-неуків, вона спочатку дуже обурювалася, що неосвічені побратими ніяк не реагують на подавані нею знаки. Проте пізніше вона завела собі прийомного сина і пояснила йому, що значать жести "підійти", "обійняти" та інші.

Роботи декількох груп незалежних дослідників, навчали антропоїдів чотирьох видів використання різних мовних систем ( амслен, йеркіша, акустична мова людини), призводять до збігається і взаємодоповнюючим результатами. Вони однозначно доводять, що "слово" мавп в мові-посереднику - це не простий УР-навик, досягнутий дресируванням, який відтворюється в присутності одиничного екземпляра відповідного предмета, використаного при научении, і не результат простого наслідування людині, як це допускалося скептиками, особливо на ранніх етапах досліджень.

У центрі досліджень мови Університету Джорджії розроблена спеціальна комп'ютерна система аж до синтезатора мови, за допомогою якої шимпанзе отримали можливість "розмовляти" на людській мові і освоїли достатня кількість слів для побудови нескладних пропозицій [18].


5.2. Дельфіни

Delfinarium-91-hu-400.jpg

Дельфіни використовують систему звукових сигналів, за допомогою якої спілкуються між собою. У них є сигнали двох типів: ехолокаційні ( сонарние), які служать для дослідження обстановки і виявлення перешкод і видобутку, і "щебет" або "свист" для комунікації з родичами, також виражають емоційний стан дельфіна. Вони випускаються на дуже високих, ультразвукових частотах, не доступні людському слуху [19].

Дослідник дельфінів Джек Кассевіц і його дружина Донна заснували у Флориді некомерційну організацію Global Heart і запустили проект вивченню інтелектуальних здібностей і мови дельфінів - SpeakDolphin. В даний час відомо, що "словниковий запас" дельфінів досягає 14000 звукових сигналів, розшифрувати які мають намір за допомогою приладу CymaScope (від греч. kyma - "Хвиля"), який винайшов британський інженер-акустик Джон Стюарт Рейд (John Stuart Reid) [20]. Цей пристрій дозволяє отримати зображення просторової структури звукової хвилі у воді. Звукові "картинки", які створюють дельфіни у воді, і є "словами" мови цих морських ссавців, вважають учасники проекту [21].

Лоренс Дойл з Інституту пошуку позаземного розуму в Маунтін-В'ю, штат Каліфорнія, запропонував оригінальний спосіб по вивченню системи сигналів дельфінів, заснований на складних розрахунках, що дозволяють проаналізувати будь-яку послідовність символів (будь то серія підстав ДНК, цифр, букв або фраз) на предмет вмісту в ній інформації. У цьому допоміг лінгвіст з Гарвардського університету Джордж Ципфа, що встановив закон Зіпфа для розподілу слів по частоті зустрічальності. Таким чином, вчені досліджували незрозумілий "свист" дельфінів, застосувавши закон Зіпфа, і отримали такий же коефіцієнт нахилу прямої на відповідному графіку в логарифмічній масштабі, як і в людських мов. З цього зроблено висновок, що ці сигнали несуть інформацію [22].

Крім того, у дельфінів приблизно стільки ж рівнів організації звуків, скільки і у людини: шість. Це звук, склад, слово, фраза, абзац, контекст.


5.3. Собаки

На початку 90-х років Тюрід Ругос - експерт-кінолог з Норвегії - стала відомою в усьому світі в першу чергу завдяки дослідженням способів комунікації собак. Ругос опублікувала результати досліджень сигналів, якими собаки висловлюють свій стан. Сигнали примирення чітко продемонстрували, наскільки собака розумна і наскільки тонко влаштована її психіка.

Сигнали примирення стали основою для вивчення реакції собаки в різних ситуаціях, це дозволило досліджувати стрес, агресію, страх. Самим першим, хто почав дослідження психології людини в роботі з собаками, був Андерс Халлгрен (Швеція).

Під час спілкування собаки активно використовують близько 30 сигналів, які і є основними в їх соціальних відносинах. Собаки використовують багато варіантів сигналів примирення, не тільки в конфліктних ситуаціях, але щоб бути ввічливими, привітатися один з одним, а також уникнути конфлікту або спробувати заспокоїти інших.

1 березня 2009 в Москві пройшов перший симпозіум з психології собак, на якому виступили Андерс Халлгрен і Тюрід Ругос.

Тюрід Ругос є також президентом міжнародної організації "Pet Dog Trainers of Europe", що нараховує тисячі членів. Асоціація ставить своєю метою впровадження методів тренування собак, заснованих на сучасних наукових знаннях і повазі до собаки [23].


6. Наукові дані

6.1. Метасознаніе

Вважалося, що метасознаніе притаманне лише людині. Фахівці з когнітивної етології розробили спеціальні методики і провели цілий ряд експериментів для з'ясування питання про наявність метасознанія у тварин. У журналі Trends in Cognitive Sciences були опубліковані нові експериментальні дані. Автор публікації Девід Сміт (David Smith), доцент Університету Баффало, говорить, що накопичені знання про мислення тварин говорять на користь того, що деякі з них мають схожими на людські розумовими здібностями, так званим метасознаніем. Ознаки метосознанія спочатку були виявлені у дельфінів. Тваринам була надана можливість вибору, або відмовитися від проходження тесту, причому за відмову тварина отримує невелику винагороду, за вдале виконання завдання дається більш бажана нагорода, а за невдале - нічого. Потім завдання поступово ускладнюють (наприклад, змушуючи тварина робити вибір між двома все більш схожими один на одного фігурами або звуками) і дивляться, чи буде рости частота "відмов".

В ході цих експериментів з'ясувалося, що багато тварин ( щури [24], дельфіни, мавпи) при нестачі інформації поводяться цілком по-людськи: відмовляються від проходження тесту або намагаються отримати додаткові відомості. Тим самим тварини здатні оцінювати власну інформованість і компетентність і розуміють, які їхні шанси на успішне виконання завдання.

Метасознаніе дозволяє не тільки оцінювати власні знання, а й використовувати підручні предмети і інструменти для добування їжі [25].


6.2. Образна пам'ять

Існування образної пам'яті (пам'ять на звyкі, запахи, кольори і т. д.) у вищих ссавців можна простежити на прикладі собаки. Багато власників собак бачили, як їх спляча собака рухає лапами або навіть гавкає. Про це говорив німецький дослідник Г. Ерхард (1924) про свого собаку:

Це трапляється завжди, коли її перед цим водили гуляти в ліс ... Якщо вона кілька днів не була в лісі, то я можу спонукати її "полювати" у сні тим, що тільки викликом запах лісу штучним чином - запахом соснових голок

- [26].


7. Цікаве

Шимпанзе Чіта занесена в книгу рекордів Гіннеса як довгожитель. Чита проживає зараз в спеціальному мавпячому санаторії Creative Habitats and Enrichment for Endangered & Threatened Apes в Палм-Спрінгс, штат Флорида [27].

Література

 • Жанна Рєзнікова. Інтелект і мову тварин і людини. Основи когнітивної етології. - 1-е вид. - М .: Академкнига, 2005. - 518 с. - ISBN 5-94628-106-2
 • Зоріна І. І., Полєтаєва 3. А. Елементарне мислення тварин. - 2-ге вид. - М .: Аспект-Пресс, 2002. - 319 с. - ISBN 5-7567-0135-4

Примітки

 1. Cognitive ethology: Slayers, skeptics and proponents - Part I - www.anapsid.org/ethology1.html
 2. Donald R. Griffin, August 3, 1915-November 7, 2003 | By Charles G. Gross | Biographical Memoirs - www.nap.edu/readingroom.php?book=biomems&page=dgriffin.html
 3. Психологія собак: кращі книжки про собак: програма видавництва Догфренд на 2008 рік - www.dogfriend.ecologia.ru / psychologie-metode.htm
 4. 1 2 Елементи - новини науки: Тварини здатні логічно мислити - elementy.ru/news/430136
 5. Порівняльна психологія та зоопсихологія - Загальна психологія - Психологія та зоопсихологія - psy.rin.ru / cgi-bin / article.pl? id = 1646
 6. Психологічні теорії емоцій. PSYlive.ru. Психологія життя - www.psylive.ru/articles/5834_psihologicheskie-teorii-emocii.aspx
 7. Свідомість і нейронаука - naukainform.kpi.ua/Lists/List3/DispForm.aspx? ID = 1
 8. 1 2 Мислить не тільки людина - www.svobodanews.ru/content/article/137975.html. / Радіо Свобода. 2010.
 9. Права тварин та неправда про них - www.yavkurse.ru / priroda / prava-zhivotnyx-i-nepravda-o-nix.html # more-104
 10. 1 2 Тварини здатні встановлювати розумові співвідношення вищих порядків - www.whattodo.ru/news/science/2009/02/13/n_1330487.shtml. / Газета. Ru: Новини.
 11. Основи зоопсихології - www.iu.ru/biblio/archive/fabri_osnovi/04.aspx. / Бібліотека РГІУ.
 12. Предтеча біхевіорізма - psy.1september.ru/2000/30/4.htm
 13. Веккер Л. М. Психіка і реальність - psylib.org.ua/books/vekkl01/txt13.htm
 14. Jerison HJ Evolution of the brain and intelligence. - NY: Academic Press, 1973.
 15. 1 2 Навколо Світу. Телеграф. Відбите свідомість - www.vokrugsveta.ru/telegraph/theory/165/
 16. Зоопсихологія. Тема 2. Основні напрямки у вивченні поведінки тварин - imp.rudn.ru/psychology/animal_psychology/2.html
 17. Знання-сила: "ЗС" - оnline - www.znanie-sila.ru/online/issue_1305.html
 18. Етологія: Бібліотека. Дорослі діти. К. Журавльова - www.ethology.ru/library/?id=156
 19. Мова дельфінів. Як розмовляють дельфіни? Delphinarium.SU - www.delphinarium.su/info/articles/language-of-dolphins/
 20. Малювальник звуків дозволив побачити репліки дельфінів - www.membrana.ru/articles/inventions/2009/01/11/115700.html
 21. Дельфіни розмовляють "картинками" - вчені - www.rian.ru/science/20081231/158435927.html. РІА Новини (31 грудня 2008). Читальний - www.webcitation.org/65KTiuy7D з першоджерела 9 лютого 2012.
 22. f2f-mag.ru - сайт для творчої інтелігенції - мода, дизайн, арт, виставки, покази, новини моди і дизайну - www.dolphinguide.ru/page-127.html
 23. http://www.dogmind.org/sobitiya/simpozium-po-psichologii-sobak-doklad-tiurid-rugos - www.dogmind.org / sobitiya / simpozium-po-psichologii-sobak-doklad-tiurid-rugos
 24. Rats are capable of assessing their own knowledge - neurophilosophy.wordpress.com/2007/03/09/rats-are-capable-of-assessing-their-own-knowledge /
 25. Дельфіни здатні оцінювати вірність власних думок - www.oceanology.ru/dolphins-think-about-thinking/.
 26. Образна пам'ять - що це і як воно працює? - nebolei.ws/post_1265152593.html
 27. Шимпанзе Тарзана продала картину на аукціоні - lenta.ru/news/2007/02/06/chimp. Lenta.ru (6 лютого 2007). Читальний - www.webcitation.org/670ThbLrN з першоджерела 18 квітня 2012.